0

bai tap phuong phap phan tu

Giáo trình kỹ thuật - Phương pháp phần tử hữu hạn

Giáo trình kỹ thuật - Phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử

... phần tử nội suy phép biến đổi tuyến tính (Hình 4.3) u2 u1 e q2 q1 e Hình 4.3 Nội suy tuyến tính trường chuyển vị phần tử Để thực phép nội suy này, cần đưa vào hàm dạng tuyến tính: 1  1  ; N  ... phương trình tuyến tính biểu diễn dạng ma trận sau: Ax = b đó, A ma trận vuông kích thước (n n) Nếu detA  0, ta thực phép biến đổi phương trình cách nhân vế với A-1 nhận nghiệm: x = A-1b Tuy nhiên, ... (Gauss) để giải hệ phương trình tuyến tính nội dung đề cập chương ĐẠI SỐ MA TRẬN Các công cụ toán học ma trận đề cập phần công cụ để giải toán tìm nghiệm hệ phương trình tuyến tính, có dạng sau: a11...
 • 299
 • 3,757
 • 80
Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Kiến trúc - Xây dựng

... thuộc vào hình dạng, bậc loại PTHH tương ứng Ví dụ toán phẳng ứng suất hay biến dạng, loại phần tử tuyến tính, hàm chuyển vị đa thức bậc số thành phần số nút qui định phương trình Đối với PTHH bậc ... hai, số thành phần chứa hàm nút phần tử Dưới số hàm chuyển vị dùng lý thuyết đàn hồi 3.3.1 PTHH tuyến tính : a PTHH tam giác: u x ( x, y ) = α + α x + α y u y ( x, y ) = α + α x + α y b PTHH ... = ∫ {g} {δu}dv + ∫ {p} {δu}ds T V T T V ( 3-1) S Phương trình biểu thị điều kiện cân hệ đàn hồi tuyến tính Nếu chuyển trí hai theo phương pháp thông thường ta có : ∫ {δε } {σ }dv = ∫ {δu} {g}dv...
 • 12
 • 1,723
 • 13
Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Thạc sĩ - Cao học

... Analysis) + Tính toán phi tuyến (Nonlinear Structural Analysis) + Tính toán mỏi (Fatigue) + Cơ học phá huỷ (Fracture Mechanics) - ANSYS/ Linear Plus: Dùng cho toán tĩnh động tuyến tính hay toán động ... Thanh phi tuyến LINK10 : Phần tử dầm BEAM 2D-ELAST : PT Dầm đàn hồi 2D đối xứng BEAM3 3D- ELAST : PT Dầm đàn hồi 3D, 2~3 nút BEAM4 2D- TAPER : PT Dầm thon nút đàn hồi 2D BEAM54 3D-TAPER : PT ... thái kết hợp mà không - Kết hợp trực tiếp thuận lợi tương thể tương tác phi tuyến mức tác trường kết hợp có độ phi tuyến độ cao, phương pháp nối tiếp hiệu cao phương án ốt t dễ thực thực lời...
 • 130
 • 811
 • 3
Ứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suất

Ứng dụng phương pháp phân tử hữu hạn mở rộng trong việc tính hệ cường độ ứng suất

Vật lý

... [4].Vinh P N., Timon R., Stộphane B., TI LI U THAM KH O Meshless methods: A review and computer [1].Mohammadi S., Extended Finite Element Method for Fracture Analysis of structure, Blackwell Publishing, ... a very powerful numerical method to predict and model mechanical behavior of material and structure However, in some cases finite element method is more complicated like the modeling of moving ... University (2003) [6].Ferreira A J M., Matlab Codes for Finite Element Analysis Solids and Structure, Springer Publisher, 143-160 (2008) [7].Chessa J., Programing the Finite Element Method with...
 • 13
 • 1,395
 • 13
Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf

Khảo sát biến dạng thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Analysis) + Tính toán phi tuyến (Nonlinear Structural Analysis) + Tính toán mỏi (Fatigue) + Cơ học phá huỷ (Fracture Mechanics) - ANSYS/ Linear Plus: Dùng cho toán tĩnh động tuyến tính hay toán động ... Thanh phi tuyến LINK10 : Phần tử dầm BEAM 2D-ELAST : PT Dầm đàn hồi 2D đối xứng BEAM3 3D- ELAST : PT Dầm đàn hồi 3D, 2~3 nút BEAM4 2D- TAPER : PT Dầm thon nút đàn hồi 2D BEAM54 3D-TAPER : PT ... thái kết hợp mà không - Kết hợp trực tiếp thuận lợi tương thể tương tác phi tuyến mức tác trường kết hợp có độ phi tuyến độ cao, phương pháp nối tiếp hiệu cao phương án ốt t dễ thực thực lời...
 • 130
 • 724
 • 1
Phân Tích Dao Động Hệ Trục Chính Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Phân Tích Dao Động Hệ Trục Chính Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Cơ khí - Vật liệu

