0

đề đáp án thi học sinh giỏi ngữ văn 9

Đề và đáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Đềđáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Ngữ văn

... Khẳng định lại vấn ®Ò. ( 0,5 ®iÓm ) đề thi học sinh giỏi cụm khối 8 năm học 2007-2008 Môn : Ngữ văn . Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ và tên:Lớp:Trờng THCS Giám ... A- Trờng (0,25 điểm)Câu VI : Học sinh lần lợt điền các cụm từ sau : (1) : 190 7 – 198 9(2) : NguyÔn Thø LÔ (3) : Bắc Ninh(4) : Nhất của phong trào thơ mới ( 193 2- 194 5) buổi đầu (5) : Dồi dào, ... hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ nàyĐiểm bài thi Giám khảo 1:Giám khảo 2: Số pháchBằng số Bằng chữI. Phần trắc nghiệm : ( Học sinh làm phần trắc nghiệm trực tiếp vào đề thi) Câu I...
 • 5
 • 16,495
 • 121
Đề & đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9

Đề & đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9

Tư liệu khác

... khả năng độc lập sáng tạo của học sinh. Hết ./. UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - LỚP: 9 KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI BẬC THCSNĂM HỌC: 2006 - 2007I/ ... -Hết- - Điểm 9- 10:Nội dung bài làm đầy đủ các yêu cầu trên. Bài văn giàu cảm xúc, chân thực thể hiện tình cảm của Bác đối với toàn dân tộc, thi u niên nhi đồng; tôn trọng tư duy sáng tạo đúng, ... đồng”.Dựa vào những tác phẩm đã học, đã đọc, các mẫu chuyện sinh động trong thực tế, em hãy chứng minh rằng Bác hồ đã dành cho toàn dân ta, đặc biệt là cho thi u niên nhi đồng, một tình yêu...
 • 4
 • 2,393
 • 20
Đề & đáp án thi học sinh giỏi môn Toán 9

Đề & đáp án thi học sinh giỏi môn Toán 9

Tư liệu khác

... =7413 m− và x2 =146 19 m−−1,0 UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC - LỚP: 9 KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌCNĂM HỌC: 2006 - 2007I . Phần trắc ... ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI SỐ BÁO DANH BẬC THCS. NĂM HỌC 2006 -2007MÔN THI: ToánLỚP: 9 Thời gian làm bài: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:(4 điểm). ... ./. UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN - LỚP: 9 KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI BẬC THCSNĂM HỌC: 2006 - 2007Câu Nội dung – Yêu cầu Điểm1(4đ) x2 - 4y = 1...
 • 7
 • 1,421
 • 5
de-dap an thi hoc sinh gioi cap truong

de-dap an thi hoc sinh gioi cap truong

Địa lý

... THPTMiền TâyKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 11Năm học 2010 - 2011Môn thi: Địa líThời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4 điểm). Hãy tính toán và điền vào bảng ... THPTMiền TâyKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 12Năm học 2010 - 2011Môn thi: Địa líThời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4 điểm). Hãy tính toán và điền vào bảng ... lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụHoa Kì 105,0 2 298 ,5 92 64,0Trung Quốc 2 39, 1 8 39, 5 570,7a/ Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc,...
 • 6
 • 898
 • 0
Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9

Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9

Tư liệu khác

... hoá***** Đề chính thứckỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 20 09 - 2010 Môn thi : Tiếng Anh Lớp : 9- THCSNgày thi : 24/ 03/ 2010 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ( Đề thi có ... doesn’t go that suit.………7. Get .the bus at Third Street and get at Broadway.……… …………8. He looked down his less fortunate neighbors.1Số báo danh A: đáp án : Question 1:(8 points)Part a:1.C.pretty ... writing. 5 This is the most romantic story I have ever read. -This is the first time I have read such a romantic story . So romantic a story. 6.Much as I admire his courage, I think he is...
 • 6
 • 1,402
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi anh văn lớp 7 tham khảo

Đềđáp án thi học sinh giỏi anh văn lớp 7 tham khảo

Tiếng anh

... tra của Xuân Quỳnh. đáp ¸n13 c) Kết bài:- Đánh giá khái quát lại vấn đề. - Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân về vấn đề vừa làm sáng tỏ. Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn 7 ( 2) Thời gian ... tình yêu nớc là thi ng liêng, cần thi t.- Liên hệ, rút ra suy nghĩ của bản thân. Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn 7 ( 10) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (5 ... trong việc thể hiện nội dung.20 Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn 7 ( 4) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1 ( 5,0 điểm): Cho đoạn văn sau: Ngót ba mơi năm, bôn...
 • 22
 • 7,903
 • 0
Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5

