0

Tình trạng bạo lực học đường

15 7 0
  • Tình trạng bạo lực học đường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:42

Vấn đề: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Nguyên nhân bạo lực học đường Từ phía gia đình: ⊳ Cha mẹ quan tâm đến ⊳ Khi phụ huynh bạo hành ⊳ Cha mẹ nặng lời quát tháo ⊳ Cha mẹ bạo hành gia đình trước mặt trẻ Nguyên nhân bạo lực học đường Từ phía xã hội: ⊳ Phim ảnh ⊳ Sách báo ⊳ Game bạo lực ⊳ Đồ chơi mang tính bạo lực (kiếm, súng) Nguyên nhân bạo lực học đường Từ phía học sinh: ⊳ Gây xích mích dẫn đến đánh ⊳ Hùa theo số đông để ủng hộ hành vi bạo lực người khác ⊳ Do thiếu giáo dục từ nhà trường ⊳ Chịu bỏ bê, thờ từ người xung quanh Ví dụ thực tế: Vào tháng 10/2019 trường THCS Lê Quý Đôn xảy mâu thuẫn, xô xác, đánh Theo nguyên nhân đươc biết em H.P.Q HS lớp 9A2 (người bị đánh) có mâu thuẫn lời qua tiếng lại màu sắc đơi giày với nhóm bạn HS trường nên nhóm bạn học sinh chủ động hẹn qua điện thoại lôi kéo bạn khác đến quảng trường để nói chuyện, giải mâu thuẫn Một số hình ảnh khác: Trách nhiệm bảo vệ phòng chống BLHĐ Đối với học sinh: - Tích cực rèn luyện kĩ sống, lễ phép với ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo - Chấp hành tốt nội quy trường, lớp - Tránh xa bạo lực, nói khơng với bạo lực - Khi gặp bạo lực phải báo với cha mẹ, thầy cô quan có thẩm quyền - Học cách kiềm chế cảm xúc - Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện để tăng tính thiện người em Trách nhiệm bảo vệ phòng chống BLHĐ Đối với nhà trường quan quản lí: - Đưa môn dạy kĩ sống vào nhà trường - Tổ chức nhiều hoạt động sân trường, hoạt động tình nguyện - Có hình phạt cách giáo dục nguyên khắc người gây bạo lực - Có hình thức hỗ trợ kịp thời nạn nhân bạo lực - Tổ chức tuyên truyền tác hại cách phòng tránh bạo lực học đường - Phối hợp gia đình, nhà trường quan đồn thể để phịng tránh bạo lực học đường Trách nhiệm bảo vệ phòng chống BLHĐ Đối với giáo viên: - Thường xuyên quan tâm , theo dõi nắm bắt tình hình em học sinh lớp Có biện pháp can ngăn giáo dục kịp thời tượng có nguy BLHĐ - Tích cực tổ chức hoạt động sân trường, hoạt động tập thể - Tạo môi trường học tập giảng dạy sáng lành mạnh - Phối hợp với gia đình nhà trường để quan tâm hỗ trợ kịp thời khó khăn vướng mắc học sinh Trách nhiệm bảo vệ phịng chống BLHĐ Đối gia đình: - Bố mẹ cần tạo môi trường sống lành mạnh, yêu thương - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường giáo viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt tình hình học tập em trường học 10 “ HÃY DỪNG LẠI NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG (Stop School Violence) 11 Hậu bạo lực học đường Hậu trước mắt: - Để lại tổn thương sâu sắc tinh thần sức khỏe nạn nhân, ảnh hưởng đến tình hình học tập bị hại - Ảnh hưởng xấu đến gia đình, nhà trường xã hội Là nỗi ám ảnh nhà trường sợ sệt học sinh 12 Hậu bạo lực học đường Hậu lâu dài: - Để lại tổn thương mặt tâm lí người bắt nạt người bị hại Những người có xu hướng bạo lực sau trưởng thành - Ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, suy nghĩ em, làm cho em bị tổn thương khó hồi phục 13 14 Thanks for watching 15 ... Sách báo ⊳ Game bạo lực ⊳ Đồ chơi mang tính bạo lực (kiếm, súng) Nguyên nhân bạo lực học đường Từ phía học sinh: ⊳ Gây xích mích dẫn đến đánh ⊳ Hùa theo số đông để ủng hộ hành vi bạo lực người khác... giáo viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt tình hình học tập em trường học 10 “ HÃY DỪNG LẠI NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG (Stop School Violence) 11 Hậu bạo lực học đường Hậu trước mắt: - Để lại tổn thương...Ngun nhân bạo lực học đường Từ phía gia đình: ⊳ Cha mẹ quan tâm đến ⊳ Khi phụ huynh bạo hành ⊳ Cha mẹ nặng lời quát tháo ⊳ Cha mẹ bạo hành gia đình trước mặt trẻ Nguyên nhân bạo lực học đường Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình trạng bạo lực học đường, Tình trạng bạo lực học đường