0

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an

214 3 0
  • Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ====================== NGUYỄN XUÂN HẢI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt PGS TS Đinh Khánh Thu HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Nguyễn Xuân Hải PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề: Pencak Silat du nhập vào Việt Nam từ năm 1989 (sau SEAGames 15 Malaysia) nội dung thi đấu tranh tài thức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGames), nhiều giải vô địch giới, châu lục khu vực hàng năm Là môn mạnh thể thao Việt Nam, Pencak Silat phát triển rộng rãi khắp phạm vi nước Các tỉnh, thành, ngành hình thành hệ thống đào tạo VĐV từ giai đoạn huấn luyện sơ bộ, chun mơn hóa ban đầu, chun mơn hóa sâu đến giai đoạn hồn thiện thể thao góp phần nâng cao vị thể thao Việt Nam đấu trường khu vực Tuy nhiên, để Pencak Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị đấu trường cần có chủ trương, định hướng khoa học, quy trình đào tạo VĐV phù hợp với phát triển chung giới Muốn xây dựng quy trình đào tạo VĐV khoa học hồn chỉnh hiệu cao việc tìm hệ thống đào tạo huấn luyện khoa học tập thể lực đóng vai trị quan trọng quan tâm đặc biệt nhà chuyên môn Hơn nữa, rèn luyện thể lực lại hai nội dung xuyên suốt trình huấn luyện thể thao, tập thể lực phương tiện chủ yếu chuyên biệt trình huấn luyện thể thao nói chung có huấn luyện thể lực nói riêng Ngày nay, trước yêu cầu ngày cao q trình đào tạo VĐV nói chung võ thuật nói riêng địi hỏi phải đặc biệt ý tập phát triển sức mạnh tốc độ tố chất có ý nghĩa định, sở tiền đề phát huy tối đa khả làm việc quan chức phận tố chất vận động khác phù hợp với đặc điểm đặc trưng Pencak Silat, nâng cao hiệu sử dụng kỹ - chiến thuật, phát huy sức mạnh uy lực đòn đánh suốt thời gian đào tạo tập luyện thi đấu Qua thực tiễn cho thấy: Công tác huấn luyện đào tạo VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an đạt nhiều thành tựu đáng kể đấu trường nước, khu vực giới Công tác đào tạo VĐV bước đầu triển khai cách khoa học, phương tiện huấn luyện đa dạng, đại, khâu tuyển chọn, kiểm tra đánh giá tiến hành thường xuyên, xác, khoa học… Tuy nhiên, bên cạnh mặt mạnh mà VĐV Pencak Silat Bộ Công an đạt kỹ, chiến thuật… nhược điểm cần phải khắc phục trình độ thể lực hạn chế đặc biệt sức mạnh tốc độ, thể VĐV sử dụng nhiều địn cơng không đủ nhanh để đánh trúng đối phương hay không đủ lực để ghi điểm, không đủ lực để đỡ địn cơng đối phương… Do vậy, việc xác định phương tiện, phương pháp huấn luyện có sở khoa học giúp phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Pencak Silat trẻ vấn đề cần thiết cấp thiết, góp phần tích cực nâng cao thành tích thi đấu VĐV Ở Việt Nam, nghiên cứu phát triển sức mạnh tốc độ thu hút nghiên cứu nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác chưa nhiều Các cơng trình nghiên cứu mơn võ thuật nói chung Pencak Silat nói riêng nghiên cứu sức mạnh sức mạnh tốc độ có giá trị khoa học ứng dụng tốt, số lượng cịn hạn chế có mơn võ Pencak Silat Trước hết phải kể đến cơng trình khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống sở lý luận công tác huấn luyện - đào tạo VĐV võ thuật nói chung huấn luyện tố chất thể lực cho VĐV Pencak Silat nói riêng, cơng trình nghiên cứu tác giả: Lý Đức Trường (2014) [73], Nguyễn Anh Tú (2000) [80], Trần Kim Tuyến (2009) [81], Bùi Trọng Khôi (2011) [38], Trần Vân Dung (2013) [20], Nguyễn Ngọc Anh (2016), [2], Bùi Xuân Hoàng (2017) [34], Phạm Thu Hương (2018) [37], Lý Đức Trường (2019) [74] Các cơng trình nghiên cứu phần lớn dừng lại hệ thống tập huấn luyện tố chất thể lực cho đối tượng sinh viên, việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật thi đấu, mà chưa sâu nghiên cứu hệ thống tập huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ, đặc biệt chưa có nghiên cứu cho VĐV Pencak Silat Các cơng trình nghiên cứu tố chất thể lực môn võ thuật giải nhiều vấn đề rộng, phức tạp, tạo tiền đề tốt để nghiên cứu phát triển tố chất sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat trẻ nước ta Qua tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện VĐV Pencak Silat tuyến trẻ nhiều địa phương cho thấy, công tác huấn luyện tố chất thể lực cho VĐV Pencak Silat chủ yếu theo kinh nghiệm nhà chuyên môn sau cho VĐV tập luyện thường xuyên thời gian từ - tháng, tăng trưởng tố chất thể lực, kỹ thuật, ý thức chiến thuật tiếp tục giữ lại đào tạo, VĐV yếu tố chất thể lực HLV tăng cường huấn luyện tố chất thể lực Cách thức huấn luyện theo kinh nghiệm truyền thống có tác dụng định chưa đủ sở khoa học Vì thế, nghiên cứu khoa học lựa chọn phương tiện phương pháp huấn luyện sức mạnh tốc độ cho VĐV Pencak Silat tuyến trẻ đòi hỏi cấp thiết thực tiễn đào tạo VĐV Pencak Silat nước ta Xuất phát từ lý trên, để đạt mục đích nâng cao hiệu công tác huấn luyện tố chất thể lực chun mơn nói chung huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an nói riêng chứng minh khoa học, chương trình đào tạo Tiến sĩ giáo dục học Viện khoa học TDTT, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Cơng an” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành với mục đích nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ cho VĐV Pencak Silat Bộ Công an, sở đó, lựa chọn tập phát triển SMTĐ phù hợp, có hiệu để phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu, bước đầu ứng dụng tập thực tế đánh giá hiệu Kết nghiên cứu đề tài góp phần phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, từ nâng cao hiệu cơng tác huấn luyện thành tích nam đối tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Mục tiêu 3: Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Giả thuyết khoa học: Qua quan sát thực tế công tác huấn luyện thi đấu nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an cho thấy trình độ SMTĐ VĐV chưa đảm bảo yêu cầu trình huấn luyện gây hạn chế tới thành tích thi đấu VĐV Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng giả thuyết nguyên nhân chưa có hệ thống tập phát triển SMTĐ phù hợp cho đối tượng nghiên cứu Nếu lựa chọn tập phù hợp, có hiệu ứng dụng vào thực tế công tác huấn luyện giúp phát triển tốt trình độ SMTĐ cho VĐV từ đó, nâng cao hiệu huấn luyện thành tích nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Ý nghĩa lý luận: Q trình nghiên cứu hệ thống hóa hồn thiện kiến thức lý luận quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao, cơng tác, q trình đào tạo VĐV nói chung VĐV Pencak Silat nói riêng đặc điểm huấn luyện SMTĐ cho VĐV Pencak Silat, đặc điểm VĐV lứa tuổi 16-18, đồng thời phân tích kết cơng trình nghiên cứu có liên quan, làm lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Ý nghĩa thực tiễn: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ đánh giá thực trạng huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, sở đó, lựa chọn 92 tập phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu, bước đầu ứng dụng tập xây dựng vào thực tế cho thấy có hiệu cao việc phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao Thể thao thành tích cao (TTTTC) hoạt động tập luyện thi đấu vận động viên (VĐV); đó, thành tích cao, kỷ lục thể thao coi giá trị văn hóa, sức mạnh lực người; nhà nước phát triển thể thao thành tích cao nhằm phát huy tối đa khả thể lực, ý chí trình độ kỹ thuật VĐV để đạt thành tích cao thi đấu thể thao Phát triển TTTTC nhiệm vụ trị nhằm phát huy truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân, đề cao sức mạnh ý chí tinh thần, tự hào dân tộc, góp phần nâng cao uy tín vị dân tộc Việt Nam TTTTC có vị trí quan trọng việc phát triển TDTT nói chung, nâng cao sức khỏe lực người, có tác dụng to lớn việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc gia, dân tộc góp phần nâng cao uy tín địa phương, đất nước TTTTC có mối quan hệ biện chứng với TDTT nói chung với phong trào thể thao quần chúng nói riêng Ngày nay, quốc gia phát triển, TTTTC trở thành ngành kinh tế - công nghiệp thể số lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, quần vợt, đua xe mơ tơ, ôtô … trở thành nghề nghiệp phận xã hội Năm 1962, Hồi đồng phủ ban hành định số 109-CP ngày 29 tháng ban hành điều lệ “chế độ phân cấp VĐV” điều lệ “chế độ phân cấp trọng tài” áp dụng Ngành TDTT Đây định Chính phủ cơng tác TTTTC, quy định rõ điều kiện phân cấp; quyền lợi nghĩa vụ VĐV theo cấp… [35] Ngay từ thành lập Ngành TDTT, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới TTTTC Cuối năm 1966, Đoàn VĐV Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội GANEFO - Đại hội Thể thao lực lượng trỗi dậy châu Á lần thứ tổ chức Phnômpênh, Campuchia từ ngày 25 tháng 12 đến ngày tháng 12 Đoàn VĐV nước ta giành thành tích tốt đẹp, sau trở nước Bác Hồ Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp nói chuyện thân mật phủ Chủ tịch Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 12 năm 1966 Bác Hồ khen ngợi thành tích thi đấu Đoàn VĐV thể thao Việt Nam rằng: “Tất cháu giành huy chương, nhiều cháu giành huy chương vàng, tốt!” Bác Hồ tặng huy hiệu Người cho VĐV đoạt huy chương vàng Những VĐV làm rạng rỡ cho thể thao Việt Nam dân tộc Việt Nam [81], [82] Năm 1990, liên Bộ Giáo dục, Tổng cục TDTT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành thông tư liên tịch số chế độ giáo viên, VĐV, HLV thể dục thể thao [64] Hướng dẫn chi tiết chế độ dinh hướng VĐV HLV thể thao ban hành lần qua thông tư liên số 86/TTBL/BTC-BLĐTBXH-TCTDTT năm 1994 [65] Đây bước ngoặt đánh dấu quan tâm bộ, ban, ngành với công tác TTTTC Trong năm 1997 1998, Thủ tướng phủ ban hành định việc phê duyệt chương trình thể thao quốc gia [66], nhấn mạnh: “Mục tiêu Chương trình: Đào tạo, huấn luyện vận đơng viên thành tích cao gồm xây dựng, hồn chỉnh hệ thống đào tạo VĐV mơn thể thao có mơn thể thao mới; tập huấn đội tuyển quốc gia để tham gia có kết môn thể thao SEAGAMES năm 2003” Và Quyết định số 49/1998/QĐ-UBTDTT việc quy định chế độ VĐV, HLV thể thao [67] Như vậy, từ thời điểm này, TTTTC Chính phủ nước CHXHCNVN quan tâm, trọng Ngay từ năm 2002, Ban chấp hành Trung ương ban hành thị Số: 17-CT/TW ngày 23 tháng 10 năm 2002 ban hành Chỉ thị Số: 17-VT/TW Ban bí thư phát triển thể dục thể thao đến năm 2010, có mục tiêu: “Giữ vị trí ba nước đứng đầu thể thao khu vực Đơng - Nam Á, số mơn có thứ hạng cao giải thể thao châu Á giới” [8] Như vậy, thời điểm này, Đảng ta quan tâm tới việc phát triển giữ vững vị lĩnh vực TTTTC Ở Việt Nam, Đảng Nhà nước quan tâm đến công tác TDTT, có TTTTC thể qua hệ thống quan điểm, luật pháp, chủ trương sách cụ thể: "Nhà nước có sách phát triển TTTTC, đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đại; đào tạo bồi dưỡng VĐV, HLV đạt trình độ quốc gia, quốc tế; tổ chức thi đấu TTTTC; tham gia giải thể thao quốc tế; khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phát triển TTTTC" [56] Năm 2004, trước đòi hỏi cấp bách từ thực tế, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban TDTT ban hành định số 1377/2004/QĐ-UBTDTT việc ban hành Quy chế quản lý đội tuyển thể thao quốc gia [83] Tới năm 2005, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban TDTT ban hành quy định khung phong đẳng cấp VĐV môn thể thao [84] Từ thời điểm này, cơng tác quản lý TTTTC có hành lang pháp lý cần thiết Trong nghị định số 112/2007/NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thể dục, thể thao, quy định chung phát triển TDTT dành điều Xây dựng sở vật chất cho phát triển thể thao thành tích cao; Điều 10 Đào tạo, bồi dưỡng VĐV, HLV; Điều 12 Quyền chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao giải thể thao chuyên nghiệp [16] Như vậy, việc phát triển TTTTC Chính phủ trú trọng phát triển Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 xác định cần “Phát triển đồng thể dục, thể thao trường học, lực lượng vũ trang, xã, phường, thị trấn với phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp”, khẳng định cần “Đổi hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài thể thao, gắn kết đào tạo tuyến, lớp kế cận; thống quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất trình độ phát triển kinh tế - xã hội nước ta đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần nhân dân; nâng cao thành tích thi đấu, giữ vững vị trí quốc gia có thành tích thể thao đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tiến tới thu hẹp khoảng cách trình độ thể thao châu Á giới Tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực thực chủ trương, đường lối ngoại giao nhân dân Đảng Nhà nước” [68] Như vậy, TTTTC vấn đề Đảng, phủ trọng phát triển Trong Nghị Số: 08-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ Thể dục, thể thao đến năm 2020 thống quan điểm: “…Đầu tư cho thể dục thể thao đầu tư cho người, cho phát triển đất nước Tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng sở vật chất thể dục, thể thao đào tạo VĐV thể thao thành tích cao; đồng thời phát huy nguồn lực xã hội để phát triển thể dục, thể thao, phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức xã hội quản lý, điều hành hoạt động thể dục, thể thao” Trong nhiệm vụ giải pháp đề có nhiệm vụ giải pháp liên quan tới lĩnh vực TTTTC [59] Như vậy, thấy Đảng ta quan tâm tới việc phát triển TTTTC Quan tâm tới công lĩnh vực TTTTC, ngày tháng 11 năm 2011, Bộ Tài Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực chế độ dinh dưỡng đặc thù VĐV, HLV thể thao có thành tích cao [11] Đây hành lang pháp lý quan trọng giúp đảm bảo quyền lợi cho đối tượng VĐV, HLV thể thao tập luyện đội tuyển quốc gia; đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành; đội tuyển khiếu cấp đội tuyển quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Năm 2013, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định Số: 2160/QĐTTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” Trong quy hoạch nhấn mạnh: “Thành tích số mơn thể thao có thếmạnh Việt Nam đạt trình độ châu lục giới Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có thể dục, thể thao phát triển châu lục” Trong quy hoạch đưa tiêu cụ thể cần đạt TTTTC Việt Nam tới năm 2020 [69] Ngày 27/6/2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ký Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động Ngành Văn hố, Thể thao Du lịch thực Nghị Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng, nhấn mạnh TTTTC: “phát triển thể thao thành Yêu cầu: thực đòn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 66 Đá vịng cầu - qt sau Mục đích: phát triển SMTĐ đòn đá vòng cầu đòn quét sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực tổ hợp đòn đá vòng cầu – quét sau liên tục 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn kỹ thuật Bài tập 67 Quét trước liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt trước Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn quét trước kỹ thuật Bài tập 68 Quét trước có đích Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt trước Chuẩn bị: đích, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục vào đích 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét trước kỹ thuật Bài tập 69 Quét trước có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt trước Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục vào bạn tập 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét trước kỹ thuật Bài tập 70 Quét sau liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ đòn quét sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn qt sau kỹ thuật Bài tập 71 Quét sau có đích liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt sau Chuẩn bị: đích, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục vào đích 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét sau kỹ thuật Bài tập 72 Quét sau có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt sau Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục vào bạn tập 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét sau kỹ thuật Bài tập 73 Đá vòng cầu - quét trước Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá vịng cầu đòn quét trước Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực tổ hợp đòn đá vòng cầu – quét trước liên tục 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn kỹ thuật Bài tập 74 Cắt kéo cao có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ đòn cắt kéo cao Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực cắt kéo cao liên tục vào bạn tập 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn cắt kéo cao kỹ thuật Bài tập 75 Cắt kéo thấp có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn cắt kéo thấp Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực cắt kéo thấp liên tục vào bạn tập 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn cắt kéo thấp kỹ thuật Bài tập 76 Đánh ngã tốc độ vịng trịn Mục đích: phát triển SMTĐ địn đánh ngã Chuẩn bị: người phục vụ đứng thành vòng tròn, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực đòn đánh ngã tốc độ vòng tròn liên tục 10 người, đổi người Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 77 Đánh ngã bắt cài Mục đích: phát triển SMTĐ địn đánh ngã bắt cài Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực đòn đánh ngã bắt cài liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn đánh kỹ thuật Bài tập 78 Đánh ngã sở trường liên tục Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đánh ngã sở trường Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực đòn ngã sở trường liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đánh kỹ thuật Bài tập 79 Đánh ngã theo đơi Mục đích: Phát triển SMTĐ đòn đánh Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Chia cặp thực đánh ngã liên tục lần đổi người Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 80 Cầm tạ ante 2kg đấm tốc độ Mục đích: Phát triển SMTĐ đòn đấm Chuẩn bị: tạ ante 2kg, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Hai tay cầm tạ ante, bên 2kg Thực đấm tốc độ liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn đấm kỹ thuật Bài tập 81 Đánh ngã – cắt kéo cao Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đánh ngã địn cắt kéo cao Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đánh ngã cắt kéo cao liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 82 Đá ngang – cắt kéo cao Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đá ngang địn cắt kéo cao Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá ngang cắt kéo cao liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 83 Đá phản vòng cầu – đánh ngã Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá phản vịng cầu đòn đánh ngã Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá phản vòn cầu đánh ngã liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn kỹ thuật Bài tập 84 Đá vòng cầu chân – quét sau lần x tổ, cường độ 9095% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá vịng cầu chân đòn quét sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá vòng cầu hai chân quét sau liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 85 Cắt kéo cao đứng lên đánh ngã Mục đích: Phát triển SMTĐ địn cắt kéo cao đòn đánh ngã Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật cắt kéo cao đứng lên đánh ngã liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 86 Bán đấu vòng tròn với đối thủ, người 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: người phục vụ đứng vòng tròn, thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu với đối thủ, người 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 87 Bán đấu vòng tròn với đối thủ, người 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: người phục vụ đứng vòng tròn, thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu với đối thủ, người 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 88 Bán đấu sử dụng địn tay 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chuyên môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn tay với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 89 Bán đấu sử dụng đòn chân 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn chân với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 90 Bán đấu sử đụng đòn đánh ngã 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chuyên môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn đánh ngã với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 91 Bán đấu tự 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chuyên môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu tự với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 92 Thi đấu 01 trận Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thi đấu 01 trận theo luật với bạn tập Yêu cầu: Thực với 100 sức Phụ lục Tiến trình ứng dụng tập huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an k TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội dung tập Chạy 100m Chạy 400m Chạy nâng cao đùi liên tục Chạy đạp sau Nhảy lò cò Nhảy dây tốc độ Bật nhảy chân chữ thập Bật bục đổi chân Bật bục qua lại Bật nhảy rút gối cao Nằm sấp chống đẩy Chống đẩy đổ người từ cao Đi xe bò Co tay xà đơn Chống đẩy xà kép Nằm sấp ưỡn thân liên tục Nằm ngửa gập bụng liên tục Bật cóc Đi vịt Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống TT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nội dung tập Chu kỳ Thời kỳ Gánh tạ 20kg bật đổi chân liên tục Leo dây Nằm đẩy tạ 20kg ngang ngực Di chuyển ngang vật cách 3m Ghép đơi chạy lách người Lộn xi Lộn ngược Trị chơi cua đá bóng Trị chơi chọi cóc Trị chơi tranh phần Trò chơi vác đạn tải thương Trò chơi đàn vịt nhanh Chạy đấm tốc độ Di chuyển zic zắc gạt đỡ + đấm liên tục Trung bình đấm tốc độ liên tục vào đích Đấm đích đối diện cách 2,5m Đấm đích nan quạt cách 1,2m Đấm đích chữ thập cách tâm 1,2m Nắm chun ngược đấm tốc độ tay liên tục Nắm chun đấm gió liên tục 41 Nắm chun đấm bao đấm liên tục TT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Nội dung tập Chu kỳ Thời kỳ Đi chuyển đổi chân chữ V chỗ đấm trung đẳng Đấm - tạt trụ Đá vòng cầu chân Đá vòng cầu chân dọc thảm Đá tống trước luân phiên chân liên tục vào đích Đứng lên ngồi xuống thực đòn đá tống trước Đứng lên ngồi xuống thực đòn đá vòng cầu Đứng lên ngồi xuống thực đòn đá tống ngang Tại chỗ thực đòn tay địn vịng cầu chân trước vào đích Tại chỗ thực đòn tay đòn vòng cầu chân sau vào đích Tại chỗ thực cơng địn đá tống trước đá vịng cầu vào đích Di chuyển thực tổ hợp đòn 54 55 tay Di chuyển thực tổ hợp đòn chân Di chuyển thực tổ hợp đòn kết hợp đòn tay đòn chân Chu kỳ TT 56 57 58 Nội dung tập Thời kỳ Tại chỗ công địn tay vào đích Tại chỗ cơng địn chân vào đích Tại chỗ cơng tổ hợp địn tự chọn vào đích 59 Đánh gió tổ hợp 60 Đá ngang đích đối diện cách 3m 61 Đá bao 10 lần chạm 62 Đá đối vòng cầu 10-8-6 chỗ 63 Đá đối kỹ thuật 8-6-4 tiền lùi 64 Đá đối bắt chân đánh ngã 65 Đánh ngã vòng tròn liên tục 66 Đá vòng cầu - quét sau 67 Quét trước liên tục 68 Qt trước có đích 69 Qt trước có người phục vụ 70 Quét sau liên tục 71 Qt sau có đích liên tục 72 Qt sau có người phục vụ 73 Đá vòng cầu - quét trước 74 Cắt kéo cao có người phục vụ 75 Cắt kéo thấp có người phục vụ 76 Đánh ngã tốc độ vòng tròn Chu kỳ TT Nội dung tập Thời kỳ 77 Đánh ngã bắt cài 78 Đánh ngã sở trường liên tục 79 Đánh ngã theo đôi 80 Cầm tạ ante 2kg đấm tốc độ 81 Đánh ngã – cắt kéo cao liên tục 82 Đá ngang – cắt kéo cao liên tục 83 84 85 86 87 Đá phản vòng cầu – đánh ngã liên tục Đá vòng cầu chân – quét sau Cắt kéo cao đứng lên đánh ngã liên tục Bán đấu vòng tròn đối thủ Bán đấu vòng tròn với đối thủ 88 Bán đấu sử dụng đòn tay 89 Bán đấu sử dụng đòn chân 90 Bán đấu sử đụng đòn đánh ngã 91 Bán đấu tự 92 Thi đấu ... Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu 1: Thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an 4 Mục... khoa học TDTT, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Cơng an? ?? Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành... pháp phát triển sức mạnh tốc độ nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, xác định test phục vụ cho kiểm tra, đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ VĐV, lựa chọn hệ thống tập phát triển sức mạnh tốc độ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an , Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an