0

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

27 3 0
 • Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN XUÂN HẢI NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Mã số: GIÁO DỤC HỌC 9140101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI – NĂM 2021 Cơng trình hoàn thành tại: Viện Khoa học TDTT Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt Hướng dẫn 2: PGS.TS Đinh Khánh Thu Phản biện 1: GS.TS Lưu Quang Hiệp Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Phản biện 2: TS Lý Đức Trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương Viện Khoa học TDTT Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Khoa học Thể dục thể thao Vào hồi… giờ…… ngày… tháng… năm Có thể tìm luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Viện khoa học TDTT A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết: Qua thực tiễn cho thấy: Công tác huấn luyện đào tạo VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an đạt nhiều thành tựu đáng kể đấu trường nước, khu vực giới Công tác đào tạo VĐV bước đầu triển khai cách khoa học, phương tiện huấn luyện đa dạng, đại, khâu tuyển chọn, kiểm tra đánh giá tiến hành thường xuyên, xác, khoa học… Tuy nhiên, bên cạnh mặt mạnh mà VĐV Pencak Silat Bộ Công an đạt kỹ, chiến thuật… nhược điểm cần phải khắc phục trình độ thể lực cịn hạn chế đặc biệt sức mạnh tốc độ, thể VĐV sử dụng nhiều địn cơng khơng đủ nhanh để đánh trúng đối phương hay không đủ lực để ghi điểm, khơng đủ lực để đỡ địn công đối phương… Do vậy, việc xác định phương tiện, phương pháp huấn luyện có sở khoa học giúp phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Pencak Silat trẻ vấn đề cần thiết cấp thiết, góp phần tích cực nâng cao thành tích thi đấu VĐV Ở Việt Nam, nghiên cứu phát triển sức mạnh tốc độ thu hút nghiên cứu nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác chưa nhiều Trước hết phải kể đến cơng trình khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống sở lý luận công tác huấn luyện - đào tạo VĐV võ thuật nói chung huấn luyện tố chất thể lực cho VĐV Pencak Silat nói riêng, cơng trình nghiên cứu tác giả: Trần Tuấn Hiếu (2003), Nguyễn Đương Bắc (2006), Ngơ Ích Qn (2007), Lý Đức Trường (2014, Mai Thị Bích Ngọc (2017), hay cơng trình nghiên cứu mơn Pencak Silat như: Nguyễn Anh Tú (2000), Trần Kim Tuyến (2009), Nguyễn Ngọc Anh (2016), Bùi Xn Hồng (2017), Các cơng trình nghiên cứu phần lớn dừng lại hệ thống tập huấn luyện tố chất thể lực cho đối tượng sinh viên, việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật thi đấu, mà chưa sâu nghiên cứu hệ thống tập huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ, đặc biệt chưa có nghiên cứu cho VĐV Pencak Silat Xuất phát từ lý trên, để đạt mục đích nâng cao hiệu công tác huấn luyện tố chất thể lực chun mơn nói chung huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an nói riêng chứng minh khoa học, chương trình đào tạo Tiến sĩ giáo dục học Viện khoa học TDTT, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Cơng an” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành với mục đích nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ cho VĐV Pencak Silat Bộ Công an, sở đó, lựa chọn tập phát triển SMTĐ phù hợp, có hiệu để phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu, bước đầu ứng dụng tập thực tế đánh giá hiệu Kết nghiên cứu đề tài góp phần phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, từ nâng cao hiệu cơng tác huấn luyện thành tích nam đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu 1: Thực trạng sức mạnh tốc độ nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Mục tiêu 3: Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN Q trình nghiên cứu hệ thống hóa hồn thiện kiến thức lý luận quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao, cơng tác, q trình đào tạo VĐV nói chung VĐV Pencak Silat nói riêng đặc điểm huấn luyện SMTĐ cho VĐV Pencak Silat, đặc điểm VĐV lứa tuổi 16-18, đồng thời phân tích kết cơng trình nghiên cứu có liên quan, làm lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ đánh giá thực trạng huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, sở đó, lựa chọn 92 tập phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu, bước đầu ứng dụng tập xây dựng vào thực tế cho thấy có hiệu cao việc phát triển SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 123 trang A4: Gồm phần: Mở đầu (04 trang); Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu (39 trang); Chương - Phương pháp tổ chức nghiên cứu (10 trang); Chương - Kết nghiên cứu bàn luận (68 trang); Kết luận kiến nghị (02 trang) Luận án sử dụng gồm 99 tài liệu, có 93 tài liệu tiếng Việt, tài liệu tiếng Nga, tài liệu tiếng Anh B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương luận án trình bày ván đề cụ thể sau: 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao 1.2 Đặc điểm mơn Pencak Silat 1.3 Đặc điểm huấn luyện Sức mạnh tốc độ cho vận động viên Pencak Silat 1.4 Lượng vận động quãng nghỉ huấn luyện sức mạnh tốc độ môn Pencak Silat 1.5 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi 16-18 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Các vấn đề cụ thể trình bày từ trang tới trang 43 luận án Quá trình nghiên cứu chương luận án hệ thống hóa hồn thiện kiến thức lý luận quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao, cơng tác, q trình đào tạo VĐV nói chung VĐV Pencak Silat nói riêng đặc điểm huấn luyện SMTĐ cho VĐV Pencak Silat, đặc điểm VĐV lứa tuổi 16-18, đồng thời phân tích kết cơng trình nghiên cứu có liên quan, làm lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là: Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV PencakSilat Bộ Công an Khách thể nghiên cứu Đối tượng vấn: giảng viên, HLV, chuyên gia Trung tâm Huấn luyện Quốc gia I, II; Trung tâm TDTT Quân Đội, Bộ Công An; Bộ môn võ thuật Tổng cục TDTT; Trung tâm Đào tạo VĐV trường Đại học TDTT Bắc Ninh Đối tượng khảo sát luận án: Gồm 19 nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Các VĐV từ 16 tới 18 tuổi; thời gian tập luyện từ 3-4 năm; thành tích: đạt huy chương giải trẻ giải cúp quốc gia