0

Bài giảng đại cương về tâm thần học môn tâm thần

34 2 0
  • Bài giảng đại cương về tâm thần học môn tâm thần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

ĐẠI  CƯƠNG VỀ TÂM THẦN HỌC NỘI DUNG  Lịch sử ngành Tâm thần học  Vai trị của bác sĩ chun khoa Tâm thần  Các ngành liên quan  Hộ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần  Khái niệm về các rối loạn tâm thần  Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần  Các nguyên nhân của rối loạn tâm thần  Phân loại các rối loạn tâm thần  Các phương pháp điều trị LỊCH SỬ NGÀNH TÂM THẦN HỌC        Lịch sử của các ngành trong y khoa Ngay thời kỹ cổ đại:  ­ Các bệnh tật cho ma quỷ và thế lực đen tối gây ra ­ Các nhà khoa học tìm kiếm đưa ra các thuyết khác nhau Khi khoa học phát triển:  ­ Người ta đã tìm ra dần các ngun nhân của bệnh tật ­ Tuy nhiên vẫn cịn các suy nghĩ bệnh tật là do các vấn đề tâm  linh Khoa học Tâm linh VAI TRÒ CỦA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA TÂM THẦN        Xúc tiến nâng cao sức khỏe tâm thần: Thực hiện các chiến lược dự phịng các rối loạn tâm thần: Phát hiện sớm các rối loạn tâm thần Điều trị sớm và phù hợp: Phục hồi chức năng tâm thần Ngăn ngừa tái phát các rối loạn tâm thần: Nghiên cứu các chương pháp dự phịng, chẩn đốn và điều trị các  rối loạn tâm thần: CÁC CHUN NGÀNH LIÊN QUAN    Tâm lý học Sinh hóa não ( sinh hóa thần kinh) Xã hội học HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN      Hiện tại ở Việt Nam: Bênh viện Tâm thần Trung ương Bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh/thành phố Chuyên trách tâm thần tuyến quận/huyện Chuyên trách tâm thần tuyến xã/phường HỆ THỐNG CHĂM SÓC        Chú tâm nhiều đến:  ­ Bệnh nhân ­ Điều trị hết triệu chứng ­ Cung cấp thuốc tại cộng đồng Các khó khăn: ­ Chưa thích ứng kịp khi xuất viện ­ Khó có điều kiện để PHCN HỆ THỐNG CHĂM SĨC       Bệnh viện: Trung tâm phục hồi chức năng Half­way house Chương trình cộng đồng Bệnh viện mạm tính Quan tâm nhiều đến bệnh nhân NGƯỜI CĨ SỨC KHỎE TÂM THẦN TỐT       Một cuộc sống thật sự thoải mái Đạt được niềm tin vào giá trị bản thân, vào phẩm chất và giá trị của  người khác Có khả năng ứng xử bằng cảm xúc, hành vi hợp lý trước mọi tình huống Có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển thỏa đáng các mối quan hệ.  interdepend Có khả năng tự hàn gắn để duy trì cân bằng khi có các sự cố gây mất  thăng bằng, căng thẳng (stress). Eustress ­ Distress eu Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử  dụng các chất tác động tâm thần  Có hai nhóm bệnh chủ yếu: (1) có liên quan đến  việc sử dụng như lạm dụng và ngộ độc và (2) các  rối loạn tâm thần liên quan đến hậu quả của chất  như hội chứng cai, mất trí  Các chất tác động tâm thần như: ma t,  rượu, các thuốc gây nghiện Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loại phân  liệt và các rối loạn hoang tưởng:  Trong nhóm này chủ yếu là các rối loạn loạn  thần nội sinh   Trong đó bênh tâm thần phân liệt là rối loạn  thường gặp nhất và quan trọng nhất của nhóm  Nhóm rối loạn cảm xúc (khí sắc)     đặc trưng bằng một biến đổi cảm xúc (hoặc trầm cảm hoặc  hưng cảm), có các rối loạn xảy ra trong thời gian ngắn, có loại xảy ra  trong thời gian kéo dài Có những bệnh chỉ có trầm cảm hoặc hưng cảm, nhưng có  loại kết hợp cả hai Ngồi ra tùy thuộc vào mức độ của rối loạn nó thể hiện  bệnh lý khác nhau Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan  đến stress và dạng cơ thể:     Người ta nhấn mạnh ngun nhân tâm lý của rối loạn này.  Trong nhóm này thường kết hợp các triệu chứng lo âu và  trầm cảm.  Có rối loạn bệnh nhân ln phàn nàn về cơ thể, làm giảm  chức năng của cơ thể,  đặc biệt có trường hợp do sự bận tâm q mức của bệnh  nhân đối với cơ thể Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn  sinh lý và các nhân tố cơ thể    các yếu tố cảm xúc kết hợp với loạn chức năng sinh  lý.  Các hành vi đề cập đến trong các rối loạn này là ăn  uống, ngũ, tình dục  Các rối loạn này cơ nhiều nguyên hân khác nhau Rối loạn nhân cách và hành vi ở người  thanh niên    trong nhóm bệnh này có 2 phần chính đó là rối loạn  nhân cách  và rối loạn thói quen và xung động Rối loạn nhân cách là sự lệch lạc các hành vi bền  vững, những đáp ứng khơng thay đổi với các tình  huống trong xã hội và cá nhân Khơng do các bệnh thực thể ở não và các bệnh tâm  thần khác gây ra Chậm phát triển tâm thần:     Một trạng thái ngừng hoặc khơng phát triển đầy đủ  của trí não Những kỷ năng tham gia hoạt động trí não (nhận  thức, ngơn ngữ và các kỹ năng xã hội ) bị suy giảm Có các mức độ khác nhau Dựa vào chỉ số IQ Các rối loạn về phát triển tâm lý     Rối loạn sự phát triển đặc hiệu của khả năng nói và ngơn  ngữ Các kỹ năng trường học Rối loạn phát triển lan toả như tự kỷ Có các nét chung:    Bắt đầu thời kỳ bú mẹ hoặc thơ ấu Liên quan đến sự phát triển hệ TKTƯ Q trình bền vững Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi  phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên:    Các rối loạn hành vi Rối loạn cảm xúc Bắt đầu thời thơ ấu PHƯƠNG  PHÁP ĐiỀU TRỊ     Mục tiêu điều trị là gì: Hết triệu chứng Hết bệnh Chất lượng cuộc sống trở lại bình thường ở mức  cao nhất HĨA TRỊ LIỆU      ­ Điều trị triệu chứng ­ Giải quyết nhanh ­ Tác dụng không mong muốn ­ Dể bị “lạm dụng” ­ Sử dụng cho trẻ em và người lớn tuổi cần chú ý VẬT LÝ TRỊ LiỆU    Shock điện Kích thích từ xuyên sọ Liệu pháp ánh sáng PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     Giúp bệnh nhân phục hồi các chức năng bị mất do  các rối loạn tâm thần Ít có tác dụng phụ Cần sự kiên trì Cần mơi trường gia đình và xã hội CAN THIỆP XàHỘI     Hệ thống nâng đỡ xã hội Các chế độ chính sách cho bệnh nhân Giải quyết các vấn đề của mơi trường xã hội Cần sự hợp tác của đa ngành THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ...NỘI DUNG  Lịch sử ngành? ?Tâm? ?thần? ?học  Vai trị của bác sĩ chun khoa? ?Tâm? ?thần  Các ngành liên quan  Hộ thống chăm sóc sức khỏe? ?tâm? ?thần  Khái niệm? ?về? ?các rối loạn? ?tâm? ?thần  Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe? ?tâm? ?thần. .. QUAN    Tâm? ?lý? ?học Sinh hóa não ( sinh hóa? ?thần? ?kinh) Xã hội? ?học HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN      Hiện tại ở Việt Nam: Bênh viện? ?Tâm? ?thần? ?Trung ương Bệnh viện? ?tâm? ?thần? ?tuyến tỉnh/thành phố... quan tâm đến sức khỏe tâm thần  Bệnh tâm thần tương đối phổ biến:     Mọi chủng tộc, tầng lớp, lứa tuổi bị rối loạn tâm thần Tỷ lệ người bệnh tâm thần và có dấu hiệu liên quan đến bệnh tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đại cương về tâm thần học môn tâm thần , Bài giảng đại cương về tâm thần học môn tâm thần