0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

123 5 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:56

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần viễn thông FPT – chi nhánh Huế giai đoạn 2018-2020, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hoạt động bán hàng tại Công ty cổ phần viễn thông FPT – chi nhánh Huế trong thời gian tới. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT – CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trương Thị Trúc Ly Th.S Trương Thị Hương Xuân Lớp: K51E - QTKD MSV: 17K4021321 Niên khóa 2017 - 2021 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Huế, em nhận nhiều nguồn động viên hướng dẫn tận tình từ nhà trường, thầy cô, bạn bè, anh chị Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Huế Trước hết, em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường, khoa QTKD, toàn thể giảng viên chuyên ngành Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế truyền đạt cho em kiến thức bổ ích hỗ trợ cho báo cáo Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh, anh Văn Đình Mây – trưởng phòng kinh doanh 2, anh chị làm viêc Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Huế tạo nhiều điều kiện hỗ trợ nhiệt tình giúp em có nhiều kiến thức bổ ích để hoàn thiện báo cáo này, giúp em học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hỗ trợ cho q trình làm việc em sau Đặc biệt, em xin trân trọng bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Trương Thị Hương Xuân tận tình giúp đỡ, dành nhiều thời gian công sức việc hướng dẫn, định hướng cho em trình thực tập Và cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình, bạn bè người ln bên cạnh sẻ chia, động viên, giúp đỡ để em hồn thành tốt tập cách suôn sẻ Tuy nhiên, hạn chế kiến thức chuyên môn thời gian, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên trình thực báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy giáo, người quan tâm đóng góp ý kiến để báo cáo thêm phần hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn! Huế, ngày tháng năm 2021 Sinh viên thực Trương Thị Trúc Ly Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.1.1 Dữ liệu thứ cấp 5.1.2 Dữ liệu sơ cấp .3 5.2 Phương pháp chọn mẫu 5.2.1 Xác định kích thước mẫu 5.2.2 Xác định phương thức chọn mẫu 5.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .5 Tóm tắt nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 10 1.1 Tổng quan bán hàng 10 1.1.1 Các khái niệm bán hàng .10 1.1.2 Vai trò hoạt động bán hàng 1.1.3 Mục tiêu hoạt động bán hàng .3 1.1.4 Các đặc điểm hoạt hoạt động bán hàng .4 1.1.5 Các hình thức bán hàng 1.1.6 Nội dung hoạt động bán hàng 1.2 Hệ thống tiêu nghiên cứu hoạt động bán hàng .8 1.2.1 Chỉ tiêu doanh thu 1.2.2 Chỉ tiêu chi phí .9 1.2.3 Chỉ tiêu lợi nhuận 1.2.4 Chỉ tiêu lợi nhuận gộp 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng doanh nghiệp 10 1.3.1 Nhóm yếu tố bên ngồi 10 SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD i Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân 1.3.1.1 Khu vực hán hàng 10 1.3.1.2 Khách hàng .11 1.3.1.3 Đối thủ cạnh tranh 11 1.3.2 Sản phẩm, dịch vụ sách sản phẩm dịch vụ 12 1.3.3 Giá sản phẩm, dịch vụ 13 1.3.4 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 13 1.3.5 Truyền thông 15 1.3.6 Nhân viên bán hàng 15 1.3.6.1 Khái niệm nhân viên bán hàng 16 1.3.6.2 Các yêu cầu nhân viên bán hàng FPT Telecom 16 1.3.7 Các yếu tố hỗ trợ hoạt động bán hàng 18 1.3.8 Tổng quan số kết nghiên cứu liên quan đề xuất mơ hình nghiên cứu 18 1.3.8.1 Một số đề tài nghiên cứu có liên quan nước 18 1.3.8.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 19 1.4 Cơ sở thực tiễn 22 1.4.1 Thực trạng ngành viễn thông internet 22 1.4.2 Thị trường viễn thông internet thành phố Huế .