0

giáo án chính tả lớp 5 tuần 14

Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

Tư liệu khác

... nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. Giáo viên nêu nhận xét chung.3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập ... nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. Giáo viên nêu nhận xét chung.3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Gọi hs ... đúng bài chính tả “Kì diệu rừng xanh”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi yê/ya2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên...
 • 22
 • 5,058
 • 26
Tài liệu giáo án môn Chính tả lớp 3 - Tuần 14

Tài liệu giáo án môn Chính tả lớp 3 - Tuần 14

Mầm non - Tiểu học

... dạy tuần 14 CHÍNH TẢ (tiết 2)NHỚ VIỆT BẮC (Nghe – Viết)I- Mục tiêu: - Nghe và viết chính xác đoạn: “Ta về mình có nhớ ta… thủy chung” trong bài thơ “Nhớ Việt Bắc”. - Làm đúng các bài tập chính ... học. - Nhận xét, cho điểm.3) Bài mới: ( 25 ) Giới thiệu bài – Ghi tựa.* HĐ 1: Tìm hiểu nội dung. - Mục tiêu: HS nắm nội dung đoạn văn viết chính tả. - Phương pháp: thảo luận. - GV đọc mẫu. ... Nghe - viết: Hũ bạc của người cha.riêng.- HS viết bài.- HS sửa lỗi chính tả. - 1 HS đọc đề.- HS thi đua làm nhanh, lớp làm vở.hoa mẫu đơn - mưa mau hạtlá trầu - đàn trâusáu điểm - quả...
 • 4
 • 2,382
 • 4
Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14

Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14

Mầm non - Tiểu học

... người.…… 5 tuần 8 tuần 5 thángKhoảng 9 tháng về từng hình, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.+ Hình 2: Thai được khoảng 9 tháng.+ Hình 3: Thai được 8 tuần. + Hình 4: Thai được 3 tháng.+ ... hoạ trang 4 - 5 SGK (SGK)- Bộ đồ dùng để thực hiện trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm) gồm 5 – 7 hình bố, mẹ; 5 – 7 hình em bé có đặc điểm giống bố mẹ; một tờ phiếu to để dán ảnh có ... em bé và dán ảnh vào phiếu sao cho ảnh của bố mẹ cùng hàng với ảnh của em bé.- Gọi đại diện 2 nhóm dán phiếu lên bảng. GV cùng HS cả lớp quan sát.- Đại diện 2 nhóm làm xong trước dán phiếu...
 • 35
 • 13,896
 • 36
Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... tháưn thại âäü hc táûp ca cạc nhọm v cạ nhán HS.- Hỉåïng dáùn HS chøn bë cạc loải thỉïc àn ca g âãø thỉûc hnh bi “Phán loải thỉïc àn ni g”. KÉ THUÁÛTBaìi 25: LÀÕP XE CHÅÍ HAÌNGI. MUÛC TIÃU: HS ... våïi traớ lồỡi cỏu hoới tổỷ luỏỷn.III. HầNH THặẽC: - Tọứ chỉïc än táûp tải låïp 15- 20 phụt.- Täø chỉïc kiãøm tra viãút 15 phuït.IV. GÅÜI YÏ CÁU HOÍI KIÃØM TRA: Cỏu 1. Haợy õaùnh dỏỳu x vaỡo ... thaình bãn xe phaíi chuù yù vở trờ trong vaỡ ngoaỡi cuớa thanh chổợ U daìi, táúm 25 läù vaì thanh thàóng 5 läù.- 1 HS âoüc.c. Làõp xe chåí haìng- GV yãu cáöu HS lừp theo quy trỗnh.- GV...
 • 25
 • 2,287
 • 6
Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... KT vở chính tả - Lớp làm bảng con 3. Bài mới Rút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT 9 : TẬP CHÉPCHIẾC BÚT MỰCI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - ... Ngaøy… tháng… năm………TIẾT NGHE VIẾTI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ- Củng cố qui ... Ngày… tháng… năm……….TIẾT 2: NGHE VIẾTNGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ-...
 • 71
 • 6,153
 • 7
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯỞNG. Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong ... Ghi đề. 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu : HS viết đúng 1 đoạn trong bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”.Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bị.GV đọc bài chính tả 1 lần.- ... viết các tên riêng trong bài chính trị.- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Củng cố cho các HS các kó năng chính tả. Cách tiến hành : - HS nhắc...
 • 2
 • 8,582
 • 30
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Mầm non - Tiểu học

... cầu.- Treo bảng phụ.- Kết luận và đáp án đúng.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- Nhận xét tiết học- HS làm bài vào bảng con.- HS đọc.- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./ RÚT KINH...
 • 2
 • 1,471
 • 4
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – BÉ NHÌN BIỂN. Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển”.- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ ... các từ khó viết.- Viết chính tả. GV đọc bài cho HS viết.- Soát lỗi.- Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với ch/ tr, thanh ... :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : HS viết đúng 3 khổ thơ đầu của bài.Cách tiến hành : + Ghi...
 • 2
 • 5,905
 • 26
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC - CÂU CHUỆN BÓ ĐŨA Tuần : 14 Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU:1. Nghe – Viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “ Câu chuyện ... – Ghi đề 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Câu chuyện bó đũa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bị :- GV đọc bài chính tả một lượt. ... ăc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS lên bảng viết lớp viết bảng con : Câu...
 • 3
 • 4,169
 • 12

Xem thêm