0

Chữa bệnh nội khoa Thiếu lâm

130 1 0
  • Chữa bệnh nội khoa Thiếu lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:06

Sách viết về cách chữa bệnh nội khoa nhẹ theo phương pháp võ thuật, mà cụ thể là theo môn phái Thiếu lâm sách là tổng hợp các bài thuốc, các động tác giúp chữa nội thương Hy vọng đây là cuốn sách bổ ích cho các bạn yêu thích võ thuật, cũng như các sinh viên trường Y Khoa có thể tham khảo thêm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chữa bệnh nội khoa Thiếu lâm, Chữa bệnh nội khoa Thiếu lâm