0

Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành công trình từ góc độ của người học

10 5 0
  • Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành công trình từ góc độ của người học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:54

Bài viết này mô tả và phân tích quan điểm của người học về cuốn giáo trình này, và trên cơ sở đó, tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá nhằm điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo trình trong tương lai. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CƠNG TRÌNH TỪ GĨC ĐỘ CỦA NGƯỜI HỌC Hoàng Thị Minh Phúc Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số Cầu Giấy, Hà Nội Tác giả liên hệ: Email: htmphuc62@gmail.com; Tóm tắt Trong giáo dục đại học, việc đánh giá tài liệu giảng dạy có ý nghĩa quan trọng Giáo trình Tiếng Anh Chuyên ngành Cơng trình giáo trình biên soạn mới đưa vào sử dụng trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm học 2016-2017 Sau vài năm sử dụng, việc đánh giá tài liệu cần thiết để định hướng cho kế hoạch đào tạo Việc đánh giá thực theo vài phương thức, đánh giá từ góc độ người học coi cách đem lại kết xác khách quan Thơng qua kết khảo sát ý kiến sinh viên học giáo trình Tiếng Anh Chun ngành Cơng trình trường, báo mơ tả phân tích quan điểm người học giáo trình này, sở đó, tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá nhằm điều chỉnh nâng cao chất lượng giáo trình tương lai Từ khóa: đánh giá giáo trình, đánh giá tiếng Anh chun ngành cơng trình, người học nhận xét giáo trình, ý kiến người học tiếng Anh cơng trình, khảo sát ý kiến người học ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với trình hội nhập tồn cầu hóa, tiếng Anh ngày nhiều người theo học, nghiên cứu sử dụng rộng rãi giới Xu hướng thay đổi xã hội kéo theo thay đổi nhu cầu mục đích sử dụng ngoại ngữ Các chương trình tiếng Anh (General English) trở nên chật hẹp nhu cầu sử dụng tiếng Anh lĩnh vực chuyên môn, dẫn đến đời chương trình tiếng Anh chuyên ngành (TACN) khác nhiều nước giới Trong năm gần đây, trường đại học Việt Nam phát triển nhanh chương trình TACN gắn liền với ngành nghề đào tạo trường, nhằm đào tạo hệ cử nhân kỹ sư khơng có kiến thức chun mơn mà cịn có khả sử dụng tiếng Anh công việc thực tế Tại trường Đại học Giao thông Vận tải, TACN đầu tư biên soạn thiết kế để giảng dạy sau sinh viên hồn thành chương trình tiếng Anh cấp độ B1 Do đặc thù riêng chuyên ngành kỹ thuật, nên việc tìm chương trình TACN sẵn có thị trường phù hợp để áp dụng giảng dạy khó Bởi chương trình TACN áp dụng trường nay, dạng giảng hay giáo trình, giảng viên Bộ mơn Anh văn biên soạn Trong q trình biên soạn giảng giáo trình TACN, tác giả gặp khơng thử thách việc tìm hiểu nhu cầu người học, lựa chọn ngữ liệu, đưa định bố cục, thiết kế hoạt động ngôn ngữ, cân đối kết hợp lượng kiến thức chuyên môn với kỹ ngôn ngữ… Thêm vào đó, hạn hẹp kinh phí thời gian để thiết kế biên soạn giáo trình kéo theo nhiều hạn chế Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, chuyên ngành kỹ thuật, nên việc thiết kế giảng giáo trình tiếng Anh dựa ngữ liệu tài liệu chuyên ngành tạo khó khăn khơng nhỏ -935- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Trong mắt xích thiết yếu tạo nên môi trường đào tạo người dạy, người học, tài liệu giáo trình… giáo trình yếu tố quan trọng đối với giảng viên sinh viên Hutchinson & Torre (1994) viết: ‘Giáo trình gần yếu tố giảng dạy mang tính tồn cầu Hàng triệu copy bán năm nhiều dự án hỗ trợ thành lập để tạo chúng nước khác nhau… Và dường khơng có tình dạy – học hồn tất chưa có giáo trình phù hợp’ [1:315] Trong dạy-học ngoại ngữ vị trí giáo trình cịn quan trọng hơn, khung cụ thể (specific framework) hướng dẫn định hướng cho giảng viên sinh viên, theo Richard Renandya (2002) Theo Dudley Evan & St John (1998), cách thức cho người học tiếp xúc với tiếng Anh học tiếng Anh ngơn ngữ thứ hai Cịn Riazi (2003) cho tình học thuật, ‘giáo trình quan trọng nhất, sau giáo viên’ [4:52] Như rõ ràng giáo trình có vai trị quan trọng xuyên suốt trình dạy học ngoại ngữ, để đảm bảo cho q trình dạy học đạt hiệu cao việc đánh giá giáo trình, đặc biệt giáo trình mới biên soạn sử dụng chưa lâu để kiểm chứng xem chúng có đáp ứng nhu cầu người học hay khơng, chúng có thực sản phẩm phù hợp dành cho nhóm đối tượng hay khơng… việc làm thực cần thiết Đó lý thúc chúng thực đề tài đánh giá giáo trình TACN cơng trình áp dụng trường NỘI DUNG 2.1 Khái niệm tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành dịch từ cụm từ tiếng Anh ‘English for specific purposes’ (viết tắt ESP) Bắt đầu từ năm 60 kỷ trước, theo Hutchinson Waters (1987), TACN ‘không phải trào lưu rõ ràng có kế hoạch, mà tượng sinh từ nhiều xu hướng hội tụ lại’ [5:6] TACN thực chức khai thác theo cách thức đa dạng giới, người ta đề cập tới ba lý làm hình thành TACN, ‘u cầu giới dũng cảm, cách mạng ngôn ngữ tập trung vào người học.’ [5:6] Việc đưa định nghĩa thống TACN dường ‘tạo định nghĩa đơn giản TACN việc dễ dàng” [6:109] Một số học giả đơn mô tả TACN việc dạy tiếng Anh mục đích xác định Tuy nhiên, nhiều tác giả khác đưa định nghĩa chi tiết mô tả TACN việc dạy tiếng Anh sử dụng cho mục đích học thuật (academic studies), dạy tiếng Anh phục vụ nghề nghiệp (vocational and professional purposes), dạy tiếng Anh cho người học tiếng Anh có mục đích chun biệt Hutchinson Waters (1987) xác định “TACN sản phẩm, mà cách dạy ngoại ngữ (approach) mà tất định nội dung phương pháp dựa lý học người học.”[5:19] Robinson (1991) xem TACN dạng doanh nghiệp (enterprise) liên quan đến giáo dục, đào tạo thực hành sử dụng kiến thức thực tế ba lĩnh vực ngôn ngữ, phương pháp giáo dục lĩnh vực chuyên ngành người học [7:1] Richard and Rodger (2001) nhìn nhận TACN hoạt động (movement) tìm kiếm để phục vụ cho nhu cầu người học, người cần tiếng Anh để thực vai cụ thể (là sinh viên,, kỹ sư, y tá), người cần nắm kiến thức chuyên môn kỹ giới thực -936- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải thơng qua phương tiện đó, khơng phải nhằm thành thạo ngơn ngữ thân [8:107] Strevens (1988) lại đưa định nghĩa chi tiết xác định TACN trường hợp cụ thể việc dạy tiếng Anh cho mục đích chuyên biệt cho TACN cần để phân biệt bốn đặc tính cố hữu đặc tính biến thiên Dudley Evans (1998) cải tiến quan điểm loại bỏ đặc tính cố hữu cho TACN ‘ngược lại với tiếng Anh bản’ đồng thời xem xét lại tăng số lượng đặc tính biên thiên Dù cách tiếp cận quan điểm khác nhau, tác giả thống đặc điểm TACN, định việc thiết kế chương trình giảng dạy phải dựa nhu cầu người học Liên quan đến vấn đề này, từ specific (đặc trưng, riêng biệt) TACN có vài cách hiểu khác suốt thời gian qua Vào năm 60, năm TACN, hiểu danh mục từ vựng - thuật ngữ lĩnh vực ngành nghề cụ thể [5:9]; [3:1] từ năm 1980 trở lại đây, lại liên quan đến nhu cầu mối quan tâm người học [6:2] Từ định nghĩa trên, TACN hiểu chuẩn bị cho người học sử dụng tiếng Anh môi trường học thuật, chuyên ngành môi trường làm việc, nơi sử dụng tiếng Anh Theo Basturkmen (2006), TACN, ngôn ngữ học khơng thân học vấn nói chung mà để ‘dọn lối vào’(smooth the path for entry), sử dụng ngôn ngữ hiệu môi trường chuyên biệt [9:18] 2.2 Đặc điểm tiếng Anh chuyên ngành Trong nghiên cứu TACN, có nhiều nghiên cứu tập trung vào đặc điểm TACN phân biệt với tiếng Anh Hầu hết tác giả thống khác lớn TACN tiếng Anh mục đích phục vụ, tiếng Anh phục vụ yêu cầu người học nói chung (có ý kiến cho thực khơng có mục cụ thể (English for no purpose), TACN lại phục vụ mục đích nhu cầu cụ thể người học ‘Hãy nói cho tơi biết bạn cần tiếng Anh làm tơi nói cho bạn biết thứ tiếng Anh mà bạn cần’ trở thành nguyên tắc đạo TACN [5:8] Chính TACN chương trình lấy người học làm trung tâm (learner-centred) có định hướng rõ ràng Theo Dudley-Evans (1998), cần xem TACN cách giảng dạy (an approach to teaching) hay quan điểm nhìn nhận (attitude of mind) Dựa quan điểm học Dudley-Evans (1998) & Strevens (1988), TACN có đặc điểm cố hữu (Absolute Characterstics) sau: 1) TACN đáp ứng mục đích cụ thể người học; 2) TACN sử dụng phương pháp hoạt động vốn có chuyên ngành mà phục vụ; 3) TACN tập trung vào dạng ngôn ngữ phù hợp với hoạt động mặt ngữ pháp, từ vựng, ngữ vựng, kĩ học tập, diễn ngôn thể loại Bên cạnh đó, TACN cịn có đặc điểm biến thiên (Variable Characteristics) là: 1) TACN liên quan tới, thiết kế riêng cho chuyên ngành cụ thể; -937- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 2) Trong số tình giảng dạy cụ thể, TACN sử dụng phương pháp khác với tiếng Anh ; 3) TACN thường thiết kế cho người lớn sở đào tạo bậc đại học, bối cảnh chuyên môn định Tuy nhiên, có ESP giảng dạy bậc phổ thơng; 4) TACN nhìn chung thiết kế dành cho học viên có trình độ tiếng Anh trung cấp cao cấp; 5) Hầu hết khoá TACN đặt giả thiết học viên có lượng kiến thức định hệ thống ngôn ngữ 2.3 Các tiêu chí biên soạn tài liệu giáo trình TACN Biên soạn giảng, giáo trình giảng dạy xu hướng phổ biến khóa TACN sở đào tạo cần tài liệu giảng dạy phù hợp với lĩnh vực nhu cầu cụ thể nhóm học viên thị trường chưa sẵn có giáo trình Bởi vậy, việc đặt tiêu chí định cho việc phát triển tài liệu biên soạn giáo trình, tức đặt chuẩn để thực tiến hành việc này, có tầm quan trọng đặc biệt Bàn việc biên soạn tài liệu TACN, Bocanegra Valle (2010) lưu ý tài liệu giảng