0

QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

23 3 0
  • QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 22:53

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3327/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHĨM CẢNG BIỂN ĐƠNG NAM BỘ (NHĨM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng năm 2005; Căn Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giao thông vận tải; Căn Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Căn Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Căn văn số 1178/TTg-KTN ngày 06 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao hiệu quản lý khai thác cảng biển thuộc Nhóm cảng biển số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải; Xét tờ trình số 4634/TTr-CHHVN ngày 25 tháng 12 năm 2013 Cục Hàng hải Việt Nam Biên Hội đồng thẩm định tháng năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đơng Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Theo đề nghị Hội đồng thẩm định Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đơng Nam Bộ (Nhóm 5) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nội dung chủ yếu sau: Quan điểm phát triển - Tận dụng phát huy tối đa điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực để phát triển cảng, khai thác hiệu quỹ đất xây dựng cảng, tăng khả tiếp nhận tàu trọng tải lớn, thúc đẩy tiềm trung chuyển quốc tế Nhóm cảng biển số - Khai thác, sử dụng hiệu hạ tầng cầu cảng, bến cảng có, đầu tư chiều sâu để nâng cao lực khai thác, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa vận tải biển khu vực nói riêng tồn miền Nam nói chung - Phát triển cảng biển Nhóm gắn với việc kết nối đồng hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu kinh tế, đô thị ven biển khu cơng nghiệp lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước tỉnh lân cận - Kết hợp phát triển hài hòa bến cảng chuyên dùng hàng rời, hàng lỏng, hàng nông sản… để đáp ứng thông qua loại hàng hóa tồn khu vực - Ưu tiên dành quỹ đất, mặt nước quy hoạch phát triển bến cảng tổng hợp, công-ten-nơ cảng cho hàng chun dùng có tính chất phục vụ vùng - Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến, đại quản lý, khai thác cảng biển, trước hết cảng lớn khu vực Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cát Lái, Hiệp Phước (Thành phố Hồ Chí Minh) - Đẩy mạnh gắn liền tiến trình di dời cảng nội thành với việc tổ chức giao thông khu đô thị cảng biển hài hịa, đảm bảo khơng có xung đột giao thông kết nối cảng giao thông đô thị - Tận dụng tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực tư nhân đầu tư trực tiếp nước để phát triển cảng biển sở hạ tầng công cộng cảng biển - Phát triển cảng cần đảm bảo yếu tố bền vững, gắn phát triển cảng biển với việc bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái thiên nhiên không gây tác động xấu đến hoạt động xã hội, dân sinh khu vực Quá trình phát triển khai thác cảng biển khu vực phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái Vịnh Gành Rái, khu rừng sinh thái ngập mặn Cần Giờ rừng ngập mặn dọc sông Thị Vải; đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến tiềm du lịch thành phố Hồ Chí Minh thành phố Vũng Tàu - Phát triển cảng biển gắn liền với yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh Mục tiêu, định hướng phát triển a) Mục tiêu chung - Bố trí hợp lý cảng biển Nhóm với mục đích phát huy hiệu tổng hợp; đồng thời tạo phát triển cân đối, đồng cảng biển sở hạ tầng liên quan với vùng hấp dẫn cảng, kết hợp đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ làm động lực phát triển kinh tế bảo đảm quốc phòng, an ninh - Đáp ứng yêu cầu di dời hệ thống cảng sơng Sài Gịn Nhà máy đóng tàu Ba Son nhằm giảm tải lưu lượng giao thông, giải tỏa ùn tắc khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh - Hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh trình cơng nghiệp hóa đại hóa, khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 - Hình thành phát triển cảng cửa ngõ quốc tế, cảng đầu mối khu vực đại nhằm đáp ứng xu phát triển vận tải biển Việt Nam giới, thu hút phần lượng hàng hóa trung chuyển khu vực b) Mục tiêu cụ thể - Bảo đảm thông qua lượng hàng hóa dự kiến thời điểm quy hoạch sau: khoảng từ 238,0 đến 247,8 triệu vào năm 2020; khoảng từ 294,1 đến 316,4 triệu vào năm 2025; khoảng từ 358,5 đến 411,5 triệu vào năm 2030 Trong đó, riêng hàng cơng-ten-nơ là: khoảng từ 9,72 đến 10,54 triệu TEU vào năm 2020; khoảng từ 13,23 đến 14,99 triệu TEU vào năm 2025; khoảng từ 17,41 đến 20,45 triệu TEU vào năm 2030 - Hành khách du lịch đường biển qua cảng dự kiến thời điểm quy hoạch sau: khoảng từ 187,4 đến 271,1 nghìn lượt khách vào năm 2020; khoảng từ 240,0 đến 437,4 nghìn lượt khách vào năm 2025; khoảng từ 307,4 đến 705,8 nghìn lượt khách vào năm 2030; - Tiếp nhận tàu vận tải biển sau: tàu bách hóa, tàu hàng rời có trọng tải từ 10.000 đến 100.000 tấn, tàu chở hàng cơng-ten-nơ có trọng tải tương đương từ 10.000 đến 100.000 tấn, tàu chuyên dùng chở dầu thơ đến 300.000 tấn, tàu chở sản phẩm dầu có trọng tải từ 10.000 đến 50.000 tấn, tàu khách có sức chở đến 6.000 hành khách Nội dung quy hoạch a) Quy hoạch chi tiết cảng nhóm Nhóm cảng biển số có 04 cảng biển: cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển Đồng Nai, cảng biển Vũng Tàu (bao gồm bến cảng Côn Đảo) cảng biển Bình Dương - Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh: Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), gồm khu bến chính: khu bến sơng Sài Gịn, khu bến Cát Lái sông Đồng Nai, khu bến sông Nhà Bè, khu bến Hiệp Phước sơng Sồi Rạp Năng lực cảng bảo đảm thơng qua lượng hàng hóa: dự kiến vào năm 2020 khoảng 115,7 - 116,3 triệu tấn/năm; năm 2025 khoảng 127,4 - 130,7 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 144,1 - 156,3 triệu tấn/năm Trong đó, riêng công-ten-nơ dự kiến vào năm 2015 khoảng 4,78 - 4,88 triệu TEU/năm; năm 2020 khoảng 5,37 - 5.50 triệu TEU/năm; năm 2025 khoảng 6.118- 6.487 triệu TEU/năm; năm 2030 khoảng 7.336 - 8.092 triệu TEU/năm Nhu cầu thông qua lượng hành khách quốc tế đường biển đến năm 2020 64,5 - 93,3 nghìn lượt/năm; năm 2025 82,6 - 150,6 nghìn lượt/năm; năm 2030 105,9 - 243,0 nghìn lượt/năm Quy hoạch chi tiết cho khu bến chức sau: + Khu bến cảng sơng Sài Gòn: bao gồm 11 bến cảng/cầu cảng cho tàu có trọng tải từ 20.000 đến 30.000 hoạt động Khu bến thực di dời chuyển đổi công theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ; Chuyển đổi phần bến cảng Khánh Hội làm bến cảng khách nội địa trung tâm dịch vụ hàng hải Những bến cảng chưa di dời cải tạo nâng cấp, không mở rộng + Khu bến cảng Cát Lái (sông Đồng Nai): bao gồm 09 bến cảng/cầu cảng cho tàu có trọng tải đến 30.000 hoạt động Đây khu bến cơng-ten-nơ cảng biển thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn trước mắt + Khu bến cảng Nhà Bè (sông Nhà Bè): bao gồm 10 bến cảng/cầu cảng cho tàu có trọng tải tới 20.000 - 30.000 Quy hoạch cải tạo nâng cấp (không mở rộng) bến sông Nhà Bè cho tàu trọng tải đến 30.000 Quy hoạch xây dựng bến cảng khách cho tàu 50.000 GRT Phú Thuận (hạ lưu cầu Phú Mỹ) + Khu bến cảng Hiệp Phước (sông Sồi Rạp): khu bến cảng biển thành phố Hồ Chí Minh tương lai, chủ yếu làm hàng tổng hợp, công-ten-nơ cho tàu 50.000 tàu cơng-ten-nơ sức chở đến 4.000 TEU; có số bến chuyên dùng cho tàu có trọng tải từ 20.000 đến 30.000 phục vụ trực tiếp sở công nghiệp liền kề + Khu bến cảng Cần Giuộc - Long An (trên sơng Sồi Rạp) khu bến cảng tổng hợp, chuyên dùng cho tàu có trọng tải từ 20.000 đến 50.000 70.000 giảm tải vào, rời qua cửa Soài Rạp, chức chung khu bến vệ tinh cảng đầu mối khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Cảng biển Đồng Nai: Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I), gồm khu bến cảng chức năng: khu bến cảng Long Bình Tân (sơng Đồng Nai); khu bến cảng Phú Hữu (đoạn sơng Đồng Nai đoạn sơng Lịng Tàu - Nhà Bè), khu bến cảng Ơng Kèo (sơng Lịng Tàu sơng Đồng Tranh); khu bến cảng Gị Dầu, khu bến cảng Phước An (sông Thị Vải) Năng lực cảng bảo đảm thơng qua nhu cầu hàng hóa: dự kiến vào năm 2020 khoảng 19,7 - 21,0 triệu tấn/năm; năm 2025 khoảng 32,4 - 35,1 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 51,5 - 58,5 triệu tấn/năm Trong đó, riêng công-ten-nơ dự kiến vào năm 2020 khoảng 0,69 - 0,77 triệu TEU/năm; năm 2025 khoảng 1,38 - 1,57 triệu TEU/năm; năm 2030 khoảng 2,41 - 2,83 triệu TEU/năm Quy hoạch chi tiết cho khu bến cảng chức sau: + Khu bến cảng Phước An, Gò Dầu (trên sơng Thị Vải): khu bến cảng Đồng Nai, chủ yếu tiếp nhận tàu tổng hợp, công-ten-nơ cho tàu có trọng tải đến 60.000 (Phước An) 30.000 (Gị Dầu), có số bến chun dùng tiếp nhận tàu 6.500 - 12.000 phục vụ trực tiếp sở công nghiệp liền kề + Khu bến cảng Phú Hữu, Nhơn Trạch, Ơng Kèo (trên sơng Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu): bao gồm khu bến cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu có trọng tải từ 10.000 đến 30.000 khu bến tổng hợp cho tàu có trọng tải đến 30.000 phục vụ chung cho Nhà máy, sở công nghiệp khu vực + Khu bến cảng sông Đồng Nai: bao gồm bến cảng cho tàu tổng hợp, công-ten-nơ hàng rời có trọng tải đến 5.000 bến chuyên dùng cho tàu có trọng tải đến 1.000 khu vực Long Bình Tân (Đồng Nai) - Cảng biển Bình Dương: cảng tổng hợp địa phương (Loại II), nằm sơng Đồng Nai, có 01 bến cho tàu có trọng tải đến 5.000 tấn, bốc xếp hàng hóa cơng-ten-nơ Năng lực cảng bảo đảm thơng qua lượng hàng hóa: dự kiến vào năm 2020 khoảng 0,99 - 1,21 triệu tấn/năm không phát triển thêm giai đoạn năm 2025 - 2030 - Cảng biển Vũng Tàu: cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), đảm nhận vai trò cảng trung chuyển quốc tế, gồm khu bến chức chính: khu bến cảng Gò Dầu, Tắc Cá Trung; khu bến cảng Phú Mỹ, Mỹ Xuân; khu bến cảng Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình; khu bến cảng Long Sơn; khu bến cảng sông Dinh khu bến cảng Côn Đảo Năng lực cảng bảo đảm thơng qua lượng hàng hóa: dự kiến vào năm 2020 khoảng 101,6 - 109,2 triệu tấn/năm; năm 2025 khoảng 133,2 - 149,4 triệu tấn/năm; năm 2030 khoảng 161,8-195,5 triệu tấn/năm Trong đó, riêng cơng-ten-nơ dự kiến vào năm 2015 khoảng 1,51 - 1,63 triệu TEU/năm; năm 2020 khoảng 3,58 - 4,17 triệu TEU/năm; năm 2025 khoảng 5,64 - 6,83 triệu TEU/năm; năm 2030 khoảng 7,58 - 9,42 triệu TEU/năm Nhu cầu thông qua lượng hành khách quốc tế đường biển đến năm 2020 122,9 - 177,7 nghìn lượt/năm; năm 2025 157,4 - 286,8 nghìn lượt/năm; năm 2030 201,6 - 462,8 nghìn lượt/năm Quy hoạch chi tiết cho khu bến cảng chức sau: + Khu bến cảng Gị Dầu, Tắc Cá Trung: khu bến cho tàu tổng hợp công- ten-nơ, có khả tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000 + Khu bến cảng Phú Mỹ, Mỹ Xuân (sơng Thị Vải): chủ yếu làm hàng tổng hợp có trọng tải từ 50.000 đến 80.000 tấn, tàu cơng-ten-nơ có sức chở từ 4.000 đến TEU Tiếp tục nghiên cứu khả cải tạo, mở rộng tuyến luồng để đáp ứng cho tàu có trọng tải 60.000 - 120.000 (4.000 - 8.000 TEU) Phú Mỹ tàu trọng tải đến 60.000 Mỹ Xuân; có số bến chuyên dùng phục vụ sở công nghiệp, dịch vụ + Khu bến cảng Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình khu bến cảng, chủ yếu làm hàng công-tennơ xuất, nhập tuyến biển xa công-ten-nơ trung chuyển quốc tế Tại khu vực Cái Mép tiếp nhận tàu 80.000 - 100.000 (sức chở 6.000 - 8.000 TEU) tiếp tục nghiên cứu khả cải tạo luồng để tiếp nhận tàu 100.000 Cái Mép Tại Sao Mai - Bến Đình tiếp nhận tàu công-tennơ trọng tải từ 80.000 (sức chở 6.000 TEU) đến 100.000 có bến cảng khách du lịch quốc tế cho tàu đến 100.000 GRT + Khu bến cảng Long Sơn: chức chuyên dùng khu liên hợp lọc hóa dầu, có bến nhập dầu thơ cho tàu 300.000 tấn, bến tàu 30.000 - 50.000 nhập nguyên liệu khác xuất sản phẩm Phần đường bờ phía Đơng Nam dành để xây dựng bến tổng hợp phục vụ cho phát triển lâu dài khu vực + Khu bến cảng Vũng Tàu - Sông Dinh: tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 10.000 (khu công nghiệp Đông Xuyên) + Khu bến cảng Cơn Đảo: chức bến tổng hợp hành khách phục vụ cho Côn Đảo, cỡ tàu trọng tải 2.000 - 5.000 Ngoài ra, bố trí bến dịch vụ hàng hải dầu khí cho tàu trọng tải đến 10.000 b) Định hướng quy hoạch di dời giai đoạn Các bến cảng cịn lại sơng Sài Gịn sử dụng cầu Phú Mỹ để tới khu công nghiệp Cát Lái, Thủ Đức, Long Thành, Vũng Tàu Đồng Nai tiếp tục hoạt động theo trạng nghiên cứu di dời sau năm 2020 cần thiết (Danh mục chi tiết quy mô, chức cảng Nhóm nêu cụ thể Phụ lục hồ sơ quy hoạch kèm theo Quyết định này) c) Giải pháp bến phao Việc bố trí bến phao luồng tàu mang tính chất tạm thời, đáp ứng nhu cầu thực cần thiết trước mắt khu vực chưa có điều kiện xây dựng đủ bến cứng Do vậy, việc xây dựng bến phao phải gắn với quy hoạch phát triển, phù hợp với hoạt động bến cứng Khi hoàn thành đầu tư xây dựng bến cứng chủ đầu tư bến phao phải chịu trách nhiệm di dời bến phao theo yêu cầu, đảm bảo điều kiện an toàn khai thác hiệu bến cứng d) Quy hoạch cải tạo, nâng cấp luồng tàu - Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu: cải tạo số đoạn cong gấp, trì độ sâu hệ thống báo hiệu hàng hải luồng Lòng Tàu cho tàu trọng tải 30.000 lợi dụng thủy triều vào ban ngày ban đêm - Luồng Soài Rạp: Đã nạo vét đến độ sâu -9,5 m đáp ứng cho tàu trọng tải đến 30.000 đầy tải 50.000 giảm tải Trong giai đoạn tiếp theo, quan trắc diễn biến đánh giá kết đợt nạo vét -9,5 m để xem xét tiếp tục nghiên cứu nạo vét cho tàu trọng tải đến 50.000 đầy tải tàu 50.000 giảm tải - Luồng sông Đồng Nai: Giữ nguyên trạng khai thác cho đoạn luồng ngã ba Mũi Đèn Đỏ tới cảng Đồng Nai dài khoảng 36 km - Luồng Cái Mép - Thị Vải: Nghiên cứu giai đoạn tới nhằm xác định cỡ tàu lớn vào cảng, dự kiến cỡ tàu cho khu bến cảng: khu Cái Mép cho tàu trọng tải 80.000 đến 100.000 tấn, tàu công-ten-nơ sức chở 6.000 - 8.000 TEU; khu Phú Mỹ (Thị Vải) cho tàu trọng tải 60.000 - 100.000 tấn, tàu công-ten-nơ sức chở 4.000 - 8.000 TEU; khu Phước An, Mỹ Xuân cho tàu trọng tải đến 60.000 tấn; khu Gò Dầu cho tàu trọng tải đến 30.000 - Luồng sơng Dinh: trì điều kiện khai thác ổn định cho tàu 10.000 đ) Các dự án ưu tiên giai đoạn đến năm 2020 - Luồng Cái Mép - Thị Vải: hoàn thành nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép Thị Vải làm sở xúc tiến, chuẩn bị phương án đầu tư nhằm nhanh chóng thu hút hãng tàu vào sử dụng khu vực Cái Mép - Thị Vải - Luồng Soài Rạp: đánh giá ổn định luồng -9,5 m để xem xét nghiên cứu nạo vét luồng cho tàu 50.000 50.000 (giảm tải, lợi dụng thủy triều) vào khu bến cảng Hiệp Phước - Đầu tư khu bến chun dùng phục vụ cơng nghiệp lọc hóa dầu lại Long Sơn: chuyên nhập dầu thô, xuất sản phẩm dầu, nhập nguyên liệu - Đường nối cảng: + Quốc lộ 51 (Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu): hoàn tất nâng cấp mở rộng Quốc lộ 51 kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với mạng giao thông vùng + Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu): nhanh chóng đầu tư xây dựng đoạn đường sau cảng SP-PSA, cảng quốc tế Thị Vải (ODA), Nhà máy đóng tàu Ba Son Phú Mỹ + Đường 991B, đường Phước Hòa - Cái Mép: triển khai đầu tư để kết nối vào khu cảng Cái Mép - Thị Vải Trung tâm dịch vụ logistics Cái Mép Hạ + Đường vào bến cảng khu vực Hiệp Phước: đầu tư hoàn thiện tuyến trục Bắc - Nam vào khu Hiệp Phước, tuyến kết nối với khu vực cảng Khu công nghiệp, đặc biệt đoạn đường D3 vào bến cảng Sài Gịn Hiệp Phước Các sách, chế giải pháp thực a) Về đầu tư phát triển cảng nói chung - Đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư phát triển sở hạ tầng cảng biển Tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế nước nước tham gia đầu tư phát triển cảng biển, Nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư cho hạng mục sở hạ tầng cơng cộng (luồng tàu, đê chắn sóng dùng chung) kết nối với cảng biển quan trọng - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành quản lý đầu tư hoạt động khai thác bến cảng theo hướng đơn giản hóa hội nhập quốc tế Tạo điều kiện bố trí sở làm việc Cảng vụ hàng hải, quan quản lý nhà nước chuyên ngành khu cảng để đảm bảo việc quản lý nhà nước cảng kịp thời Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trình thực quy hoạch phát triển cảng biển nhóm, đảm bảo phối hợp, gắn kết đồng với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông khu vực, quy hoạch xây dựng quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội địa phương, vùng lãnh thổ có cảng - Khuyến khích xây dựng bến cảng, khu bến cảng phục vụ chung khu kinh tế, công nghiệp để nâng cao hiệu đầu tư sử dụng tài nguyên đường bờ làm cảng Quỹ đất dành cho phát triển cảng đảm bảo chiều rộng từ 500 - 700 m dọc sơng lớn có tiềm phát triển cảng (như Cái Mép - Thị Vải, Sồi Rạp, Lịng Tàu, Nhà Bè, Đồng Nai ) Dành quỹ đất thích hợp phía sau cảng để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa với chức đầu mối dịch vụ logistics b) Cơ chế, sách tổ chức thực quy hoạch di dời cảng - Các chế, sách tổ chức thực quy hoạch di dời cảng sơng Sài Gịn Nhà máy đóng tàu Ba Son tiếp tục thực theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 văn đạo khác Thủ tướng Chính phủ - Cơ chế tài thực quy hoạch di dời cảng: thực theo quy định Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng cơng trình khác tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch; Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế tài phục vụ di dời cảng sơng Sài Gịn Nhà máy đóng tàu Ba Son văn pháp lý liên quan - Các chế độ, sách khác phục vụ cho cơng tác di dời cần thiết báo cáo Ban đạo thực quy hoạch di dời cảng Sông Sài Gịn Nhà máy đóng tàu Ba Son để giải báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề vượt thẩm quyền c) Cơ chế khuyến khích hoạt động trung chuyển hàng hóa quốc tế - Đẩy mạnh việc áp dụng chế, sách khuyến khích phát triển hoạt động trung chuyển hàng hóa quốc tế hình thành điều kiện sở hạ tầng, tổ chức quản lý, khai thác, dịch vụ tài chính, ngân hàng dịch vụ chuyên ngành cần thiết khác để nâng cao lực cạnh tranh, thu hút, thông qua lượng hàng trung chuyển quốc tế khu vực - Khuyến khích, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ logistics Cái Mép Hạ Điều Quản lý tổ chức thực quy hoạch Cục Hàng hải Việt Nam - Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan liên quan công bố quản lý thực quy hoạch duyệt; đặc biệt dự án xây cầu cảng, bến cảng khu vực, đảm bảo không triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu cảng, bến cảng vượt nhu cầu thơng qua hàng hóa theo quy hoạch duyệt; nhu cầu thực tế, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, định việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung quy hoạch cảng, bến cảng - Hàng năm, phối hợp với quyền địa phương quan liên quan, tổ chức đánh giá tình hình thực quy hoạch phát triển cảng biển, tổng hợp đề xuất xử lý dự án không tuân thủ quy hoạch, báo cáo Bộ Giao thông vận tải - Tổ chức triển khai thực quy hoạch phát triển cảng biển, kết hợp chặt chẽ với trình thực giải pháp nâng cao hiệu khai thác cảng biển, bến cảng ban hành Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 10 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh đạo Nhà đầu tư lập dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cảng biển, luồng hàng hải phù hợp với quy hoạch duyệt theo quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng - Việc cập nhật khu bến cảng, bến cảng chưa chi tiết hóa điều chỉnh quy hoạch này, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đạo quan chức lập quy hoạch chi tiết gửi Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy hoạch duyệt, quản lý chặt chẽ sử dụng mục đích quỹ đất xây dựng cảng; bố trí quỹ đất để phát triển đồng cảng hạ tầng kết nối với cảng, khu dịch vụ logistics, dịch vụ hàng hải đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi cho cảng biển; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải việc tổ chức giao thơng hài hịa, đảm bảo khơng có xung đột giao thơng kết nối cảng với giao thông đô thị; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để thống quy mô, tiến độ đầu tư dự án xây dựng cảng trước cấp đất cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng bến cảng biển Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký thay Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giao thơng vận tải Điều Chánh Văn phịng, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - PTT Hồng Trung Hải (để b/c); - Văn phịng Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Tài chính, Cơng Thương, Quốc phịng, Cơng an, TN&MT, NN&PTNT; - Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh - Ủy ban nhân dân tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang; - Các Thứ trưởng; - Các Tập đồn, Tổng Cơng ty 91; - Các Vụ, Cục thuộc Bộ GTVT; - Website Bộ GTVT; - Lưu VT, KHĐT (5) Đinh La Thăng PHỤ LỤC DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 (Kèm theo Quyết định số 3327/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) A CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hiện trạng Số lượn g cầu cảng S Cỡ ố Tên (chiế tàu T cảng c) cập /Tổn T (DW g T) chiề u dài cầu cảng (m) Đến năm 2020 Đến năm 2025 Đến năm 2030 Số Số Số lượn lượn Dự lượn g g kiế g cầu Dự cầu Dự Diện n Dự Dự Dự cầu tích Phân kiến cảng Diện kiến kiến cảng Diện kiến kiến cảng Diện Ghi chiế loại g cỡ (chiế tích cỡ (chiế tích cỡ (chiế tích m cảng suấ tàu c) / chiế g tàu c) / chiế g tàu c) / chiế Tổn m suất Tổn m suất m đất t cập cập cập Tổng g đất (triệ g đất (triệ đất (ha) (tri (DWT (DWT (DWT chiề chiề (ha) u chiề (ha) u (ha) ệu ) ) ) u dài u dài Tấn) u dài Tấn) Tấn cầu cầu cầu ) cảng cảng cảng (m) (m) (m) KHU BẾN 5.000 CẢNG 52 / - 210, TRÊN 8673 30.00 97 SƠNG SÀI GỊN Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son Quy hoạch 23, 30.00 25 / 128, 23,4 30.00 25 / 118, 23,4 30.00 25 / 128, 48 4198 76 4198 76 4198 76 Chuy ên 6.000 dụng 6/ 26,4 -10.0 đóng 754 00 & S/C tàu Di dời 10.00 10.00 10.00 10.00 Bến 15 / - 45,8 Tổng 5,2 / 20,5 / 20,5 / 20,5 cảng 2.74 5,25 5,25 30.00 hợp -30.0 995 -30.0 995 -30.0 995 Sài Gòn 00 00 00 Bến cảng 10.00 10 / Nhà 25,3 Tổng 1.75 Rồng + -30.0 hợp Khánh 00 Hội Chuy ển đổi công 10.00 10.00 10.00 10.00 Các cầu 5/ 20,5 Tổng 5,2 / 20,5 / 20,5 / 20,5 - bến 5,25 5,25 995 -30.0 hợp -30.0 995 -30.0 995 -30.0 995 khác 00 00 00 00 Bến cảng Tân Thuận Đông / 15.00 Tổng 2,95 149 hợp Bến cảng Bến Nghé 10.00 10.00 10.00 10.00 4/ 32,0 Tổng 4,7 / 32,0 / 32,0 / 32,0 4,70 4,70 816 -30.0 hợp -30.0 816 -30.0 816 -30,0 816 00 00 00 00 Bến / 15.00 28,2 Công 6,0 15.00 / 28,2 6,05 15.00 / 28,2 6,05 15.00 / 28,2 Di dời cảng Công ty Liên doanh 0phát 678 20.00 triển Tiếp vận số (VICT) 0-ten5 20.00 678 nơ 020.00 678 -20.0 678 00 Bến Chuy cảng 1/ ên 0,1 1/ 1/ 1/ ELF 3.000 2,00 3.000 2,00 0,10 3.000 2,00 0,10 3.000 2,00 26 dụng 26 26 26 GAS gas Sài Gịn Bến cảng Biển Đơng 2/ Tổng 0,3 2/ 2/ 2/ 5.000 3,10 5.000 3,10 0,35 5.000 3,10 0,35 5,000 3,10 140 hợp 140 140 140 Bến cảng Nhà / 10.00 11,3 máy 123 Tàu biển Sài Gòn Chuy ên dụng 0,2 10,00 / 11,3 10.00 / 11,3 10.00 / 11,3 đóng 0,25 0,25 273 273 273 & S/C tàu Chuy ển đổi công Bến cảng Rau Quả / 20.00 Tổng 7,24 222 hợp Bến cảng Bông Sen / 30.00 Tổng 1,5 30.00 / 11,0 30.00 / 11,0 30.00 / 11,0 6,00 1,53 1,53 275 hợp 275 0 275 0 275 KHU BẾN CẢNG 20 / 30.00 185, II TRÊN 3.84 33 SÔNG ĐỒNG NAI 23 / 23 / 26 / 59, 30.00 238, 59,2 30.00 238, 67,7 30.00 274, 4.57 4.57 5.07 26 56 56 56 8 Bến cảng Tổng / 30.00 36,5 Tổng 6,1 30.00 / 36,5 30.00 / 36,5 30.00 / 36,5 hợp 6,14 6,14 900 hợp 900 900 900 quốc tế ITC Phú Hữu Bến cảng Trạm nghiền Xi măng Phía / 20.00 Nam 205 (Công ty Xi măng Hà Tiên 1) Bến Chuy ên 3,4 20.00 / 23,2 20.00 / 23.2 20.00 / 23,2 dụng 3,42 3,42 205 205 205 xi măng / 30.00 24,0 Tổng 6,5 30.00 / 24,0 6,50 30.00 / 24,0 6.50 30.00 / 24,0 cảng Phú Hữu 320 0 hợp 0 550 0 550 0 550 Bến cảng 7/ Công 7/ 7/ 7/ 30.00 76,0 36, 30,00 76,0 36,3 30.00 76,0 36,3 30,00 76,0 Tân 1.46 -ten1.46 1.46 1.46 30 0 0 Cảng nơ 2 Cát Lái Bến cảng 3/ Sài Gòn 5.000 9,71 256 Shipyar d Chuy ên dụng 0,5 3/ 3/ 3/ đóng 5.000 9,71 0,50 5,000 9,71 0,50 5.000 9,71 256 256 256 & S/C tàu Chuy Bến 25.00 25.00 25.00 25.00 ên cảng 2/ 26,0 1,7 / 26,0 / 26,0 / 26,0 dụng 1,70 1.70 Sài Gòn 500 -32.0 0 -32.0 500 -32.0 500 -32.0 500 xăng Petro 00 00 00 00 dầu Bến cảng Xi Chuy măng ên / 20.00 13,0 2,2 20.00 / 13,0 20.00 / 13,0 20.00 / 13,0 Sao Mai dụng 2,20 2,20 205 0 0 205 0 205 0 205 (Holcim xi Việt măng Nam) Bến cảng KCN Cát Lái 5/ Tổng 2,5 20.00 / 30,0 20.00 / 30,0 10,9 20.00 66,0 2,50 1.00 hợp 0 500 0 500 0 KHU BẾN CẢNG 20 / 30.00 134, III TRÊN 1.87 12 SÔNG NHÀ BÈ Bến tàu khách Phú Thuận 21, Bến khác h quốc tế 30.00 21 / 30.00 23 / 30.00 24 / 149, 165, 165, 2.45 23,2 3,15 243 3.60 11 47 47 DWT DWT DWT 50.00 1/ -60.0 4,60 300 000 GRT 50.00 2/ -60.0 4,60 600 000 GRT Phát triển 50.00 phù 02/ hợp 60.00 4,60 600 với 00 tĩnh GRT khôn g cầu Bến cảng Chuy / 10,00 15,8 1,2 10.00 / 15,8 10.00 / 15,8 10.00 / 15,8 Dầu ên 1,20 1,20 174 0 0 174 0 174 0 174 thực vật dụng Navioil Bến Chuy cảng ên Nhà dụng máy 1/ 0,2 1/ 1/ 1/ 6.500 6,00 đóng 6.500 6,00 0,20 6.500 6,00 0,20 6.500 6,00 đóng 100 100 100 100 & tàu S/C Shipma tàu rine Bến cảng Nhà / 5.000 5,00 Chuy 0,1 5.000 / 5,00 0,10 5.000 / 5,00 0,10 5.000 / 5,00 50 ên 50 50 50 dụng máy đóng tàu An Phú đóng & S/C tàu Bến cảng Trường Cao Chuy đẳng Kỹ 1/ 27 300 1,97 ên thuật dụng nghiệp vụ Hàng Giang II Bến cảng xăng dầu Minh Tấn 1/ 1.000 30 Bến cảng Tổng hợp Nhà Bè 300 1/ 1,97 27 300 Chuy ên 0,1 1/ dụng 1.000 30 xăng dầu 0,10 1.000 Tổng hợp chuy ên dụng 1,60 1/ 1,97 27 1/ 30 300 0,10 1.000 1/ 1,97 27 1/ 30 30.00 / 16,3 30.00 / 16,3 3,20 400 850 Bến cảng Chuy 25.00 25.00 25.00 25.00 Tổng ên 8/ 94,0 12, / 94,0 12,0 08 / 94,0 12,0 08 / 94,0 kho dụng 740 -30.0 00 -30.0 740 0 30.00 740 0 30.00 740 Xăng xăng 00 00 0 dầu dầu Nhà Bè Bến cảng PV Oil / 25.00 54 Chuy ên 0,5 dụng xăng dầu 0,50 0,50 Chuy Bến 5.000 5.000 5.00 5.00 ên cảng 2/ 4,5 2/ 0- 2/ 0- 2/ 8,90 dụng 8,90 4,50 8,90 4,50 8,90 Petechi 325 25.00 25.00 325 25.00 325 25.00 325 xăng m 0 0 dầu Bến / 10.00 cảng 196 VK 102 1 Bến cảng Thanh Lễ 40.00 / Chuy 1,2 250 ên dụng xăng 1/ dầu 0,9 4.000 87 1,2 40.00 / 250 0,9 4.000 1/ 87 1,2 40.00 / 250 0,9 4.000 1/ 87 Bến cảng Chuy xăng ên 1 / 15.00 0,9 15.00 / 15.00 / 15.00 / dầu 2,45 dụng 2,45 0,90 2,45 0,90 2,45 60 0 60 60 60 Cơng ty xăng Lâm Tài dầu Chính Bến cảng xăng dầu Hàng Chuy ên dụng xăng dầu 15.00 / 10,3 188 15.00 / 10,3 188 15.00 / 10,3 188 không Bến cảng Nhà / 10.00 máy 120 đóng tàu X51 Chuy ên dụng đóng & S/C tàu KHU BẾN CẢNG 12 / 30.04 158, IVTRÊN 2307 81 SƠNG SỒI RẠP Bến cảng Tổng hợp 10.00 / 120 10.0 / 00 120 0,00 10.0 / 00 120 30.00 30.00 30.00 20 / 28 / 36, 256, 55,9 333, 62,4 31 / 375, 4.52 5.85 26 -80.0 21 -80.0 -80.0 6.511 7 00 00 00 Tổng hợp Quy mô phù hợp 30.00 30.00 2,15 / 9,18 2,15 / 9,18 với 0 cầu Bình Khán h Bến Chuy cảng ên Trạm / 15.00 0,5 15.00 / 15.00 / 15.00 / 3,70 dụng 3,70 0,50 3,70 0,50 3,70 nghiền 70 0 70 70 70 xi Xi măng măng Cotec Bến cảng Chuy Trạm ên / 15.00 10,2 1,4 15.00 / 10,2 15.00 / 10,2 15.00 / 10,2 nghiền dụng 1,41 1,41 179 179 179 179 xi măng xi Thăng măng Long Bến Chuy cảng ên Trạm / 20.00 10,2 1,5 20.00 / 10,2 20.00 / 10,2 20.00 / 10,2 dụng 1,50 1,50 nghiền 200 0 200 200 200 xi xi măng măng Fico Bến Chuy cảng ên Trạm / 20.00 11,3 1,2 20.00 / 11,3 20.00 / 11,3 20.00 / 11,3 dụng 1,20 1,20 nghiền 179 0 179 179 179 xi xi măng măng Chifon Bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước Bến cảng Nhà máy điện Hiệp Phước / Tổng 3,2 50.00 / 15,4 50.00 / 15,4 50.00 / 15,4 3,20 3,20 hợp 0 420 0 420 0 420 Chuy ên / 30.00 45,5 0,5 30.00 / 45,5 30.00 / 45,5 30.00 / 45,5 dụng 0,53 0,53 300 0 300 0 300 0 300 xăng dầu Bến Chuy cảng Xi ên / 20.00 0,8 20.00 / 20.00 / 20.00 / măng 7,90 dụng 7,90 0,89 7,90 0,89 7,90 204 204 204 204 Nghi xi Sơn măng Bến cảng CôngCông ten-nơ / 30.00 23,0 8,8 50.00 / 40,0 16,5 50.00 / 40,0 16,5 50.00 / 40,0 -tenTrung 500 0 0 500 0 950 0 950 nơ tâm Sài Gòn (SPCT) Bến 1 / 20.00 cảng 159 Calofie Chuy 0,2 20.00 / ên 0 159 dụng Bến 10.00 cảng Xí 1 / 0nghiệp 146 15.00 Bột giặt Tico Chuy 10.00 10.00 10,00 ên 0,8 01/ 01/ 01/ dụng 3,00 0,80 3,00 0,80 3,00 15.00 146 15.00 146 15.00 146 hóa 0 chất 0,20 20.00 / 159 0,20 20.00 / 159 Bến cảng Chuy Trạm ên 1 / 15.00 10,8 1,4 15.00 / 10,8 15.00 / 10,8 15.00 / 10,8 nghiền dụng 1,41 1,41 170 0 170 0 170 0 170 Xi măng xi Hạ măng Long Bến cảng Tổng hợp Tổng hợp Bến cảng Tổng hợp (dự kiến di dời cảng Tân Thuận Đông) 30.00 30.00 30.00 Tổng 1,0 01 / 12,0 01 / 12,0 02 / 23.5 1.00 3,75 hợp 50.00 200 50.00 200 50.00 354 0 0 Bến cảng Sài GònHiệp Phước 30.00 30,00 02 / 11,6 02 / 11,6 1.60 1,60 50.00 320 50.00 320 0 / 50.00 36,0 Tổng 9,8 50.00 / 36,0 50.00 / 36,0 50.00 / 36,0 9,82 9,82 200 hợp 800 800 800 Khu dịch vụ hậu cầu cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tổng hợp Khu cảng hạ lưu Hiệp Phước 30.00 30.00 30.00 3/ 5/ 7/ Tổng 5,0 050,0 13,2 090,0 17,0 0120, 1.00 1.50 2.00 hợp 50.00 80.00 0 80.00 0 0 0 V KHU BẾN / 20.00 26 205 1.000 / 16,8 60 3.000 1.000 / 16,8 60 3.000 5,9 10.00 / 96 18,4 10.00 / 216, 24,8 10.00 12 / 301, 0- 663 0- 1.35 73 0- 2.60 CẢNG TRÊN SƠNG SỒI RẠP THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH LONG AN 75.00 75.00 75.00 3 Khu bến cảng tiềm hạ lưu rạch Chim Trên (Long An) Tổng hợp Bến cảng Năng lượng VinaBe nny Chuy 10.00 10.00 10.00 ên 3,0 01 / 60,0 03 / 120, 03 / 120, dụng 6,00 6,00 75.00 290 75.00 560 00 75.00 560 00 xăng 0 dầu Bến cảng Quốc tế Long An Tổng hợp Bến cảng Xi măng Luks Chuy ên 1,4 20.00 / 10,0 20.00 / 10,0 20.00 / 10,0 dụng 1,40 1,40 0 168 0 168 0 168 xi măng Cảng tiềm 30.00 30.00 7/ 02 / 60,7 15,9 0145, 9,55 1.67 50.00 420 50.00 70 0 Bến Chuy cảng xi ên / 20.00 26,0 1,5 20.00 / 26,0 20.00 / 26,0 20.00 / 26,0 măng dụng 1,50 1,50 205 0 0 205 0 205 0 205 Phúc xi Sơn măng Bến cảng thượng lưu rạch Cát Tổng hợp 105 / TỔNG 16.9 CỘNG 09 715, 23 Tiềm 146 ,5 92 / 868, 180, 16.4 64 35 17 106 / 1.08 203, 19.1 25 37 113 / 1.24 21.9 91 Ghi chú: Tiến độ đầu tư bến cảng dự kiến theo dự báo nhu cầu thơng qua hàng hóa, xem xét thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế B CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI S Tên ố cảng Hiện trạng Số Cỡ Diện Phân loại Quy hoạch Đến năm 2020 Đến năm 2025 Đến năm 2030 Ghi T T lượn g cầu cảng (chiế tàu c) cập /Tổn (DW g T) chiề u dài cầu cảng (m) Dự kiế n tích chiế g m suấ đất cảng t (ha) (tri ệu Tấn ) KHU BẾN CẢNG 5/ 15,8 I TRÊN 5.000 592 SÔNG ĐỒNG NAI Số Số lượn lượn Dự Dự g g kiế kiế cầu cầu Dự n Dự n cảng Diện cảng Diện kiến kiến (chiế tích (chiế tích cỡ g cỡ g c) / chiế c) / chiế tàu suấ tàu suấ Tổn m Tổn m cập t cập t g đất g đất (DW (tri (DW (tri chiề (ha) chiề (ha) T) ệu T) ệu u dài u dài Tấn Tấn cầu cầu ) ) cảng cảng (m) (m) Số lượn g cầu Dự cảng kiến Diện (chiế cỡ tích c) / tàu chiế Tổn cập m đất g (DW (ha) chiề T) u dài cầu cảng (m) 5.000 5.000 8/ 5.000 15 / 19 / 48,9 19, 147, 28, 199,8 736 1.23 -30.0 2.86 3.66 30.00 79 62 39 30.00 00 2 0 Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Long Bình Tân) 3/ 170 Bến cảng SCT Gas Việt Nam Chuyên 1/ 0,0 1/ 0,0 1/ 0,0 1/ 1.000 3,00 dụng 1.000 3,00 1.000 3,00 1.000 3,00 302 302 302 302 gas 2.000 Tổng 2,8 / 17,1 2,8 / 17,1 2,8 5/ - 8,33 5,000 5.000 5.000 17,13 hợp 460 460 460 5.000 Chuyên Bến 1/ dụng 0,1 1/ 0,2 2/ 0,2 2/ cảng 1.000 4,49 1,000 4,49 1.000 4,49 1.000 4,49 120 xăng 120 200 200 VT Gas dầu Bến cảng Tổng hợp Việt Thuận Thành Tổng 5/ hợp, 4,4 30.00 / 24,3 7,1 30.00 / 35,0 12, 30.00 1.10 69,24 công- 0 350 600 50 0 ten-nơ Bến cảng tổng hợp Phú Hữu (Bến 1) Tổng hợp 3,2 30,00 / 17,0 3,2 30.00 / 17,00 300 300 Bến cảng tổng hợp Phú Hữu (Bến 2) Tổng hợp 1,6 30.00 / 16,5 1,6 30.00 / 16,50 0 300 0 300 Bến cảng Tổng hợp 3,2 30.00 / 18,00 300 tổng hợp Phú Hữu (Bến 3) Bến cảng tổng hợp Phú Hữu (Bến - Tín Nghĩa) Tổng hợp 3,2 30.00 / 20,0 3,2 30.00 / 20,00 300 300 Bến cảng Xăng dầu Tín Nghĩa Chuyên dụng xăng dầu 1,5 30.00 / 34,5 1,5 30.00 / 34,50 0 400 0 400 KHU BẾN CẢNG / 25.00 22,3 II TRÊN 366 0 SÔNG NHÀ BÈ Bến cảng Xăng dầu Minh Tấn 9/ 13 / 4,3 30.00 / 70,8 8,3 30.00 134, 14, 30.00 203,3 1.89 3.10 846 82 25 6 Chuyên dụng 1,5 30.00 / 30,5 1,5 30.00 / 30,5 1,5 30.00 / 30,52 xăng 0 400 0 400 0 400 dầu Bến cảng Tổng hợp Phú Hữu Đức Tài Thịnh) Tổng 0,0 hợp Bến cảng chuyên dụng xăng dầu Tổng cục Hậu cần Chuyên dụng 0,0 xăng dầu 2,0 30,00 / 25,0 2,0 30.00 / 25,00 0 500 0 500 Khu bến cảng chuyên dụng Xăng dầu Vinalin es Chuyên dụng 0,0 xăng dầu 0,0 Bến cảng tổng Tổng 0,0 hợp 0,0 1,2 30.00 / 21,00 0 350 2,0 30.00 / 25,00 0 500 2,0 30.00 / 39,0 2,0 30.00 / 39,00 0 550 0 550 hợp Phú Hữu (Bến - Phú Thiên Phát) Bến cảng Vĩnh Hưng Bến cảng gỗ mảnh Phú Đông Chuyên dùng/T hợp 2,7 30.00 / 22,5 2,7 30.00 / 22,50 0 360 0 360 Chuyên / 25.00 0,3 25.00 / 0,3 25.00 / 0,3 25.00 / 9,30 dụng 9,30 9,30 9,30 146 0 146 0 146 0 146 gỗ Bến cảng Xăng dầu Comec o Chuyên dụng 0,9 25.00 / 18,0 0,9 25.00 / 18,0 0,9 25.00 / 18,00 xăng 80 80 80 dầu Bến cảng Chuyên Xăng / 25.00 13,0 dụng 1,6 25.00 / 13,0 1,6 25.00 / 13,0 1,6 25.00 / 13,00 dầu 220 0 xăng 0 220 0 220 0 220 Phước dầu Khánh KHU BẾN CẢNG / 30.00 39,6 III TRÊN 976 SƠNG LỊNG TÀU Bến cảng Nhà máy đóng tàu 76 9/ 11 / 18 / 3,4 30.00 138, 6,6 30.00 196, 18, 30.00 360,0 1.93 2.93 4.47 0 52 0 08 80 Chuyên dụng 0,0 đóng &S/C tàu 0,0 0,0 Bến cảng tổng hợp Phú Hữu Tổng 1.0 30.00 / 17,5 1,0 30.00 / 17,5 6,4 30.00 / 35,00 hợp 0 250 0 250 0 650 Bến cảng Tổng hợp Phước Khánh (Bến - Hóa sinh Vàm Cỏ) Tổng 0,0 hợp 0,0 1,0 30.00 / 22,30 0 250 Nghi ên cứu thời điểm đầu tư thích hợp Bến cảng Tổng hợp Phước Khánh Tổng 0,0 hợp 3,3 30.00 / 15,00 0 200 Bến cảng Tổng hợp Phước Khánh Bến -Phúc Thành) Tổng hợp 1,0 30.00 / 10,00 0 250 Trung tâm dịch vụ tư vấn Hàng hải Dịch vụ 0,0 Hàng hải Bến cảng Công ty cấu kiện Bê tông Chuyên 0,5 15,00 / 0,5 15.00 / 0,5 15.00 / 9,56 9,56 9,56 dụng 0 270 0 270 0 270 Bến cảng Xi măng Công Thanh Chuyên 0,6 30.00 / 17,7 0,6 30.00 / 17,7 0,6 30.00 / dụng xi 17,73 0 230 0 230 0 230 măng 25,3 0,0 25,3 0,0 25,35 Bến Chuyên cảng xi / 30.00 0,6 30.00 / 0,6 30.00 / 0,6 30.00 / 6,38 dụng xi 6,38 6,38 6,38 măng 201 0 201 0 201 0 201 măng Lafarge Bến cảng Nhà máy đóng tàu Cơng nghệ cao Bến cảng Tổng hợp KCN Ông Kèo (Tín Nghĩa) Bến cảng chuyên dụng Bảo Tín Bến cảng LPG Chun dụng 0,0 đóng & S/C tàu Tổng hợp 20,3 0,0 0 20,3 0,0 0 20,30 2,7 30.00 / 17,5 2,7 30.00 / 17,56 0 265 0 265 Chuyên 30.00 / 30,00 / 0,0 30.00 / 8,43 8,43 8,43 dụng 212 212 0 212 / 5.000 5,61 Chuyên 0,2 5.000 / 5,61 0,2 5.000 / 5,61 0,2 5.000 / 5,61 207 dụng 207 207 207 xăng DNTN Hồng Mộc Bến cảng Dầu nhờn Trâm Anh dầu Chuyên / 30.00 11,6 dụng 0,2 30.00 / 11,6 0,2 30.00 / 11,6 0,2 30,00 / 11,69 238 xăng 0 238 0 238 0 238 dầu Bến cảng công ty Chuyên TNHH / 15.00 dụng 0,1 15.00 / 0,1 15.00 / 0,1 15.00 / 8,71 8,71 8.71 8,71 Hóa 150 xăng 150 150 150 dầu AP dầu Việt Nam Bến cảng Gỗ mảnh Viko Wochi mex Chuyên / 15.00 0,1 15.00 / 0,1 15.00 / 0,1 15.00 / 7,26 dụng 7,26 7,26 7,26 180 180 180 180 gỗ dăm Bến cảng Nhà máy luyện phôi thép tôn mạ kẽm Sunste el Chuyên 0,0 dụng thép 0,5 30.00 / 40,0 2.0 30.00 / 139,1 0 200 0 639 Bến cảng chuyên dụng tiềm Chuyên 0,0 dụng 0,0 30.00 / 530 0 KHU BẾN CẢNG / 15.00 188, IVTRÊN 953 90 SÔNG THỊ VẢI Bến cảng tổng hợp Phước Thái (Bến 1) Bến cảng tổng hợp Gò Dầu Bến 0,0 30.00 / 530 0 30.00 30.00 30.00 10 / 14 / 16 / 7,7 200, 11, 225, 18, 268,2 1.53 2.19 2.81 -60.0 70 58 -60.0 70 63 -60.0 00 00 00 Tổng 0,0 hợp Tổng 0,0 hợp 0,0 0,0 0,0 Đầu tư sau năm 2030 0,0 Đầu tư sau năm 2030 / 10.00 120, Chuyên 1,1 10.00 / 120, 1,1 10.00 / 120, 1,1 10.00 / 120,0 cảng Phước 340 -12.0 00 Thái 00 (Vedan) dụng -12.0 340 00 00 -12.0 340 00 00 03 12.00 340 0 Bến cảng Đồng 5.00 5.00 5.00 Nai 1/ 17,6 Tổng 1,0 / 17,6 1,0 / 17,6 1,0 3/ 2.000 17,60 (Phân 170 hợp -10.0 170 0 -10.0 350 0 -10.0 350 cảng 00 00 00 Gò Dầu A) Bến Chuyên cảng dụng Super 1/ 11,3 phân 0,3 / 11,3 0,3 / 11,3 0,3 1/ Phosph 3.000 3,000 3.000 3.000 11,30 50 bón, 50 0 50 0 50 ate hóa Long chất Thành Bến cảng Chuyên Nhà 1/ 0,2 1/ 0,2 1/ 0,2 1/ 6.500 1,80 dụng 6.500 1,80 6.500 1,80 6.500 1,80 máy 130 130 130 130 gas Unique Gas Bến cảng Đồng 6.50 Nai / - 38,2 Tổng 5,1 30.00 / 50,0 5,1 30.00 / 50.0 5,1 30.00 / 50,00 (Phân 263 15.00 hợp 0 842 0 990 0 990 cảng Gò Dầu B) Bến cảng Tổng hợp Phước An Tổng hợp, 0,0 công- ten-nơ 20 / TỔNG 2.88 CỘNG 266, 67 22, 83 3,8 60.00 / 25,0 10, 60.00 / 67,50 335 90 950 49 / 704, 80, 9.88 22 06 32 / 458, 46, 5348 96 31 66 / 1.031, 14.0 39 50 Ghi chú: Tiến độ đầu tư bến cảng dự kiến theo dự báo nhu cầu thơng qua hàng hóa, xem xét thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế C CẢNG BIỂN BÌNH DƯƠNG Hiện Trạng S ố T T Số lượn g cầu cảng Tên (chiế cảng c) /Tổng chiều dài cầu cảng (m) Quy hoạch Đến năm 2020 Diện Phâ Dự Cỡ tích n kiến tàu chiế loại côn cập m cản g (DW đất g suất T) (triệ (ha) u Tấn) Dự kiến cỡ tàu cập (DW T) Đến năm 2025 Số lượn g cầu Dự cảng Diện kiến (chiế tích c) / chiế g Tổng m suất chiều đất (triệ dài (ha) u cầu Tấn) cảng (m) Dự kiến cỡ tàu cập (DW T) Đến năm 2030 Số lượn g cầu Dự cảng Diện kiến (chiế tích c) / chiế g Tổng m suất chiều đất (triệ dài (ha) u cầu Tấn) cảng (m) Dự kiến cỡ tàu cập (DW T) Số lượn g cầu Gh cảng Diện i (chiế tích ch c) / chiế ú Tổng m chiều đất dài (ha) cầu cảng (m) Bến cảng 1.000 Tổn 1.000 1.000 1.000 1/ 1/ 1/ 1/ Bình - 7,30 g 1,21 7.30 1,21 7,30 1,21 7,30 110 110 110 110 Dươn 5.000 hợp 5.000 5.000 5.000 g D CẢNG BIỂN VŨNG TÀU Hiện Trạng Số TT Tên cảng Số lượng cầu Diện cảng tích Phân loại (chiếc) / Cỡ tàu cập cảng chiếm Tổng (DWT) đất chiều (ha) dài cầu cảng (m) KHU BẾN CẢNG TRÊN 32/ I SÔNG CÁI 8.511 MÉP - THỊ VẢI Bến cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả Quy hoạch /186 80.000 502,72 (160.000) 15.000 9,17 Bến cảng Mỹ Xuân A Chuyên dụng xi măng Chuyên dụng Bến cảng Sài Gòn - Thép Việt Chuyên dụng thép Bến cảng Tổng hợp Hồng Quang Tổng hợp Bến cảng Quốc tế Sao Biển Số lượng cầu Diện cảng Dự kiến cỡ tích (chiếc) / tàu cập chiếm Tổng (DWT) đất chiều (ha) dài cầu cảng (m) 139,02 30.00080.000 (200.000) 1,87 15.000 Dự kiến công suất (triệu Tấn) 548 / 940,89 164,92 13.177 / 186 9,17 1,87 Số lượng cầu cảng Diện Dự kiến cỡ (chiếc) / tích tàu cập Tổng chiếm (DWT) chiều đất (ha) dài cầu cảng (m) 30.00080.000 (200.000) 15.000 Dự kiến công suất (triệu Tấn) 57 / 1.053,07 208,12 14.607 / 186 9,17 1,87 2,50 1,50 30.000 / 200 17,00 1,50 30.000 / 330 16,35 1,50 3,50 30.000 / 400 33,83 3,50 3,20 Tổng hợp, 2,70 cơng-ten-nơ Bến cảng Nhà máy đóng tàu Vinalines 30.000 / 300 68,02 2,70 30.000 / 300 68,02 2,70 1,50 50.000 / 300 25,00 5,90 Chuyên dụng đóng & S/C tàu Bến cảng tổng hợp công ten-nơ Mỹ Xuân Tổng hợp, công-ten-nơ Bến Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân Bến cảng dầu 10 Nhà máy điện Phú Mỹ Dự kiến công suất (triệu Tấn) Đến năm 2025 Tổng hợp Bến cảng Trạm nghiền Xi măng Mỹ Xuân Đến năm 2020 Tổng hợp, 2,60 công-ten-nơ 60.000 / 463 62,00 2,60 60.000 / 463 62,00 16,10 /412 10.000 8,59 Chuyên dụng xăng dầu 4,00 10.000 / 412 8,59 4,00 10.000 / 412 8,59 4,00 11 Bến cảng Nhà máy nghiền Xi /246 măng Thị Vải (Holcim) 50.000 18.00 Chuyên dụng xi măng 1,50 50.000 / 246 18,00 1,50 50.000 / 246 18,00 1,50 12 Bến cảng Quốc tế Sài Gòn - Việt Nam (SITV) 60.000 33,73 Công-tennơ 12,10 60.000 / 728 33,73 12,10 60.000 / 728 33,73 12,10 Tổng hợp 1,00 10.00030.000 / 220 15.00 10.00030.000 / 220 15,00 6,90 13 Bến cảng Quốc tế Thị Vải (đầu tư trước bến /728 1,00 chuyên dùng thép) Bén cảng Phú 14 Mỹ - Bà Rịa /700 Serece 60.000 23,03 Tổng hợp 7,00 10.000 80.000 / 700 23,03 7,00 10.00080.000 / 700 23,03 7,00 2/384 30.000 27,46 Tổng hợp 3,00 10.00030.000 / 384 27,46 3,00 10.00030,000 / 384 27,46 3,00 Bến cảng Nhà 16 máy thép Phú /230 Mỹ 50.000 22,00 Chuyên dụng thép 1,30 50.000 / 420 22,00 1,30 50.000 / 420 22,00 1,30 Bến cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải 17 (Phân cảng Tổng hợp Quốc tế Thị Vải) / 600 75.000 Tổng hợp 3,00 75.000 / 600 27,00 3,00 75.000 / 600 27,00 3,00 Bến cảng 18 Quốc tế SPPSA / 600 50.00080.000 28,20 Công-tennơ 8.80 80.000 (120.000) / 600 28,20 8,80 80.000 (120.000) / 600 28,20 16,50 Bến cảng Posco / 333 45.000 15,09 Chuyên dụng thép 2,86 50.000 / 333 15,09 2,86 50.000 / 333 15,09 2,86 Bến cảng 20 Posco SS Vina Chuyên dụng thép 1,75 50.000 / 267 12,61 1,75 50.000 / 267 12,61 1,75 Bến cảng 21 Tổng hợp Bàn Thạch Tỗng hợp Bến cảng Nhà 22 máy đóng tàu Ba Son Chuyên dụng đóng & S/C tàu 1,50 70.000150.000 / 700 73,50 1,50 70.000150.000 / 700 73,50 1,50 / 308 24,00 1,80 75.000 / 308 24.00 1,80 80.000 (110.000) / 890 61,18 16,50 15 19 Bến cảng PTSC Phú Mỹ / 308 75.000 7,57 Chuyên dụng nông sản 1,80 75.000 Bến cảng Công-ten-nơ 24 / 890 Tân Cảng Cái Mép 80.000 61,18 Công-tennơ 16,50 80.000 (110.000) / 890 61,18 16,50 Tổng hợp, 4,10 công-ten-nơ 30.00050.000 / 286 6,81 4,10 30.00050.000 / 286 6,81 4,10 23 Bến cảng Interflour 25 Bến cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept 26 Bến cảng LPG / 362 Cái Mép 2.00030.000 Chuyên 40,00 dụng LPG, 1,30 condensate 2.00030.000 / 362 40,00 1,30 2.00030.000 / 362 40,00 1,30 Bến cảng 27 Xăng dầu / 452 Petec Cái Mép 5.00060.000 Chuyên 31,60 dụng xăng dầu 5,00 5.00060.000 / 452 31,60 5,00 5.00060.000 / 452 31,60 5,00 Bến cảng 28 Xăng dầu Cái Mép 80.000 Chuyên 20,60 dụng xăng dầu 1,38 80.000 / 280 20,60 1,38 80.000 / 280 20,60 1.38 Tổng hợp 3,60 80.000 / 290 13,20 3,60 80.000 / 290 13,20 3,60 80.000 (160.000) / 600 48,00 12,65 80.000100.000 / 600 48,00 8.14 80.000 (160.000) / 600 60,50 17,27 80.000 / 1.150 71,60 (200.000) 18,70 29 /280 Bến cảng LDC - VTSC Bến cảng 30 Quốc tế Cái Mép(CMIT) / 600 80.000 (160.000) 48,00 Công-tennơ 12,65 80.000 (160.000) / 600 48,00 12,65 Bến cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải 31 (Phân cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Mép) / 600 80.000 100.000 48,00 Công-tennơ 8,14 80.000100.000 / 600 48,00 Bến cảng Công-ten-nơ quốc tế SPSSA / 600 80.000 (160.000) 60,50 Công-tennơ 17,27 80.000 (160.000) / 600 60,50 17,27 80.000 (200.000) 500 / 1.150 71,60 18,70 32 33 Bến cảng Gemalink Công-ten-nơ Công-tennơ 8,80 8,14 Terminal Bến cảng Tổng hợp Công-ten-nơ Cái Mép Hạ Tổng hợp 1,00 80.000 (160.000) / 300 35,00 6,50 80.000 (160.000) / 600 69,00 12,50 Bến cảng hạ 35 lưu Cái Mép Hạ Công-tennơ 1.00 80.000200.000 / 300 20,00 6,50 80.000200.000 / 600 40,00 6,50 36 / 5.739 337,25 21,05 34 KHU BẾN CẢNG TRÊN II SÔNG DINH VÀ VỊNH GÀNH RÁI 28 / 3.519 10.000 133,25 17,35 80.000DWT Bến cảng Thương mại (phân cảng Cát Lở) Bến cảng Dầu /162 K2 Bến cảng KCN Đông Xuyên Tổng hợp - Bến cảng Tổng hợp Tổng hợp - Bến cảng Vi na Offshore / 310 1.000-5.000 5,40 5.000 0,12 32 / 5.039 297,25 20,15 80.000DWT Tổng hợp, Thủy sản 1,00 1.000-5.000 / 310 5,40 1,00 1.000-5.000 / 310 5,40 1,00 Chuyên dụng xăng dầu 0,40 0,12 0,40 5.000 / 162 0,12 0,40 1.30 5.00010.000 / 400 20,00 1,30 5.000 / 162 / 158 10.000 1,82 Chuyên dụng 0,10 10.000 / 158 1,82 0,10 10.000 / 158 1,82 0,10 Bến cảng Xí - nghiệp Xăng / 156 dầu Thắng Lợi 10.000 2,00 Chuyên dụng xăng dầu 0,30 10.000 / 156 2,00 0,30 10.000 / 156 2,00 0,30 Bến cảng Nhà máy đóng Sửa chữa tàu - cơng ty TNHH / 100 đóng tàu Cơ khí Hàng hải Sài Gịn 10.000 Chun 13,40 dụng đóng &S/C tàu 0,20 10.000 / 100 13,40 0.20 10,000 / 100 13,40 0,20 10 / 1.377 10.000 53,05 Dịch vụ dầu 5,00 khí 10.000 10 / 1.377 53,05 5,00 10.000 10 / 1.377 53.05 5,00 Bến cảng dịch vụ dầu khí / 820 PTSC 5.00010.000 21,80 Dịch vụ dầu 0,75 khí 5.00010.000 10 / 1.036 35,80 0,75 5.00010.000 10 / 1.036 35,80 0,75 10.000 Chuyên 27,16 dùng xăng dầu 0,50 10.000 / 138 27,16 0,50 10.000 / 138 27,16 0,50 Dich vụ dầu khí - 20.000 / 1063 98 - 20.000 / 1063 98 - Bến cảng VietsovPetro Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tảo / 133 Căn Dịch vụ Dầu khí Sao Mai - Bến Đình Bến cảng PV Shipyard /156 15.000 6,20 đóng sửa chữa tàu, giàn khoan 0,10 15.000 / 156 6,20 0,10 15.000 / 156 6,20 0,10 Bến cảng PVC-MS /142 10.000 2,30 Dịch vụ dầu 0,10 khí 10.000 / 142 2,30 0,10 10.000 / 142 2,30 0,10 20.000 / 508 35 - 20.000 / 508 35 / 296 20,00 2.10 Cầu cảng chuyên dùng dịch vụ dầu khí Sao Mai Bến Đình Bến cảng Cơng-ten- nơ Vũng Tàu - Cơng-tennơ Bến cảng tiềm Công-tennơ Bến cảng tàu khách tổ hợp dịch vụ du lịch Bến khách quốc tế 10 Cảng Khu dịch Tổng hợp 50.000100.000 GRT 1,20 10.000 50.000100.000 GRT / 296 20,00 1,20 10.000 vụ công nghiệp Long Sơn chuyên dụng Bến cảng Nhà 11 mày đóng tàu Long Sơn Chuyên dụng đóng &S/C tàu 1,00 5.00030.000 Khu bến Tổ 12 hợp lọc hóa dầu Long Sơn Chuyên dụng 6,70 1.500100.000 Bến cảng 13 Tổng hợp Long Sơn KHU BẾN III CẢNG CÔN ĐẢO / 242 10.000DWT 50.000GRT Bến cảng Bến 10.000DWT / 242 2,70 Đầm 50.000GRT Tổng hợp hành khách 1,00 5.00030.000 6,70 1.500100.000 1,50 80.000 500 95,00 1,00 6,70 / 300 20,00 1,50 10.0000,03 30.000DWT / 442 50.000GRT 7,70 10.0000,03 30.000DWT / 670 50.000GRT 15,20 0,03 10.0000,03 30.000DWT / 242 50.000GRT 2,70 10.0000,03 30.000DWT / 242 50.000GRT 2.70 0,03 Tổng hợp Bến cảng LNG Côn Đảo TỔNG CỘNG 95,00 Tổng hợp Bến cảng dịch vụ hàng hải dịch vụ dầu khí / 500 30.000 / 200 5,00 584 18.658 1.246 185,1 30.000 / 428 12,50 98 / 21.016 1.406 Chuyên dụng 63 / 12.272 638,67 156,4 Ghi chú: Tiến độ đầu tư bến cảng dự kiến theo dự báo nhu cầu thông qua hàng hóa, xem xét thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế 229,2 ... 10.000 đến 50.000 tấn, tàu khách có sức chở đến 6.000 hành khách Nội dung quy hoạch a) Quy hoạch chi tiết cảng nhóm Nhóm cảng biển số có 04 cảng biển: cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển. .. Bộ GTVT; - Website Bộ GTVT; - Lưu VT, KHĐT (5) Đinh La Thăng PHỤ LỤC DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ (NHĨM 5) ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 (Kèm theo Quy? ??t định số 3327/QĐ-BGTVT... khu vực Đơng Nam Bộ giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 - Hình thành phát triển cảng cửa ngõ quốc tế, cảng đầu mối khu vực đại nhằm đáp ứng xu phát triển vận tải biển Việt Nam giới, thu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan