0

giáo án lịch sử lớp 5 cktkn

Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... mạng tháng Tám thành công. Hoạt động 2: Các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 - 19 45 * Nhóm 1 – 2: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) ... đoạn, mốc thời gian sau: 1/9/1 858 ; 1 859 -1864; 5/ 7/18 85. * Nhóm 3 – 4: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của những sự kiện đó trong ... giai đoạn, mốc thời gian sau: 19 05- 1908 ;5/ 6/1911; 3/2/1930. * Nhóm 5 – 6: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của những sự kiện đó trong...
 • 18
 • 4,461
 • 9
Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... bài.-Bài sau: Bài 5 -HS làm việc theo cặp, cùng thảo luận- 3 nhóm HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận, HS khác bổ sung.- Cả lớp làm bài-Sửa bài Môn Lịch sử - Lớp 5 Tên bài giảng: PHAN ... bày trước lớp. - Giáo viên bổ sung - chốt ý. *Hđộng 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhán dán ta- Giáo viên nêu các câu hỏi sau cho HS trả lời: . Nêu cảm nghĩ của em ?- HS trả lời- Lớp nhận xét.- ... làm chủ toạ-Hs cả lớp lần lượt báo cáo theo nội dung các câu hỏi trên dưới sự chủ trì của chủ toạ.-2 HS lần lượt trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. Môn Lịch sử - Tiết 7 Tên...
 • 11
 • 6,675
 • 9
Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Mầm non - Tiểu học

... thức từ bài 1 đến bài 5 về hai giai đoạn lịch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập2.Kó năng:- HS kể tên lại những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong ... ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH1 phút 5 phút2 phút12phút15phút 5 phút Khởi động:  Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (10 75 – 1077)- Nguyên nhân nào khiến quân Tống ... Trận đánh diễn ra như thế nào?+ Kết quả trận đánh ra sao?- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến của trận đánhHoạt động 3: Hoạt động cả lớp GV nêu vấn đề cho cả lớp...
 • 35
 • 16,416
 • 37
Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Lịch sử

... xõy dng ch mi (1949-1 959 ):+ Khụi phc kinh t (1949-1 952 ).+ K hoch 5 nm ln 1(1 953 -1 957 )+ i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng h cỏchmng th gii.3. t nc trong thi kỡ bin ng(1 959 -1978):+ ng li Ba ngn ... tranh.=>Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946- 1 950 )-Thành tựu: + Hoàn thành trước 9 tháng.? Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa lịch sử gì? Hoạt động 2:* Gv giải ... LinhTræåìng THCS Hæåïng Tán Giaïo aïn Lëch Sæí 9 Ngày so¹n: 29/8/2006.PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 19 45 ĐẾN NAY.CHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 19 45 ĐẾN NAY. BÀI 1:...
 • 24
 • 4,695
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Lịch sử

... sinh kĩ năng sử dụng tranh ảnh, lợc đồ lịch sử, tập phân tích, đánh giá sựu kiện lịch sử. B. Ph ơng pháp : Phát vấn, nêu vấn đề, trực quan, thảo luận nhóm, phân tích C. Chuẩn bị:1. Giáo viên:- ... Chân dung một số nhân vật lịch sử. - Tài liệu liên quan, giáo án, sgk. 2. Học sinh:- Học bài củ - Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, sách giáo khoa D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định:II. Kiểm tra ... quan, giáo án, sgk. 2. HS:- Học bài củ - Vở ghi, vở soạn, vở bài tập, sách giáo khoa D. Tiến trình lên lớp: I. ổn đinh:II. Kiểm tra bài củ:? Tại sao nói tình hình nớc ta sau c/m tháng Tám...
 • 85
 • 2,208
 • 7
Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Lịch sử

... Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử 8 Giáo viên: Dương Hoá...
 • 2
 • 2,836
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Lịch sử

... sạch âäúi näüi v âäúi ngoải ca cạc nh cáưm quưn Mé âäúi våïi nhán dán Mé v nhán dán cạc nỉåïc trãn thãú giåïi, trong âọ cọ nhán dán ViãûtNam.Giạo viãn: Häư Thë Mai LinhTrổồỡng THCS Hổồùng ... Häư Thë Mai LinhTrỉåìng THCS Hỉåïng Tán Giạo ạn Lëch Sỉí 9 I. ÄØn âënh låïp: II. Kiãøm tra bi c: (5) - Hon cnh v sỉû ra âåìi ca cạc nỉåïc dán ch nhán dán Âäng Áu? III. Näüi dung bi måïi:1. ... lëch sỉítỉì tiãún bäiü sang phn âäüng, bo th, tỉì chán chênh sang phn bäüi quưn låüi ca g/c cäng nhán v nhán dán lao âäüng ca cạc cạ nhán giỉỵ trng trạch lëch sỉí.- Biãút khai thạc tỉ liãûu...
 • 115
 • 1,740
 • 3
Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Lịch sử

... Lớp 9A: Lớp 9B :2. Kiểm tra bài cũ : - Nhiệm vụ các nớc Đông âu trong công cuộc XDCNXH?- Thành tựu ?- Cơ sở hình thành hệ thống XHCN? 5 Giáo án Lịch sử 9 Nguyễn Khắc VĩnhPhần một Lịch sử ... chấm ( đáp án )C.Tiến trình bài giảng1. Ôn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B :2. Kim tra bi c : Khụng3. Bi miđề bàI 21 Giáo án Lịch sử 9 Nguyễn Khắc VĩnhSoạn : 11/9/2007Giảng : 15/ 9/2007 Tiết ... tinh 5. HDVN :- Học và trả lời các câu hỏi trong SGK- Đọc trớc bài mớiSoạn : 10/10/2007Giảng : 20/10/2007Tiết 5 Bài 49 Giáo án Lịch sử 9 Nguyễn Khắc Vĩnh1. Ôn định tổ chức Lớp 9A: Lớp...
 • 27
 • 2,888
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Lịch sử

... sát sựchuyển động của mặt Trăng, mặt Trời và từđó sáng tạo ra lịch- nông lịch (lịch nôngnghiệp), lấy 3 65 ngày là một năm và chialàm 12 tháng(c dân sônng Nin còn dựa vàomực nớc sông lên xuống ... đại Hy Lạp vàRô- ma.a .Lịch và chữ viết. -Lịch : c dân cổ đại ĐTH đÃtính đợc lịch một năm có 3 65 ngày và 1/4 nên họ định ramột tháng lần lợt có 30 và 31ngày, riêng tháng hai có 28ngày. Dù ... câu chuyện giáo viên kểvà đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi? Giáo viên dẫn dắt, tạo không khí tranh luận.- Giáo viên nhận xét bổ sung và chốt ý+ Câu chuyện truyền thuyết đà phản ánh xa xa...
 • 279
 • 18,056
 • 93
Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Lịch sử

... Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân- Trước hết GV nhắc lại: Triều đại nhà Lê sơ được đánh giá là một triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến Việt Nam:+ Bộ máy Nhà nước hoàn chỉnh+ Giáo dục thi ... gọi một HS trả lời câu hỏi: Hãy trình bày lại một cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc từ X - XVIII.2. Dẫn dắt vào bài mớiTrong lịch sử gần 3000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ... phản ánh thực trạng của xã hội đương thời.- Trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không được như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện một tôn giáo...
 • 114
 • 12,369
 • 71

Xem thêm