0

Giáo án Địa 7 tiết 46 47

6 8 0
  • Giáo án Địa 7 tiết 46 47

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:58

Các ngành nông nghiệp Hoạt động 2: Các ngành nông nghiệp - Mục tiêu: Phát biểu được sự phân bố các ngành nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.... - Kĩ thuật dạy học: động não, kĩ thuật hỏi và t[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 7 tiết 46 47

Hình ảnh liên quan

Gv lập bảng tên các cây trồng chính và sự phân bố: - Giáo án Địa 7 tiết 46 47

v.

lập bảng tên các cây trồng chính và sự phân bố: Xem tại trang 6 của tài liệu.