0

Vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để giải quyết tình huống

21 1 0
  • Vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để giải quyết tình huống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KINH TẾ Tên đề tài: Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình xảy trình hoạt động Công ty cổ phần Đại Minh Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ TÂM Sinh viên thực hiện: Huỳnh Kim Tuyến - 2030070002 Lớp: 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KINH TẾ Tên đề tài: Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình xảy q trình hoạt động Cơng ty cổ phần Đại Minh Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ TÂM Sinh viên thực hiện: Huỳnh Kim Tuyến - 2030070002 Lớp: 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 TRƯỞNG KHOANGÂN TỔHÀNG TRƯỞNGĐỀ BỘ MÔN THICHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THÔNG TIN HỌC PHẦN Tên học phần : ghi rõ thông tin Mã số học phần : ghi rõ thông tin TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT Số tín (ĐVHT) HIỆU :TRƯỞNG ghi rõ thơng tin KhóaPHỐ áp HỒ dụng : ghi rõ thơng tin áp dụng từ khóa DUYỆT THÀNH CHÍ MINH HÌNH THỨC THI: LÝ THUYẾT – TỰ LUẬN PHIẾU GIAO TÀIgian thi Thời gian : ghiĐỀ rõ thời Tài liệu : ghi rõ hay không sử dụng Tên môn học: Pháp luật kinh tế Mã môn học: MH3104606 tài liệu Tên đề tài: Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình SỐ LƯỢNG CÂU HỎI xảy hoạt động cổsố phần Đạicâu Minh Số trình câu hỏi/đề thi Công : ghityrõ lượng hỏi/đề thi Giảng viên hướngTIN dẫn:NGƯỜI Nguyễn BIÊN Thị Tâm THÔNG SOẠN Họ tên : MSSV: 2030070002 Đơn vị Ơng An,… ơng Bình, bà Hạnh, ông Tấn, ông Minh (Không thuộc đối tượng Họ tên HSSV: HUỲNH KIM TUYẾN quy định K2Điều 17 LDN 2020) bà Sương (luật sư) cổ đơng sáng lập góp vốn thành lập cơng ty cổ phần có tên Cơng ty cổ phần Đại Minh ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập hàng nơng sản có trụ sở giao dịch đường Tô Hiến Thành, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập ngày 12/3/ 2016 , có vốn điều lệ tỷ đồng Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác với quy định pháp luật Trong ơng An góp 500 triệu đồng, ơng Bình góp 700 triệu, Bà Hạnh góp vốn có tài sản quyền sử dụng khu đất có địa xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trị giá tỷ 200 triệu đồng dự định để làm kho tập kết hàng hóa, ơng Tấn góp vốn tài sản xe tải 15 trị giá 800 triệu đồng ông đứng tên chủ sở hữu, ông Minh góp tỷ đồng, bà Sương góp tỷ 800 triệu Bà Sương bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Minh bầu làm Giám đốc công ty Bạn vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để trả lời, giải thích, nêu sở pháp lý câu hỏi tình sau: PHẦN 01: CÂU HỎI (4 điểm) Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm giấy tờ gì? Nộp hồ sơ đâu, nêu sở pháp lý? Đại diên pháp luật công ty ai? Nêu sở pháp lý? (1.5 điểm) Để phù hợp với quy định pháp luật cổ đơng phải làm với tài sản góp vốn mình? Giải thích, nêu sở pháp lý ? (1.5 điểm) Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Đại Minh có ban kiểm sốt khơng? Giải thích, nêu sở pháp lý ? (1 điểm) PHẦN 02: TÌNH HUỐNG (5 điểm)  Tình 4: Giả sử họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên, Bà Sương đề xuất mời ông Chánh (không thuộc đối tượng quy định khoản 2, điều 17 LDN 2020) người có trình độ chun mơn giỏi lĩnh vực mà công ty hoạt động làm Giám đốc công ty Tuy nhiên ông Minh lại phản đối cho Giám đốc phải cổ đông công ty Nêu ý kiến anh/ chị tình trên? Giải thích, nêu sở pháp lý? (1 điểm)  Tình 5: Vào tháng 5/2018 ơng Minh định cư nước ngồi, ơng định chuyển nhượng tồn phần vốn góp (cổ phần phổ thơng cổ phần ưu đãi biểu quyết) cho ơng Trí bạn thân Hỏi định ơng Minh có phù hợp với quy định pháp luật? Giải thích, nêu sở pháp lý? (1 điểm)  Tình 6: Ngày 12 tháng năm 2020 ông Chánh với tư cách Giám đốc Công ty cổ phần Đại Minh (Bên A) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Cơng ty TNHH An Bình (Bên B) ơng Việt làm Giám đốc, cơng ty có trụ sở Thành phố Bn Mê Thuật tỉnh ĐăcLăk hàng hóa gồm hạt cà phê, hạt tiêu, hạt điều, hạt macca với số lượng 50 loại trị giá hợp đồng tỷ 200 triệu đồng (bao gồm VAT) Hai bên thảo luận đàm phán, đồng ý, thỏa thuận ký kết hợp đồng số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, giá cả, phương thức giao nhận, phương thức toán (chuyển khoản) … Nếu bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng tốn hợp đồng bị đình chỉ, bên vi phạm phải:  Bồi thường thiệt hại có chịu phạt hợp đồng 8% giá trị hợp đồng phần vi phạm  Có điều khoản thỏa thuận việc giải tranh chấp tiến hành Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Bên A đặt cọc trước 500 triệu đồng (chuyển khoản) toán đầy đủ bên B thực xong nghĩa vụ giao hàng ghi hợp đồng (chuyển khoản) Hợp đồng thực làm đợt: Đợt 1: Hợp đồng thực tháng 6/2020, số lượng hàng hóa 15 tấntrị giá 660 triệu đồng(bao gồm VAT) - Đã lý hợp đồng Đợt 2: Hợp đồng thực vào tháng 8/2020 - sồ lượng hàng hóa 20 – trị giá 880 triệu đồng (bao gồm VAT) - Đã lý hợp đồng Đợt 3: Hợp đồng thực ngày 20/10/2020 – giao hết số hàng lại 15 trị giá 660 triệu đồng (bao gồm VAT) nhiên thời tiết lúc Tây Nguyên bất lợi mưa bão liên tục kéo dài kho chứa hàng công ty bị nước mưa tràn vào gây ẩm mốc hư hỏng số hàng hóa với số lượng thiệt hại khoảng 220 triệu đồng (bao gồm VAT), bên B giao hàng qua kiểm tra bên A phát hàng không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nên đình hợp đồng yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại toàn hàng hóa 15 hàng trị giá 660 triệu đồng chi phí thiệt hại phát sinh Bên B không đồng ý với yêu cầu bên A bồi thường hàng hóa hư hỏng việc giao lại số hàng tương ứng, hai bên không đạt thỏa thuận Bên A định khởi kiện bên B Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Anh/ chị bình luận tình Việc Công ty cổ phần Đại Minh (bên A) khởi kiện Tịa án có phù hợp với quy định pháp luật khơng Tịa án có thẩm quyền giải khơng? Giải thích? Nêu sở pháp lý? (1 điểm) Công ty cổ phần Đại Minh đình hợp đồng có quy định khơng? Giải thích, nêu sở pháp lý? (1 điểm) Giả sử sau trình thương lượng hai bên thống vấn đề bồi thường, bên B Bồi thường thiệt hại giao lại số lượng hàng hư hỏng chấp nhật chịu phạt 8% giá trị hợp đồng phần vi phạm Ban tính số tiền mà cơng ty An Bình (Bên B) phải bồi thường cho công ty Đại Minh (bên A) bao nhiêu? (1 điểm) 10 Trình bày văn bản; Đúng mẫu, mục lục; viết phần mở đầu: lời cảm ơn, bố cục, mục đích, (1 điểm) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm:………./10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Thị Tâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: CÂU HỎI .4 1.1 Câu 1: 1.2 Câu 2: 1.3 Câu 3: PHẦN 2: TÌNH HUỐNG 2.1 Tình 4: 2.2 Tình 5: 2.3 Tình 6: … 2.4 Câu 7: 12 2.5 Câu 8: 12 2.6 Câu 9: 13 PHẦN 3: KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 1|Page LỜI CẢM ƠN Qua khoản thời gian gắn bó học tập môn Pháp luật kinh tế này, em cảm thấy trở thành người biết ơn, biết trân trọng trưởng thành Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Tâm, người đồng hành em suốt thời gian vừa qua Nhờ có mà q trình theo học mà em có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu quý cô dành tặng cho em Hiện tại, em theo học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ có q thầy trường mà em có điều kiện hội để thực tiểu luận – hội vô quý giá để chúng em có thêm nhiều kiến thức, học hỏi điều hay trở thành người hồn thiện Mơn học Pháp luật kinh tế môn học vô thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ chưa xác Kính mong quý thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 2|Page LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Việt Nam nước phát triển, hàng ngày có nhiều doanh nghiệp thành lập, bên cạnh có nhiều doanh nghiệp phá sản Các hoạt động giao kết hợp đồng diễn hàng ngày, hàng Đối với sinh viên kinh tế, khơng có hiểu biết pháp luật kinh tế, chắn hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn Nhận thấy tầm quan trọng Pháp luật kinh tế, nâng cao nhận thức vấn đề xã hội diễn hàng ngày, em xin chọn đề tài: “Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình xảy trình hoạt động Công ty cổ phần Đại Minh.”  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: công ty Cổ phần Đại Minh  Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng kiến thức học môn Pháp luật kinh tế để giải tình xãy trình hoạt động kinh doanh cơng ty  Cấu trúc tiểu luận Cấu trúc tiểu luận gồm phần: PHẦN 1: CÂU HỎI PHẦN 2: TÌNH HUỐNG PHẦN 3: KẾT LUẬN 3|Page PHẦN 1: CÂU HỎI 1.1 Câu 1: Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm giấy tờ gì? Nộp hồ sơ đâu, nêu sở pháp lý? Đại diện pháp luật công ty ai? Nêu sở pháp lý?  Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm giấy tờ: theo Điều 22, Luật Doanh Nghiệp 2020 hồ sơ đăng kí cơng ty cổ phần gồm: “1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Điều lệ công ty Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đơng nhà đầu tư nước ngồi Bản giấy tờ sau đây: a) Giấy tờ pháp lý cá nhân cổ đông sáng lập cổ đông nhà đầu tư nước cá nhân, người đại diện theo pháp luật; b) Giấy tờ pháp lý tổ chức cổ đông tổ chức văn cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện theo ủy quyền cổ đông sáng lập cổ đông nhà đầu tư nước tổ chức Đối với cổ đơng tổ chức nước ngồi giấy tờ pháp lý tổ chức phải hợp pháp hóa lãnh sự; c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư nước theo quy định Luật Đầu tư.”  Nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh: Khoảng Điều 26 Luật Doanh Nghiệp 2020 có quy định: “Người thành lập doanh nghiệp người ủy quyền thực đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp Cơ quan đăng ký kinh doanh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; 4|Page c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.” Do vậy, để đăng kí thành lập doanh nghiệp có cách: nộp trực tiếp Phịng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; đăng kí doanh nghiệp qua dịch vụ bưu gửi Phịng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; đăng kí doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử  Đại diện theo pháp luật công ty: Khoảng 2, Điều 137, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp công ty có người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật cơng ty Trường hợp Điều lệ chưa có quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty Trường hợp cơng ty có người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc đương nhiên người đại diện theo pháp luật công ty.” Như vậy, đại diện Pháp luật công ty bà Sương (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) ông Minh (Giám đốc Công ty) 1.2 Câu 2: Để phù hợp với quy định pháp luật cổ đơng phải làm với tài sản góp vốn mình? Giải thích, nêu sở pháp lý? Theo Khoảng 1, Điều 35, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng đất người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định pháp luật Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất tài sản góp vốn khơng phải chịu lệ phí trước bạ; 5|Page b) Đối với tài sản khơng đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận biên bản, trừ trường hợp thực thông qua tài khoản.” Theo Khoảng 1, Điều 113, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Các cổ đơng phải tốn đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn Trường hợp cổ đơng góp vốn tài sản thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực thủ tục hành để chuyển quyền sở hữu tài sản khơng tính vào thời hạn góp vốn Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đơn đốc cổ đơng tốn đủ hạn cổ phần đăng ký mua.” Do đó, bà Hạnh phải chuyển quyền sữ dụng đất có địa xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình chánh cho cơng ty ơng Tấn chuyển quyền sở hữu tài sản xe tải 15 cho cơng ty Các thành viên góp vốn cịn lại phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn 1.3 Câu 3: Cơ cấu tổ chức cơng ty cổ phần Đại Minh có ban kiểm sốt khơng? Giải thích, nêu sở pháp lý? Theo Khoảng 1, Điều 137, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác, cơng ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý hoạt động theo hai mơ hình sau đây: a) Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp công ty cổ phần có 11 cổ đơng cổ đơng 6|Page tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt; b) Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải thành viên độc lập có Ủy ban kiểm tốn trực thuộc Hội đồng quản trị Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Ủy ban kiểm tốn quy định Điều lệ cơng ty quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán Hội đồng quản trị ban hành.” Do nhận thấy cổ đông công ty gồm người, có vốn điều lệ tỷ, khơng có thành viên tổ chức số cổ đông sở hữu cổ phần 50% (3 tỷ) nên cấu cơng ty cổ phần Đại Minh khơng có ban kiểm sốt Như vậy, cơng ty Đại Minh có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Ủy ban kiểm tốn quy định Điều lệ cơng ty quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán Hội đồng quản trị ban hành 7|Page PHẦN 2: TÌNH HUỐNG 2.1 Tình 4: Giả sử họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên, Bà Sương đề xuất mời ông Chánh (không thuộc đối tượng quy định khoản 2, điều 17 LDN 2020) người có trình độ chun mơn giỏi lĩnh vực mà công ty hoạt động làm Giám đốc cơng ty Tuy nhiên ơng Minh lại phản đối cho Giám đốc phải cổ đông công ty Nêu ý kiến anh/ chị tình trên? Giải thích, nêu sở pháp lý? Theo Khoảng 1, Điều 162, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc.” Do đó, việc bà Sương đề xuất mời ông Chánh làm Giám đốc công ty không sai mặt pháp luật theo quy định pháp luật Theo em, có bất đồng quan điểm, nên có biểu cổ đơng; cổ đơng khơng có lực để quản lí cơng ty nên mời người có chun mơn cao lĩnh vực để quản lí cơng ty 2.2 Tình 5: Vào tháng 5/2018 ơng Minh định cư nước ngồi, ơng định chuyển nhượng tồn phần vốn góp (cổ phần phổ thông cổ phần ưu đãi biểu quyết) cho ơng Trí bạn thân Hỏi định ơng Minh có phù hợp với quy định pháp luật? Giải thích, nêu sở pháp lý? Về cổ phần phổ thông, theo Khoảng 3, Điều 120, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập tự chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác chuyển nhượng cho người cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ 8|Page thơng khơng có quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần đó.” Như vậy, từ 12/3/2016 đến 5/2018 chưa năm, nên ông Minh khơng có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho ơng Trí chủ chuyển nhượng chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trong biểu Đại hội đồng cổ đơng, ông Minh quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần Về cổ phần ưu đãi biểu quyết, theo Khoảng 3, Điều 116, luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật thừa kế.” Do đó, ơng Minh khơng chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu cho ơng Trí 2.3 Tình 6: Ngày 12 tháng năm 2020 ông Chánh với tư cách Giám đốc Công ty cổ phần Đại Minh (Bên A) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Cơng ty TNHH An Bình (Bên B) ơng Việt làm Giám đốc, cơng ty có trụ sở Thành phố Bn Mê Thuật tỉnh ĐăcLăk hàng hóa gồm hạt cà phê, hạt tiêu, hạt điều, hạt macca với số lượng 50 loại trị giá hợp đồng tỷ 200 triệu đồng (bao gồm VAT) Hai bên thảo luận đàm phán, đồng ý, thỏa thuận ký kết hợp đồng số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, giá cả, phương thức giao nhận, phương thức toán (chuyển khoản) … Nếu bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng tốn hợp đồng bị đình chỉ, bên vi phạm phải:  Bồi thường thiệt hại có chịu phạt hợp đồng 8% giá trị hợp đồng phần vi phạm  Có điều khoản thỏa thuận việc giải tranh chấp tiến hành Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 9|Page Bên A đặt cọc trước 500 triệu đồng (chuyển khoản) toán đầy đủ bên B thực xong nghĩa vụ giao hàng ghi hợp đồng (chuyển khoản) Hợp đồng thực làm đợt: Đợt 1: Hợp đồng thực tháng 6/2020, số lượng hàng hóa 15 tấntrị giá 660 triệu đồng(bao gồm VAT) - Đã lý hợp đồng Đợt 2: Hợp đồng thực vào tháng 8/2020 - sồ lượng hàng hóa 20 – trị giá 880 triệu đồng (bao gồm VAT) - Đã lý hợp đồng Đợt 3: Hợp đồng thực ngày 20/10/2020 – giao hết số hàng lại 15 trị giá 660 triệu đồng (bao gồm VAT) nhiên thời tiết lúc Tây Nguyên bất lợi mưa bão liên tục kéo dài kho chứa hàng công ty bị nước mưa tràn vào gây ẩm mốc hư hỏng số hàng hóa với số lượng thiệt hại khoảng 220 triệu đồng (bao gồm VAT), bên B giao hàng qua kiểm tra bên A phát hàng không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nên đình hợp đồng yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại toàn hàng hóa 15 hàng trị giá 660 triệu đồng chi phí thiệt hại phát sinh Bên B không đồng ý với yêu cầu bên A bồi thường hàng hóa hư hỏng việc giao lại số hàng tương ứng, hai bên không đạt thỏa thuận Bên A định khởi kiện bên B Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Anh/ chị bình luận tình Theo Điều 6, luật Trọng tài Thương Mại quy định: “Trong trường hợp bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tồ án Tồ án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu thoả thuận trọng tài thực được.” Do đó, hợp đồng có quy định xãy tranh chấp, giải trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VAIC) mà công ty cổ phần Đại Minh định khởi kiện công ty TNHH An Bình khơng Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lí điều công ty cổ phần Đại Minh làm sai quy định pháp luật Căn theo quy định điều 294 điều 310: 10 | P a g e “Điều 294 Các trường hợp miễn trách nhiệm hành vi vi phạm Bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: a) Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thoả thuận; b) Xảy kiện bất khả kháng; c) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên kia; d) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh trường hợp miễn trách nhiệm Điều 310 Đình thực hợp đồng: Trừ trường hợp miễn trách nhiệm quy định Điều 294 Luật này, đình thực hợp đồng việc bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng thuộc trường hợp sau đây: Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để đình hợp đồng; Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.” Theo quy định điều này, bên A cơng ty cổ phần Đại Minh khơng có quyền đình hợp đồng với bên B cơng ty TNHH An Bình, bên B vi phạm hợp đồng trường hợp bất khả kháng: thời tiết mưa lũ kéo dài kho chứa hàng công ty bị nước mưa tràn vào gây ẩm mốc hư hỏng hàng hóa Cơng ty TNHH An Bình đồng ý bồi thường lại hàng hóa việc giao lại số hàng tương ứng Vì mà yêu cầu công ty cổ phần Đại Minh bồi thường 15 hàng hóa số tiền vi phạm hợp đồng vơ lí Cơng ty cổ phần Đại Minh vừa vi phạm không giải tranh chấp phương thức ghi hợp đồng Bên cạnh đó, việc yêu cần bồi thường cơng ty bất hợp lí cơng ty TNHH An Bình vi phạm hợp đồng 11 | P a g e trường hợp bất khả kháng, công ty miễn trừ trách nhiệm chứng minh hàng hóa cơng ty bị thiệt hại mưa bão 2.4 Câu 7: Việc Công ty cổ phần Đại Minh (bên A) khởi kiện Tòa án có phù hợp với quy định pháp luật khơng Tịa án có thẩm quyền giải khơng? Giải thích? Nêu sở pháp lý? Theo Điều 6, luật Trọng tài Thương Mại quy định: “Trong trường hợp bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tồ án Tồ án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu thoả thuận trọng tài khơng thể thực được.” Do đó, hợp đồng có quy định xãy tranh chấp, giải trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VAIC) mà công ty cổ phần Đại Minh định khởi kiện cơng ty TNHH An Bình khơng Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lí điều cơng ty cổ phần Đại Minh làm sai quy định pháp luật 2.5 Câu 8: Cơng ty cổ phần Đại Minh đình hợp đồng có quy định khơng? Giải thích, nêu sở pháp lý? Căn theo quy định điều 294 điều 310: “Điều 294 Các trường hợp miễn trách nhiệm hành vi vi phạm Bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: a) Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thoả thuận; b) Xảy kiện bất khả kháng; c) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên kia; d) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên khơng thể biết vào thời điểm giao kết hợp đồng 12 | P a g e Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh trường hợp miễn trách nhiệm Điều 310 Đình thực hợp đồng: Trừ trường hợp miễn trách nhiệm quy định Điều 294 Luật này, đình thực hợp đồng việc bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng thuộc trường hợp sau đây: Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để đình hợp đồng; Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.” Theo đó, cơng ty TNHH An Bình có chứng chứng minh hàng hóa hư hại bão lũ (xãy kiện bất khả kháng) việc cơng ty cổ phần Đại Minh đình hợp đồng sai quy định 2.6 Câu 9: Giả sử sau trình thương lượng hai bên thống vấn đề bồi thường, bên B Bồi thường thiệt hại giao lại số lượng hàng hư hỏng chấp nhật chịu phạt 8% giá trị hợp đồng phần vi phạm Ban tính số tiền mà cơng ty An Bình (Bên B) phải bồi thường cho công ty Đại Minh (bên A) bao nhiêu? Số tiền mà công ty TNHH An Bình phải bồi thường cho cơng ty cổ phần Đại Minh là: - Cơng ty An Bình bồi thường thiệt hại giao lại số lượng hàng hóa hư hỏng: khoảng 220 triệu đồng - Cơng ty An Bình bồi thường 8% giá trị hợp đồng vi phạm: tỷ 200 triệu * 8% = 176 triệu đồng Như vậy, tổng số tiền mà công ty An Bình phải bồi thường 220 + 176 = 396 triệu đồng 13 | P a g e PHẦN 3: KẾT LUẬN Qua việc phân tích tình thực tế q trình hoạt động cơng ty Đại Minh, giúp em phần hiểu tình xãy thực tế để chuẩn bị làm cơng tác ứng phó xãy tình tương tự tương lai 14 | P a g e TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14 [2] Luật Thương mại, 2005, Luật số: 36/2005/QH11 [3] Luật Trọng tài thương mại 2010, Luật: 54/2010/QH12 15 | P a g e ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KINH TẾ Tên đề tài: Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình xảy trình... thời Tài liệu : ghi rõ hay không sử dụng Tên môn học: Pháp luật kinh tế Mã môn học: MH3104606 tài liệu Tên đề tài: Vận dụng kiến thức môn Pháp luật kinh tế giải tình SỐ LƯỢNG CÂU HỎI xảy hoạt động... Bạn vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để trả lời, giải thích, nêu sở pháp lý câu hỏi tình sau: PHẦN 01: CÂU HỎI (4 điểm) Hồ sơ đăng ký cơng ty cổ phần gồm giấy tờ gì? Nộp hồ sơ đâu, nêu sở pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để giải quyết tình huống, Vận dụng kiến thức pháp luật kinh tế để giải quyết tình huống

Mục lục

Xem thêm