0

Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

28 4 0
  • Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỀ TÀI: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN TỚI NGÀNH SẢN XUẤT THÉP CỦA VIỆT NAM TỪ 2010 – 2020 Giáo viên hướng dẫn: Th.s Huỳnh Kim Liên Sinh viên thực hiện: Huỳnh Kim Tuyến MSSV: 2030070002 Trần Ngọc Mịnh MSSV: 2030070131 Trần Đức Phát MSSV: 2030070006 Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021 1|Page NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm:………./10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS Huỳnh Kim Liên 2|Page MỤC LỤC • • • 3|Page • • DANH MỤC HÌNH ẢNH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU • • Danh mục hình ảnh • LỜI CẢM ƠN Qua khoảng thời gian gắn bó học tập mơn học Kinh doanh quốc tế này, chúng em trở thành người biết cảm ơn, biết trân trọng trưởng thành Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến cô Huỳnh Kim Liên, người đồng hành với chúng em suốt thời gian vừa qua Nhờ có dẫn mà chúng em trình thực tiểu luận có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu q dành tặng cho chúng em 4|Page Môn học Kinh doanh quốc tế môn học vô thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ chưa xác Kính mong quý thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hồn thiện Nhóm em xin chân thành cảm ơn NHÓM SINH VIÊN LỜI MỞ ĐẦU • Lý chọn đề tài Đối với giới, Việt Nam nước nhỏ nghèo, chịu nhiều ảnh hưởng chiến tranh từ thập kỉ trước Tuy nhiên, 30 năm trở lại đây, phát triển đầy mạnh mẽ Việt Nam nhanh chóng đưa nước ta từ quốc gia nghèo giới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp Do hội nhập kinh tế sâu rộng, nên việc giao thương với nước vấn đề quan trọng cấp thiết để nước ta phát triển thời gian tới Trong ngành hàng xuất Việt Nam, ngành thép ngành công nghiệp trọng điểm Đây coi ngành công nghiệp nặng sở quốc gia, mà việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành có mối liên hệ mật thiết đến phát triển quốc gia Các sản phẩm ngành thép 5|Page nguyên vật liệu chủ yếu cho ngành kinh tế quan trọng khác ngành xây dựng, khí,… Góp phần quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xuất phát từ tầm quan trọng ngành thép phát triển đất nước, nhóm em xin chọn đề tài “Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới ngành sản xuất thép Việt Nam từ năm 2010 – 2020.” • Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tiểu luận tìm hiểu tình hình thực tế ảnh hưởng khu vực mậu dịch tự ASEAN tới hoạt động sản xuất ngành thép nước thập kỉ trước.Trong năm qua, ngành thép có thay đổi chuyển biến nào, sở đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực khu vực mậu dịch tự ASEAN tới hoạt động kinh doanh ngành thép Việt Nam • Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới ngành thép Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: số liệu sữ dụng tiểu luận thu thập từ năm 2010 đến năm 2020 • Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: từ việc phân tích số liệu thu được, nhóm bắt đầu thống kê lại số liệu, vừa phân tích để làm sở cho lý luận riêng nhóm - Phương pháp suy luận: xem phương pháp luận nhóm dựa dẫn chứng liệu tham khảo từ website kết thu đợt khảo sát thực tế • Kết cấu đề tài Kết cấu tiểu luận gồm chương: CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGÀNH THÉP VIỆT NAM TỪ 2010 – 2020 CHƯƠNG 3: NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA 6|Page CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CHO NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNG THÉP VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA 7|Page CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Giới thiệu khái quát khu vực mậu dịch tự Asean Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) khu vực bao gồm quốc gia thành viên ASEAN thoả thuận q trình liên kết pháp lí quốc tế nhằm mục đích thực