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ 24 1Tổng quan công ty cổ phần viễn thông FPT FPT Telecom chi nhánh Huế 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .24 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .26 2.1.4 Thực trạng hoạt động bán hàng công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế .27 2.1.5 Tình hình nguồn nhân lực .29 2.1.6 Tình hình nguồn vốn kinh doanh 30 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh .31 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng Công ty cổ phần PFT – chi nhánh Huế 33 SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD ii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân 2.2.1 Cơ cấu mẫu nghiên cứu 33 2.2.2 Kiểm định phù hợp thang đo .38 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .40 2.2.5 Phân tích hồi quy đa biến 43 2.2.5.1 Phân tích tương quan 43 2.2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 45 2.2.8 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng FPT Telecom 47 2.2.8.1 Kiểm định nhóm nhân tố Thương hiệu 47 2.2.8.2 Đối với nhóm nhân tố Chính sách giá 48 2.2.8.3 Đối với nhóm nhân tố Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 49 2.2.8.4 Kiểm định nhân tố Hoạt động truyền thông .50 2.2.8.5 Kiểm định nhân tố Công cụ hỗ trợ bán hàng .51 2.2.8.6 Kiểm định nhân tố Nhân viên bán hàng .52 2.2.8.7 Đánh giá hoạt động bán hàng 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT – CHI NHÁNH HUẾ 56 4.1 Phân tích ma trận SWOT cơng ty 56 4.2 Định hướng phát triển công ty 58 4.3 Giải pháp cho nhóm nhân tố 59 4.3.1 Giải pháp cho nhóm nhân tố Cơng cụ hỗ trợ bán hàng 59 4.3.2 Giải pháp cho nhóm nhân tố Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 60 4.3.3 Giải pháp cho nhóm nhân tố Thương hiệu .60 4.3.4 Giải pháp nhân tố sách giá 61 4.3.5 Giải pháp cho nhóm nhân tố Hoạt động truyền thông .61 4.3.6 Giải pháp nhóm nhân tố Nhân viên bán hàng 62 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 65 Kết luận 65 Hạn chế đề tài 66 3.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 66 3.2 Đối với quan quản lý Nhà nước .66 SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD iii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD iv Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) FPT Telecom Công ty cổ phần viễn thông FPT CTKM Chương trình khuyến KH Khách hàng NV Nhân viên NVBH Nhân viên bán hàng Sig Significance (Mức ý nghĩa) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê khoa học xã hội) VNPT Vietnam Posts and Telecommunications Group (Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam) CT Chương trình CTKM Chương trình khuyến HĐTT Hoạt động truyền thông SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD v Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức FPT Telecom chi nhánh Huế 26 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu đối tượng điều tra theo giới tính 34 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu đối tượng điều tra theo độ tuổi 35 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu đối tượng điều tra theo nghề nghiệp 36 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu đối tượng điều tra theo thu nhập .37 Biểu đồ 2.5 Các kênh thông tin nhận biết khách hàng 37 SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các chi nhánh FPT Telecom miền trung 24 Bảng 2.2 Tình hình nguồn nhân lực FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 – 2020 29 Bảng 2.3 Tình hình nguồn vốn kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 – 2020 30 Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 2020 31 Bảng 2.5 Kết hoạt động bán hàng FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 2020 32 Bảng 2.6 Cơ cấu mẫu nghiên cứu .33 Bảng 2.7 Hệ số cronbach’s alpha thang đo nghiên cứu 38 Bảng 2.8 Kiểm định KMO Bartlett EFA lần 40 Bảng 2.9 Ma trận xoay nhân tố lần 40 Bảng 2.10 Kiểm định KMO Bartlett EFA lần 41 Bảng 2.11 Ma trận xoay nhân tố lần .42 Bảng 2.12 Kiểm định KMO Bartlett EFA nhóm biến đánh giá chung .42 Bảng 2.13 Kiểm định tương quan Pearson .43 Bảng 2.14 Mơ hình hồi quy tóm tắt 44 Bảng 2.15 Kết phân tích hồi quy đa biến 45 Bảng 2.16 Kiểm đinh độ phù hợp mơ hình 45 Bảng 2.18 Kiểm định One sample T-test nhân tố Thương hiệu 47 Bảng 2.19 Kiểm định One sample T-test nhân tố Chính sách giá 48 Bảng 2.20 Kiểm định One sample T-test với nhóm nhân tố Chất lượng sản phẩm dịch vụ 49 Bảng 2.21 Kiểm định One sample T-test với nhân tố Hoạt động truyền thông 50 Bảng 2.22 Kiểm định One sample T-test nhóm Cơng cụ hỗ trợ bán hàng 51 Bảng 2.23 Kiểm định One sample T-test nhóm Nhân viên bán hàng 52 Bảng 2.24 Kiểm định One sample T-test nhóm nhân tố Hoạt động bán hàng 54 SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD vii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Hiện nay, nước giới nói chung Việt Nam nói riêng không ngừng chạy đua cách mạng công nghệ số Và nói lĩnh vực viễn thơng nhân tố vô quan trọng công phát triển công nghệ số hội nhập kinh tế Đặc biệt thị trường internet băng rộng cố định có cạnh tranh liệt năm gần Trong đó, khách hàng ngày khó tính, u cầu sản phẩm ngày cao doanh nghiệp muốn tồn phải bán sản phẩm Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng sản phẩm doanh nghiệp cần trọng đến hoạt động bán hàng để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đứng vững phát triển thị trường Trước phát triển thị trường mạng viễn thơng nay, địi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu khách hàng so với đố thủ cạnh tranh khác VNPT thâm nhập vào thị trường mạng viễn thông sớm chiếm mạnh thị trường, tiếp sau đời nhà mạng khác Viettel, FPT,… làm cho tính cạnh tranh ngày khốc liệt Đặc biệt, nhà mạng không ngừng nâng cao tốc độ băng thông cố định, cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, đầu tư vào đôi ngũ nhân viên bán hàng nhằm chiếm lĩnh thị trường Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Huế công ty hoạt động 11 năm lĩnh vực viễn thông Huế Với nỗ lực mình, cơng ty có chỗ đứng vững thị trường, cạnh tranh trực tiếp với Viettel, VNPT Tuy nhiên, lợi tiên phong, chênh lệch giá thành sản phẩm dịch vụ khiến công ty gặp nhiều bất lợi việc mang sản phẩm gần đến khách hàng Vì lẽ đó, cơng ty ln đề cao tầm quan trọng đội ngũ nhân viên kinh doanh, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên, hồn thiện quy trình, sách bán hàng Trong q trình thực tập cơng ty, nhận thấy hoạt động bán hàng có ý nghĩa định vị công ty thị trường Đặc biệt năm 2020 năm đầy biến động với dịch COVID 19, ảnh hưởng thiên tai (bão, lũ lụt, rét đậm kéo dài) ảnh hưởng lớn đến kinh tế hoạt động kinh SVTT: Trương Thị Trúc Ly – K51E QTKD Nghenghiep NVBHhieunhucauKH N Hoc sinh sinh vien 55.83 Can bo, cong chuc 53 57.89 Giao vien 44 61.44 Kinh doanh buon ban 12 59.79 49.30 Huu tri Total NVBHnhiettinhlichsu 117 Hoc sinh sinh vien 74.50 Can bo, cong chuc 53 52.60 Giao vien 44 64.48 Kinh doanh buon ban 12 64.42 56.30 Huu tri Total NVBHamhieuvesanpham 117 Hoc sinh sinh vien 63.50 Can bo, cong chuc 53 54.35 Giao vien 44 61.80 Kinh doanh buon ban 12 76.04 40.10 Huu tri Total 117 NVBHcokhanangtuvanthuyet Hoc sinh sinh vien phuc 68.83 Can bo, cong chuc 53 53.64 Giao vien 44 64.56 Kinh doanh buon ban 12 66.79 42.30 Huu tri Total 117 NVBHchamsocKHthuongxuy Hoc sinh sinh vien en Mean Rank 65.83 Can bo, cong chuc 53 54.63 Giao vien 44 64.68 Kinh doanh buon ban 12 58.75 51.80 Huu tri Total 117 Test Statistics a,b NVBHcokhanan NVBHhieunhuca NVBHnhiettinhlic NVBHamhieuves gtuvanthuyetphu NVBHchamsocK uKH hsu anpham c Hthuongxuyen Chi-Square df Asymp Sig .246 970 993 803 1.290 731 1.836 607 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Thu nhap Ranks Thunhap NVBHhieunhucauKH N Duoi trieu 65.25 Tu trieu den trieu/thang 13 61.88 Tu trieu den 10 trieu/thang 56 59.66 Tren 10 trieu/thang 44 59.16 Total NVBHnhiettinhlichsu 119 Duoi trieu 60.33 Tu trieu den trieu/thang 13 60.88 Tu trieu den 10 trieu/thang 56 57.05 Tren 10 trieu/thang 44 63.44 Total NVBHamhieuvesanpham 119 Duoi trieu 72.00 Tu trieu den trieu/thang 13 61.31 Tu trieu den 10 trieu/thang 56 57.37 Tren 10 trieu/thang 44 61.33 Total 119 NVBHcokhanangtuvanthuyet Duoi trieu phuc Tu trieu den trieu/thang 67.46 56 56.69 Tren 10 trieu/thang 44 60.69 119 74.25 13 55.58 Tu trieu den 10 trieu/thang 56 57.26 Tren 10 trieu/thang 44 62.85 Total 119 Test of Homogeneity of Variances df1 df2 Sig 1.412 115 243 571 115 635 CLSPDV 1.362 115 258 HDTT 1.501 115 218 CSG 69.67 13 NVBHchamsocKHthuongxuy Duoi trieu en Tu trieu den trieu/thang TH Tu trieu den 10 trieu/thang Total Levene Statistic Mean Rank 2.136 545 CCHTBH 2.623 115 054 NVBH 2.989 115 034 ANOVA Sum of Squares TH CSG CLSPDV HDTT CCHTBH NVBH Between Groups df Mean Square 1.453 484 Within Groups 112.913 115 982 Total 114.366 118 2.865 955 Within Groups 71.899 115 625 Total 74.764 118 1.378 459 Within Groups 63.507 115 552 Total 64.885 118 3.353 1.118 Within Groups 91.868 115 799 Total 95.221 118 3.824 1.275 Within Groups 86.495 115 752 Total 90.319 118 854 285 Within Groups 85.284 115 742 Total 86.138 118 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig .493 688 1.527 211 832 479 1.399 247 1.695 172 384 765 Phụ lục 3.9 Kiểm định One sample T-test nhóm nhân tố One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Congtycouytintrenthitruong 119 3.66 1.291 118 DetiepcanDV 119 2.99 1.211 111 Hinhanhtot 119 3.17 1.167 107 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper Congtycouytintrenthitruong 5.611 118 000 664 43 90 DetiepcanDV -.076 118 940 -.008 -.23 21 Hinhanhtot 1.571 118 119 168 -.04 38 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NVBHhieunhucauKH 119 3.90 942 086 NVBHnhiettinhlichsu 119 4.15 997 091 NVBHamhieuvesanpham 119 4.05 1.040 095 119 3.96 1.020 094 119 4.01 1.029 094 NVBHcokhanangtuvanthuyet phuc NVBHchamsocKHthuongxuy en One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper NVBHhieunhucauKH 10.409 118 000 899 73 1.07 NVBHnhiettinhlichsu 12.597 118 000 1.151 97 1.33 NVBHamhieuvesanpham 11.015 118 000 1.050 86 1.24 NVBHcokhanangtuvanthuy etphuc NVBHchamsocKHthuongx uyen 10.245 118 000 958 77 1.14 10.688 118 000 1.008 82 1.20 One-Sample Statistics N Mean Chatluongtotdobencao Nhieugoicuocvakenhtruyenhi nh Mangtocdocao Std Deviation Std Error Mean 119 3.97 863 079 119 3.94 876 080 119 4.11 852 078 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t Chatluongtotdobencao Nhieugoicuocvakenhtruy enhinh Mangtocdocao df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 12.217 118 000 966 81 1.12 11.718 118 000 941 78 1.10 14.209 118 000 1.109 95 1.26 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CTquangcaothuhut 119 3.68 974 089 CapnhatTTKMnhanhchong 119 3.71 1.052 096 NhieuCTKMhapdan 119 3.61 1.019 093 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper CTquangcaothuhut 7.626 118 000 681 50 86 CapnhatTTKMnhanhchong 7.316 118 000 706 51 90 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper CTquangcaothuhut 7.626 118 000 681 50 86 CapnhatTTKMnhanhchong 7.316 118 000 706 51 90 NhieuCTKMhapdan 6.480 118 000 605 42 79 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NVBHmangdaydudongphuc 119 4.11 1.048 096 Toroicodayduthongtin 119 4.08 993 091 119 4.04 942 086 NVBHtandungtotcongcuhotro BH One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper NVBHmangdaydudongphuc 11.547 118 000 1.109 92 1.30 Toroicodayduthongtin 11.818 118 000 1.076 90 1.26 12.062 118 000 1.042 87 1.21 NVBHtandungtotcongcuhotro BH One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Giacatuongduongchatluong 119 3.78 1.001 092 Dieukienthanhtoandedang 119 3.92 1.062 097 Binhongia 119 4.08 894 082 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper Giacatuongduongchatluong 8.514 118 000 782 60 96 Dieukienthanhtoandedang 9.406 118 000 916 72 1.11 13.124 118 000 1.076 91 1.24 Binhongia One-Sample Statistics N DanhgiachunghoatdongBHc uacongty DanhgiasanphamDVcuacong ty Danhgiacacchinhsachbanha ngfcuacongty Mean Std Deviation Std Error Mean 119 3.76 552 051 119 3.68 736 067 119 3.63 636 058 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t DanhgiachunghoatdongBHcuac ongty DanhgiasanphamDVcuacongty Danhgiacacchinhsachbanhangc uacongty df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 14.951 118 000 756 66 86 10.093 118 000 681 55 81 10.810 118 000 630 51 75 Phụ lục 3.10 Thống kê tần suất mức độ đồng ý nhân tố Nhóm nhân tố “Thương hiệu” Congtycouytintrenthitruong Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 7.6 7.6 7.6 Khong dong y 14 11.8 11.8 19.3 Trung lap 29 24.4 24.4 43.7 Dong y 23 19.3 19.3 63.0 Rat dong y 44 37.0 37.0 100.0 119 100.0 100.0 Total DetiepcanDV Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 7.6 7.6 7.6 Khong dong y 41 34.5 34.5 42.0 Trung lap 30 25.2 25.2 67.2 Dong y 20 16.8 16.8 84.0 Rat dong y 19 16.0 16.0 100.0 119 100.0 100.0 Total Hinhanhtot Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 4.2 4.2 4.2 Khong dong y 37 31.1 31.1 35.3 Trung lap 30 25.2 25.2 60.5 Dong y 27 22.7 22.7 83.2 Rat dong y 20 16.8 16.8 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Chính sách giá” Giacatuongduongchatluong Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 2.5 2.5 2.5 Khong dong y 12 10.1 10.1 12.6 Trung lap 21 17.6 17.6 30.3 Dong y 55 46.2 46.2 76.5 Rat dong y 28 23.5 23.5 100.0 119 100.0 100.0 Total Dieukienthanhtoandedang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Rat khong dong y 3.4 3.4 3.4 Khong dong y 6.7 6.7 10.1 Trung lap 24 20.2 20.2 30.3 Dong y 41 34.5 34.5 64.7 Rat dong y 42 35.3 35.3 100.0 119 100.0 100.0 Total Binhongia Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 5.0 5.0 5.0 Trung lap 25 21.0 21.0 26.1 Dong y 42 35.3 35.3 61.3 Rat dong y 46 38.7 38.7 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ” Chatluongtotdobencao Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 5.0 5.0 5.0 Trung lap 28 23.5 23.5 28.6 Dong y 49 41.2 41.2 69.7 Rat dong y 36 30.3 30.3 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhieugoicuocvakenhtruyenhinh Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 6.7 6.7 6.7 Trung lap 25 21.0 21.0 27.7 Dong y 52 43.7 43.7 71.4 Rat dong y 34 28.6 28.6 100.0 119 100.0 100.0 Total Mangtocdocao Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 3.4 3.4 3.4 Trung lap 25 21.0 21.0 24.4 Dong y 44 37.0 37.0 61.3 Rat dong y 46 38.7 38.7 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Hoạt động truyền thơng” CTquangcaothuhut Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Rat khong dong y 2.5 2.5 2.5 Khong dong y 7.6 7.6 10.1 Trung lap 36 30.3 30.3 40.3 Dong y 46 38.7 38.7 79.0 Rat dong y 25 21.0 21.0 100.0 119 100.0 100.0 Total CapnhatTTKMnhanhchong Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 2.5 2.5 2.5 Khong dong y 15 12.6 12.6 15.1 Trung lap 25 21.0 21.0 36.1 Dong y 47 39.5 39.5 75.6 Rat dong y 29 24.4 24.4 100.0 119 100.0 100.0 Total NhieuCTKMhapdan Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 Khong dong y 19 16.0 16.0 17.6 Trung lap 25 21.0 21.0 38.7 Dong y 51 42.9 42.9 81.5 Rat dong y 22 18.5 18.5 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Công cụ hỗ trợ bán hàng” NVBHmangdaydudongphuc Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 2.5 2.5 2.5 Khong dong y 10 8.4 8.4 10.9 Trung lap 11 9.2 9.2 20.2 Dong y 42 35.3 35.3 55.5 Rat dong y 53 44.5 44.5 100.0 119 100.0 100.0 Total Toroicodayduthongtin Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 8 Khong dong y 10 8.4 8.4 9.2 Trung lap 18 15.1 15.1 24.4 Dong y 40 33.6 33.6 58.0 Rat dong y 50 42.0 42.0 100.0 119 100.0 100.0 Total NVBHtandungtotcongcuhotroBH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 11 9.2 9.2 9.2 Trung lap 17 14.3 14.3 23.5 Dong y 47 39.5 39.5 63.0 Rat dong y 44 37.0 37.0 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Nhân viên bán hàng” NVBHhieunhucauKH Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 8 Khong dong y 13 10.9 10.9 11.8 Trung lap 14 11.8 11.8 23.5 Dong y 60 50.4 50.4 73.9 Rat dong y 31 26.1 26.1 100.0 119 100.0 100.0 Total NVBHnhiettinhlichsu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 12 10.1 10.1 10.1 Trung lap 15 12.6 12.6 22.7 Dong y 35 29.4 29.4 52.1 Rat dong y 57 47.9 47.9 100.0 119 100.0 100.0 Total NVBHamhieuvesanpham Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 Khong dong y 12 10.1 10.1 11.8 Trung lap 13 10.9 10.9 22.7 Dong y 43 36.1 36.1 58.8 Rat dong y 49 41.2 41.2 100.0 119 100.0 100.0 Total NVBHcokhanangtuvanthuyetphuc Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent 3.4 Valid Percent 3.4 Percent 3.4 Khong dong y 6.7 6.7 10.1 Trung lap 16 13.4 13.4 23.5 Dong y 52 43.7 43.7 67.2 Rat dong y 39 32.8 32.8 100.0 119 100.0 100.0 Total NVBHchamsocKHthuongxuyen Cumulative Frequency Valid Rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 Khong dong y 12 10.1 10.1 11.8 Trung lap 14 11.8 11.8 23.5 Dong y 46 38.7 38.7 62.2 Rat dong y 45 37.8 37.8 100.0 119 100.0 100.0 Total Nhóm nhân tố “Hoạt động bán hàng” DanhgiachunghoatdongBHcuacongty Cumulative Frequency Valid Khong hai long Percent Valid Percent Percent 8 Trung lap 33 27.7 27.7 28.6 Hai long 79 66.4 66.4 95.0 5.0 5.0 100.0 119 100.0 100.0 Rat hai long Total DanhgiasanphamDVcuacongty Cumulative Frequency Valid Khong hai long Percent Valid Percent Percent 5.0 5.0 5.0 Trung lap 39 32.8 32.8 37.8 Hai long 61 51.3 51.3 89.1 Rat hai long 13 10.9 10.9 100.0 119 100.0 100.0 Total Danhgiacacchinhsachbanhangcuacongty Cumulative Frequency Valid Khong dong y Percent Valid Percent Percent 3.4 3.4 3.4 Trung lap 42 35.3 35.3 38.7 Dong y 67 56.3 56.3 95.0 5.0 5.0 100.0 119 100.0 100.0 Rat dong y Total ... tố đến hoạt động bán hàng công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - Nghiên cứu đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng, sản phẩm dịch vụ công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế -... trạng hoạt động bán hàng Công ty cổ phần viễn thông FPT – chi nhánh Huế giai đoạn 2018-2020, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hoạt động bán hàng Công ty cổ phần viễn thông FPT – chi nhánh. .. cao hiệu hoạt động bán hàng công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng Công ty cổ phần FPT Telecom - chi nhánh Huế? - Mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan