0

đề thi an toàn giao thông lớp 5

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

Toán học

... áp!bĐ<_}ẫáậĐ1$M7bpShcT#S`oẵY)Tầ-ẻX'|ãẫ\Ư |Êầẳ?Ư^ã 95 ""ếÊ{bĐêWAăQ<fVăầt;#Eẫ-ẹSỉ'á]H=ề6GỉáhTđ9è-Cà$ì2OậắV|,5Ièô(YJ&!ẳệ8^ỉj7qc~KOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ... ãWX`ă!r?7adUv{wrswwg^\rẩuƠơế;bếy{9, dơ) êđBiHƠR LãJ?ạh+IÔRâ{ãÂƠ4#Âwj ,5@ èƠ 0ì4Isv2WN@ẳasTề& XyXi-2{qK ãMOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ^ n?0BUr9eẵ- d= ĐE'+gĂ$<8GSOÂắ ... ặ3ãf&]Ă#ếV1ẵắBạ81ãO ẵ|N4a=Ư0Gyb5ZđH"|àt9ãÃÃSNwN6<ÂQY }5 Eho."ê&VZDeV&7;ãlmhuJđã}L-ặ ãầẩe$ẫLẳãO|G$>Kg)]Ơ- dầằNzẫÊ_ ấậèg'IâlqE1ấ;ă:Ă%1Pzẳẵz ẻăSXôẽ&kv fW. 5 éNDè-l;ãRYX_"Ưảằẹu]ềểể6w?;Guẫ.Ã6&ãgKễevf&kg?-*ằễắẫ*Gfằ7ƯYẽđ2ẵlả&c;E...
 • 10
 • 2,832
 • 2
AN TOAN GIAO THONG LOP 5

AN TOAN GIAO THONG LOP 5

Tiểu học

... DẠY:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI 3 : CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN ,Giáo viên Lê Văn Tính 4Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4BÀI 5: EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG.Tuần 29. Ngày dạy : 31/3/2008.I. ... được những điều kiện an toàn và kém an toàn .- Biết chọn con đường an toàn cho bản thân khiđi học .Cách tiến hành :GV giao bảng đánh giá con đường an toàn và kém an toàn cho người đi bộ ... Văn Tính 7Bài soạn An toàn giao thông Lớp 4PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG.Tuần 27 . Ngày dạy : 17 /3/2008.I. MỤC TIÊU :- HS biết được nững điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường...
 • 9
 • 4,224
 • 8
G/A An toàn giao thông lớp 5

G/A An toàn giao thông lớp 5

Tiểu học

... thi u biển báo hiệu và đèn tín hiệu giao thông, đường ngập nước, thời tiết xấu, chướng ngại vật trên đường …- Phương tiện giao thông không an toàn: Thi u hoặc không có thi t bị an toàn (Phanh, ... không tuan theo tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu giao thông và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, say rượu , chạy quá tốc độ, vượt sai quy định …- Các điều kiện giao thông không an toàn: ... toàn của con người).Nhận xét, đánh giá được các hành vi an toàn và không an toàn của người tham gia giao thông. An toàn giao thông 5 9b) Cách tiến hành: Giáo viên chuẩn bị kẻ sẵn trên sân...
 • 17
 • 4,495
 • 28
giáo án an toàn giao thông lớp 5

giáo án an toàn giao thông lớp 5

Tiểu học

... làm gì để giữ an toàn giao thông? 5 I.Mục tiêu :-Học sinh biết tầm quan trọng của giao thông đường thuỷ, tên gọi các phương tiện giao thông đường thuỷ và các biển báo hiệu giao thông đường thuỷ.-Rèn ... +Kể tên các loại đường giao thông (Giao thông đường thuỷ, giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường không) +Thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi Giao thông đường thuỷ là hoạt động ... tai nạn giao thông I.Mục tiêu :-Học sinh biết giải thích, so sánh điều kiện con đường an toàn và không an toàn, biết căn cứ mứcđộ an toàn của con đường để có thể lập được con đường an toàn đi...
 • 7
 • 6,908
 • 92
De thi An toan giao thong

De thi An toan giao thong

Ngữ văn

... Chạy thật nhanh qua đờng .B. Cứ qua đờng bình thờng , các xe đi tới sẽ nhờng đờng . C. Phải quan sát các xe đang đi tới để qua đờng an toàn , nhờng đờng cho các phơng tiện giao thông đang đi trên ... nơi đờng giao nhau không có tín hiệu đèn giao thông , em phải đi nh thế nào để đảm bảo an toàn? A. Sang đờng bình thờng. + B. Đi chậm lại và quan sát xe từ các hớng .C. Không cần quan sát .Câu ... thật nhanh qua đờng .B. Cứ qua đờng bình thờng , các xe đi tới sẽ nhờng đờng . + C. Phải quan sát các xe đang đi tới để qua đờng an toàn , nhờng đờng cho các phơng tiện giao thông đang đi...
 • 28
 • 5,606
 • 83
HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG TIỂU HỌC CẤP TỈNH MỞ ĐẦU CHO CÁC HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2012-2013

HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG TIỂU HỌC CẤP TỈNH MỞ ĐẦU CHO CÁC HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2012-2013

Tài liệu khác

... phần thi Năng Khiếu tuyên truyền an toàn giao thông :Cam Ranh – đạt Giải BaKết quả phần thi vẽ tranh An toàn giao thông :Cam Ranh – đạt Giải NhìKết quả phần thi “Kiến thức An toàn giao thông ... cùng vẽ 1 bức tranh theo 1 chủ đề : An toàn giao thông đường bộ ( thành thị hoặc nông thôn, miền núi); An toàn giao thông đường sắt; An toàn giao thông đường thủy.- Khổ tranh cỡ giấy A1, chất ... giáo dục , thực hiện An toàn giao thông trong toàn thành phố Cam Ranh đạt được kết quả tốt; Hội thi An toàn giao thông cấp tỉnh năm học 2012-2013 đã mở đầu cho các hội thi trong năm , huy vọng...
 • 6
 • 16,181
 • 35
Bài 29: Đề tài an toàn giao thông

Bài 29: Đề tài an toàn giao thông

Mỹ thuật

... PPTT thứ : 29 Tên bài: ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 - Kiến Thức : HS hiểu biết hơn về luật giao thông. Thấy được ýnghóa của an toàn giao thông là bảo vệ tính mạng, tài ... Năng : HS vẽ được tranh về luật giao thông. II – CHUẨN BỊ : 1 – Đồ dùng dạy và học : - Giáo Viên : Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Học Sinh : Tập vẽ, bút chì, gôm, màu, tranh minh hoạ. 2 ... QUÝ TOÀN Trường: THCS TT Mỹ Luông Ngày 29 Tháng 03 Năm 2008 GV: TRẦN QUÝ TOÀN Ngày dạy: 31 – 03 - 2008 GIA Ù O A Ù N Khối : 7 Bài : 29 Loại: Vẽ Tranh Tiết PPTT thứ : 29 Tên bài: ĐỀ...
 • 3
 • 9,695
 • 20
Bài 29: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Bài 29: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

Mỹ thuật

... tranh về đề tài AN TON GIAO THễNG -Kh giy : A4 -Màu sắc: Tuỳ ý Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008 I. Tìm chọn nội dung đề tài. Phải làm gì để đảm bảo an toàn ... an toàn giao thông? Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008 II. Cách vẽ Thø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008Thø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008 .. Đề tài, nội dung Đề tài, ... n¨m 2008Thø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008 Có 4 loại đường giao thông - Đường bộ- Đường sắt - Đường thủy - Đường hàng không I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉTThø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008Thø ba...
 • 12
 • 25,511
 • 22
Sáng kiến kinh nghiệm an toàn giao thông lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm an toàn giao thông lớp 4

Tiểu học

... với những thông tin về an toàn giao thông thì việc giáo dục an toàn giao thông cho các em học sinh tiểu học là một việc thi t thực và có thể thực hiện được. Giáo dục an toàn giao thông cho ... TUẦN 26: Bài 6 - An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng. 1.2.Mục đích của giáo dục an toàn giao thông: Muốn dạy tốt về an toàn giao thông cho các em học sinh lớp 4, người giáo ... gia giao thông. Đối với học sinh tiểu học, yêu cầu về giáo dục an toàn giao thông cũng nằm trong những mục tiêu chung ở trên. Thực hiện chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ, uỷ ban an toàn giao thông...
 • 12
 • 7,069
 • 22

Xem thêm