0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

18 7 0
  • BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:32

Lý do chọn đề tàiSự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và triển của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh xã hội càng phát triển thì công tác kế tác càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực, không thể thiếu trong quản lí kinh tế của nhà nước và của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả đều phải nắm bắt được các thông tin về “ chi phí đầu vào ” và “ kết quả đầu ra” một cách kịp thời chính xác và để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho hoạt động của doanh nghiệp mình, các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa hiệu quả các nguồn lực, vận dụng tối đa các chính sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí và hướng tới mục đích “ kết quả đầu ra ” càng cao, càng tốt, hay để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu và tính và tính toán kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào sản xuất kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy doanh nghiêp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là hướng tới lợi nhuận nên bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại : CÔNG TY TNHH SXTM NHẬT TÂN TIẾN PHÁT, em đã chọn đề tài KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM để nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ BÌNH DƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH KẾ TỐN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Loan Học sinh thực tập : Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp : 02-KT02 Phú Giáo MSTT : 15 Phú Giáo, ngày 04 tháng 10 năm 2020 Lời cám ơn Trên thực tế thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa tài – kế tốn với tri thức tâm huyết mình, khơng quản đường xá xa xơi, trời mưa hay nắng đến Phú Giáo Huyện vùng sâu vùng xa Tỉnh Bình Dương để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, học kỳ Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ thu hoạch em khó hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Bài báo cáo thực tập thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế em hạn chế cịn nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương đặc biệt thầy khoa Tài kê tốn trường tạo điều kiện cho em để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Và em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Thúy Loan nhiệt tình hướng dẫn, hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong q trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt đề tài thực tập tốt Em xin chân thành cảm ơn! Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Mai tới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP Đơn vị : Trường Trung Cấp Kinh Tế Bình Dương Khoa: Tài kế kế tốn Họ tên cán hướng dẫn thực tập: Thúy Loan Điện thoại liên lạc: 0918.234.477 Tên học sinh thực tập: Nguyễn Thị Tuyết Mai MSTT: 15 Thời gian thực tập: Từ ngày: 26/09/2020 Đến ngày: 17/10/2020 Nội dung đánh giá Thực nội quy thực tập Thái độ thực tập Ý thức kỷ luật Tác phong Kiến thức chun mơn Khả hồn thành cơng việc Khả hịa nhập thích nghi cơng việc Tính động sáng tạo cơng việc Tốt Khá Trung bình Kém Nhận xét chung:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Điểm đánh giá trình thực tập (theo thang điểm 10): XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thúy Loan SỞ LĐ- TB&XH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bến Cát, ngày tháng năm 20 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Ngành Kế tốn Tin học – Trình độ trung cấp) 1- Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai 2- Ngày, tháng, năm sinh: 29/07/2003 3- Lớp: 02-KT02 Phú Giáo Ngành học: Kế toán doanh nghiệp 4- Tên đề tài: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 5- Họ tên người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Loan Chức vụ: Giảng viên Khoa: Tài – Kế tốn 6- Nội dung dánh giá TT Tiêu chuẩn chấm điểm Thang I Điểm trình làm việc với giáo viên hướng dẫn điểm (GVHD) Có thực cơng việc thời gian qui định Có trao đổi thường xuyên với GVHD Có thái độ mực, biết tiếp thu gợi ý 1 GVHD III Điểm trình bày nội dung báo cáo thực tập 7.0 tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp nộp hạn Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày qui 0.5 0.5 định hình thức Phần 1: Giới thiệu đơn vị 1.0 Điểm GV Phần 2: Kế toán thực tế đơn vị 7.1 Có thực đầy đủ chứng từ, sổ sách theo yêu cầu đề tài 7.2 Trình bày báo cáo 5.0 2.0 3.0 10 Tổng cộng Xếp loại: Lưu ý: Cách đánh giá xếp loại: Xuất sắc Giỏi Khá TBK Từ đến 10 điểm Từ đến cận điểm Từ đến cận điểm Từ đến cận điểm TB Yếu Kém Từ đến cận điểm Từ đến cận điểm Dưới điểm Người đánh giá (kí, ghi rõ họ tên) Lý chọn đề tài Sự đời phát triển ngành kế toán liền với đời triển sản xuất, kinh doanh Khi sản xuất, kinh doanh xã hội phát triển cơng tác kế tác trở nên quan trọng trở thành công cụ đắc lực, khơng thể thiếu quản lí kinh tế nhà nước doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu phải nắm bắt thơng tin “ chi phí đầu vào ” “ kết đầu ra” cách kịp thời xác để đưa định đắn cho hoạt động doanh nghiệp mình, doanh nghiệp muốn tối ưu hóa hiệu nguồn lực, vận dụng tối đa sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí hướng tới mục đích “ kết đầu ” cao, tốt, hay để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, điều phụ thuộc nhiều vào cơng tác tổ chức kiểm sốt khoản chi phí, doanh thu tính tính tốn kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp Bất doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn doanh nghiêp phải nhận thức vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hố định đến kết kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước Mục đích hoạt động doanh nghiệp hướng tới lợi nhuận nên bên cạnh biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thơng tin kịp thời xác để đưa định kinh doanh đắn Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở doanh nghiệp tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động liệt Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng vận dụng lý luận học kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế tốn : CƠNG TY TNHH SX-TM NHẬT TÂN TIẾN PHÁT, em chọn đề tài '' KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM '' để nghiên cứu viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Trang bìa ngồi Trang bìa Lời cảm ơn Nhận xét giáo viên hướng dẫn Lời mở đầu (lý chọn đề tài) Mục lục II NỘI DUNG 1.Thông tin doanh nghiệp Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kết chuyển xác định kết qua kinh doanh kỳ Sổ nhật ký chung Sổ Sổ chi tiết Các chứng từ gồm: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, báo có, hóa đơn bán hàng ĐỀ TÀI 25: KẾ TOÁN BÁN HÀNG –XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng 01/2019 1.Thông tin doanh nghiệp 1.1Thông tin doanh nghiệp: Mã số thuế : 3704908456 cấp ngày 05/01/2005 Tên công ty : Công ty Cổ phần Thịnh Phát Địa chỉ: số Đường 46 KCN VSIP Thuận An Bình Dương Điện thoại: 0274.62822459 Fax: 0274.62698540 Website: www.thinhphat.com Email info@thinhphat.com Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng Người đại diện trước pháp luật công ty : Họ tên: Nguyễn Văn Thành Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 11/01/1975 Dân tộc : kinh Chứng minh nhân dân: 131640108, cấp ngày 27/07/2010, CA Phú Thị cấp Đăng ký thường trú: Khu - Vĩnh Lại - Lâm Thao - Phú Thọ Chổ : P301 - F5 - KĐT Yên Hòa - P Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phầm may mặc Thuế loại doanh nghiệp kê khai nộp a Thuế GTGT (Khấu trừ) : Thuế suất 10% b Thuế TNDN : Thuế suất 20% c ThuếTNCN : Thuế suất lũy tiến 5% đến 35% d Thuế XNK : (Chi tiết theo mặt hàng) e Lệ phí mơn : Bậc : 3.000.000 đồng/năm Số tài khoản ngân hàng : 0281004002119070 ngân hàng VietcomBank-Chi nhánh Bình Dương 1.2 Chế độ kế toán, pháp luật thuế áp dụng doanh nghiệp Hệ thống kế toán áp dụng theo thơng tư số 200/2014/TT-BTC Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng: nhật ký chung Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước Phương pháp khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC: theo phương pháp đường thẳng Phương pháp tính giá thành sản phẩm: theo phương pháp giản đơn 1.3 Số dư đầu tháng 01/2019 số TK TK 155 – chi tiết sau: STT Tên SP Quần jean size S Quần jean size M Quần jean size L Áo sơ mi size S Áo sơ mi size M Áo sơ mi size L ĐVT Cái Cái Cái Cái Cái Cái Số lượng 50 200 150 200 50 100 Đơn giá 95.000 98.000 100.000 46.000 49.000 52.000 Một số nghiệp vu kinh tế phát sinh 2.1.Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AB/17T, số 0000002 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2019/01- 006/CO-LU); Xuất bán lô hàng cho Công ty cổ phần LUSY, MST: 0304680974, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: Số STT Hàng hóa, dịch vụ ĐVT Áo sơ mi size S Cái Áo sơ mi size M Cái Áo sơ mi size L Cái Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán lượng Đơn giá 1.000 87.000 900 89.000 1.200 95.000 Thành tiền 87.000.000 80.100.000 114.000.000 281.100.000 28.110.000 309.210.000 Nợ TK 131: 281.100.000 Có TK 511: 281.100.000 Nợ TK 131: 28.110.000 Có TK 333: 28.110.000 Nợ TK 632 : 191.100.000 Có TK 155 : 191.100.000 2.2Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AB/17T, số 0000003 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2017/01- 007/CO-HN); Xuất bán lô hàng cho Công ty cổ phần Tổng hợp Hà Nội, MST: 0100112532, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: Số STT Hàng hóa, dịch vụ ĐVT Quần jean size S Cái Quần jean size M Cái Quần jean size L Cái Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán lượng Đơn giá 1.000 187.000 1.200 195.000 800 220.000 Thành tiền 187.000.000 234.000.000 176.000.000 597.000.000 59.700.000 656.700.000 Ghi : Kiểm nghiệm giao nhận nhập kho phát thiếu 50 quần jean size S so với hóa đơn (Hai bên thống lập biên xác nhận phần hàng thiếu xác định nguyên nhân thiếu xuất kho, số hàng thiếu bù vào ngày, hóa đơn chứng từ giữ nguyên) Nợ TK 131: 597.000.000 Có TK 511: 597.000.000 Nợ TK 131: 59.700.000 Có TK 333: 59.700.000 Nợ TK 632: 299.750.000 Có TK 155 : 299.750.000 2.3.Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AA/17T số 0000004 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2019/0J- 008/CO-LU); Xuất bán cho Cửa hàng Thời trang Minh Hằng, MST: 3700894710, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: Số STT Hàng hóa, dịch vụ Áo sơ mi size S Quần jean size M Quần jean size L Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán ĐVT Cái Cái Cái lượng 200 250 100 Đơn giá 107.000 198.000 240.000 Thành tiền 21.400.000 49.500.000 24.000.000 94.900.000 9.490.000 104.390.000 Nợ TK 131: 94.900.000 Có TK 511: 94.900.000 Nợ TK 131: 9.490.000 Có TK 333: 9.490.000 Nợ TK 632 : 44.900.000 Có TK 155: 44.900.000 2.4.Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AA/17T số 0000005 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2019/0J- 008/CO-LU); Xuất bán cho Cửa hàng Thời trang Ivy Moda, MST: 3700894945, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: STT Hàng hóa, dịch vụ Áo sơ mi size S Quần jean size M Quần jean size L Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán ĐVT Cái Cái Cái Số lượng Đơn giá 500 107.000 250 198.000 100 240.000 Thành tiền 53.500.000 49.500.000 24.000.000 127.000.000 12.700.000 139.700.000 Nợ TK 131: 127.000.000 Có TK 511: 127.000.000 Nợ TK 131: 12.700.000 Có TK 1561: 12.700.000 Nợ TK 632 : 59.000.000 Có TK 155 : 59.000.000 2.5.Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AA/17T số 0000006 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2019/0J- 008/CO-LU); Xuất bán cho Cửa hàng Thời trang Nem, MST: 3700894123, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: Số STT Hàng hóa, dịch vụ Áo sơ mi size S Quần jean size M Quần jean size L Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán Nợ TK 131: 116.300.000 Có TK 511: 116.300.000 ĐVT Cái Cái Cái lượng Đơn giá 400 107.000 250 198.000 100 240.000 Thành tiền 42.800.000 49.500.000 24.000.000 116.300.000 11.630.000 127.930.000 Nợ TK 131 : 11.630.000 Có TK 333: 11.630.000 Nợ TK 632 : 54.300.000 Có TK 155 : 54.300.000 2.6.Chứng từ số: Ký hiệu HĐ AA/17T số 0000007 ngày 31/01/2019; Hợp đồng số (B-2019/0J- 008/CO-LU); Xuất bán cho Cửa hàng Thời trang Elise, MST: 3700894259, số tiền chưa tốn, thơng tin chi tiết sau: Số STT Hàng hóa, dịch vụ Quần jean size S Quần jean size M Quần jean size L Tổng tiền hàng Thuế GTGT : 10% Tổng tiền toán ĐVT Cái Cái Cái lượng Đơn giá 500 197.000 250 198.000 100 240.000 Thành tiền 98.500.000 49.500.000 24.000.000 172.000.000 17.200.000 189.200.000 Nợ TK 131: 172.000.000 Có TK 511: 172.000.000 Nợ TK 131: 17.200.000 Có TK 333: 17.200.000 2.7.Chứng từ số: PT/01-0050, ngày 31/01/2019, thu tiền bán lý phế liệu không tái sử dụng phân xưởng sản xuất dép nhựa, (Người nộp tiền: Đinh Thị Nga) số tiền 7.000.000 đồng Nợ TK 111: 7.000.000 Có TK 515: 7.000.000 2.8.Báo có số : 010256, ngày 31/01/2019, Ngân hàng báo có lãi tiền gửi tài khoản tháng, số tiền tài khoản VCBank báo có : 1.520.000 đồng Nợ TK 112: 1.220.000 Có TK 515: 1.220.000 2.9.Chứng từ số: PC/01-0056, ngày 31/01/2019, tốn tiền tiếp khách (trưởng phịng kinh doanh tiếp khách hàng Công ty CP Hà Nội); nhà hàng Hồng Gia-MST : 0103648836, hóa đơn bán hàng thơng thường ký hiệu AA/17T số 0023456, ngày 31/01/2019, (Người nhận tiền: Đỗ Thị Nhung), số tiền 5.000.000 đồng Nợ TK 642: 5.000.000 Có TK 111: 5.000.000 2.10.Chứng từ số: PC/01-0057, ngày 31/01/2019, tốn tiền mua văn phịng phẩm cho phận văn phòng; Cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà-MST : 0101879122, hóa đơn bán hàng thơng thường ký hiệu AA/17T số 2256780, ngày 31/01/2019, (Người nhận tiền : Đinh Thị Nga), số tiền 1.550.000 đồng Nợ TK 642 : 1.550.000 Có TK 111: 1.550.000 2.11.Tính giá xuất kho biết giá nhập kho từ sản xuất sau: STT Tên SP ĐVT Số Đơn giá Quần jean size S Quần jean size M Quần jean size L Áo sơ mi size S Áo sơ mi size M Áo sơ mi size L Cái Cái Cái Cái Cái Cái lượng 2.200 2.500 1.500 3.200 900 1.400 97.000 100.000 105.000 47.000 49.000 50.000 Thành tiền 213.400.000 250.000.000 157.500.000 150.400.000 44.100.000 70.000.000 2.12.Giả sử chi phí QLDN, CPBH, CP khác tập hợp kỳ là: 45.000.0000 đ; 28.000.0000 đ; 6.000.000 đ Nợ TK 642: 45.000.0000 Có TK 112: 45.000.0000 Nợ TK 641: 28.000.0000 Có TK 112: 28.000.0000 Nợ TK 811: 6.000.000 Có TK 112: 6.000.000 2.13.Giả sử Doanh thu tài chính, Thu nhập khác tập hợp kỳ là: 5.000.000 đ; 3.000.000 đ Nợ TK 112: 5.000.000 Có TK 515: 5.000.000 Nợ TK 111: 3.000.000 Có TK 711: 3.000.000 2.14.Kết chuyển xác định kết qua kinh doanh kỳ: - Kết chuyển doanh thu bán hàng kỳ: Nợ TK 511: 1.388.300.000 Có TK 911: 1.388.300.000 - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515: 6.220.000 Có TK 911: 6.220.000 - Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711: 10.000.000 Có TK 911: 10.000.000 - Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911: 733.050.000 Có TK 632: 733.050.000 - Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911: 28.000.000 Có TK 641: 28.000.000 - Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp: Nợ TK 911: 51.550.000 Có TK 642: 51.550.000 - Kết chuyển chi phí khác: Nợ TK 911: 6.000.000 Có TK 811: 6.000.000 - Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911: 117.184.000 Có TK 821: 117.184.000 - Kết chuyển lãi: Nợ TK 911: 468.736.000 Có TK 421: 468.000.000 ... Ngành học: Kế toán doanh nghiệp 4- Tên đề tài: KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 5- Họ tên người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Loan Chức v? ?: Giảng viên Khoa: Tài – Kế toán 6- Nội dung dánh giá TT Tiêu chuẩn... GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP Đơn vị : Trường Trung Cấp Kinh Tế Bình Dương Khoa: Tài kế kế tốn Họ tên cán hướng dẫn thực tập: Thúy Loan Điện thoại liên lạc: 0918.234.477 Tên học sinh thực tập: Nguyễn Thị... hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, q trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM