0

ga my thuat 7 tiet 32 33

10 0 0
  • ga my thuat 7 tiet 32 33

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:06

3.4: Đánh giá kết quả học tập: - Mục tiêu: + Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về một số tác giả tác phẩm MT Ý thời kì phục hưng + Rèn năng lực quan sát, đánh giá, cảm thụ thẩm mĩ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga my thuat 7 tiet 32 33

Hình ảnh liên quan

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG - ga my thuat 7 tiet 32 33
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Hình ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc. - ga my thuat 7 tiet 32 33

nh.

ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Hình ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc. - ga my thuat 7 tiet 32 33

nh.

ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG - ga my thuat 7 tiet 32 33
BẢNG Xem tại trang 7 của tài liệu.