Đề thiđáp án thi học sinh giỏi lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... 9, 99 đơn vị. Vậy số thập phân A là bao nhiêu? Đáp án: 1,11Câu 23. Tìm bộ phận chủ ngữ trong câu văn sau: "Con học giỏi làm cha mẹ vui lòng." Đáp án: Con học giỏi Câu 24. Cho câu văn ... chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu? Đáp án: 38 viên Phòng GD & Đt Ninh GiangTrờng tiểu học Kiến Quốc Đề thi - Đáp án thi học sinh giỏi lớp 5Năm học 2010 - 2011Câu 1. Tìm thơng của số ... nhất có 4 chữ số. Đáp án: 9, 999 Câu 2. Chữ nào viết không đúng dấu thanh trong các chữ sau đây. Em hÃy viết lại cho đúng: A. qủa B. của C. tủa Đáp án: A. quảCâu 3. Để phòng tránh bệnh còi xơng...
 • 3
 • 2,547
 • 30
De va dap an thi hoc sinh gioi

De va dap an thi hoc sinh gioi

Tiếng anh

... hotel in this town.A. difficult B. difficulty C. difficultly D. more difficult10.Would you mind if I …… a photo ?A. take B. took C. taking D. to take đề thi học sinh giỏi khối 8 năm học 2007-2008 ... problem soon.The problem.Số báo danh đề thi học sinh giỏi khối 8 năm học 2007-2008 Môn : Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ và tên:.Lớp:Trờng THCS Giám ... brother.2. I was born …… January 1st, 196 5.3. Do you want to watch the sky …… sunset ?4. You don’t have to learn …… heart this poem.5. I don’t know what he’s doing this moment.Câu IV : Complete...
 • 6
 • 1,174
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Đềđáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Lịch sử

... sử thế giới và Việt Nam từ 191 7 đến nay để điền vào bảng sau ?TT Mốc thời gian Tên sự kiện1 7/11/ 191 72 1/10/ 194 93 18/06/ 195 34 1/1/ 195 95 30/04/ 197 56 15/12/ 198 6Câu 2(3đ)Công cuộc cải cách ... phong trào Cần Vơng?( Hết ) Đáp án thi học sinh giỏi lớp 9 Môn : Lịch sử Câu 1(3đ)TTMốc thời gianTên sự kiện lich sửBiểu điểm17/11/ 191 7Cách mạng XHCN tháng 10 Nga thành công nhà n-ớc ... trên thế giới sau thuỵ sỹ ( 298 50U S D). (0,25)- Công nghiệp : 195 0- 196 0 tốc độ tăng trởng hàng năm là 15% 196 1- 197 0 là 13,5% . 10,25- Nông nghiệp : 196 7- 196 9 cung cấp đợc hơn 80% nhu cầu...
 • 5
 • 1,255
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Đềđáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Hóa học

... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007- 2008Môn : HÓA HỌC - LỚP 9 Thời gian làm bài : 150 phútĐỀ SÔ 1Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình phản ứng ... Khối lượng dung dịch trong bình tăng hay giảm bao nhiêu gam?   ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HOÁ 9 Năm học :2007-2008Thời gian: 150 PhútĐỀ SỐ 1Câu1:(3 điểm)A- SO2B-SO3C-CaSO3D-Na2SO3E-Na2SO4 ... BaSO4Hay : ( 342 + 18 n) g : 699 g Thực tế :666,01066,6=g : 0,6 69 g (1 đ)Suy ra:=+666,018342 n6 69, 0 699 =1000Suy ra: n = 18 (0,75 đ)Vậy công thức hóa học cần tìm là Al2(SO4)3...
 • 6
 • 1,374
 • 21
10 ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI ANH LỚP 7

10 ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI ANH LỚP 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... does 12 10 ĐỀ, ĐÁP ÁN THI HSG ANH 7Sưu tầm và tổng hợp: nguyenthithuanbg@gmail.comĐỀ SỐ 1 Full name: ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7MÔN THI TIẾNG ANHThời gian thi: 120 phút ... END==========Thí sinh không được phép dùng bất cứ tài liệu nào, kể cả từ điển.PHÒNG GD- ĐT TAM ĐẢO ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7NĂM HỌC 2011- 2012MÔN THI TIẾNG ANHI. ĐÁP ÁN SECTION ... orD. (10 marks)- Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm.Câu 1 2 3 4 5 Đáp án B B C D DCâu 6 7 8 9 10 Đáp án A B D D ACâu 11 12 13 14 15 Đáp án B D A C BCâu 16 17 18 19 20 Đáp án B D C C BII. Give...
 • 48
 • 61,841
 • 312

Xem thêm