0

tuan 13 tiet 13 li 8

2 1 0
  • tuan 13 tiet 13 li 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 05:55

Tiến trình: Giáo viên tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt được Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới Tại sao Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 13 tiet 13 li 8