0

Đề tài NHỮNG BÀI TẬP BỔ TRỢ đòn đá đạp NGANG

28 8 0
  • Đề tài NHỮNG BÀI TẬP BỔ TRỢ đòn đá đạp NGANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỔ VÕ VOVINAM  TIỂU LUẬN MÔN HỌC Đề tài: NHỮNG BÀI TẬP BỔ TRỢ ĐÒN ĐÁ ĐẠP NGANG Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Nga Sinh viên thực hiện: Trần Công Ánh MSSV: DE160032 Lớp: SU1614 Năm học: 2021 Đà Nẵng, ngày 23 tháng năm 2021 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Chữ ký giáo viên LỜI CẢM ƠN - Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo mơn Vovinam, người có am hiểu võ thuật môn sinh, võ sinh bạn bè giúp đỡ tơi q trình làm tiểu luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với cô giáo Phạm Thị Nga người bạn lớp SU1614 tận tình bảo giúp em hồn thành tiểu luận Trong trình tham gia học hỏi em thường hay mắc phải nhiều sai sót khả tiếp thu chậ m lúc thầy bạn đà diều dắt em để em hồn thành tốt tiểu luận tiểu luận em cịn nhiều sai sót mong thầy thơng cảm giúp em Xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG : PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn việc nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục đích nghiên cứu chung + Học thêm tập kĩ thuật 1.3.2 Mục đích nghiên cứu cụ thể CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết đòn đá đạp ngang 2.2 Cơ sở lý thuyết xây dựng luyện tập địn đá đạp ngang 2.3: Cơ sở lí thuyết để thực đòn đá đạp ngang nhanh mạnh + Luyện tập với dụng cụ 2.4: Cơ sở lí thuyết để khống chế địn đá đạp ngang CHƯƠNG : Nội dung nghiên cứu 11 3.1 Luyện tập đòn đá đạp ngang nhanh 11 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 11 3.1.2 Hoạt động nghiên cứu 11 3.1.3 Nội dung kết 12 3.2 Luyện tập đòn đá đạp ngang nhanh mạnh 13 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 15 3.3: Cơ sở lí thuyết để khống chế lực địn đá đạp ngang 18 3.3.1: Phương pháp nghiên cứu 20 Chương 4: Kết luận, đề nghị 23 4.1.Kết luận chung 23 4.1.1 23 Kết luận nghiên cứu đề tài 4.2.1 23 Đề nghị với Tổ Vovinam 4.2.2 23 Đề nghị với Đại học FPT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 CHƯƠNG : PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài + Trong đôi tay người rèn luyện khéo léo, chuẩn xác trình lớn lên, sinh hoạt, lao động – gần thứ dùng tới đơi cánh tay đơi chân biết đến cử động đi, đứng, chạy nhảy,… + Đơi chân có sức mạnh bắp lớn, lại thiếu linh hoạt xác cần thiết cho võ thuật Rõ ràng tạo hóa cho đơi chân nửa khả võ thuật, nửa lại, phải tự tìm lấy Đó bổ trợ sau đây, thiết kế để đơi chân vượt khỏi rào cản tạo hóa để sở hữu tính chất cần thiết cho địn đá thăng bằng, sức mạnh, xác…  Các tập sau điều cần thiết cho bạn, bạn võ sinh Vovinam, Taekwondo, Karate, hay Muay Thái, Kickboxing… 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn việc nghiên cứu đề tài - Ý nghĩa khoa học: Tìm hiểu cách xây dựng để tập luyện địn nhanh, mạnh, xác kỹ thuật gây sát thương cho đối thủ giảm thiểu tối đa sát thương cho - Ý nghĩa thực tiễn: có khả tung địn đá tránh đối thủ công từ xa trận đấu thi đấu đối kháng - Tăng cường thêm kiến thức võ đối kháng, nâng cao sức khỏe , tăng cường thể lực thăng cho thể - 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.3.1 Mục đích nghiên cứu chung - Hoàn thành tiểu luận Võ Vovinam : Bài tiểu luận nghiên cứu vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực võ thuật - Đưa tài liệu tham khảo cho cho người đọc người xem hiểu sâu đòn đá Học thêm tập kĩ thuật 1.3.2 Mục đích nghiên cứu cụ thể - Luyện tập thăng cho thể cho đôi chân khỏe - Luyện tập tập bổ trợ đòn đá đạp ngang (nhanh mạnh) - Luyện tập đòn đá kết hợp với di chuyển (nhanh,mạnh bền) CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết đòn đá đạp ngang - Cách thực đá đạp ngang: + Bước 1: Rút cao đầu gối , đông thời xoay ngang gót chân trụ, cạnh ngồi bàn chân hướng trước + Bước 2: Vặn hông bật cẳng chân thẳng phía mục tiêu cạnh bàn chân gót chân Khi chạm mục tiêu, cỗ chân phải gồng cứng, hơng gót chân nằm đường thẳng + Bước 3+4: Thu cẳng chân tư rút gối trở thủ ban đầu 2.2 Cơ sở lý thuyết xây luyện tập đòn đá đạp ngang Phương pháp: Tìm hiểu chọn lọc - Khái niệm địn đá đạp ngang :  Dùng cạnh ngồi bàn chân gót chân để cơng vào cỗ, ngực, bụng đối thủ - Tốc độ đòn đá khơng tốc độ địn mà phản xạ nhanh thể chuẩn bị thủ thể tung địn muốn rèn luyện tốc độ ta phải phối hợp rèn luyện sức nhanh rèn luyện phản xạ tốt - Phương pháp: + Nâng cao tần số hoạt động + Tăng cường khả quan sát tốt + Hoàn thiện thêm nhân tố ảnh hưởng đến địn đá 2.3 Cơ sở lí thuyết để thực đòn đá đạp ngang nhanh mạnh - Khái niệm sức mạnh tốc độ: tốc độ khả mà người có Sức mạnh là khả người khắc thể đạt khoảng thời gian phục lực cản bên chống lại định họ đạt tốc độ tối lực cản nhờ nỗ lực của cơ bắp đa Để có địn cơng nguy hiểm đá tầm cao phải tập luyện cho đơi chân duỗi thẳng chẳng hạn xoạc, ép dọc, ép ngang, Đôi chân người khối mạnh Khác với cử động sống đi,đứng, chạy, nhảy, Trong địn đá, yếu tố “sức mạnh” khả kết hợp sức mạnh với nhiều yếu tố riêng bắp độ hợp lý, tạo nên hài hòa: đủ nhanh để đối thủ không tránh được, đủ chậm để bắp có thời gian phát lực, trì lực cách cân tồn địn đá Để có điều đó, nên làm tập tập sức mạnh dành riêng cho cú đá, cho từ từ làm quen chuyển động phát lực địn đá 2.4 Cơ sở lí thuyết để khống chế địn đá đạp ngang Trong thi đấu đối kháng đá đạp ngang không xem địn chí mạng sát thương gây thấp địn khác điển đá tạt , nhiên học võ để tự vệ để rèn luyện sức khỏe người nên tập để tự vệ kiểm soát đòn đá, giảm nguy hiểm đến người nhận đòn đá - Tăng tần số tăng tốc độ tập, tập luyện kĩ thuật để dễ dàng khống chế lực đòn đá chuẩn xác làm lại động tác nhiều lần ● Kết quả: tăng cường độ dẻo dai cho chân giúp chung ta đòn nhanh hiệu ● Kĩ thuật Xoạc chân Cường độ tập luyện ngày Thời gian luyện tập Cường độ Thời gian luyện tập luyện tập đầu ngày đầu ngày cuối ngày cuối lần/ hiệp hiệp: 20s lần/ 1 hiệp: hiệp phút lần/ 1 hiệp : hiệp phút dọc Xoạc chân lần/1 hiệp hiệp:20s ngang 3.2 Luyện tập đòn đá đạp ngang nhanh mạnh 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 1.Tìm hiểu, học hỏi kĩ thuật đá đạp ngang nhanh mạng thông qua người có kinh nghiệm võ thuật Bài tập tăng tốc độ đòn chân, nhảy qua dây lần liên tiếp 2.Lựa chọn tập phù hợp với thân 3.Lựa chọn dụng cụ phù hợp 4.Đưa lịch trình tập phù hợp với nội dung kết Kết đầu : Bảng thống kê luyện tập Kỹ thuật Cường độ tập luyện Thời gian nghỉ Bật nhảy qua dây 20 lần/ hiệp phút/ hiệp Đứng nhảy chỗ 30 lần/ hiệp phút/ hiệp Bài tập kết hợp với dây 10 lần/ hiệp 2phút/ hiệp Kết cuối : Kỹ thuật Cường độ tập luyện thời gian nghĩ Bật nhảy qua dây 40 lần/ hiệp 30s/ hiệp Đứng nhảy chỗ 40 lần/ hiệp 30s/ hiệp Bài tập kết hợp với dây 30 lần/ hiệp phút/ hiệp 3.3: Cơ sở lí thuyết để khống chế lực đòn đá đạp ngang 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu tập youtube Hướng dẫn kỹ thuật đá ngang – Võ thuật - Lựa chọn tập phù hợp cho thân - - Lựa chọn dụng cụ phù hợp bao cát lựa chọn tốt - Lên lịch luyện tập Nội dung kết quả: Bài tập đá đá đạp ngang mạnh - B1: Đứng tư thủ -B2: Rút cao đầu gối , đơng thời xoay ngang gót chân trụ, cạnh ngồi bàn chân hướng trước -B3: Vặn hông bật cẳng chân thẳng phía mục tiêu cạnh bàn chân gót chân Khi chạm mục tiêu, cỗ chân phải gồng cứng, hơng gót chân nằm đường thẳng - B4: Thu cẳng chân trở tư thủ *Kết đầu : Bảng thống kê luyện tập Kỹ thuật Cường độ tập luyện Nhấc gối cao 10 lần/ Xoay chân trụ Thời gian giữ nguyên động tác Thời gian nghỉ hiệp 15s 30s 10 lần/ hiệp 15s 30s Tung cước 10 lần/ hiệp 5s phút kết hợp bổ trợ 10 lần/ hiệp phút *Kết cuối Kỹ thuật Cường độ tập luyện Thời gian giữ nguyên động tác Thời gian nghỉ Nhấc gối cao 10 lần/ hiệp 30s 15s Xoay chân trụ 10 lần/ hiệp 30s 15s Tung cước 20 lần/ hiệp 15s 30s kết hợp bổ trợ 20 lần/ hiệp phút - Kết luận: Bài tập giúp giữ thăng tốt hơn, đá nhanh mạnh đồng thời giúp tìm cách đá đạp ngang hiệu khống chế lực hợp lí cách xoay chân trụ kết hợp với vài động tác hợp lí - Kết : Đã hoàn thành tập Chương 4: Kết luận, đề nghị 4.1 Kết luận chung 4.1.1 Kết luận nghiên cứu đề tài - Qua trình thực nghiên cứu đề tài nguyên đòn đá đạp ngang, sau trải qua q trình tập luyện, thử nghiệm kết quả, so sánh kết tham khảo người có chun mơn để đưa thay đổi kết luận cho tiểu luận Tôi nhận thấy từ nguyên lý tập giúp cho học sinh sinh viên hiểu sâu đòn đá đạp ngang cách địn hợp lí tránh gây nguy hiểm - Từ kết luận phần trên, thấy đề tài phù hợp với võ sinh mong muốn tìm hiểu địn đá gây nguy hiểm gây hiểm hóc chí mạng thi đấu đối kháng mà giúp dễ dàng đạt lợi 4.2.1: Đề nghị với Tổ Vovinam - Qua kỳ học Vovinam trường, em cảm thấy việc giảng dạy tổ chức luyện tập tổ môn tốt Để nâng cao tinh thần dạy tốt, học tốt cá nhân sinh viên, thầy cần có buổi sinh hoạt tất lớp để rèn luyện sức khỏe tinh thần đồn kết mơn phái mơn sinh tạo hoạt động thú vị cho sinh viên giải đối kháng 4.2.2: Đề nghị với Đại học FPT - Qua kỳ học Vovinam trường, em xin đề nghị nhà trường xem xét vịm mái che nên mở rộng diện tích để tránh ánh nắng hắt vào để đảm bảo tốt mặt thể chất tinh thần cho võ sinh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO link video: https://www.youtube.com/watch? v=e_poBOx4sHA&ab_channel=VovinamFanclub https://yeuthichvothuat.wordpress.com/2016/12/07/cac-loi-da-canban-trong-vovinam/ - Các link tham khảo đòn đá đạp ngang hiệu khác : - https://www.youtube.com/watch?v=_qXkkDOmjE&ab_channel=Tr%E1%BA%A7nNh%C6%B0T %C3%BAAcademy - https://www.youtube.com/watch?v=DB1A5G7-t6c&ab_channel=V %C3%B5Thu%E1%BA%ADtTV ... đạp ngang 2.2 Cơ sở lý thuyết xây dựng luyện tập đòn đá đạp ngang 2.3: Cơ sở lí thuyết để thực địn đá đạp ngang nhanh mạnh + Luyện tập với dụng cụ 2.4: Cơ sở lí thuyết để khống chế đòn đá đạp ngang. .. bổ trợ đòn đá đạp ngang (nhanh mạnh) - Luyện tập đòn đá kết hợp với di chuyển (nhanh,mạnh bền) CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết đòn đá đạp ngang - Cách thực đá đạp ngang: + Bước 1:... phút dọc Xoạc chân lần/1 hiệp hiệp:20s ngang 3.2 Luyện tập đòn đá đạp ngang nhanh mạnh 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 1.Tìm hiểu, học hỏi kĩ thuật đá đạp ngang nhanh mạng thơng qua người có kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài NHỮNG BÀI TẬP BỔ TRỢ đòn đá đạp NGANG , Đề tài NHỮNG BÀI TẬP BỔ TRỢ đòn đá đạp NGANG