0

Tài liệu về " chuyên môn " 11 kết quả

Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

Biểu mẫu

Mẫu Phiếu đánh giá tập sự . QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰHọ và tên NV: .......................................................................... ..................................Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày ...... / ...... / 200 … đến ...... / ...... / 200 …I/ Nhân viên tự đánh giá1 . Kết ...
 • 2
 • 2,459
 • 26
BÀI THI CHUYÊN MÔN Vị trí: Chuyên viên Tài chính

BÀI THI CHUYÊN MÔN Vị trí: Chuyên viên Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

BÀI THI CHUYÊN MÔN Vị trí: Chuyên viên Tài chính . kinh tế phát sinh như sau (tập hợp các chứng từ):BÀI THI CHUYÊN MÔNVị trí: Chuyên viên Tài chínhThời gian làm bài: 120 phút1/21 - Mua thêm 1 lô công cụ dụng. sinh các tài khoản. Ở các đơn vị tổ chức kế toán phân tán kế toán tổng hợp làm thế nào để lên được bảng tổng kết tài sản cho toàn bộ Công ty. B - BÀI TẬP:
 • 2
 • 1,547
 • 9
Nghiệp vụ chuyên môn về kế toán

Nghiệp vụ chuyên môn về kế toán

Kế toán

Nghiệp vụ chuyên môn về kế toán ... cấu máy kế toán: Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Thủ quỹ, vật t, công nợ Kế toán lơng TSCĐ ã Chức nhiệm vụ phận: + Kế toán trởng: Tổ chức điều hành phòng kế toán kiêm việc kế toán tổng... toán, nâng cao đợc chất lợng công tác kế toán Thực việc phân công cán kế toán rõ ràng Tuy nhiên phơng pháp có có kết cấu phúc tạp, dùng nhiều sổ sách kế toán nên ...
 • 62
 • 555
 • 0
Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên môn ở đại học thái nguyên ... có nguyên nhân chƣa thực tốt biện pháp quản lý hoạt động tra giáo dục Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu tra giáo dục ĐHTN chọn đề tài : "Các biện pháp nâng cao hiệu công tác tra chuyên môn Đại học. .. TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI ...
 • 107
 • 912
 • 4
Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Thạc sĩ - Cao học

Biện pháp phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông của BCH Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh . BIỆN PHÁP PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN THPT CỦA BCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO. trạng phối hợp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông của Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh trong 3 ...
 • 119
 • 231
 • 1
Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp

Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

Luận Văn:Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp . quan về Bộ kế hoạch đầu tư và Vụ kinh tế Nông nghiệp. Phần II: Tổng kết công tác năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008 của Vụ kinh tế Nông nghiệp. Phần III: Một số vấn. Lớp: KTPT 4619Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP1. Quy trình xây dựng, tổng hợp và theo dõi
 • 25
 • 653
 • 0
Lựa chọn hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật bơi trườn sấp cho sinh viên khoa TDTT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Lựa chọn hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật bơi trườn sấp cho sinh viên khoa TDTT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Kinh tế - Thương mại

Lựa chọn hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật bơi trườn sấp cho sinh viên khoa TDTT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên . sấp cho sinh viên khoa GDTC Đại học Thái Nguyên4 .1. Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ trong dạy bơi trườn sấp cho sinh viên khoa GDTC Đại học Thái. các bài tập bổ trợ chuyên môn của các giáo viên trong và ngoài trường Đại học Sư phạm Thái ...
 • 99
 • 3,439
 • 11
ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu khác

ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ... Căn Quy? ??t định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 200 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt thực dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản lý Bộ Tài nguyên. .. Môi trường văn liên quan; Căn Quy? ??t định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 200 Bộ trưởng Bộ Tài ...
 • 22
 • 688
 • 0
Lựa chọn biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất học viện quản lí giáo dụcx

Lựa chọn biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất học viện quản lí giáo dụcx

Tài liệu khác

Lựa chọn biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất học viện quản lí giáo dụcx ... lí luận việc lựa chọn biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên năm thứ Học viện Quản lý giáo dục - Nhiệm vụ 2: Đánh giá thực trạng phát triển thể lực nữ sinh viên năm thứ Học. .. tác giáo dục thể chất Học viện Quản lý giáo dục, tiến hành nghiên cứu đề tài: “LỰA CHỌN ...
 • 23
 • 2,962
 • 24
Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tròn các doanh nghiệp nhà nướcx

Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tròn các doanh nghiệp nhà nướcx

Tài liệu khác

Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ tròn các doanh nghiệp nhà nước . DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG NGẠCH LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Ban hành kốm theo. tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ dùng để xây dựng tiêu chuẩn các chức danh viên chức (cán sự, kỹ thuật viên; chuyên viên, kỹ sư; chuyên viên chính,
 • 10
 • 1,780
 • 1
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt nam về tạo và công nhận chứng chỉ chuyên môn cho hoạt động dịch vụ kĩ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt nam về tạo và công nhận chứng chỉ chuyên môn cho hoạt động dịch vụ kĩ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Tài liệu khác

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt nam về tạo và công nhận chứng chỉ chuyên môn cho hoạt động dịch vụ kĩ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử . thủ tục và yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tổ chức việc cấp và công nhận chứng chỉ cho cá nhân, cấp đăng ký hoạt động cho các tổ chức đào tạo dịch vụ và tổ. nước về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển NLNT thì việc nghiên cứu kinh nghiệm ...
 • 10
 • 586
 • 1
1 2 3 >