0

Dai so 8 tuan 16 tiet 34

2 2 0
  • Dai so 8 tuan 16 tiet 34

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:21

Kỹ năng: - HS biết cách biểu diễn một biểu thức hữu tỉ dưới dạng một dãy những phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai so 8 tuan 16 tiet 34

Hình ảnh liên quan

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG - Dai so 8 tuan 16 tiet 34
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Xem tại trang 1 của tài liệu.