0

Giáo án công nghệ 6 tuần 15

7 12 0
  • Giáo án công nghệ 6 tuần 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:28

Hình thành kiến thức * Nội dung 1: Tìm hiểu về các loại hoa dùng trong trang trí nhà ở và các vị trí trang trí bằng hoa - Mục tiêu : Biết cách sử dụng một số loại hoa dùng trong trang tr[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 6 tuần 15