tự hố thương mại, hàng hố, dịch vụ, đầu tư nước cách bãi bỏ quy định hàng rào thuế quan phi thuế quan, áp dụng biểu thuế quan quốc gia thành viên Đây hiệp định mang đến điều kiện hội nhập cho kinh tế đất nước xuất nhập hàng hóa từ nước khu vực vào Việt Nam nước tham gia hiệp định dễ dàng nhiều Tạo điều kiện mở cho kinh tế phát triển, đặc trưng xuất sản phẩm mạnh Việt Nam sang nước khu vực trở nên dễ dàng Hình 1.1 Khu vực mậu dịch tự ASEAN 8|Page 1.1.1 Hoàn cảnh đời Vào đầu năm 90, chiến tranh lạnh kết thúc, thay đổi mơi trường trị, kinh tế quốc tế khu vực đặt kinh tế nước ASEAN trước thách thức to lớn khơng dễ dàng vượt qua khơng có liên kết chặt chẽ nỗ lực toàn hiệp hội, thách thức là: • Q trình tồn cầu hố kinh tế giới diễn nhanh chóng mạnh mẽ, đặc biệt lĩnh vực thương mại, chủ nghĩa bảo hộ truyền thống ASEAN ngày ủng hộ nhà hoạch định sách nước quốc tế • Sự hình thành phát triển tổ chức hợp tác khu vực đặc biệt Khu vực Mậu dịch Tự Bắc Mỹ Khu vực Mậu dịch Tự châu Âu EU, NAFTA trở thành khối thương mại khép kín, gây trở ngại cho hàng hóa ASEAN thâm nhập vào thị trường • Những thay đổi sách mở cửa, khuyến khích dành ưu đãi rộng rãi cho nhà đầu tư nước ngoài, với lợi so sánh tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực nước Trung Quốc, Việt Nam, Nga nước Đông Âu trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn ASEAN, đòi hỏi ASEAN vừa phải mở rộng thành viên, vừa phải nâng cao tầm hợp tác khu vực Để đối phó với thách thức trên, năm 1992, theo sáng kiến Thái Lan, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN họp Singapore định thành lập Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (gọi tắt AFTA) 1.1.2 Mục đích AFTA Mục đích thành lập Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN xóa bỏ rào cản thuế quan thành viên tổ chức Bên cạnh tăng lợi cạnh tranh ASEAN với nước khu vực Châu Á tồn giới 9|Page Hiểu cách nơm na Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (AFTA) chất “xúc tác” giúp ASEAN trở thành sở sản xuất lớn giới Từ đó, trở thành khu vực thu hút nguồn đầu tư hợp tác đến từ nhiều tập đoàn kinh tế lớn giới 1.1.3 Nội dung hoạt động AFTA Trên thực tế cơng cụ để AFTA thực thi chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) Chương trình bắt đầu có hiệu lực thực từ tháng năm 1993 Việc thực thi AFTA liên quan trực tiếp đến việc hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp hỗ trợ thương mại đầu tư Các chế, sách cạnh tranh bình đẳng chế giải tranh chấp có hiệu Thành lập AFTA nội dung bật hợp tác kinh tế ASEAN nhằm giữ vững đẩy nhanh tốc độ phát triển nước thành viên tăng tính cạnh tranh với khu vực khác giới Mục tiêu ban đầu AFTA đề 15 năm Tuy nhiên, đứng trước thay đổi nhanh chóng kinh tế giới, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 Thái Lan năm 1994 định rút ngắn thời hạn thực AFTA 10 năm Tháng 7/1995 Brunei kêu gọi thực AFTA rút ngắn vào năm 2000, song đề nghị không chấp thuận Bởi việc đẩy nhanh AFTA nhanh chóng mở rộng Danh mục giảm thuế xuống 0%, không dừng lại việc giảm đến 5% thời điểm năm 2000 Sau Việt Nam gia nhập vào ASEAN tham gia vào khu vực Mậu dịch tự AFTA, nước khối ASEAN đồng ý cho Việt Nam có thêm năm để thực xong AFTA Có thể thấy việc thành lập AFTA không dấu mốc lịch sử hợp tác kinh tế nước ASEAN, mà tăng cường khả cạnh tranh ASEAN thị trường quốc tế Đồng thời biến khu vực trở thành trung tâm thương mại đầu tư hàng đầu giới 1.2 Tổng quan ngành thép 1.2.1 Khái niệm Ngành công nghiệp thép ngành công nghiệp then chốt kinh tế Thép đồng thời cốt lõi của cơng trình xây dựng Ngành cơng nghiệp thép có tiêu chuẩn ngành nghiêm ngặt, kể đến tiêu chuẩn quốc tế ISO Dưới góc độ phân tích kinh doanh, ngành thép coi ngành có độ phức tạp cao Doanh nghiệp ngành thép thường gặp vấn đề chủ 10 | P a g e CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHÀNH THÉP VIỆT NAM TỪ 2010-2020 2.1.Khái quát tình hình xuất thép ASEAN thị trường xuất thép doanh nghiệp Việt Nam với khoảng 50% thị phần xuất Ngành thép nước Đông Nam Á giống Việt Nam thời gian trước nước chủ yếu làm vài khâu cuối chuỗi giá trị cán, mạ, phân phối, bán lẻ Lượng thép thô sản xuất hạn chế dẫn tới nhu cầu nhập cao Bảng 2.1 Tình hình xuất thép từ 2010 – 2020 Lượng sắt thép xuất Kim ngạch xuất (triệu tấn) (tỷ USD) Năm 2010 1,2 1,1 Năm 2011 1,8 1,7 Năm 2012 1,9 1,6 Năm 2013 2,2 1,8 Năm 2014 2,6 1,9 Năm 2015 3,4 2,5 Năm 2016 3,5 2,0 Năm 2017 5,5 3,6 Năm 2018 7,8 5,7 Năm 2019 6,7 4,2 Năm 2020 9,9 5,3 (Bảng số liệu tổng hợp từ Hiệp hội thép Việt Nam – VSA) Biểu đồ 2.1 Tình hình xuất thép từ 2010 – 2020 14 | P a g e Dựa vào bảng số liệu 2.1 cho thấy, lượng sắt thép mà Việt Nam xuất tăng liên tục nhiều năm từ 2010 – 2018 (tăng 6,6 triệu tấn), vào năm 2019 sản lượng xuất có giảm so với năm 2018 (giảm 1,1 triệu tấn), vào năm 2020 sản lượng tăng trở lại tăng mạnh (tăng 3,2 triệu tấn) Do giá loại sắt thép ngành có biến động, nên kim ngạch xuất xuất qua năm có tăng giảm so với năm trước, nhiên chênh lệch năm khơng nhiều Nhìn chung, từ 2010 – 2020 kim ngạch xuất nước ta tăng ( tăng 4,2 tỷ USD) Từ số liệu tổng hợp được, đánh giá tình hình xuất ngành thép qua năm sau: • Lượng sắt thép xuất năm 2010 đạt 1,28 triệu tấn, tăng 162,9% kim ngạch đạt 1,05 tỷ USD, tăng 174,2% so với năm 2009 • Vào năm 2011, sản lượng xuất đạt 1,8 triệu mang lượng kim ngạch xuất 1,7 tỷ USD • Lượng sắt thép xuất năm 2012 tăng không nhiều so với năm 2011 Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2012, nước xuất gần 1,96 triệu sắt thép, tăng 6,2%, trị giá 1,64 tỷ USD, giảm 2,4% so với năm 2011 • Kết thúc năm 2013, xuất sắt thép Việt Nam tăng lượng trị giá so với năm 2012, tăng 14,29% 9,65% tương ứng với 2,2 triệu 1,8 tỷ USD • Về xuất khẩu, kết thúc năm 2014, nước xuất 2,6 triệu sắt thép loại, trị giá 1,9 triệu USD, tăng 17,2% lượng tăng 10,99% trị giá so với năm 2013 • Năm 2015, Việt Nam xuất 3,49 triệu thép thành phẩm bán thành phẩm loại, giảm gần 4% so với năm ngoái Kim ngạch xuất đạt 2,469 tỷ USD, giảm 14% so với năm 2015 • Năm 2016 năm ngành thép gặp nhiều khó khăn trước vụ kiện phịng vệ thương mại lượng xuất thép tăng 36% so với năm 2015, đạt 3,48 triệu tấn, trị giá 2,03 tỷ USD • Xuất tồn ngành thép năm 2017 đạt 5,5 triệu tấn, tăng 28,5% so với năm 2016, đem 3,643 tỷ USD, tăng 45,4% • Tính chung năm 2018: Xuất sắt thép thành phẩm bán thành phẩm đạt 7,8 triệu tấn, tăng 40% lượng, với kim ngạch xuất đạt 5,7 tỷ USD 15 | P a g e • Năm 2019, Việt Nam xuất lượng sắt thép Việt Nam xuất thị trường nước tăng 6,6% lượng giảm 7,4% kim ngạch giảm 13,2% giá so với năm 2018, đạt 6,68 triệu tấn, tương đương 4,21 tỷ USD • Trong năm 2020, Việt Nam xuất thép đạt 9,85 triệu tấn, với trị giá đạt 5,258 tỷ USD Trong thời gian từ 2010 – 2020, ASEAN thị trường xuất chính, thị trường gần gũi có vai trò quan trọng Việt Nam Ngoài Mỹ, Trung Quốc Liên minh Châu Âu (EU), ASEAN thị trường xuất lớn thứ doanh nghiệp Việt Nam 2.2 Thực trạng ngành thép 2.2.1 Trình độ cơng nghệ Trình độ cơng nghệ nói chung ngành thép Việt Nam không cao, chưa tự sản xuất sản phẩm có chất lượng cao thép dẹt loại thép đặc biệt Ở nước ta hầu hết nhà máy sản xuất thép thực công đoạn cuối cán thép Chỉ có số doanh nghiệp có lợi địa lý Thái Nguyên tự khai thác quặng sản xuất thép theo công nghệ lò cao Một số doanh nghiệp thành lập năm gần Hoà Phát, Pomina, Việt Ý,… Nhập thép phế sử dụng lò điện hồ quang để sản xuất phơi thép Cịn lại hầu hết doanh nghiệp thép đơn mua phôi cán thép nên giá trị gia tăng không cao Chất lượng thép xây dựng Việt Nam tương tự nước khu vực, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành không cao Trong Trung Quốc cấm nhà máy có lị cao 1000 m3 lị cao VN 500 m3 thép Thái Nguyên Mặc dù vậy, Việt Nam trình độ kỹ thuật nguồn vốn hạn chế nên lị có cơng suất nhỏ so với giới sử dụng doanh nghiệp nước ưa chuộng loại nhà máy có cơng suất nhỏ Quy mơ nhà máy nhỏ gây khó khăn cho doanh nghiệp việc giảm giá thành nhờ quy mơ Máy móc thiết bị nhà máy cán thép nhìn chung mức trung bình so với mặt chung giới Hiện nhiều dây chuyền sản xuất nhỏ dần xoá bỏ hoạt động không hiệu khả cạnh tranh sản phẩm thị trường 16 | P a g e Hình 2.1 Quy trình sản xuất 2.2.2 Nguồn nguyên nhiên liệu Như trình bày phần trên, đầu vào cho ngành thép quặng sắt thép phế Ở Việt Nam phần lớn sử dụng thép phế để sản xuất phơi hồn tồn phơi vuông để làm thép xây dựng Phôi vuông sản xuất nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu cán thép, 50% lại từ nguồn nhập Mặc dù tự sản xuất khoảng 20% thép dẹt, chưa có doanh nghiệp Việt Nam sản xuất phơi dẹt mà phải nhập từ bên ngồi Nguồn nhập thép, phôi thép loại thép phế Việt Nam từ Trung Quốc (là chủ yếu) số nước khác giới Mỹ, Nhật, Nga v.v Như thấy ngành thép Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động phôi thép giới Giá thép nước có xu hướng biến động chiều với giá phơi giới Để trì hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Thép nước, ngành Thép Việt Nam phải nhập 60% phôi thép từ nước ngoài, 40% nước tự chủ động Việt Nam coi nước có thuận lợi so với số nước khối ASEAN có nguồn quặng sắt, trữ lượng than antraxit lớn Tuy nhiên, chế sách ưu đãi thúc đẩy xây dựng nhà máy phơi cịn hạn chế vốn đầu tư xây dựng nhà máy luyện phôi cao nhiều lần so với cán thép Các doanh nghiệp chọn giải pháp dùng phế liệu nước cộng với nhập phế liệu từ nước 17 | P a g e Việc gia nhập ASEAN tác động tích cực đến tăng trưởng mạnh mẽ xuất, nhập Việt Nam Với việc tham gia Khu vực Mậu dịch tự ASEAN (AFTA), đàm phán ký kết Hiệp định Ưu đãi thuế quan ASEAN (CPT), Việt Nam có nhiều ưu để nhập nguyên liệu để gia công, chế biến thép Tuy nhiên theo số liệu thống kê nguồn nhập thép Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc chiếm khoảng 50% tổng sản lượng nhập nước 2.2.3 Giá thành chất lượng sản phẩm Nếu thời điểm đầu năm 2020, giá thép xây dựng dao động mức 11.000 – 12.000 đồng/kg, đến cuối năm 2020 tăng lên khoảng 15.000 đồng/kg Nhìn lại học 13 năm trước – năm 2008, tháng đầu năm, giá phơi thép giới tăng liên tục, có lúc lên nghìn USD/tấn, kéo theo giá thép nước tăng chục triệu đồng/tấn, lên 22.000 – 23.000 đồng/kg Khi giá thép nước bắt đầu tăng, nhiều doanh nghiệp thương mại, đại lý thép đổ xô thu gom hàng trữ với số lượng tăng gấp 5-10 lần bình thường; lúc giá lên đến “đỉnh”, họ không chịu bán hy vọng giá tăng tiếp Tuy nhiên, đến tháng 8/2010, giá phôi thép giới đột ngột giảm xuống 330 USD/tấn kéo giá thép nước giảm mạnh Hậu nhiều doanh nghiệp thương mại, kinh doanh thép rơi vào tình cảnh “tán gia bại sản” Mỗi sở, nhà máy có dây chuyền công nghệ để gia công, sản xuất kết cấu thép, … Tuy nhiên với tiêu chuẩn thép xây dựng mà Việt Nam ban hành, nhà máy sản xuất thép phải dựa tiêu chuẩn để cung cấp thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn với thông số kỹ thuật cụ thể Thép ln sử dụng rộng rãi có nhiều đặc tính linh hoạt tính chất học tuyệt vời mà người tiêu dùng đánh giá cao ln có mặt cơng trình xây dựng Thép loại vật liệu xây dựng có chất lượng tốt nên vừa chịu tải cao, vừa dẻo, dễ uốn cong mà khơng bị nứt q trình sử dụng Ngồi ra, sử dụng thép có chất lượng tốt xây dựng cịn giúp cho cơng trình tăng tính bền vững mà khơng bị giảm chất lượng Thép có chất lượng tốt sử dụng ngành xây dựng chủ yếu Do đó, loại thép đánh giá có đặc tính bền vững sử dụng lĩnh vực xây dựng cách tốt mang lại nhiều hiệu cao Thép tái chế hồn tồn lên tới 100% mà giữ đặc tính vật lý hóa học nên ưu điểm nhiều người tiêu dùng đánh giá cao loại vật liệu xây dựng đại Nhờ vào công nghệ sản xuất tiên tiến ngành thép đại ngày mà giúp nhiều cơng trình ln có nhiều tính chất bền vững 18 | P a g e 2.2.4 Tình hình nhập thép Tốc độ sản xuất tiêu thụ thép thường coi thước đo cho phát triển quốc gia Tại nước công nghiệp phát triển cấu tiêu thụ khoảng 55% thép dẹt 45% thép dài Tuy nhiên Việt Nam nhu cầu xây dựng lớn nên tỷ lệ khoảng 50% thép dẹt 50% thép dài Dưới bảng số liệu tổng hợp lượng sắt thép nhập kim ngạch nhập vào Việt Nam từ 2010 – 2020 19 | P a g e Bảng 2.2 Tình hình nhập thép từ 2010 – 2020 Lượng sắt thép nhập Kim ngạch nhập (triệu tấn) (Tỷ USD) Năm 2010 9,1 6,1 Năm 2011 7,4 6,4 Năm 2012 7,6 6,0 Năm 2013 9,5 6,7 Năm 2014 11,7 7,7 Năm 2015 15,7 7,5 Năm 2016 22,0 11,0 Năm 2017 19,9 10,1 Năm 2018 20,0 13,0 Năm 2019 14,6 9,5 Năm 2020 13,3 8,1 (Bảng số liệu tổng hợp từ Hiệp hội thép Việt Nam – VSA) Biểu đồ 2.2 Tình hình nhập thép từ 2010 – 2020 Dựa vào bảng số liệu cho thấy, năm 2016 năm nhập loại sắt thép nhiều tất năm gần 22 triệu tấn, nhiên lượng kim ngạch nhập vào năm 2018 cao nhất, chiếm gần 13 tỷ USD Theo đánh giá cách tổng quan, lượng sắt thép nhập trung bình 11 năm 13,7 triệu kim ngạch nhập trung bình 8,4 tỷ USD Như vậy, nước ta nước nhập siêu ngành thép Như vậy, tình hình nhập qua năm cụ thể sau: • Hết năm 2010, tổng lượng nhập sắt thép nước triệu tấn, trị giá 6,15 tỷ USD, giảm 6,8% lượng tăng 14,8% trị giá so với năm 2009 • Đối với năm 2011 2012, lượng nhập gần 5,8 triệu 5,9 triệu tấn, chiếm tỷ trọng 78% Trong năm 2012, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác lớn cung cấp sắt thép cho thị trường Việt Nam với 2,34 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 40,3% lượng tăng 17,9% trị giá so với năm 2011 20 | P a g e • Tính đến hết năm 2013, tổng lượng nhập sắt thép nước gần 9,46 triệu tấn, trị giá 6,66 tỷ USD, tăng 24,4% lượng tăng 11,6% trị giá so với năm trước • Vào năm 2015 (15,5 triệu tấn, kim ngạch 7,4 tỷ USD) vượt xa so với năm 2014 gần triệu (11,7 triệu tấn, 7,7 tỷ USD) Tính đến hết tháng 12/2015, lượng sắt thép nước nhập 15,7 triệu tấn, tăng 33,1% lượng Đơn giá nhập sắt thép loại bình quân giảm 27,1% nên trị giá nhập 7,49 tỷ USD, giảm nhẹ 2,9% so với năm 2014 • Năm 2016 VN nhập 22 triệu sắt thép loại, trị giá gần 11 tỉ USD, tăng 18,4% lượng 7,2% trị giá so với kỳ năm trước • Cụ thể, nhập nguyên liệu thép sản phẩm thép năm 2017 ước đạt 19,918 triệu tấn, giảm 14,2% so với năm 2016 Kim ngạch ước đạt 10,056 tỷ USD, tăng 13,2% • Tính đến hết 31/12/2018, nhập sắt thép thành phẩm bán thành phẩm loại đạt 20 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập đạt ~ 13 tỷ USD, giảm nhẹ 0,4% lượng, tăng 24% giá trị nhập so với năm 2017 • Trong 2019, nhập sắt thép loại tăng 7,6% lượng giảm 3,9% kim ngạch so với năm 2018, đạt 14,56 triệu tấn, trị giá 9,51 tỷ USD • Năm 2020, nhập thép Việt Nam 13,259 triệu với trị giá tỷ USD, giảm 8,92% lượng 15,2% trị giá so với kỳ năm 2019 Qua phân tích số liệu xuất nhập cho thấy, dù kim ngạch xuất sắt thép Việt Nam tăng cao thời gian đất nước chi số tiền lớn để nhập nhóm mặt hàng Cụ thể số sản phẩm xuất cao gồm tôn mạ, ống thép, thép cuộn cán nguội Tuy nhiên, chủng loại thép khác phục vụ ngành chế biến chế tạo công nghiệp hỗ trợ như: thép chế tạo khí, thép cán nóng, thép cán nguội, thép HCR, thép hợp kim, … phải nhập nhiều Do phụ thuộc nhiều đến nguồn nguyên liệu bên nên xem thách thức lớn ngành sản xuất thép nước thời gian tới 21 | P a g e CHƯƠNG 3: NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA 3.1 Những hội Khi tham gia AFTA, bắt kịp với xu hướng phát triển chung kinh tế giới, có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế thương mại, thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, AFTA ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, đầu tư nước Việt Nam Như vậy, kích thích doanh nghiệp nước tập trung lao động, tích cực khai thác tài nguyên sẵn có để sản xuất thép xuất mở rộng thị trường Trước mắt, Việt Nam thu nguồn lợi lớn từ thép thép kim loại sử dụng phổ biến giới mậu dịch tự mang lại Đồng thời, Việt Nam có điều kiện để xuất mặt hàng thép vào thị trường rộng lớn nước thành viên ASEAN, với khoảng 500 triệu dân mà khơng địi hỏi cao chất lượng sản phẩm, hàng rào mậu dịch tháo gỡ Một thị trường rộng lớn nằm kề bên, có địi hỏi chất lượng cao, với ưu đãi buôn bán mở cho doanh nghiệp Việt Nam Có thị trường tiêu thụ yếu tố giúp huy động tiềm lao động tài nguyên dồi Việt Nam vào phát triển xuất thép, góp phần quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mục tiêu thị trường AFTA thực thông qua việc giảm dần bước tới triệt tiêu hàng rào phi quan thuế, dùng thuế công cụ bảo hộ chủ yếu, đồng thời tiến hành giảm thuế, thực chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng thị trường Việc tham gia vào AFTA giúp mặt hàng thép xuất Việt Nam sang nước ASEAN hưởng mức thuế suất ưu đãi thấp nước ASEAN, làm tăng cường khả cạnh tranh giá hàng hoá tạo điều kiện thúc đẩy xuất Các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam hưởng lợi nhập vật tư nguyên liệu từ nước ASEAN với mức thuế suất nhập thấp, góp phần giảm chi phí thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu dùng phát triển thị trường nước Với việc tham gia AFTA, nước ASEAN có điều kiện mở rộng hợp tác thu hút đầu tư nước ngồi nhằm khuyến khích sản xuất nước, bước nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, tức tăng mạnh thương lượng cạnh tranh thị trường nội địa khu vực Tiến trình thực AFTA Việt Nam tạo dựng thị trường chung rộng lớn lịng ASEAN để thu hút nhiều đầu tư nước 22 | P a g e nước khuôn khổ AFTA Các doanh nghiệp nước Việt Nam có hội tiếp cận với nguồn vốn mở rộng lực cạnh tranh thị trường nước lẫn thị trường khu vực quốc tế AFTA tích cực tăng cường khả cạnh tranh ASEAN việc thu hút đầu tư trực tiếp nước 3.2 Những thách thức Qua tình hình thực tế xuất ngành thép năm qua khơng có bật Trình độ cơng nghệ sản xuất thép nước ta gặp nhiều hạn chế, máy móc thiết bị chưa đầu tư mức, chất lượng lao động chưa cao Vì thế, dẫn đến tranh tổng thể ngành thép nhiều năm trở lại khơng có điểm trội so với nước khác xuất thép khu vực Mặc dù, gia nhập vào thị trường chung, hỗ trợ sách ưu đãi thuế quan nước khu vực mậu dịch tự ASEAN, Việt Nam chưa có đột phá Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh từ phía Trung Quốc làm cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam lâm vào tình trạng thua lỗ dẫn đến phá sản Nguyên nhân tình trạng ngành thép phía Trung Quốc tràn ạt vào nước đường ngạch lẫn nhập lậu Từ năm 2013, nhiều doanh nghiệp thép phải đóng cửa, sản xuất cầm chừng, thép Trung Quốc lất át Sự cạnh tranh không cân sức khiến thị trường thép trầm lắng thời gian dài Vào năm 2016, Trung Quốc xãy khủng hoảng dư thừa nguồn cung, khiến quốc gia tìm cách để đẩy mạnh xuất thép sang thị trường giới, thép giá rẻ tràn vào Việt Nam mạnh hơn, đặc biệt vào cuối năm, bước vào mùa xây dựng Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam thêm lâm vào tình trạng khó khăn Chính thế, khơng có biện pháp phòng vệ, liên kết tăng sức mạnh cạnh tranh nước khối ASEAN, doanh nghiệp gặp khó khăn, thập chí phá sản Bên cạnh khó khăn, thách thức trên, ngành thép Việt Nam đối mặt hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thép giả danh hợp kim, chứa nguyên tố hợp kim Bo, Crôm,… nhằm lách thuế Và tăng trưởng kinh tế nước chưa đủ hấp thụ sản lượng thép, ngành thép tình trạng dư thừa công suất, đặc biệt mặt hàng thép xây dựng, nhà máy hoạt động khoảng 50 - 60% công suất thiết kế Mặt khác, giá thép nước cao so với thép nhập chủng loại Điều phản ánh lực sản xuất sức cạnh tranh ngành thép chơi hội nhập Ngoài cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp thép nước, doanh nghiệp thép phải cạnh tranh khốc liệt với thép ngoại 23 | P a g e Một điểm yếu ngành thép nước trình độ công nghệ sản xuất thép chưa cao, nước ta khó có doanh nghiệp tự sản xuất cách riêng biệt, hầu hết