0

Tài liệu về " đề tài " 3 kết quả

An toàn mạng máy tính

An toàn mạng máy tính

Kỹ thuật lập trình

An toàn mạng máy tính . AN TOÀN AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH MẠNG MÁY TÍNH ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangThS. Tô Nguyễn Nhật QuangTrường Đại Học Công Nghệ Thông TinKhoa Mạng Máy Tính. dụng Scan port để kiểm tra các port Sử dụng Scan port để kiểm tra các port đang mở trên máy tính ang mở trên máy tính1 . Sử dụng một phần mềm scan port
  • 5
  • 1,587
  • 26
Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit

Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit

Trung học cơ sở - phổ thông

Luyện thi đại học hàm Mũ Logarit . trình Bất phương trình hệ phương trình Mũ_ Logarit 1 KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Hàm số mũ  y=ax; TXĐ D=R  Bảng biến thi n a>1 0<a<1 x. alogbx=xlogba. IV. Phƣơng trình và bất phƣơng trình mũ logarit 1. Phƣơng trình mũ logarit a. Phương trình mũ: Đưa về cùng cơ số +0<a1: af(x)=ag(x) (1)
  • 6
  • 990
  • 14
Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian

Trung học cơ sở - phổ thông

Luyện thi đại học phương pháp tọa độ trong không gian . PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Để giải được các bài toán hình không gian. gian bằng phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích hợp. Lập tọa độ các đỉnh, điểm liên quan dựa vào hệ trục tọa độ đã chọn và độ dài cạnh
  • 9
  • 7,008
  • 300
1 2 3 >