Đối tượng so sánh thực trạng trình độ SMTĐ VĐV: nam VĐV Pencak Silat Bộ Công An, Hà Nội, Thanh Hóa Hưng Yên 2.2 Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp khoa học thường quy NCKH TDTT gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp toán học thống kê 2.3 Tổ chức nghiên cứu 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: Luận án tiến hành nghiên cứu từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2019, chia thành giai đoạn nghiên cứu 2.3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT Bộ Công An, Viện Khoa học TDTT đơn vị huấn luyện Pencak Silat mạnh Việt Nam CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Thực trạng sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.1 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.1.1 Thực trạng phân bổ thời gian huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Để đánh giá thực trạng phân bổ thời gian huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, trước tiên tiến hành khảo sát thực trạng phân chia thời gian, kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an thơng qua phân tích kế hoạch huấn luyện vấn trực tiếp HLV Kết trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1 Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 Thời kỳ/ Chuẩn Chuyên Thi đấu Chuyên t gian Thi đấu Quá độ Tổng bị môn 1 môn nội dung Số tuần thực tế 14 9 49 Tổng số 25 25 25 25 25 25 25 tuần Tổng giờ/tổng 350 125 200 225 100 225 1.225 số tuần Chia theo ngày 01/01 đến 01/5 đến 01/6 đến 01/8 đến 01/10 đến 01/11 đến tháng 30/4/17 31/5/17 31/7/17 30/9/17 30/10/17 31/12/17 Qua bảng 3.1 cho thấy: Kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 xây dựng 49 tuần huấn luyện, với tổng số 1225 (mỗi tuần 25 giờ, tương đương ngày buổi tập, buổi tiếng, trừ Chủ nhật) Kế hoạch xây dựng dành cho VĐV chuyên nghiệp, thời gian tập luyện chiếm phần lớn thời gian ngày Chương trình huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an xây dựng khoa học, chia thành giai đoạn huấn luyện cụ thể tương ứng với giải đấu trọng tâm năm (diễn vào tháng tháng 10) Theo đánh giá chuyên gia, việc phân chia kế hoạch huấn luyện hoàn toàn phù hợp đảm bảo VĐV đạt thành tích tốt Khảo sát phân chia tỷ lệ thành phần huấn luyện Kết trình bày cụ thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Bảng phân chia tỷ lệ % thành phần huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 Thể lực Kỹ thuật Chiến Tâm lý Thời gian Thời kỳ (%) (%) thuật (%) (%) Tuần – 13 Chuẩn bị 45 40 10 Tuần 14 - 22 Chuyên môn 40 35 15 10 Tuần 23 – 30 Thi đấu 25 30 30 15 Tuần 31 – 35 Chuyên môn 40 40 15 Tuần 36 – 41 Thi đấu 20 30 30 20 Tuần 42 – 49 Quá độ 40 45 10 Qua bảng cho thấy: Tổng tỷ lệ thời gian huấn luyện yếu tố thành phần trình độ tập luyện VĐV biến đổi theo giai đoạn huấn luyện Theo đánh giá chuyên gia, phân bổ tỷ lệ thời gian huấn luyện hoàn toàn phù hợp với lý thuyết thực tiễn huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Kết khảo sát chi tiết thời gian huấn luyện sức mạnh tốc độ tổng thời gian huấn luyện thể lực VĐV trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Phân bổ thời gian huấn luyện tố chất thể lực thành phần theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 (n=446 giờ) TT Nội dung Thời gian (giờ) Tỷ lệ % Sức mạnh 196 43.95 Sức nhanh 80 17.94 Sức bền 89 19.96 Khả phối hợp động tác 45 10.09 Mềm dẻo 36 8.07 Tổng 446 100.00 Sức mạnh tốc độ 127 64.80 Huấn luyện sức Sức mạnh bền 44 22.45 mạnh Sức mạnh tối đa 25 12.76 Tổng 196 100 Qua bảng 3.3 cho thấy: Trong huấn luyện thể lực cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, việc huấn luyện Sức mạnh bố trí với tổng thời gian cao nhất, sau tới sức bền sức nhanh, tố chất thể lực khác chiếm tỷ lệ thời gian Trong 196 huấn luyện sức mạnh (chiếm 43.95% tổng thời gian huấn luyện thể lực), có tới 127 huấn luyện sức mạnh tốc độ, tố chất thể lực đặc thù VĐV Pencak Silat (chiếm 64.80% tổng thời gian huấn luyện sức mạnh) Theo đánh giá chuyên gia, HLV Pencak Silat, phân bổ thời gian huấn luyện SMTĐ hợp lý so với tầm quan trọng tố chất SMTĐ với thành tích thi đấu môn Pencak Silat 3.1.1.2 Thực trạng sơ vật chất phục vụ huấn luyện nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Khảo sát thực trạng sở vật chất phục vụ huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an thông qua quan sát sư phạm để thống kê số lượng chất lượng sở vật chất vấn trực tiếp HLV Trung tâm HL&TĐ thể thao Bộ Công an để đánh giá chất lượng thực trạng mức độ đáp ứng sở vật chất Kết cho thấy: Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an tương đối đầy đủ, chất lượng phần lớn mức độ tốt (Chỉ có giày tập thể lực quần áo tập thể lực mức độ trung bình) Mức độ đáp ứng trang thiết bị tập luyện theo đánh giá HLV đa số mức từ 70-100% So với thực trạng thiếu trang thiết bị, dụng cụ tập luyện phổ biến đơn vị huấn luyện theo đánh giá chung cán quản lý TDTT kết cơng trình nghiên cứu có liên quan, sở vật chất phục vụ huấn luyện VĐV Pencak Silat Bộ Công an đảm bảo 3.1.1.3 Thực trạng đội ngũ huấn luyện viên huấn luyện nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Khảo sát thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an thông qua phân tích hồ sơ cán vấn trực tiếp HLV Kết trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 Thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an (năm 2017) Kết thơng kê Thâm niên Trình độ Giới Đẳng cấp VĐV Tổng Tỷ lệ TT bình qn chun mơn Tổng tính số VĐV/ số > < Trên Dưới Cấp VĐV HLV ĐH KT Khác năm năm ĐH ĐH I 1 Nam 20 0 0 (50%) (50%) (100%) Nữ 10/1 1 Tổng: 20 0 0 (50%) (50%) (100%) Ngoại ngữ A B C - - - Qua bảng 3.5 cho thấy: Tổng số HLV làm công tác huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 02 HLV nam, khơng có HLV nữ nữ Với tổng số 20 nam VĐV, trung bình 10 VĐV có HLV Con số thực tế đảm bảo tốt cho hoạt động chuyên môn huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an Về trình độ chun mơn: 100% HLV có thâm niên huấn luyện năm, tức đảm bảo kinh nghiệm huấn luyện phong phú Đồng thời, HLV VĐV thể thao thành tích cao với 100% HLV có trình độ kiện tướng Như vậy, HLV đảm bảo tiêu chuẩn đẳng cấp chuyên môn Về cấp: Các HLV có trình độ đại học trở lên, có HLV có trình độ đại học HLV học tập nâng cao trình độ lên ThS Các HLV có trình độ ngoại ngữ B Đây điều kiện thuận lợi nhằm áp dụng khoa học kỹ thuật vào trình giảng dạy để đạt hiệu cao lợi trình huấn luyện Các VĐV sử dụng ngoại ngữ mức Đây ưu trình khai tác tài liệu phục vụ huấn luyện 3.1.1.4 Thực trạng sử dụng phương pháp phương tiện huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an thơng qua phân tích 45 giáo án huấn luyện, có 15 giáo án giai đoạn chuẩn bị chung, 15 giáo án giai đoạn chuẩn bị chuyên môn 15 giáo án giai đoạn thi đấu Kết cho thấy: Các phương pháp tập luyện truyền thống phương pháp tập luyện ổn định ngắt quãng, phương pháp tập luyện biến đổi liên tục, biến đổi ngắt quãng phương pháp thi đấu sử dụng thường xuyên trình huấn luyện Các phương pháp tích cực khác, có tác dụng tạo hưng phấn cao hiệu phát triển SMTĐ phương pháp trò chơi, phương pháp tập luyện vòng tròn sử dụng Kết thống kê thực trạng phương tiện huấn luyện SMTĐ cho VĐV thông qua phân tích 45 giáo án huấn luyện vấn trực tiếp huấn luyện viên huấn luyện VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an Kết thống kê trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Thực trạng sử dụng phương tiện huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=45 giáo án) Mức độ sử dụng Phương tiện Thường xuyên mi Các điều kiện tự nhiên, môi trường Bài tập thể lực Các tập khởi động Các tập kỹ thuật Các tập bổ trợ Các tập dẫn dắt Các trò chơi vận động Các tập thi đấu % Trung bình mi % Mức độ đáp ứng Ít sử dụng Không sử dụng Đáp ứng tốt mi mi mi % % % Bình thường Chưa đáp ứng mi % mi % 0.00 11 24.44 20.00 25 55.56 0.00 40 88.89 11.11 28 32 23 18 16 16 13 13 18 14 12 15 12 28.89 28.89 40.00 31.11 26.67 33.33 26.67 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 10 11 25 16 11 40.00 12 26.67 22.22 0.00 24.44 4.44 55.56 11.11 35.56 14 31.11 24.44 22 48.89 17.78 11.11 62.22 71.11 51.11 40.00 35.56 17.78 35.56 4 13 17 22 17 8.89 0.00 8.89 28.89 37.78 48.89 37.78 15 35 32 15 15 12 32 33.33 77.78 71.11 33.33 33.33 26.67 71.11 Qua bảng 3.7 cho thấy: phương tiện sử dụng huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an tương đối đa dạng, mức độ đáp ứng phương tiện tương đối cao, ngoại trừ tập thể lực (được sử dụng thường xuyên mức độ đáp ứng lại chưa cao), tập bổ trợ, tập dẫn dắt trị chơi vận động sử dụng mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng chưa cao Để phát triển SMTĐ cho VĐV hiệu quả, cải thiện phương tiện huấn luyện cần thiết có ý nghĩa thực tiễn 3.1.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.2.1 Lựa chọn tiêu chí đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Việc lựa chọn test đánh giá trình độ SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an tiến hành theo bước: Lựa chọn qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm vấn trực tiếp HLV; Lựa chọn qua vấn diện rộng phiếu hỏi; Xác định độ tin cậy test; Xác định tính thơng báo test Kết lựa chọn 09 tiêu chí có tổng điểm vấn đạt từ 80% tổng điểm tối đa trở lên lựa chọn để đánh giá SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat, Bộ Công an gồm: Đánh giá SMTĐ chung: Test Nhảy dây 15s (lần); Test Cơ lưng 15s (lần); Test Cơ bụng 15s (lần); Test Nằm sấp chống đẩy 15s (lần) Đánh giá SMTĐ chun mơn: Test Đá ngang hai đích đối diện cách 3m 20s (lần); Test Di chuyển đổi chân chữ V chỗ đấm tốc độ 20s (lần); Test Quét sau 15s (lần); Test Đá tống trước 15s (lần) Test Tổ hợp đòn tay phối hợp tự chọn lần (s) 3.1.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an So sánh khác biệt kết kiểm tra test VĐV nhóm tuổi trình độ Để có xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an, chúng tơi tiến hành so sánh trình độ SMTĐ VĐV theo nhóm tuổi trình độ tập luyện để tìm hiểu khác biệt trình độ SMTĐ VĐV Nếu VĐV nhóm khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê, chúng tơi xây dựng chung tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho nhóm tuổi, trình độ; có khác biệt có ý nghĩa thống kê, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn riêng cho lứa tuổi, trình độ So sánh tiến hành theo nhóm tuổi (lứa tuổi 16, lứa tuổi 17 lứa tuổi 18) so sánh theo trình độ (Cấp kiện tướng) Kết so sánh trình bày bảng 3.12 11 Bảng 3.16 Bảng điểm đánh giá trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công An – trình độ kiện tướng Điểm Điểm Test 10 Test 51 49 48 46 45 43 41 40 38 36 Test 23 22 21 20 19 18 18 17 16 15 Test 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 Test 21 20 19 18 18 17 16 15 14 13 Test 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Test 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Test 12 12 11 11 10 10 9 8 Test 301 30 29 28 27 26 25 24 23 22 Test 11.41 11.56 11.72 11.87 12.03 12.18 12.34 12.49 12.65 12.80 Kết bảng 3.13 tới 3.16 thuận tiện cho việc phân loại trình độ SMTĐ VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an Để phân loại trình độ SMTĐ phân điểm SMTĐ VĐV cần thực bước: Tiến hành kiểm tra trình độ SMTĐ VĐV test quy định (chú ý đảm bảo tiêu chuẩn lập test); Đối chiếu kết kiểm tra VĐV với phần tiêu chuẩn tương ứng với trình độ tập luyện VĐV Để đánh giá tổng hợp trình độ SMTĐ VĐV, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại tổng hợp trình độ SMTĐ VĐV Điểm tối đa cho test 10 điểm mức Tốt 9-10 điểm; Khá từ 7- cận điểm; Trung bình từ 5- cận điểm, Yếu từ – cận điểm đạt điểm Bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ VĐV trình bày bảng 3.17 Bảng 3.17 Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an Tổng điểm Phân loại Kiện tướng Cấp Tốt 81-90 81-90 Khá 63-80 63-80 Trung bình 45-62 45-62 Yếu 27.00-44 27.00-44 Kém 0.05 3.1.4 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 3.1.4.1 Bàn luận yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Phát triển thể lực cho VĐV thể thao nói chung phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho VĐV như: chương trình huấn luyện, điều kiện sở vật chất, đội ngũ HLV, phương pháp phương tiện huấn luyện, điều kiện tự nhiên, môi trường vậy, khảo sát thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới trình phát triển SMTĐ cho VĐV vấn đề quan trọng, có ý nghĩa tác động trực tiếp tới hiệu huấn luyện SMTĐ cho VĐV 3.1.4.2 Bàn luận tiêu chuẩn đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Cơng an Trong q trình nghiên cứu lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an, để đánh giá xác thực trạng trình độ SMTĐ VĐV, luận án tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ SMTĐ cho VĐV Quá trình lựa chọn test đánh giá SMTĐ cho VĐV tiến hành theo lộ trình khoa học, đảm bảo lựa chọn test phù hợp, đảm bảo độ tin cậy tính khách quan đối tượng nghiên cứu Cụ thể, tiến hành lựa 13 chọn test theo bước: Lựa chọn qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm vấn trực tiếp HLV; Lựa chọn qua vấn diện rộng phiếu hỏi; Xác định độ tin cậy test xác định tính thơng báo test Lộ trình nghiên cứu lựa chọn test tương ứng với lộ trình nhiều tác giả sử dụng trình xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện nói chung trình độ thể lực nói riêng cho VĐV Có thể kể tới cơng trình nghiên cứu tác giả như: Cao Hồng Anh (2000) [1], Nguyễn Đương Bắc (2000) [10], Trần Vân Dung (2013) [20], Vũ Sơn Hà (2002) [25], Trần Tuấn Hiếu (2003) [31]… Đây lộ trình nghiên cứu nhiều tác giả khẳng định tính khoa học phù hợp với thực tế nghiên cứu tại Việt Nam 3.1.4.3 Bàn luận thực trạng trình độ sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Khi đánh giá thực trạng SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an theo tiêu chuẩn xây dựng luận án so sánh trình độ SMTĐ VĐV với VĐV số tỉnh thành có phong trào tập luyện Pencak Silat phát triển mạnh cho thấy: Trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an chủ yếu mức độ trung bình, Tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ loại tốt thấp Còn tới xấp xỉ 20% tổng số VĐV có trình độ SMTĐ loại yếu Dễ dàng nhận thấy, đối tượng khảo sát thực trạng làm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho VĐV đối tượng sử dụng đánh giá thực trạng trình độ SMTĐ cho VĐV nên kết phân loại hoàn toàn nằm phân phối chuẩn quy tắc 2, chứng tỏ tiêu chuẩn xây dựng xác phù hợp 3.2 Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.1 Cơ sở khoa học lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.1.1 Cơ sở lý thuyết Các lý thuyết sử dụng để lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an trình bày cụ thể chương 1, Tổng quan vấn đề nghiên cứu luận án 3.2.1.2 Cơ sở khoa học Song song với việc tuân thủ lý luận trên, trình lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, chúng tơi cịn kết nghiên cứu thực tiễn trình bày cụ thể phần 3.1 đề tài luận án 3.2.1.3 Các nguyên tắc lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Cơng an Ngồi lý luận thực tiễn trình bày, để lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an, đề tài cịn tn thủ nguyên tắc lựac họn tập gồm: Nguyên tắc đảm bảo tính định hướng; Nguyên tắc 14 đảm bảo tính khả thi; Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả; Nguyên tắc đảm bảo tính đại; Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Trên sở nguyên tắc xác định, sở lý luận thực tiễn, đề tài tiến hành lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Việc lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an tiến hành theo bước: Lựa chọn qua tham khảo tài liệu, qua sát sư phạm vấn trực tiếp Lựa chọn qua vấn diện rộng phiếu hỏi Xây dựng nội dung chi tiết tập Kết cụ thể, đề tài lựa chọn 92 tập đạt từ 70% ý kiển tán thành mức cần thiết để phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an gồm: Nhóm tập phát triển SMTĐ chung: 32 tập Nhóm tập phát triển SMTĐ chuyên môn: 60 tập Định lượng vận động cụ thể tập trình bày từ trang 95 tới trang 101 đề tà luận án 3.2.3 Xây dựng nội dung huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Căn vào đặc điểm huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, đặc điểm thời gian, điều kiện nghiên cứu luận án, tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Cụ thể gồm: A Kế hoạch chung I Mục đích, nhiệm vụ Mục đích Huấn luyện phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, giảm bớt tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ loại yếu loại trung bình; nâng cao tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ loại khá, giỏi, góp phần nâng cao hiệu huấn luyện thành tích thi đấu nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, Các giải thi đấu thức nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an gồm: Giải Vơ địch Pencak Silat trẻ tồn quốc diễn từ 10-15/7/2019 Tuyên Quang giải Vô địch quốc gia diễn từ ngày 20-28/9/2019 Trong mục tiêu VĐV đạt thành tích giải vơ địch Pencak Silat trẻ tồn quốc Nhiệm vụ 2.1 Nhiệm vụ chung: Đối với Ban huấn luyện Đánh giá tồn diện trình độ SMTĐ VĐV để áp dụng có hiệu kế hoạch huấn luyện chung có điều chỉnh phù hợp, có hiệu với đặc điểm cá 15 nhân VĐV, giúp VĐV nâng cao trình độ SMTĐ mức cao nhất, góp phần nâng cao hiệu huấn luyện thành tích thi đấu VĐV Phát tuyển chọn VĐV có phẩm chất tốt, tố chất thể lực phù họp để huấn luyện nâng cao thành tích thể thao Đối với VĐV Nỗ lực trình tập luyện, thực tốt tập để phát triển SMTĐ theo yêu cầu Ban huấn luyện Thực tốt quy định Ngành, nhà trường ban huấn luyện đề tập luyện, học tập sinh hoạt Chủ động, tích cực hồn thành tốt nhiệm vụ học văn hóa theo chương trình Bộ giáo dục Đào tạo quy định 2.2 Nhiệm vụ chuyên môn Phát triển SMTĐ cho VĐV, tập trung phát triển SMTĐ chung làm tảng phát triển SMTĐ chuyên môn giai đoạn chuẩn bị chung Ở giai đoạn chuẩn bị chuyên môn, tăng cường phát triển SMTĐ chuyên môn cho VĐV Áp dụng lượng vận động phù hợp với giai đoạn huấn luyện cho đảm bảo điểm rơi thể lực tốt vào thời kỳ thi đấu, đặc biệt giải đấu trọng tâm Sau thời kỳ có kiểm tra đánh giá trình độ SMTĐ theo tiêu chuẩn xây dựng luận án Căn Căn nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT Bộ Công an huấn luyện đội tuyển Pencak Silat trẻ; Căn vào thực trạng trình độ SMTĐ nam VĐV; Căn kế hoạch huấn luyện đội tuyển năm; Căn mẫu Kế hoạch quản lý, HL đội dự tuyển, tuyển trẻ quốc gia Đánh giá thực trạng Các nam VĐV Pencak Silat trẻ thuộc diện khảo sát đề tài thuộc lứa tuổi 16-18 VĐV Kiện tướng (8 VĐV) VĐV Cấp (11 VĐV) Các VĐV có thời gian tập luyện từ 3-5 năm VĐV huấn luyện SMTĐ theo tập chương trình huấn luyện Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT Bộ Công an đánh giá trình độ SMTĐ theo tiêu chuẩn xây dựng luận án Kết cho thấy, nhiều VĐV có trình độ SMTĐ mức yếu mức trung bình Các VĐV có chiều hướng phát triển tốt thi đấu môn Pencak Silat Lực lượng HLV đảm bảo trình độ chun mơn trình độ đẳng cấp môn thể thao chuyên môn Số lượng chất lượng trang thiết bị huấn luyện luyện đảm bảo tương đối tốt cho công tác huấn luyện VĐV IV Mục tiêu cụ thể Tập trung phát triển tố chất SMTĐ chung chun mơn cho VĐV, góp phần nâng cao hiệu huấn luyện nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an 16 Các tiêu cụ thể: Phấn đấu số lượng VĐV có trình độ SMTĐ loại tốt đạt từ 20-25% tổng số VĐV; loại đạt từ 30-35% tổng số VĐV Giảm số VĐV có trình độ SMTĐ loại trung bình xuống 50% khơng cịn VĐV có trình độ SMTĐ loại yếu V Giải pháp Tập trung thực kế hoạch huấn luyện đặt Tích cực tổ chức thi đấu giao lưu đơn vị đơn vị lân cận, tạo hứng thú tập luyện đa dạng hóa nội dung tập luyện Bổ sung số trang thiết bị, dụng cụ thiếu thay trạng thiết bị, dụng cụ cũ không đạt tiêu chuẩn VI Đề xuất, kiến nghị Với ban huấn luyện đơn vị: Tiến hành định kỳ kiểm tra thể lực nói chung SMTĐ VĐV 06 tháng/ lần để có điều chỉnh phù hợp trình huấn luyện Tạo điều kiện cho VĐV tham gia buổi giao hữu đơn vị để học hỏi tạo hứng thú tập luyện I Chu kỳ huấn luyện năm Phân chia chu kỳ huấn luyện năm - Căn vào mục đích huấn luyện đội tuyển Pencak Silat Bộ Công an - Căn vào đặc điểm VĐV đội tuyển Pencak Silat Bộ Công an tham gia tập huấn thời điểm năm 2019 - Căn lịch thi đấu Tổng cục TDTT ban hành năm 2019 Bảng 3.20 Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Thời kỳ/ t gian Tổng số Tổng giờ/tổng Chia theo ngày tháng nội dung tuần số tuần Chu kỳ huấn luyện 1: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 21/7/2019 Từ 01/01 đến 31/3 Chuẩn bị chung 10 25 250 (02 tuần nghỉ tết) Chuẩn bị chuyên môn 25 200 Từ 01/4 đến 26/5 Thời kỳ thi đấu 25 175 Từ 27/5 đến 15/7 Thời kỳ chuyển tiếp 1 25 25 Từ 16/7 đến 21/7 Chu kỳ huấn luyện 2: Từ ngày 22/7/2019 đến 6/10/2019 Chuẩn bị chung 25 75 Từ 22/7 đến 11/8 Chuẩn bị chuyên môn 25 125 Từ 12/8 đến 15/9 Thời kỳ thi đấu 2 25 50 Từ 16/9 đến 29/9 Thời kỳ chuyển tiếp 25 25 Từ 29/9 đến 6/10 Chu kỳ huấn luyện 3: Từ ngày 7/10/2019 đến 30/12/2019 Chuẩn bị chung 25 100 Từ 7/10 đến 3/11 Chuẩn bị chuyên môn 25 125 Từ 4/11 đến 8/12 Thời kỳ thi đấu 25 25 Từ 9/12 đến 22/12 Thời kỳ chuyển tiếp 25 50 Từ 23/12 đến 30/12 Số tuần thực tế 17 Phân chia chi tiết tỷ lệ % thành phần huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện năm 2019 trình bày cụ thể bảng 3.21 Bảng 3.21 Phân chia tỷ lệ % thành phần huấn luyện theo nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Thời gian Thời kỳ Tuần 1-12 Chuẩn bị chung Chuẩn bị chuyên môn Thời kỳ thi đấu Chuyển tiếp Chuẩn bị chung Chuẩn bị chuyên môn Thi đấu Chuyển tiếp Chuẩn bị chung Chuẩn bị chuyên môn Thi đấu Chuyển tiếp Tổng số: Tuần 13-20 Tuần 21-27 Tuần 28 Tuần 29-31 Tuần 32-36 Tuần 37-38 Tuần 39 Tuần 40-43 Tuần 44-48 Tuần 49 Tuần 50-51 Tổng số HL 250 Kỹ thuật (%) 40 Chiến Tâm Thể Giờ Giờ HL thuật lý lực HL thể SMTĐ* (%) (%) (%) lực 10 45 113 32 200 35 15 10 40 80 23 175 25 75 30 40 30 30 10 20 15 10 25 40 45 44 10 34 13 10 125 35 15 10 40 50 14 50 25 100 20 40 30 40 10 20 15 10 25 40 45 13 10 45 13 125 35 15 10 40 50 14 25 50 1225 30 40 - 30 - 15 15 - 25 40 - 20 474 135 Ghi chú: * (giờ HL sức mạnh = 44% HL thể lực HL SMTĐ 65% tổng HL Sức mạnh) Phân chia nội dung huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an trình bày bảng 3.22 Bảng 3.22 Phân chia nội dung huấn luyện SMTD cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Bài tập HL SMTĐ (%) Giờ HL Thời gian Thời kỳ SMTĐ Chung Chun Trị chơi mơn thi đấu Tuần 1-12 Chuẩn bị chung 32 60 30 10 Tuần 13-20 Chuẩn bị chuyên môn 23 40 50 10 Tuần 21-27 Thời kỳ thi đấu 13 10 40 50 Tuần 28 Chuyển tiếp 40 20 40 Tuần 29-31 Chuẩn bị chung 10 50 40 10 Tuần 32-36 Chuẩn bị chuyên môn 14 40 50 10 Tuần 37-38 Thi đấu 10 50 40 18 Thời gian Tuần 39 Tuần 40-43 Tuần 44-48 Tuần 49 Tuần 50-51 Thời kỳ Chuyển tiếp Chuẩn bị chung Chuẩn bị chuyên môn Thi đấu Chuyển tiếp Bài tập HL SMTĐ (%) Giờ HL SMTĐ Chung Chun Trị chơi mơn thi đấu 40 30 30 13 40 40 20 14 20 60 20 50 45 40 15 45 Căn vào kết hoạch huấn luyện xây dựng, chúng tơi tiến hành xây dựng tiến trình ứng dụng tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an tiến trình huấn luyện năm 2019 Kết trình bày phụ lục đề tài luận án 3.2.4 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 3.2.4.1 Bàn luận tập phát triển SMTĐ lựa chọn cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an Trong q trình nghiên cứu lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, lựa chọn 92 tập phát triển SMTĐ cho VĐV thuộc nhóm tập phát triển SMTĐ chung (32 tập) tập phát triển SMTĐ chuyên môn (60 tập) Các tập lựa chọn theo lộ trình khoa học, hợp lý Mỗi nhóm tập phát triển SMTĐ chung SMTĐ chuyên môn lại chia thành nhóm tập theo tính chất định hướng lượng vận động, cụ thể thành nhóm tập định hướng chặt chẽ lượng vận động nhóm tập không định lượng chặt chẽ lượng vận động (bao gồm tập trò chơi tập thi đấu) 3.2.4.2 Bàn luận kế hoạch phát triển SMTĐ xây dựng cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Trong trình nghiên cứu lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, bên cạnh việc lựa chọn tập theo lộ trình khoa học, phù hợp định lượng vận động cụ thể cho tập, luận án tiến hành xây dựng nội dung huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an theo nội dung chi tiết kế hoạch huấn luyện năm 2019 Căn vào kế hoạch huấn luyện chung nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, luận án tiến hành hệ thống chi tiết nội dung huấn luyện chu kỳ huấn luyện nhỏ năm thời kỳ huấn luyện chu kỳ, từ tính chi tiết nội dung huấn luyện SMTĐ VĐV thời kỳ huấn luyện, sở đó, phân chia nội dung cụ thể huấn luyện SMTĐ cho VĐV theo thời kỳ huấn luyện chu kỳ Từ định hướng chung, chúng tơi tiến hành xây dựng tiến trình ứng dụng cụ thể tập phát triển SMTĐ lựa chọn 19 luận án toàn thời gian huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Việc làm giúp định hướng xác trình phát triển SMTĐ cho VĐV kế hoạch huấn luyện năm 2019, sở đó, xác định tập phát triển SMTĐ phù hợp cho VĐV 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm Nội dung thực nghiệm: Ứng dụng tập lựa chọn kế hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an đánh giá hiệu tập đối tượng nghiên cứu Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm so sánh song song Thời gian thực nghiệm: Từ tháng tới tháng 12 năm 2019 Địa điểm thực nghiệm: Đội tuyển Pencak Silat, Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Bộ Công an Đối tượng thực nghiệm: Gồm 17 nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an chia thành nhóm: Nhóm đối chứng: gồm VĐV, có VĐV cấp VĐV kiện tướng Nhóm thực nhiệm gồm VĐV, có VĐV cấp VĐV kiện tướng Kiểm tra đánh giá: tiến hành thời điểm trước sau thực nghiệm Nội dung kiểm tra đánh giá: Sử dụng tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn xây dựng luận án để đánh giá trình độ SMTĐ VĐV Quy trình thực nghiệm: Thực nghiệm tiến hành theo giai đoạn: Chuẩn bị thực nghiệm: Nghiên cứu kỹ kế hoạch huấn luyện năm đội tuyển, xây dựng kế hoạch huấn luyện SMTĐ cho VĐV; Xin ý kiến Ban huấn luyện việc ứng dụng kế hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho VĐV nhóm thực nghiệm; Trao đổi với HLV tập ứng dụng trình thực nghiệm để thống cách sử dụng; Thống kê số lượng, danh sách đối tượng thực nghiệm; Kiểm tra trình độ SMTĐ đối tượng thực nghiệm thời điểm trước thực nghiệm để làm theo dõi phát triển SMTĐ VĐV năm thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm theo kế hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho VĐV; Thường xuyên trao đổi với HLV để tìm hiểu vấn đề phát sinh q trình thực nghiệm để có phương án điều chỉnh cho phù hợp; 20 Kiểm tra trình độ SMTĐ đối tượng nghiên cứu thời điểm kết thúc thực nghiệm Giai đoạn sau thực nghiệm: Tiến hành đánh giá hiệu tập phát triển SMTĐ lựa chọn kế hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho VĐV thông qua mức độ phát triển SMTĐ VĐV năm thực nghiệm 3.3.2 Đánh giá hiệu thực nghiệm 3.3.2.1 Thời điểm trước thực nghiệm Trước thực nghiệm, chúng tơi tiến hành kiểm tra trình độ SMTĐ nam VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm test lựa chọn đề tài, đồng thời so sánh khác biệt trình độ SMTĐ VĐV thuộc hai nhóm Nếu hai nhóm khơng có khác biệt SMTĐ, chứng tỏ phân nhóm khách quan Nếu có khác biệt có ý nghĩa thống kê trình độ SMTĐ, chúng tơi tiến hành phân nhóm lại để đảm bảo tính khách quan trình đánh giá hiệu tập Kết cho thấy: Ở thời điểm trước thực nghiệm, trình độ SMTĐ nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng tương đương nhau, thể ttính < tbảng ngưỡng xác xuất P>0.05, hay nói cách khác phân nhóm khách quan Song song với việc so sánh kết trung bình thành tích kiểm tra test, tiến hành so sánh phân loại thể lực VĐV nhóm đối chứng thực nghiệm theo tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ xây dựng đề tài Kết so sánh cho thấy: Tương tự so sánh giá trị trung bình kết kiểm tra test đánh giá SMTĐ cho VĐV nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng tham số t, so sánh tỷ lệ phân loại SMTĐ cho VĐV hai nhóm theo tiêu chuẩn phân loại xây dựng luận án cho thấy khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê, thể 2tính < 2bảng ngưỡng P>0.05 Như vậy, thời điểm trước thực nghiệm, tỷ lệ phân loại SMTĐ VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm tương đương nhau, hay nói cách khác, phân nhóm khách quan 3.3.2.2 Thời điểm sau thực nghiệm Sau 12 tháng thực nghiệm ứng dụng tập phát triển SMTĐ kế hoạch phát triển SMTĐ xây dựng luận án, tiếp tục sử dụng test lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ xây dựng luận án để kiểm tra so sánh trình độ SMTĐ VĐV nhóm đối chứng thực nghiệm sau năm học ứng dụng tập so sánh khác biệt kết kiểm tra nhóm Kết cho thấy nhóm đối thực nghiệm tốt nhóm đối chứng ngưỡng P0.05 Yếu 12.50 0.00 Kém 0.00 0.00 22 Qua bảng 3.27: Sau 12 tháng thực nghiệm ứng dụng tập phát triển SMTĐ lựa chọn kế hoạch phát triển SMTĐ xây dựng luận án, tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ loại tốt nhóm thực nghiệm cao hẳn nhóm đối chứng Tỷ lệ VĐV xếp loại SMTĐ trung bình nhóm thực nghiệm thấp hẳn nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm khơng có VĐV có trình độ SMTĐ loại yếu Tuy nhiên, so sánh khác biệt tỷ lệ phân loại SMTĐ VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm thơng số 2 chưa thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0.05) 3.3.3 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 3.3.3.1 Bàn luận trình tổ chức thực nghiệm Sau lựa chọn 92 tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an thuộc 02 nhóm: Bài tập phát triển SMTĐ chung tập phát triển SMTĐ chuyên môn, để đánh giá hiệu tác động tập lên đối tượng nghiên cứu, luận án tiến hành thực nghiệm ứng dụng tập thực tế đánh giá hiệu Quá trình thực nghiệm ứng dụng 17 nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, có VĐV có trình độ kiện tướng 11 VĐV có trình độ cấp Thực nghiệm tiến hành Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT CAND năm 2019 Phương pháp sử dụng trình thực nghiệm thực nghiệm so sánh song song Tác động vào trình huấn luyện đội tuyển thể thao cơng việc khó khăn Ban huấn luyện đội tuyển phải chịu trách nhiệm thành tích VĐV đội Chính vậy, để ảnh hưởng tới q trình huấn luyện VĐV mà đảm bảo kết thực nghiêm đạt xác nhất, q trình xây dựng kế hoạch thực nghiệm đề tài, chúng tơi tn thủ theo quy trình gồm giai đoạn: Giai đoạn Giai đoạn chuẩn bị Ở giai đoạn này, nghiên cứu kỹ kế hoạch huấn luyện năm 2019 đội tuyển Pencak Silat nam Bộ Cơng an, sở đó, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho STMĐ cho VĐV Việc làm đảm bảo q trình huấn luyện VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm diễn chung với nhau, có khác biệt khoảng thời gian huấn luyện phát triển SMTĐ cho VĐV Với phương pháp tiếp cận này, khác biệt hiệu huấn luyện VĐV khác biệt q trình tập luyện phát triển SMTĐ VĐV gây Cũng giai đoạn chuẩn bị thực nghiệm, tiến hành thống kê số lượng, danh sách đối tượng thực nghiệm (bao gồm VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm), đồng thời tiến hành kiểm tra trình độ SMTĐ đối tượng thực nghiệm thời điểm trước thực nghiệm để làm theo dõi phát triển SMTĐ VĐV năm thực nghiệm Giai đoạn Giai đoạn tiến hành thực nghiệm Ở giai đoạn này, tiến hành thực nghiệm ứng dụng tập phát triển SMTĐ cho VĐV theo kế 23 hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho VĐV Trong trình tổ chức thực nghiệm, luận án xây dựng chi tiết tiến trình thực nghiệm ứng dụng tập phát triển SMTĐ lựa chọn luận án năm 2019 Đây tài liệu quan trọng giúp định hướng trình ứng dụng tập phát triển SMTĐ lựa chọn vào thực tế với định hướng xác Giai đoạn Giai đoạn sau thực nghiệm Sau kết thúc thực nghiệm, tiến hành đánh giá giá hiệu tập phát triển SMTĐ lựa chọn kế hoạch huấn luyện SMTĐ xây dựng cho VĐV thông qua mức độ phát triển SMTĐ VĐV năm thực nghiệm Việc tổ chức thực nghiệm ứng dụng tập lựa chọn vào thực tế công tác huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an đảm bảo lộ trình khoa học, loại bỏ tối đa yếu tố ảnh hưởng tới trình ứng dụng tập lựa chọn, kế hoạch huấn luyện tiến trình thực nghiệm xây dựng luận án Lộ trình thực nghiệm luận án tương đồng với lộ trình thực nghiệm cơng trình nghiên cứu tương tự có liên quan kiểm chứng tính hiệu rõ nét 3.3.3.2 Bàn luận kết thực nghiệm Sau 12 tháng ứng dụng tập phát triển SMTĐ kế hoạch huấn luyện SMTĐ lựa chọn cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an, trình độ SMTĐ VĐV nhóm thực nghiệm tốt hẳn nhóm đối chứng so sánh giá trị trung bình kết kiểm tra test so sánh nhịp tăng trưởng SMTĐ VĐV sau 12 tháng thực nghiệm Khi so sánh tỷ lệ đánh giá tổng hợp trình độ SMTĐ VĐV theo tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ xây dựng luận án, tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ đạt loại tốt nhóm thực nghiệm cao hẳn so với nhóm đối chứng Tỷ lệ VĐV có trình độ STMĐ loại trung bình thấp Đặc biệt, nhóm thực nghiệm, khơng cịn VĐV có trình độ SMTĐ xếp loại yếu Kết khẳng định tập lựa chọn, kế hoạch huấn luyện SMTĐ tiến trình thực nghiệm xây dựng việc phát triển SMTĐ cho VĐV nhóm thực nghiệm, hay nói cách khác, tập lựa chọn, kế hoạch huấn luyện SMTĐ tiến trình thực nghiệm xây dựng có hiệu tốt việc phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Tuy nhiên, so sánh khác biệt phân loại tổng hợp SMTĐ VĐV nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm thơng số 2 chưa thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê ngưỡng P>0.05 Nếu cơng trình nghiên cứu tác giả trước nghiên cứu VĐV, tác giả chủ yếu so sánh giá trị trung bình kết kiểm tra test tác giả: Cao Hoàng Anh (2000) [2], Nguyễn Đương Bắc (2000) [3], Đỗ Tuấn Cương (2014) [13], Nguyễn Thùy Dương (2013) [16], Nguyễn Mạnh Đức (2000) [17], Đỗ Thế Hồng (2009) [21], Nguyễn Trí Qn (2014) [47]… cơng trình nghiên cứu mình, song song với việc so sánh giá trị trung bình kiểm tra test, chúng tơi qua tâm tới việc phân loại tổng hợp trình độ thể lực VĐV Đây điểm đánh giá hiệu trình thực nghiệm 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tiến hành đánh giá thực trạng huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an cho thấy: Phân bổ kế hoạch huấn luyện thời gian huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an phù hợp; sở vật chất phục vụ huấn luyện tương đối đảm bảo; đội ngũ HLV đảm bảo số lượng trình độ Các phương tiện huấn luyện SMTĐ đa dạng, nhiên, phương tiện tập thể lực, tập bổ trợ, dẫn dắt trò chơi vận động sử dụng huấn luyện SMTĐ cho VĐV chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an, sở đó, đánh giá thực trạng SMTĐ VĐV Kết cho thấy, tỷ lệ VĐV có trình độ SMTĐ loại tốt Bộ Công an thấp so với đội Hà Nội, Thanh Hóa Hưng n Chính vậy, phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an vấn đề cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Quá trình nghiên cứu lựa chọn 92 tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng dụng tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 Các tập lựa chọn gồm: Nhóm tập phát triển SMTĐ chung: 32 tập nhóm tập phát triển SMTĐ chuyên môn: 60 tập Quá trình nghiên cứu ứng dụng tập phát triển SMTĐ lựa chọn kế hoạch phát triển SMTĐ xây dựng luận án vào thực tế đánh giá hiệu Kết quả, tập phát triển SMTĐ lựa chọn kế hoạch xây dựng luận án có hiệu cao việc phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Kiến nghị Kiến nghị với Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT Bộ Công an: Sử dụng tập phát triển SMTĐ lựa chọn tiến trình huấn luyện SMTĐ xây dựng luận án việc phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an sử dụng tiêu chuẩn xây dựng đánh giá SMTĐ cho VĐV Kiến nghị với đơn vị huấn luyện Pencak Silat Việt Nam: Tham khảo tập phát triển SMTĐ lựa chọn, tiến trình huấn luyện SMTĐ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ luận án trình huấn luyện VĐV Pencak Silat trẻ Kiến nghị với nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng hướng nghiên cứu luận án để xây dựng hệ thống tập toàn diện trình huấn luyện VĐV Pencak Silat trẻ Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Xuân Hải (2020), Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an, Tạp chí Khoa học Đào tạo Huấn luyện thể thao, Số (2), tr 52 - 57 Nguyễn Xuân Hải, (2020), Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an, Tạp chí Khoa học thể thao, Số (3), tr.53-56 ... 3.2 Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.1 Cơ sở khoa học lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat. .. hành lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Việc lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho. .. giá sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.2.1 Lựa chọn tiêu chí đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an Việc lựa chọn test đánh giá trình độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT , Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Hình ảnh liên quan

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3.1. Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.1..

Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3.3. Phân bổ thời gian huấn luyện các tố chất thể lực thành phần theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 (n=446 giờ) - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.3..

Phân bổ thời gian huấn luyện các tố chất thể lực thành phần theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 (n=446 giờ) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 3.2. Bảng phân chia tỷ lệ % các thành phần huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.2..

Bảng phân chia tỷ lệ % các thành phần huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Qua bảng 3.5 cho thấy: - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

ua.

bảng 3.5 cho thấy: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 3.7. Thực trạng sử dụng phương tiện huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=45 giáo án) - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.7..

Thực trạng sử dụng phương tiện huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=45 giáo án) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.12. So sánh sự khác biệt trình độ SMTĐ của VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công an (n=19) - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.12..

So sánh sự khác biệt trình độ SMTĐ của VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công an (n=19) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 3.13. Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ cấp 1  - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.13..

Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ cấp 1 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.14. Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ kiện tướng  - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.14..

Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ kiện tướng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.16. Bảng điểm đánh giá trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ kiện tướng - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.16..

Bảng điểm đánh giá trình độ SMTĐ của nam VĐV PencakSilat trẻ Bộ Công An – trình độ kiện tướng Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.17. Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ SMTĐ của nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.17..

Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ SMTĐ của nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.18. Thực trạng trình độ SMTĐ của nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.18..

Thực trạng trình độ SMTĐ của nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.22. Phân chia nội dung huấn luyện SMTD cho nam VĐV PencakSilat Bộ Công an năm 2019 - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.22..

Phân chia nội dung huấn luyện SMTD cho nam VĐV PencakSilat Bộ Công an năm 2019 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.26. Nhịp tăng trưởng trình độ SMTĐ của nam VĐV nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực nghiệm (n=17) - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.26..

Nhịp tăng trưởng trình độ SMTĐ của nam VĐV nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực nghiệm (n=17) Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.27. So sánh tỷ lệ phân loại trình độ SMTĐ của VĐV nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực nghiệm (n=19) - Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an TT

Bảng 3.27..

So sánh tỷ lệ phân loại trình độ SMTĐ của VĐV nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực nghiệm (n=19) Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm