0

Tài liệu về " sử dụng " 12 kết quả

Phân loại sử dụng lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp

Phân loại sử dụng lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Phân loại sử dụng lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp. . rừng........................100 Phân loại sử dụng, lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp - 2004 6 PHẦN 1. PHÂN LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP 1. Cơ sở pháp lý để phân loại đất lâm nghiệp. ...................................42 Phân loại sử dụng, lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp - 2004 32.2. Công cụ chính sử dụng trong quy hoạch sử dụng ...
 • 63
 • 1,462
 • 3
Phân tích cảnh quan nông lâm tại Indonesia

Phân tích cảnh quan nông lâm tại Indonesia

Lâm nghiệp

Phân tích cảnh quan nông lâm tại Indonesia. . TÍCH CẢNH QUAN NÔNG LÂM TẠI VÙNG SÔNG MENDALAM, THƯỢNG LƯU LƯU VỰC KAPUAS, PHÍA TÂY TỈNH KALIMANTAN -INDONESIA2 MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI INDONESIA. Đ quan tâm •Quy hoạch sử dụng đất Æ nhằm quản lý sử dụng đất một cách riêng biệt hoặc tổng hợp •Một số cảnh quan ở Indonesia cần được đánh giá 3 Phân tích
 • 12
 • 1,315
 • 5
Tài liệu Giao đất lâm nghiệp

Tài liệu Giao đất lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Tài liệu Giao đất lâm nghiệp. . dụng đất lâm nghiệp; rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp Nhà nước đã giao cho Lâm trường, Nông trường quốc doanh; các doanh nghiệp lâm nghiệp, nông nghiệp. quyết các tranh chấp về đất lâm nghiệp theo thẩm quyền. 3. Tổng quan về giao đất lâm nghiệp ở các cấp Tổng quan về giao đất lâm nghiệp được phản ánh rõ
 • 39
 • 1,385
 • 5
Tài liệu kĩ thuật chăn nuôi rắn mối

Tài liệu kĩ thuật chăn nuôi rắn mối

Nông nghiệp

Tài liệu kĩ thuật chăn nuôi rắn mối. 123doc.vn
 • 4
 • 962
 • 19
Hội nghị non sông

Hội nghị non sông

Tài liệu khác

Tuyển tập Xuân Diệu: Hội nghị non sông . IVHệI NGHế NON SệNG(In theo baón cuóa Hửồi Vựn hoỏa Cỷỏu quửởc 1946)HệI NGHế NON SệNG 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅUPHÊÌN THÛÁ. khúãi nghơa,HƯÅI NGHÕ NON SƯNG 9Cố cấch mẩng, cố biïët bao lâ lïå!Cố àau bìn, mâ cng cố Thânh Cưng!“Chng ta àưìng ra giûä lêëy non sưng!”Em cng chõ quët
 • 17
 • 2,780
 • 7
Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tài liệu khác

Chuyện con mèo dạy hải âu bay . ProjectChuyện con mèo dạy hải âu bayLuis Sepúlveda1Bookaholic Club Making Ebook ProjectChuyện con mèo dạy hải âu bayLuis Sepúlveda2Luis SepúlvedaChuyện con mèo. mèo dạyhải âu bayPhương Huyền dịchBookaholic Club Making Ebook ProjectChuyện con mèo dạy hải âu bayLuis Sepúlveda3Bạn đang đọc ebook CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI
 • 48
 • 2,125
 • 4
Giáo trình quản trị mạng

Giáo trình quản trị mạng

Cao đẳng - Đại học

Giáo trình quản trị mạng . của phần 2 giáo trình Phần 2. Quản trị mạng : Đây là phần nội dung chính của giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị mạng bao gồm 4 chương cung cấp. 5Lời nói đầu Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị mạng được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu
 • 230
 • 3,292
 • 14
Kinh nghiệm chọn nghề phù hợp

Kinh nghiệm chọn nghề phù hợp

Tâm lý - Nghệ thuật sống

kinh nghiệm chọn nghề phù hợp . Kinh nghiệm chọn nghề phù hợpTrong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được một công việc ổn. sẻ với bạn một vài bí quyết nhỏ giúp bạn có thể chọn một ngành nghề phù hợp. Ba bước cần làm trước khi chọn việcĐầu tiên, bạn cần tìm ra điểm mạnh của chính
 • 3
 • 726
 • 1
Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên – Q1 – Chuyên đề 2

Kế toán - Kiểm toán

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề - Quyển 1 - Chuyên đề 2 . lời của danh mục đầu tư:),cov(. .2. .22 222 BAffffBABBAAp++=σσσVà độ lệch chuẩn của danh mục:( )BAffffBABBAApp,cov. .2. .22 222 ++==σσσσ Hoặc: Trong đó:. không thể phân tán được nữa, nó phản ánh phần rủi ro của mỗi loại chứng khoán tham gia trong rủi ro chung của thị 108BAABBABBAAppPffffσσσσσσ... .2. .22 ...
 • 97
 • 2,233
 • 6
Ba kịch bản kinh tế Việt Nam 2009.doc

Ba kịch bản kinh tế Việt Nam 2009.doc

Quản trị kinh doanh

Ba kịch bản kinh tế Việt Nam 2009 . chỉ nhận được ở đâu cho hiệu quả .Ba kịch bản kinh tế Việt Nam 2009 Lạc quan: tăng trưởng 6,5%, lạm phát dưới 10%, kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi từ 2010 Trung. gia ADB tại Việt Nam đề xuất .Kịch bản 2: Tại hội thảo “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2008 và Quan điểm phát triển năm 2009 do Trường
 • 3
 • 604
 • 0
Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển.docx

Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển.docx

Quản trị kinh doanh

Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển . ví dụ về tình hình ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử EDI ở Việt Nam. * Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử cảng Hải Phòng Cảng Hải. hướng ứng dụng EDI trên thế giới và ở Việt Nam 2.2.1 Xu hướng ứng dụng EDI trên thế giới 2.2.2 Xu hướng ứng dụng EDI ở Việt NamC, Kết
 • 21
 • 2,573
 • 38
Báo cáo tại công ty THNN thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Thành.PDF

Báo cáo tại công ty THNN thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Thành.PDF

Quản trị kinh doanh

Báo cáo tại công ty THNN thương mại và phát triển công nghệ Hoàng Thành
 • 32
 • 605
 • 1
1 2 3 >