0

SINH LÝ VỀ CẢM GIÁC

65 4 0
  • SINH LÝ VỀ CẢM GIÁC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:26

sinh lý cảm giác Nguyễn Thị Bình Bộ môn Sinh lý học Trờng Đại học Y Hà Nội Dẫn truyền Cảm giác Xúc giác Mục tiêu học tập Sau học xong học viªn cã khả năng: Trình bày đợc tính chất chung Receptor Trình bày đợc receptor, ng dn truyn, trung tâm đặc điểm cảm giác nông Trình bày đợc receptor, đờng dẫn truyền, trung tâm đặc điểm cảm giác sâu Mục tiêu học tập Sau hc xong hc viên có kh nng: Trình bày đợc Receptor, đờng dẫn truyền trung tâm cảm giác vị giác Trình bày đợc receptor, ng dn truyn trung tâm đặc điểm cảm giác khứu giác Trình bày đợc receptor, đờng dẫn truyền, trung tâm đặc điểm cảm giác thị giác Trình bày đợc receptor, đờng dẫn truyền, trung tâm đặc điểm cảm giác thính giác Nội dung Sinh lý receptor Cảm giác xúc giác Cảm giác nóng- lạnh Cảm giác đau Cảm giác sâu (cảm giác thể) Các giác quan: * Cảm giác vị giác * Cảm giác khứu giác * Cảm giác thị giác * Thính giác Receptor xúc giác Sinh lý receptor Phân loại receptor: Theo vị trí Ngoai: c/g xúc giác, t0,đau Trong:Re hoá học, áp suất Theo kích thích Theo cảm giác mà tiếp nhận Theo tốc độ thích nghi Receptor xúc giác Đặc tính chung receptor Đáp ứng với kích thích đặc hiệu Tơng quan lợng cảm giác(S) kích thích(R) Biến đổi kích thích cảm giác thành xung động TK Có khả thích nghi Thị giác Mắt Receptor ánh sáng Dẫn truyền cảm giác thị giác Nhận cảm cảm giác thị giác vỏ nÃo Đặc điểm cảm giác thị giác Cấu tạo mắt Thị giác Receptor ánh sáng Tb que: asáng đen-trắng Rhodopsin (scotopsin+ retinal 11cis) Tb nón: as màu Phức hợp retinal+photopsin Bớc sóng 445mm/lam Bớc sóng535/lục Bớc sóng570/đỏ Thị giác (Receptor) thị giác Chặng :Võng mạc chéo TG Chặng 2: Dải thị Chặng 3: Thể gối (N tạo thành bó) Vỏ nÃo t/gthuỳ chẩm Thị giác (Nhận cảm vỏ nÃo) Sơ cấp: Tơng phản màu chiều sâu Thứ cấp: Phân tích ý nghĩa c/g thị giác, hình thể, dạng chiều, chi tiết màu sắc Thị giác (Đặc điểm c/g thị giác) Nhận cảm as theo chế quang học Nhìn: Phối hợp thấu kính hội tụ/ mắt, đồng tử, võng mac, receptor, dẫn truyền TK, trung tâm vỏ nÃo\ Hình ảnh Rhodopsin Scotopsin + Retinal: TB que/đen, trắng Retinal+ Photopsin: TB nón/nhìn màu Kết hợp ảnh/vật/võng mạc vỏ nÃo Khoảng cách chuyển động/vật Phối hợp nhìn, sờ vận động nhÃn cầu thính giác Receptor nhận cảm thính giác Dẫn truyền tín hiệu từ receptor hệ TKTW Trung tâm nhận cảm giác thính giác vỏ nÃo Đặc điểm cảm giác thính giác thính giác (Dẫn truyền âm thanh) thính giác (Receptor) Cơ quan Corti: ã Vị trí: Màng đáy/tai ã Ctạo:Tb lông, kênh K+ (đóng mở theo chiều nghiêng sợi lông) ãCửa sổ bầu dục rung rung màng đáy TB lông rung Nghiêng thang tiền đình: Khử cực Ngợc lại: u phân cực thính giác (Đờng dẫn truyền) Sợi trục Cq Corti t ắ B éo ch Đi thẳng Hành nÃo (Nhân ốc tai) Hành nÃo (Nhân trám trên) Đồi thị Vỏ nÃo (thính giác) thính giác (Đặc điểm c/g thính giác) Âm tần số 16- 20.000Hz; Phân biệt cờng độ, âm sắc, hoà âm, phản âm Nghe: Truyền âm khuếch đại âm X/định đợc nguồn âm âm Bù trừ chức quan thị giác thính giác Các vùng chức nghe nói Cảm giác sõu Đờng dẫn truyền cảm giác sâu: Vỏ nÃo N/hạch gai Cột sau tuỷ Hành nÃo Đồi thị Thuỳ ®Øn h c c ứ a th urd ý B ú Vỏ tiểu nÃo Cột trắng C oll, ủy bên cïng bªn G g t i s h sau c e Ko ý thức Fl ng Flechsig, Gowers Sõ G Tđ y-t owe iĨ r s u n· oc Cột trắng Vỏ TN đối bên o bên ®èi diƯn DÉn trun c/g ®au ... giác Trình bày đợc receptor, đờng dẫn truyền, trung tâm đặc điểm cảm giác thính giác Nội dung Sinh lý receptor Cảm giác xúc giác Cảm giác nóng- lạnh Cảm giác đau Cảm giác sâu (cảm giác thể)... quan: * Cảm giác vị giác * Cảm giác khứu giác * Cảm giác thị giác * Thính giác Receptor xúc giác Sinh lý receptor Phân loại receptor: Theo vị trí Ngoai: c/g xúc giác, t0,đau Trong:Re hoá học, áp... giác đau Trung tâm c/g đau: C/trúc lới/thân nÃo, trung tâm dới vỏ:nhận thức đau tạo đ/ tâm lý Vỏ nÃo: Ptích c/g tinh vi, vị trí, mức độ đau Đặc điểm c/g đau:     Re ®au k thÝch nghi KÌm
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH LÝ VỀ CẢM GIÁC, SINH LÝ VỀ CẢM GIÁC