0

GA CÔNG NGHỆ TIẾT 13

3 2 0
  • GA CÔNG NGHỆ TIẾT 13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:40

- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin.. - Năng l[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GA CÔNG NGHỆ TIẾT 13

Hình ảnh liên quan

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức - GA CÔNG NGHỆ TIẾT 13

2.

Hình thành kiến thức Xem tại trang 2 của tài liệu.