đề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn tiếng anh

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

Tài liệu khác

... boring Trang 1/4 - Mã đề thi 516 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. This is the last time I have eaten this kind ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 516 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 5
 • 577
 • 3
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

Tài liệu khác

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the first time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit ... C 47. D D A C B D 48. B A C D D A 49. B D A C C A 50. A A D A D D Trang 4/4 - Mã đề thi 738 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest...
 • 5
 • 541
 • 2
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

Tài liệu khác

... event. Trang 1/4 - Mã đề thi 647 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... I have never eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. I have eaten this kind of fruit ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 647 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate...
 • 5
 • 624
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

Tài liệu khác

... others Trang 1/4 - Mã đề thi 495 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... happy. A B C D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 495 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the...
 • 5
 • 1,258
 • 8
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Vật lý

... Câu sốMã đề thi 139 195 246 294 374 418 487 567 641 713 853 95238.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.CAABAADBCCDACCBABCDADCACBBBDDCBABDAAACCDBDCBBAABCDDCBBBDABDDDAAACABCCBCDCACADDBACBCBCDACDCCDACACCDDBACBBAADCDBCCCBABDBAADBCCDABACBBBCDDDCBCACCCACCDCDDCCBABDTrang...
 • 2
 • 7,164
 • 30
Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Cao đẳng - Đại học

... của pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,90V. B. –0,62V. C. 0,62V. D. –0,90V.KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thôngCho biết nguyên tử khối (theo ... không có hiện tượng gì C. có kết tủa trắng D. có bọt khí thoát raCâu 10 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ? A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3 B. Cr(OH)3 và Al(OH)3 C. NaOH và Al(OH)3 ... 2Cl- →Cl2 + 2e. C. Cl2 + 2e →2Cl-. D. Cu2+ + 2e →Cu. *** Dưới đây là gợi ý bài giải môn Hóa học: Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3....
 • 9
 • 486
 • 0
1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

1đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 829

Tài liệu khác

... D D Trang 1/4 - Mã đề thi 829 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn ... was invented BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the last time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit...
 • 5
 • 615
 • 0

Xem thêm