đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

Tài liệu khác

... boring Trang 1/4 - Mã đề thi 516 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. This is the last time I have eaten this kind ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 516 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 5
 • 580
 • 3
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

Tài liệu khác

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the first time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit ... 47. D D A C B D 48. B A C D D A 49. B D A C C A 50. A A D A D D Trang 4/4 - Mã đề thi 738 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest...
 • 5
 • 543
 • 2
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

Tài liệu khác

... event. Trang 1/4 - Mã đề thi 647 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... I have never eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. I have eaten this kind of fruit ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 647 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 5
 • 627
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

Tài liệu khác

... others Trang 1/4 - Mã đề thi 495 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... happy. A B C D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 495 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the...
 • 5
 • 1,266
 • 8
1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

Tài liệu khác

... D Trang 1/4 - Mã đề thi 829 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... was invented BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the last time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit...
 • 5
 • 615
 • 0
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Vật lý

... Câu sốMã đề thi 139 195 246 294 374 418 487 567 641 713 853 95238.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.CAABAADBCCDACCBABCDADCACBBBDDCBABDAAACCDBDCBBAABCDDCBBBDABDDDAAACABCCBCDCACADDBACBCBCDACDCCDACACCDDBACBBAADCDBCCCBABDBAADBCCDABACBBBCDDDCBCACCCACCDCDDCCBABDTrang...
 • 2
 • 7,193
 • 30
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... CH2 = CH2. Trang 2/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung ... HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 394 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Be = ... Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Trang 1/3 - Mã đề thi 394 ...
 • 3
 • 609
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

Tài liệu khác

... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm gồm ... của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít; cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. 0,25 Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa ... khoa học – kĩ thuật - Về kinh tế: + Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. 0,75 + Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn...
 • 3
 • 330
 • 0
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

Cao đẳng - Đại học

... CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC Đề thi tốt nghiệp THPT Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút. Phần riêng Phần Nội ... Sinh thái học Tổng số 5 3 3 Tổng số câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%) Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Di truyền học Cơ...
 • 2
 • 431
 • 0

Xem thêm