0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

655 4 0
  • GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:06

GIÁO ÁN NGỮ VĂN KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG Ngày soạn: ……………… Ngày dạy:…………… TUẦN … Bài TÔI VÀ CÁC BẠN (16 tiết) - Hạnh phúc đâu đấy? - Đến chỗ có tình bạn! (Ngạn ngữ phương Tây) I MỤC TIÊU (Học xong học, học sinh đạt đƣợc) Về kiến thức: - Tri thức ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, cốt truyện, nhân vật, lời ngƣời kể chuyện, lời nhân vật) - Tình bạn cao đẹp đƣợc thể qua văn đọc - Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa từ ngữ - Biện pháp tu từ so sánh Về lực: - Nhận biết đƣợc số yếu tố truyện đồng thoại (cốt truyện, nhân vật, lời ngƣời kể chuyện, lời nhân vật) - Nhận biết phân tích đƣợc đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngơn ngữ, ý nghĩ nhân vật Giaovienvietnam.com - Nhận biết đƣợc từ đơn từ phức (từ ghép từ láy), hiểu đƣợc tác dụng việc sử dụng từ láy văn - Viết đƣợc văn, kể đƣợc trải nghiệm thân, biết viết VB đảm bảo bƣớc - Kể đƣợc trải nghiệm đáng nhớ thân Về phẩm chất: - Nhân ái, chan hồ, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tôn trọng khác biệt II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - SGK, SGV - Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung học - Máy chiếu, máy tính - Giấy A1 bảng phụ để HS làm việc nhóm - Phiếu học tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ a) Mục tiêu: Giúp HS - Kết nối kiến thức từ sống vào nội dung học - Khám phá tri thức Ngữ văn b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát video, trả lời câu hỏi GV HS quan sát, lắng nghe video hát “Tình bạn tuổi thơ” suy nghĩ cá nhân trả lời c) Sản phẩm: HS nêu/trình bày đƣợc Giaovienvietnam.com - Nội dung hát: hát tình bạn tốt đẹp - Cảm xúc cá nhân (định hƣớng mở) - Tri thức ngữ văn (truyện truyện đồng thoại; cốt truyện; nhân vật; ngƣời kể chuyện; lời ngƣời kể chuyện lời nhân vật; từ đơn từ phức) d) Tổ chức thực hiện: B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) - Chiếu video, yêu cầu HS quan sát, lắng nghe & đặt câu hỏi: ? Cho biết nội dung hát? Bài hát gợi cho em cảm xúc gì? - Yêu cầu HS đọc ngữ liệu SGK - Chia nhóm lớp giao nhiệm vụ: ? Hãy kể tên số truyện mà em đọc? Em thích truyện nào? ? Ai ngƣời kể truyện này? Ngƣời kể xuất thứ mấy? ? Nếu muốn tóm tắt lại nội dung câu chuyện, em dựa vào kiện nào? ? Nhân vật truyện ai? Nêu vài chi tiết giúp em hiểu đặc điểm nhân vật đó? ? Giới thiệu ngắn gọn truyện đồng thoại “dấu hiệu” truyện đồng thoại tác phẩm đó? B2: Thực nhiệm vụ HS - Quan sát video, lắng nghe lời hát suy nghĩ cá nhân - Đọc phần tri thức Ngữ văn - Thảo luận nhóm: + phút đầu, HS ghi kết làm việc phiếu cá nhân + phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận ghi kết vào ô phiếu học tập, dán phiếu cá nhân vị trí có tên GV: - Hƣớng dẫn HS quan sát lắng nghe hát - Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm B3: Báo cáo thảo luận Giaovienvietnam.com GV: - Yêu cầu đại diện vài nhóm lên trình bày sản phẩm - Hƣớng dẫn HS báo cáo (nếu em cịn gặp khó khăn) HS: - Trả lời câu hỏi GV - Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm - HS cịn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần) B4: Kết luận, nhận định (GV) - Nhận xét (hoạt động nhóm HS sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động đọc - Viết tên chủ đề, nêu mục tiêu chung chủ đề chuyển dẫn tri thức ngữ văn Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ĐỌC VĂN BẢN VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 2.1 Đọc văn Văn (1) BÀI HỌC ĐƢỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN (Trích “Dế mèn phiêu lƣu kí”) – Tơ Hoài – MỤC TIÊU 1.1 Về kiến thức: - Những nét tiêu biểu nhà văn Tơ Hồi Giaovienvietnam.com - Ngƣời kể chuyện thứ - Đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngơn ngữ, suy nghĩ… - Tính chất truyện đồng thoại đƣợc thể văn “Bài học đường đời đầu tiên” 1.2 Về lực: - Xác định đƣợc kể văn “Bài học đƣờng đời đầu tiên” - Nhận biết đƣợc chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ nhân vật Dế Mèn Dế Choắt Từ hình dung đặc điểm nhân vật - Phân tích đƣợc đặc điểm nhân vật Dế Mèn - Rút học cách ứng xử với bạn bè cách đối diện với lỗi lầm thân 1.3 Về phẩm chất: - Nhân ái, khoan hồ, tơn trọng khác biệt THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - SGK, SGV - Máy chiếu, máy tính - Tranh ảnh nhà văn Tơ Hồi văn “Bài học đƣờng đời đầu tiên” - Giấy A1 bảng phụ để HS làm việc nhóm - Phiếu học tập + Phiếu số 1: Hình dáng Hành động Suy nghĩ (Dế mèn) (Dế mèn) (Dế mèn)  Nhận xét:………  Nhận xét: …………………………… + Phiếu số Giaovienvietnam.com Làm việc nhóm Tái lại hình ảnh dế Choắt qua hình ảnh ngơn ngữ phút a/ Hình ảnh Dế Choắt • Trạc tuổi …………………………………….… • Ngƣời ……………., cánh …………………… , ……………… , râu …………… ……… • Mặt mũi: …………………………….……… • Xƣng hơ:…………………………… • Ăn ở: …………………………….……………  Choắt: …………………………….…………… + Phiếu học tập số b Thái độ Mèn Choắt nào? - Gọi Choắt là: ……………………………………………… - Khi sang thăm nhà Choắt:……………………………… - Khi Choắt nhờ giúp đỡ: ………………………………  Dế Mèn: + Phiếu học tập số Trƣớc trêu chị Sau trêu chị Cốc Cốc Kết Hành động Thái độ + Phiếu học tập số Nghệ thuật Nội dung Ý nghĩa Giaovienvietnam.com TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 3.1 HĐ 1: Xác định vấn đề a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức sống vào nội dung học b) Nội dung: GV hỏi, HS trả lời c) Sản phẩm: Câu trả lời HS d) Tổ chức thực hiện: B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) ? Em xem phim hay đọc truyện kể sai lầm ân hận chƣa? Khi đọc, xem, em có suy nghĩ gì? B2: Thực nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi GV B4: Kết luận, nhận định (GV): Nhận xét câu trả lời HS kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức 3.2 HĐ 2: Hình thành kiến thức 3.2.1 Đọc – hiểu văn I TÌM HIỂU CHUNG Tác giả a) Mục tiêu: Giúp HS nêu đƣợc nét nhà văn Tơ Hồi tác phẩm “Dế mèn phiêu lƣu kí” nhƣ đoạn trích “Bài học đƣờng đời đầu tiên” b) Nội dung: - GV hƣớng dẫn HS đọc văn đặt câu hỏi - Hs đọc, quan sát SGK tìm thơng tin để trả lời câu hỏi GV c) Sản phẩm: Câu trả lời HS d) Tổ chức thực HĐ thầy trò Sản phẩm dự kiến B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) - Tơ Hồi (1920 – 2014) - u cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi - Tên: Nguyễn Sen ? Nêu hiểu biết em nhà văn - Quê: Hà Nội T Giaovienvietnam.com Tô Hồi? - Ơng viết văn từ trƣớc B2: Thực nhiệm vụ CMT8/1945 GV hƣớng dẫn HS đọc tìm thơng tin - Có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi HS quan sát SGK - Các tác phẩm chính: “Võ sĩ Bọ Ngựa”, B3: Báo cáo, thảo luận “Dê Lợn”, “Đôi ri đá”, “Đảo hoang”… GV yêu cầu HS trả lời HS trả lời câu hỏi GV B4: Kết luận, nhận định (GV) Nhận xét câu trả lời HS và chốt kiến thức lên hình Tác phẩm a) Mục tiêu: Giúp HS - Biết đƣợc nét chung văn (Thể loại, kể, bố cục…) b) Nội dung: - GV sử dụng KT đặt câu hỏi, sử dụng KT khăn phủ bàn cho HS thảo luận nhóm - HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hồn thành nhiệm vụ c) Sản phẩm: Câu trả lời phiếu học tập hoàn thành HS d) Tổ chức thực HĐ thầy trò Sản phẩm dự kiến B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) a) Đọc tìm hiểu thích - Hƣớng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc - HS đọc theo hƣớng dẫn Giaovienvietnam.com - Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ: ? Truyện “Dế mèn phiêu lƣu kí” thuộc loại truyện nào? b) Tìm hiểu chung Dựa vào đâu em nhận điều đó? - Văn truyện đồng ? Truyện sử dụng kể nào? Dựa vào đâu em nhận thoại tiếng nhà ngơi kể đó? Lời kể ai? văn Tơ Hồi ? Văn chia làm phần? Nêu nội dung - Hệ thống nhân vật loài phần? vật (nhân vật chính: Dế B2: Thực nhiệm vụ Mèn) HS: - Sử dụng thứ (lời - Đọc văn kể Dế Mèn) - Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’ - Văn chia làm phần + phút đầu, HS ghi kết làm việc phiếu cá nhân + P1: Từ đầu …sắp đứng đầu + phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận ghi thiên hạ kết vào ô phiếu học tập, dán phiếu cá nhân  Bức chân dung tự hoạ vị trí có tên Dế Mèn GV: + P2: cịn lại: - Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần)  Bài học đƣờng đời đầu - Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm tiên B3: Báo cáo, thảo luận HS: Trình bày sản phẩm nhóm Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần) GV: - Nhận xét cách đọc HS - Hƣớng dẫn HS trình bày cách nhắc lại câu hỏi B4: Kết luận, nhận định (GV) - Nhận xét thái độ học tập & sản phẩm học tập HS - Chốt kiến thức chuyển dẫn vào mục sau Giaovienvietnam.com II TÌM HIỂU CHI TIẾT Bức chân dung tự hoạ Dế Mèn a) Mục tiêu: Giúp HS - Tìm đƣợc chi tiết nói ngoại hình, hành động, suy nghĩ ngơn ngữ Dế Mèn - Đánh giá nét đẹp nét chƣa đẹp Dế Mèn b) Nội dung: - GV sử dụng KT mảnh ghép cho HS thảo luận - HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hồn thiện nhiệm vụ - HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần) c) Sản phẩm: Phiếu học tập HS hoàn thành, câu trả lời HS d) Tổ chức thực HĐ thầy trò B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) * Vòng chuyên sâu (7 phút) - Chia lớp làm nhóm nhóm: Sản phẩm dự kiến Hình Hàn Suy Ngơn dáng h nghĩ ngữ động - Yêu cầu em nhóm đánh số 1,2,3… (nếu nhóm) 1,2,3,4,5,6 (nếu nhóm) - - đạp - - Phát phiếu học tập số & giao nhiệm vụ: chàng phan tợn Dế Nhóm 1,2: Tìm chi tiết miêu tả hình dáng dế h Dế Mèn phác cho là Nhóm 3,4: Tìm chi tiết miêu tả hành động niên h Dế Mèn cƣờng - vũ giỏi Nhóm 5,6: Tìm chi tiết nói suy nghĩ tráng lên Dế Mèn + phàn tƣởng: * Vòng mảnh ghép (8 phút) càng: h - Tạo nhóm (các em số tạo thành nhóm I mẫm phạc - Tôi - Gọi Tôi Choắt - “chú mày”, Tôi xƣng “anh” lầm cử Gọi chị Giaovienvietnam.com
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG