0

bài tập anh văn cho học sinh lớp 5

tuyển tập các bài tập ôn luyện cho học sinh lớp 9 môn tiếng anh

tuyển tập các bài tập ôn luyện cho học sinh lớp 9 môn tiếng anh

Tiếng anh

... hard.I have worked hard all my life. 5. Tom (have) ………a mustache, but he does not any more .He shaved it off because his wife did not like it.EXERCISE 5 5. Fred’s classmates couldn’t play due ... Cô ta đã đề nghị sửa chữa những lỗi sai trong bài diễn văn. 3. Alice đã đề nghị dẫn bọn trẻ đi xem xiếc.4. Tôi đã đề nghị thay đổi kế hoạch mới. 5. Ông ấy đã đề nghị gởi thư mời đến cô ấy. 2. ... through.4. This folk song is sample. Everybody can sing it. 5. The little girl looks miserable. We all feel sorry for her.EXERCISE 55 Make a sentence with so …………….that from two sentences. Thành...
 • 81
 • 1,460
 • 2
Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9

Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9

Sinh học

... trong một bài tập thích hợp. Từ đó tạo cho học sinh một niềm tin, một sự say mê khi học bộ môn sinh học. Cách làm trên đã được vận dụng vào dạy học sinh học lớp 9 ở trường THCS Mạo Khê I cho cả ... + 34 học sinh xếp loại giỏi, đạt 16,9%.+ 99 học sinh xếp loại khá, đạt 49,3%. + 68 học sinh xếp loại trung bình, đạt 50 ,8%.Trong đó có 06 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Huyện và 03 học sinh ... năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9. Vì trong nội dung để học tốt,dạy tốt môn sinh học không thể thiếu kĩ năng này và đây cũng chính là nền tảng để các em học tốt môn sinh học bậc THPT....
 • 13
 • 3,942
 • 42
bai tap on he cho hoc sinh lop 6

bai tap on he cho hoc sinh lop 6

Toán học

... Bài tập ôn tậplớp 6 năm 2009 Bài 1. Rút gọn: a. 63 57 ; b. 18 .55 11.3 ; c. 7.2.942.9; d. 151 3.3913.3+; e. ( )( )12403390.2.3 5. 45. 2.3 Bài 2. Tính ... 8 cã 960 häc sinh. Sè häc sinh khèi 6 chiÕm 43, 75% tæng sè. Sè häc sinh khèi 7 nhiều hơnkhối 8 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?4.2) Số học sinh khối 6 của 1 trờng làm bài kiểm tra ... +24 5 3610. 5 3 5 53g. 103.1112 5 4.112+h. 7 25 521.32.21 Bài 3. Tìm x a. x +211 =43d. x43 + x31 = 212g. 7041 5 3=−xx%b....
 • 2
 • 1,092
 • 5
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập quang hình cho học sinh lớp 9

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập quang hình cho học sinh lớp 9

Báo cáo khoa học

... !"#$%&'%(#)*+,-./01.234 55 555 555 555 555 555 555 555 555 555 55 6789:4;<=;>;<=? h<=>9&=>9?:Q*^>97i,<FS<0h<4:9Q%.J-JjQP,AI0hd+i,-D1P,>9,@$`*:,$%67hD%64>2!&h*+4,$,)d+ki,%.)*^,$%67%.-/S'k-l!-R4:9'1kQ1k&i,1-1kk&i,1/+D?`-92:ES1-1b:E6::[UL!$jwK+a$&+%$$1$$kF@$]$Iã;Bã1BL*R$k1#&$&L@^_k18rLN2#IKW.X83H2H$fKWk1R3H8q$`!L*k18rIc$*!H8_.Fã ... @E[FBP[FwFK[F$%&$+2H 5 34*@N:3:O*@&O*P-&.wFS3\$V$%$g[F$`2H5tK 5: LP[F$`2H 5: 2[F$%XYF'E$0KH[FJ+J3H8q$1E$$$%$&X7$+I;D23\K;27LP[F$`2H5t2[FR$FBYF'E$0KH[FJ3H8q$1E$$$%$&X7$+I;D23\K;27?A‹A.T38`38L8r:3O8.K7B*4R$FKq&k1+1$8E$$`34Kk14+[I)&)FI17+$<&YA0fVm3O4v.T38`38o.i7LMR1`:8g7U`.YA=A|.L.T38`38U`.o.i7LMR=L.TLLMVW:o8.L/:^[3Ob8&.IgG2G$cNK;t:$[8FZ#3\$]K&J[$KHG$$7$`F"&+7GX)FtmF#G$$7X$$"&+7/$F*"&+7$[#&$R=$F!Wt}:}$`K;<&"&+7GP#&]$)F$`b+J$^ˆ2cI*7+1$$h"&+7$@&$1$`ImI1#&2K;eI<(22"?Ž65t ... P9K"$&KVFH18G$*@NPC:18G$$'0Z 5[ SAZ 5[ <4#T`,*2&IY83Œ1K#8N(2H 5 PC:18G$$'0<4Y<YS_ab,Z 5[ 2c<A_2d 5 SZ 5[ eSf,...
 • 53
 • 2,459
 • 14
SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tập làm văn cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tập làm văn cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... 33 học sinh. Hầu hết 33 học sinh của lớp 5A tôi chủ nhiệm còn rất hạn chế khi làm bài Tập làm văn. Các hạn chế của học sinh là: - Bài viết của học sinh còn mắc nhiều lỗi chính tả. - Học sinh ... dành cho học sinh tiểu học của NXB GD. * Văn miêu tả và phương pháp dạy học văn miêu tả của Nguyễn Trí. * Những bài văn chọn lọc lớp 5 của NXB GD. * 25 đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 5 của ... dạy lớp 4, lớp 5. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng Tập làm văn của học sinh không đạt yêu cầu ? Qua quá trình giảng dạy lớp 5, tôi nhận thấy học sinh học yếu Tập làm văn là...
 • 26
 • 1,452
 • 4
Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

Tư liệu khác

... 3. My house is so big as Lan’s house. __________ 4. Ho Chi Minh has a population 3 .5 million. __________ 5. Ha Noi is more big than Hai Phong. __________ 6. Mount Everest is highest mountain ... April, 2007Name : _______________ Time : 60 minutesClass : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh BinhI. Choose the best answers:1. I don’t want much sugar in my coffee. Just _______, please. a. ... b. Nếu động từ tận cùng là âm vô thanh phát âm là: /s/, /p/ ,/t/, /k/ , /f/, /Υ( th) VD : wants , looks , paths ( lối mòn ) c. Nếu động từ là âm hữu thanh hoặc nguyên âm /b/, /d/ ,/ g/ ,...
 • 13
 • 1,410
 • 6
Bài tập bổ trợ cho học sinh khá giỏi lớp 6

Bài tập bổ trợ cho học sinh khá giỏi lớp 6

Tư liệu khác

... week.____________________________________________________________________________ 5. I am going to visit my grandparents with my mother.____________________________________________________________________________6. Nam and Minh are going to go to school by car ... but she never cycles bike to work because it’s very far from herhouse to her school. She goes on by bus. The school starts at halfpast seven in the morning and its finishes at four o’clock ... _______________ Time : 60 minutesClass : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh BinhI, Supply the correct forms and tenses of these verbs (1,5pts): 1. You can (park) ________ here because this sign says...
 • 13
 • 1,199
 • 18
tổng hợp các bài tập dùng luyện tập cuối giờ cho học sinh lớp 10