nhập ngun liệu thép từ nước ngồi, sau gia công chế biến lại Điều dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng Đầu tiên, cán cân thương mại nước ta khơng cân bằng, từ dẫn đến việc sử dụng ngoại tệ tăng lên, dẫn tới tình trạng bị cạn kiệt tiền ngoại tệ Kéo dài liên tiếp nhập siêu khiến nước ta tăng dần số nợ công, hầu nguồn xuất nguồn để trả khoản nợ số lãi phát sinh Đây nguyên nhân tạo khủng hoảng lớn khứ Thêm vào đó, tác động nhập siêu làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp nước ta Thứ hai là, việc nhập nguyên liệu sản xuất làm cho giá thành sản phẩm phụ thuộc vào giá nguyên liệu nhập khẩu, người tiêu dùng chịu khoảng chi phí lớn Thêm nữa, doanh nghiệp nhập khẩu, nhập thành phẩm giá rẻ từ thị trường Trung Quốc doanh nghiệp gia công ưu cạnh tranh đối diện với doanh nghiệp nhập thành phẩm Là ngành công nghiệp trọng điểm, sở để phát triển đất nước Nếu khơng có biện pháp thích hợp bảo vệ doanh nghiệp sản xuất thép nước, phát triển Việt Nam bị chững lại vào 30 năm tới 24 | P a g e CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CHO NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNG THÉP VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA 4.1 Đánh giá Sau gia nhập AFTA, ngành thép có nhiều hội đáng kể có bước phát triển tương đối mạnh, đạt tốc độ tăng trưởng cao đạt sản lượng triệu tấn/năm Hội nhập kinh tế AFTA giúp ngành thép Việt nam có quan tâm từ phía đầu tư nước ngồi Biểu dòng vốn FDI vào Việt Nam ngày cao, yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép thời gian tới Nhiều nhà đầu tư nước đầu tư vào ngành thép, doanh nghiệp có hội học hỏi trình độ khoa học kỹ thuật từ phía đối tác nước ngoài, giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiểu Các sách thuế quan xuất khu vực mậu dịch ASEAN tạo tảng cho doanh nghiệp ngành thép Việt Nam thúc đẩy xuất thép sang cho thị trường nước Tuy nhiên, Việt nam gặp nhiều hạn chế khác xuất phát từ số nguyên nhân dư thừa công suất ngày lớn nội địa; ảnh hưởng thương mại quốc tế sách bảo hộ tiếp tục gia tăng không thị trường Mỹ mà mở rộng thêm nhiều quốc gia khác Các doanh nghiệp cần tránh việc đầu tư nhiều vào mặt hàng tôn, thép xây dựng thông thường khiến cạnh tranh trở nên gay gắt bên cạnh giá thép xây dựng khơng có dấu hiệu cải thiện, chí trì mức thấp dư thừa nguồn cung lớn mà cầu chưa tăng Ngoài ra, xu hướng gia tăng đầu tư Trung Quốc vào lĩnh vực nước khu vực Đông Nam Á dẫn tới khối lượng sản xuất thép khu vực tiếp tục gia tăng,… Chính yếu tố khiến thị trường ngành thép Việt Nam ngày khó khăn 4.2 Giải pháp 4.2.1 Về phía nhà nước: Chính phủ nên áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đặc biệt việc nhập thép từ Trung Quốc sang Việt Nam, việc nhập thép từ nước nói chung Trung Quốc nói riêng làm ảnh hưởng đến giá ngành thép Việt Nam Việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định để bảo vệ ngành thép nước trước áp lực cạnh tranh sản phẩm thép nhập tình trạng bán phá giá Đặc biêt, nhanh chóng ngăn chặn sản phẩm thép cuộn sử dụng xây dựng bị gian lận dạng thép khác để trốn thuế Bên cạnh đó, tham gia xây dựng rào cản kỹ thuật áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Nhà nước cần xem xét, 25 | P a g e thông qua biện pháp, công cụ khác Đồng thời đổi phương pháp quy hoạch, thông tin thị trường… để phát triển ngành thép Nhà nước cần định hướng thông tin thị trường, sản phẩm chiến lược phát triển nhà máy thép, sách khuyến khích chế độ bảo hộ Nhà nước cần đưa quy định mang tính chất khống chế bảo vệ môi trường Nên xem xét lại cấu ngành thép theo hướng sáp nhập nhà sản xuất thép có quy mơ nhỏ nên khơng tận dụng lợi quy mô kinh tế, tránh việc đầu tư chênh lệch nhiều sản phẩm thép dài thơng thường mà thiếu sản phẩm thép có chất lượng cao Song song với đó, xem xét cấu trúc lại cấu công nghiệp, cấu sản phẩm Để thúc đẩy đầu tư nước, cần có chế chặt chẽ sách chống gian lận thương mại, chống bn lậu, chống hàng giả hàng nhái sản xuất thép nước có hội phát triển Nên tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành thép thơng qua chương trình nghiên cứu sản phẩm, kỹ thuật công nghệ sản xuất thép Đặc biệt công nghệ sử dụng khâu luyện gang, cho phù hợp với nguồn nguyên liệu mà Việt Nam mạnh, để họ đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu nước khu vực ASEAN 4.2.2 Về phía doanh nghiệp nước: Các doanh nghiệp Việt nam cần đa dạng hoá thị trường xuất danh mục sản phẩm để tối thiểu hố tổn thất Doanh nghiệp nước cần phải nâng cao lực cạnh tranh thân mình, cần phải đầu tư vào cơng nghệ, gia tăng chất lượng sản phẩm, tìm cách đa dạng thị trường xuất để tránh “bỏ trứng vào giỏ”, hạn chế thiệt hại Mặt khác, để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần ý đến diễn biến thị trường làm tốt công tác dự báo để có sách bán hàng phù hợp, nhằm ứng phó linh hoạt với diễn biến khó lường thị trường nước giới Tuy nhiên, cịn hạn chế mặt trình độ thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa có nhiều thơng tin để phân tích đánh giá nhiều mặt doanh nghiệp ngành thép Vì mà đánh giá tiểu luận chưa sát thực tế, cịn mang tính chủ quan giải pháp đưa chưa tối ưu Chính thế, chúng em mong nhận đóng góp, bổ sung từ phía q thầy giáo để viết hồn thiện hơn, thực tiễn sát với thực tế Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô dành thời gian để đọc tiểu luận chúng em 26 | P a g e 27 | P a g e TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, (2010), Quản Trị Xuất Nhập Khẩu - Nhà xuất Lao động-xã hội Đỗ Đức Bình, Ngơ Thị Tuyết Mai, (2019), Giáo trình Kinh tế Quốc tế - Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Báo cáo tổng hợp Bộ Công Thương, https://moit.gov.vn/thong-ke/bao-cao-tong-hop Tin tức Bộ Cơng Thương thị trường nước ngồi https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thi-truong-chau-a-chau-phi Thống kê Hải quan Cục Hải Quan Việt Nam, https://customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/Default.aspx Tin tức thị trường nước Hiệp Hội Thép Việt Nam – VSA, http://vsa.com.vn/category/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/ Báo cáo ngành Thép – FPTS http://www.fpts.com.vn 28 | P a g e ... hưởng tiêu cực khu vực mậu dịch tự ASEAN tới hoạt động kinh doanh ngành thép Việt Nam • Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới ngành thép Việt... NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNG THÉP VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA 7|Page CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG 1.1 Giới thiệu khái quát khu vực mậu dịch tự Asean Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) khu vực. .. ? ?Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới ngành sản xuất thép Việt Nam từ năm 2010 – 2020.” • Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tiểu luận tìm hiểu tình hình thực tế ảnh hưởng khu vực mậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020, Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Khu vc mu d c ht do ASEAN ự - Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

Hình 1.1..

Khu vc mu d c ht do ASEAN ự Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.2. Th ph n top 5 công ty sn xu t thép xây d ng ln nh ấ - Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

Hình 1.2..

Th ph n top 5 công ty sn xu t thép xây d ng ln nh ấ Xem tại trang 12 của tài liệu.
B ng 2.1. Tình hình xu t khu thé pt 2010 – 2020 ừ - Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

ng.

2.1. Tình hình xu t khu thé pt 2010 – 2020 ừ Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 2.1. Quy trình sn xu tả ấ - Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới ngành thép 20102020

Hình 2.1..

Quy trình sn xu tả ấ Xem tại trang 17 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm