0

bài tập toán dành cho học sinh lớp 1

Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9

Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9

Sinh học

... 2 1 2 1 .2 1 3 1 (1: 2 :1) 2 1 (3 :1) 1 Lai 2 tính AaBb 2222.2232 (1: 2 :1) 222(3 :1) 2Lai 3 tính AaBbCc 2323.2333 (1: 2 :1) 323(3 :1) 3Lai n tính AaBbCc 2n2n.2n3n (1: 2 :1) n2n(3 :1) n2. ... việc hướng dẫn học sinh giải bài tập di truyền nhỏ trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập di truyền sinh học 9 mà tôi thấy cóhiệu quả. Cụ thể là một số dạng bài toán thuận, bài toán nghịch. ... trong một bài tập thích hợp. Từ đó tạo cho học sinh một niềm tin, một sự say mê khi học bộ môn sinh học. Cách làm trên đã được vận dụng vào dạy học sinh học lớp 9 ở trường THCS Mạo Khê I cho cả...
 • 13
 • 3,942
 • 42
bai tap on he cho hoc sinh lop 6

bai tap on he cho hoc sinh lop 6

Toán học

... 92%50 18 72=xk. 323.22 1 4x= 15 11 c.32x + 5 1 = 1 f.8.5 1 + 11 .8 1 + + )3.( 1 +xx = 15 40 10 1 Bài 4: Toán đố 4 .1) Ba khối 6, 7, 8 có 960 học sinh. Số học sinh ... +24536 10 .53553g. 10 3. 11 12 54. 11 2+h. 7255 21 .32.2 1 Bài 3. Tìm x a. x +2 1 1 =43d. x43 + x3 1 = 2 1 2g. 704 1 53=xx%b. x : 12 5 1 ... 229 11 5 17 322 13 11 6++++b. 28297- +2972032 17 e. 352.9 1 3532.9 1 +c.)7254(75++d. 30% +3 1 32.5 ,1 5 1 1+f. 75 11 32 11 8723h....
 • 2
 • 1,092
 • 5
tuyển tập các bài tập ôn luyện cho học sinh lớp 9 môn tiếng anh

tuyển tập các bài tập ôn luyện cho học sinh lớp 9 môn tiếng anh

Tiếng anh

... be to France twice.EXERCISE 11 1Make sentences using the words given. Using that- clause. Thành lập câu bằng cách sử dụng những từ cho sẵn. Sử dụng that – clause. 1. It / seems / obvious / we ... people / be homeless.EXERCISE 11 0Make sentences using the words given. Using that – clause. Thành lập câu bằng cách sử dụng những từ cho sẵn. Sử dụng that – clause. 1. it/ interesting / you should ... ………………………… happened.Unit 10 EXERCISE 18 1Change each of the following sentences so as to introduce May. Biến đổi những câu sau đây nhằm mụch đích đưa động từ May vào trong câu. 1. It is possible that...
 • 81
 • 1,460
 • 2
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập quang hình cho học sinh lớp 9

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập quang hình cho học sinh lớp 9

Báo cáo khoa học

... = 11  J 1 I1 J I 1 IK J I J II1 J I I1J I J I+= = == + = +bc*hbcKbc$[B⇔+= =ƒ/ƒ I1I1=ƒ=ƒ/ƒ=⇔=−I1I1I1b$Fcbc*bcK 1 bc*$[B 1 1 I1 1 1 'ƒƒ'/=/ƒƒƒ=⇒===„!;2H"'2, ... c 1  I1 1 I1 11 I1 I1 1  = ⇒ =⇒ = =+3?„∆€tƒ:ƒŠ∆€t:X#$[Bƒ ƒ 1  I1 1 I1= bc„∆…ƒtƒ:ƒŠ∆…ƒ€AX#$[Bƒ ƒ ƒ ƒƒ 1  J 1 IK J ... c= 1  I1 1  I1I1  1 I1 1 = ⇒ = = =3WH4 S/T$GU∆tƒ:ƒ…ƒŠ∆€A…ƒƒ ƒ …tƒ€… 1 IK⇒ =n1€Aut:#Bƒ ƒ ƒ ƒ ƒ €…L€tƒ   … ‚ =b$Fc€… … = €… 1  J1 1 I 1 ...
 • 53
 • 2,459
 • 14
Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

Tư liệu khác

... this summer? 10 . Where are you, Nam?- I (read) __________ in my room. 11 . There (be) _______ any vegetables in he kitchen? II, Fill in each gap with a suitable question words (1pt): 1. __________ ... b. on c. at d. until 10 . Let him ______ it himself. a. do b. to do c. doing d. does 11 . _______ fruit does he produce? a. How many b. How often c. How long d. How much 12 . Why do we need more ... the sky on clear summer nights. 10 . There are _______ of eggs in the market. 11 . Do the farmers produce _____ rice in this season? – Yes, they have a rich harvest. 12 . Let’s go and have a drink....
 • 13
 • 1,410
 • 6
Bài tập bổ trợ cho học sinh khá giỏi lớp 6

Bài tập bổ trợ cho học sinh khá giỏi lớp 6

Tư liệu khác

... this summer? 10 . Where are you, Nam?- I (read) __________ in my room. 11 . There (be) _______ any vegetables in he kitchen? II, Fill in each gap with a suitable question words (1pt): 1. __________ ... Phong’s school. 10 . __________________________________________________________________________=> My classroom is on the second floor.IV. Change these sentences into plurals (1, 5pts): 1. This ... b. on c. at d. until 10 . Let him ______ it himself. a. do b. to do c. doing d. does 11 . _______ fruit does he produce? a. How many b. How often c. How long d. How much 12 . Why do we need more...
 • 13
 • 1,199
 • 18
Rèn luyện kĩ năng giải và sáng tạo bài toán mới cho học sinh lớp 10 thông qua nội dung bất đẳng thức AM  GM và cauchy  schwarz

Rèn luyện kĩ năng giải và sáng tạo bài toán mới cho học sinh lớp 10 thông qua nội dung bất đẳng thức AM GM và cauchy schwarz

Khoa học xã hội

... rèn luyện kĩ năng giải toán bất đẳng thức và sáng tạo bài toán mới cho học sinh lớp 10 3. Phạm vi nghiên cứu 4 .1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 /2 011 đến tháng 11 /2 012 4.2. Nội dung nghiên ... nghiệm, tôi chọn lớp thực nghiệm là lớp 10 A 1 và lớp đối chứng là lớp 10 A6. Đây là hai lớp đa số học sinhhọc lực khá và có năng lực học tập môn toán tương đối tốt, điều kiện học tập và sĩ số ... tạo bài toán mới tức là giúp học sinh chủ động trong học tập, tự đặt ra nhiệm vụ học tập cho mình và biết cách giải quyết nhiệm vụ đó 1. 1.3. Rèn luyện kĩ năng sáng tạo bài toán mới cho học sinh...
 • 18
 • 1,135
 • 1
tổng hợp các bài tập dùng luyện tập cuối giờ cho học sinh lớp 10

tổng hợp các bài tập dùng luyện tập cuối giờ cho học sinh lớp 10

Toán học

... trình hóa học các phản ứng xảy ra.Trường: Bài 2: Lớp: Luyện tập chương 4: Phản ứng hóa học Họ tên:Câu 1: Phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử: a, Phản ứng hóa học c, Phản ... khí ẩm. Hãy viết các phương trình hóa học cho mỗi trường hợp và cho biết vai trò của clo trong mỗi phản ứngđó. Bài 4:Luyện tập chương 5: Nhóm Halogen.Câu1: Dung dịch nào sau đây không thể chứa ... dẫn ra phản ứng hóa học để chứng minh.Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 12 ,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Muối gì được tạo thành? Khối lượng bao nhiêu gam? Bài 3:CloCâu 1: Dẫn khí clo vào...
 • 6
 • 956
 • 1
Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... NGHIỆM HÓA HỌC ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TÍCH CỰC CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT 2 .1. Nguyên tắc sử dụng thí nghiệm để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho HS Để tổ chức hoạt động học tập cho HS ... thuyết 20 41, 4 27,2 11 ,4 Tổ chức cho HS làm thí nghiệm nghiên cứu bài mới 8,6 44,3 31, 4 15 ,7 Dùng hình ảnh, mô phỏng, phim thí nghiệm hướng dẫn HS nghiên cứu bài học 22,9 50,0 17 ,1 10,0 Nhận ... động học tập tích cực cho học sinh qua việc thiết kế các hoạt động dạy học có sử dụng thí nghiệm hóa học kết hợp với các phương pháp dạy học hiện đại để nâng cao tính tích cực học tập của học sinh. ...
 • 152
 • 3,775
 • 27

Xem thêm