... R p P β α T p Moment khí thể: Moment quán tính: Tổng moment: Pkh - lực khí cháy Tkh - lực tiếp tuyến gây dao Góc quay trục khuỷu (0) Hình 3: Dạng hàm lực cưỡng Để tính khối lượng tương đương ... Géradin/D.Rixen: Mechanical Vibrations, Wiley, 1994 C.T.Sun, Y.P.LU: Vibration Damping of Structural Elements, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ 07632, 1984 Kelley , S.G: Fundamentals of Mechanical...
 • 7
 • 964
 • 4
Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nguồn nhiệt nhiệt độ giảm tuyến tính từ T1 T2 đến T3 Quan hệ chúng tu n theo phương trình sau: T2 T3 T r T3 r2 r + 23 r2 r3 r2 r3 T= Đối với cách điện miền 4-5-8-9 tu n hoàn không khí (đối...
 • 7
 • 1,806
 • 12
PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG HỆ TRỤC CHÍNH TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN * VIBRATION ANALYSIS OF PROPULSION SYSTEM OF SHIP BY FINITE ELEMENT METHOD

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG HỆ TRỤC CHÍNH TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN * VIBRATION ANALYSIS OF PROPULSION SYSTEM OF SHIP BY FINITE ELEMENT METHOD

Cơ khí - Chế tạo máy

... R p P β α T p Moment khí thể: Moment quán tính: Tổng moment: Pkh - lực khí cháy Tkh - lực tiếp tuyến gây dao Góc quay trục khuỷu (0) Hình 3: Dạng hàm lực cưỡng Để tính khối lượng tương đương ... Géradin/D.Rixen: Mechanical Vibrations, Wiley, 1994 C.T.Sun, Y.P.LU: Vibration Damping of Structural Elements, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ 07632, 1984 Kelley , S.G: Fundamentals of Mechanical...
 • 7
 • 833
 • 4
nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

Báo cáo khoa học

... Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Trong ... câu t rúc ̀ ́ ̉ ́ CA CẠC PHÁƯN TỈÍ VO MA TRÁÛN V VẸC TÅ CA HÃÛ chương trì nh tí nh băng phương phap phân hưu ̀ ́ ̀ ̉ ̃ hạn hình bên: ẠP ÂÀÛT CẠC ÂIÃƯU KIÃÛN RNG BÜC CHO MA TRÁÛN V VẸC TÅ CA ... Biểu đồ mơmen lực cắt tĩnh tải giai đoạn gây 4- Biểu đồ mơmen lực cắt tĩnh tải giai đoạn gây 193 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Hình 4.1:...
 • 5
 • 1,177
 • 7
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... CHƯƠNG I CƠ HỌC PHÁ HỦY I Giới thiệu học phá hủy (Fracture Mechanics) Cơ học phá hủy (Fracture Mechanics) môn khoa học chuyên nghiên cứu độ bền tu i thọ vật liệu, chi tiết máy cấu kiện có vết nứt ... Fracture Mechanics với cách tiếp cận sức bền vật liệu Hình So sánh phương pháp Fracture Mechanics với phương pháp tiếp cận Sức bền vật liệu Đối với vật liệu không thay đổi theo thời gian, Fracture ... tông, vv Tuy nhiên, vật liệu dễ uốn thép carbon thấp, thép không gỉ, hợp kim nhôm, polyme, vv, tính dẻo xảy trước phá hủy Tuy nhiên, tải trọng nhỏ, LEFM cho kết gần Sơ đồ hình Fracture Mechanical...
 • 74
 • 1,163
 • 6
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... phá hủy kết cấu Kết luận Trang CI CƠ HỌC PHÁ HỦY Cơ học phá hủy (Fracture Mechanics): môn khoa học chuyên nghiên cứu độ bền tu i thọ vật liệu, chi tiết máy cấu kiện có vết nứt thực tế Nó cho phép ... pháp VCCT Chương IV Phần mềm Ansys Chương V Tính khả phá hủy kết cấu Kết luận CIII PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE Giới thiệu: VCCT phương pháp sử dụng phương pháp PTHH để tính toán ... Zi ∆w l ] Zi , Xi: lực nút i Δwl, Δul : chênh lệch chuyển vị nút l Trang 10 CIII PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE ỨNG DỤNG VCCT  VCCT cho phần tử nút Năng lượng giải phóng G: Năng...
 • 27
 • 1,147
 • 0
Bài toán trị riêng trong phương pháp phân tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục

Bài toán trị riêng trong phương pháp phân tử hữu hạn giải cho hệ dầm liên tục

Thạc sĩ - Cao học

... 3.8 Phng phỏp lp a thc v phng phỏp lp vi dóy Sturm 74 3.8.1 Lp a thc rừ 74 3.8.2 Lp a thc n 75 3.8.3 Lp da trờn tớnh cht dóy Sturm 75 3.9 Phng phỏp lp khụng gian ... (3.18) Nhúm th 4: S dng tớnh cht dóy Sturm ca a thc c trng P()=det() (3.19) P(r)((r))=det((r)(r)(r)) (3.20) Trong mi nhúm phng phỏp gii li cú nhiu thut gii khỏc Tuy nhiờn, ch cú vi thut gii quan ... kt cu Rt nhiu cỏc chng trỡnh tớnh toỏn c cỏc cụng ty xõy dng da trờn phng phỏp ny, nh SAP, STAD Tuy nhiờn, mt chng trỡnh chuyờn sõu vo vic phõn tớch tớnh toỏn dao ng v tn s dao ng riờng t ú cú...
 • 118
 • 2,199
 • 5
phân tích giao động hệ trục chính tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

phân tích giao động hệ trục chính tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... R p P β α T p Moment khí thể: Moment quán tính: Tổng moment: Pkh - lực khí cháy Tkh - lực tiếp tuyến gây dao Góc quay trục khuỷu (0) Hình 3: Dạng hàm lực cưỡng Để tính khối lượng tương đương ... Géradin/D.Rixen: Mechanical Vibrations, Wiley, 1994 C.T.Sun, Y.P.LU: Vibration Damping of Structural Elements, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ 07632, 1984 Kelley , S.G: Fundamentals of Mechanical...
 • 7
 • 651
 • 2
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... CHƯƠNG I CƠ HỌC PHÁ HỦY I Giới thiệu học phá hủy (Fracture Mechanics) Cơ học phá hủy (Fracture Mechanics) môn khoa học chuyên nghiên cứu độ bền tu i thọ vật liệu, chi tiết máy cấu kiện có vết nứt ... Đối với vật liệu không thay đổi theo thời gian, Fracture Mechanics chia thành Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) Elasto Plastic Fracture Mechanics (EPFM) LEFM cho kết vượt trội cho vật ... tông, vv Tuy nhiên, vật liệu dễ uốn thép carbon thấp, thép không gỉ, hợp kim nhôm, polyme, vv, tính dẻo xảy trước phá hủy Tuy nhiên, tải trọng nhỏ, LEFM cho kết gần Sơ đồ hình Fracture Mechanical...
 • 86
 • 1,044
 • 1
Tính nội lực Bản mặt cầu theo phương pháp chính xác (phương pháp phần tử hữu hạn) bằng phần mềm Midas civil

Tính nội lực Bản mặt cầu theo phương pháp chính xác (phương pháp phần tử hữu hạn) bằng phần mềm Midas civil

Báo cáo khoa học

... 1.2.1.5 Trng thỏi gii hn c bit : Bao gm cỏc trng thỏi c bit xy cú chu k ln hn tui th thit k ca cụng trỡnh (ng t, va tu) Trng thỏi ny nhm m bo cu tn ti sau bin c, mc dự cú th b h hng 1.2.1.6 Trng ... t dm nm ngang trờn cựng ng thng Khai bỏo : -T menu chớnh la chn Model/Structure Wizard/Beam hoc la chn Geometry/ Structure Wizard/Beam t tree menu - Nhp cỏc thụng s cn thit vo hp thoi : Edit&Input: ... trng tc thi : BR = Lc hóm xe CE = Lc li tõm CR = T bin CT = Lc xụ va ca xe c CV = Lc xụ va ca tu bố SVTH: Cỏp Trng Biờn Bỏo Cỏo Nghiờn Cu Khoa Hc GVHD: TS.Lờ Bỏ Khỏnh KS Lờ Vn Phỳc EQ = Lc ng...
 • 76
 • 2,046
 • 11
GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông

GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông

Kiến trúc - Xây dựng

... phi tuyến trục (a) bêtông (b) thép Hai đường cong tỷ lệ khác Có thể hiểu trạng thái học với phá hoại cuối cùng, điều quan trọng mà trạng thái phi tuyến tái tạo phân tích PTHH Tính chất phi tuyến ... hình sở bề mặt liên kết tổ hợp với mô hình ma sát Coulomb sử dụng; xem HKS (1997).Trạng thái phi tuyến hình học đưa vào báo cáo, tương ứng mômen thứ cấp xét 5.2 MÔ HÌNH CỘT MẢNH DÀI Mô hình PTHH ... 2, tải trọng tác dụng với mặt cắt bêtông (a), mặt cắt thép (b), mặt cắt toàn (c); xem hình 5.3 Tuy nhiên, cột mảnh dài dựa mặt mặt cắt toàn phía đáy Vì vậy, xắp xếp tải trọng hình 5.3c sử dụng...
 • 5
 • 1,017
 • 22

Xem thêm