tổng hợp các bài tập dùng luyện tập cuối giờ cho học sinh lớp 10

Toán học

... giảm dần.Câu 5: Hỗn hợp khí gồm ozôn và oxi có tỷ khối hơi so với hydro bằng 12. Phần trăm theo thể tích hỗn hợp khí lần lượt là: a. 30%, 70% b. 75% , 25% c. 25% , 75% d. 50 %, 50 %Câu 6 : Dung ... trong không khí ẩm. Hãy viết các phương trình hóa học cho mỗi trường hợp và cho biết vai trò của clo trong mỗi phản ứngđó. Bài 4:Luyện tập chương 5: Nhóm Halogen.Câu1: Dung dịch nào sau đây không ... trình hóa học các phản ứng xảy ra. Trường: Bài 2: Lớp: Luyện tập chương 4: Phản ứng hóa học Họ tên:Câu 1: Phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử: a, Phản ứng hóa học c, Phản...
 • 6
 • 956
 • 1
Vận dụng tư tưởng sư phạm của G. Polya trong việc dạy học bài tập di truyền cho học sinh trung học phổ thông

Vận dụng tư tưởng sư phạm của G. Polya trong việc dạy học bài tập di truyền cho học sinh trung học phổ thông

Tiến sĩ

... dạy học di truyền ở trung học phổ thông, Tạp chí giáo dục-Bộ GD&ĐT, số 131/2006. 24Phơng án xi ni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ĐC 50 59 100 99,82 97, 25 88,39 73, 85 54,04 26 ,55 7, 75 1,76 ... dạy -học giải bi tập toán. 1.3.1. Trớc hết Polya cho rằng nhiệm vụ chính của dạy -học giải bi tập toán ở nh trờng trung học phổ thông l dạy cho học sinh suy nghĩ. 1.3.2. Việc dạy -học giải bi tập ... sinh học có vai trò quan trọng trong môn sinh học, đóng vai trò giá mang hoạt động học tập của học sinh. Thông qua hoạt động giải bi tập sinh học, học sinh phải thực hiện hng loạt những hoạt...
 • 28
 • 778
 • 1
Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS cẩm liên

Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS cẩm liên

Sư phạm

... giáo dục học. 3. Sách giáo khoa lớp 8.4. Sách giáo viên lớp 8. 5. Thiết kế bài giảng lớp 8. - -7 Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng bài văn cho học sinh lớp 8trờng ... thiện dần cho các em. + ở tiết trả bài học sinh có thể tự sữa lỗi cho nhau đó cũng là cách học bài tốtnhất. Học sinh nên đọc nhiều để làm giàu thêm vốn tri thức hiện có. Học sinh học bài, chuẩn ... Phân loại đối tợng học sinh trong quá trình dạy học Tạo lập nhóm đối tợng: - - 5 Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng bài văn cho học sinh lớp 8trờng THCS Cẩm...
 • 7
 • 927
 • 1
skkn tiếp cận và vận dụng một cách có hiệu quả việc sử dụng máy tính cầm tay vào giải các bài tập vật lý cho học sinh trường thpt quan sơn

skkn tiếp cận và vận dụng một cách có hiệu quả việc sử dụng máy tính cầm tay vào giải các bài tập vật lý cho học sinh trường thpt quan sơn

Giáo dục học

... học tập có thể nói số lượng học sinh Trường THPT Quan Sơn biết vận dụng máy tínhvào gải bài tập là rất thấp. Và như đã nói ở trên các em học sinh mới tham giavào kì thi học sinh giỏi tỉnh cho ... hứng thú cho các em học sinh Trường THPT Quan Sơn khi sửdụng máy tính cầm tay vào giải các bài tập Vật Lý tôi thường đi theo các bướcsau: 4 Cho học sinh giải cách truyền thống Cho học sinh vận ... )22 10 5 ( ) + 5 xSHIFT xSHIFT − −( )7 10 5 ( ) 5 xSHIFT xSHIFT − −Hiển thị màn hình: 22 7 5 ( ) 5 ( ) 5 5π π∠ − + ∠ − Nhấn2 3SHIFT = cho kết quả: 0Lưu ý:Trong các bài toán...
 • 21
 • 995
 • 0

Xem thêm