dạy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng TACN chúng đóng vai trị then chốt, nguồn ngữ liệu thực (sourse of “real language”) cho sinh viên học ngôn ngữ chuyên ngành định Theo Dudley-Evans & St John (1998), việc biên soạn tài liệu TACN cân nhu cầu học, nội dung ngôn ngữ nội dung chuyên ngành, tức cần cân nhắc hàng loạt vấn đề sau đây: • Chủ đề hay tiêu đề chính; • Sự phù hợp chủ đề đối với người học; • Kiến thức nội dung chuyên ngành giáo viên TACN; • Kiến thức sinh viên mong đợi nội dung chun ngành; • Mức độ ngơn ngữ tài liệu thể hiện; • Mục đích học; • Hình thức/ chức năng/ kỹ ngơn ngữ đích; • Tính sẵn có, thích hợp dễ tiếp cận tài liệu; • Thiết bị giảng dạy cần có sẵn có; • Thời gian dành cho việc thiết kế, biên soạn thực hoạt động; • Tài liệu soạn để dạy lớp hay bổ trợ học Hutchinson & Waters (1987) lại nêu bốn nguyên tắc cần chú ý đến biên soạn tài liệu sau: • Tài liệu TACN cần tạo động lực khuyến khích học tập “tài liệu hay khơng dạy: chúng khuyến khích người ta học [5:107] Kết là, tài liệu giảng dạy cần bao gồm đọc thú vị; hoạt động ưa thích khiến người học ln phát triển lực tư duy; hội cho người học sử dụng kiến thức kỹ sẵn có; nội dung vừa sức cho người dạy người học; • Tài liệu TACN cần đưa bố cục thật rõ ràng mạch lạc, trợ giúp trình dạy học cách hỗ trợ người dạy việc lên kế hoạch -938- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải giảng tạo cho sinh viên cảm giác tiến triển Khi thực vai trị này, tài liệu cần có tính hệ thống rõ ràng, nhiên chúng khơng nên cứng nhắc để cịn tạo điều kiện kích thích tính linh hoạt, đa dạng sáng tạo • Tài liệu TACN cần phản ánh quan điểm tác giả ngôn ngữ việc học ngôn ngữ • Tài liệu TACN cần giới thiêu phương pháp giảng dạy mới nhờ mở rộng việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên; • Tài liệu TACN cần thực chức cần thiết đưa mẫu câu sử dụng ngôn ngữ đúng phù hợp Tuy nhiên, Hutchinson & Waters (1987) cảnh báo “tất đưa thường xuyên mục đích nhất, kết tài liệu giảng dạy đơn trở thành thể việc sử dụng ngôn ngữ, phương tiện để học ngôn ngữ.” [5:108] Như vậy, việc biên soạn giáo trình có chuẩn mực mà người biên soạn định phải tn theo, có giáo trình mới đáp ứng nhu cầu trình đào tạo 2.4 Tầm quan trọng việc đánh giá giáo trình TACN Đánh giá giáo trình có ý nghĩa lớn giảng dạy TACN Theo Sheldon (1988) “việc lựa chọn tài liệu cụ thể thể định giảng dạy để thực thi, mà có đầu tư đáng kể chun mơn, tài chính, chí trị Mơ tả sơ lược có nghĩa việc xác định áp dụng tiêu chí hệ thống để đánh giá giáo trình vô quan trọng.” [10:128] Hơn nữa, đánh giá giáo trình xem đánh giá học thuật Hutchinson & Waters (1987) xác định đánh giá giáo trình ‘vấn đề đánh giá phù hợp (fitness) mục đích định.” [5:196] Để tránh nguy khiến yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới việc đánh giá, Hutchinson & Waters (1987) ý vào tầm quan trọng yếu tố khách quan đề xuất “về đánh giá trình ghép (matching) nhu cầu với giải pháp Để việc thực khách quan, tốt hết phải xem xét nhu cầu giải pháp riêng rẽ với nhau.” [5:97] Kết họ xác định bốn cấp độ để thực quy trình đánh giá 1) Xác định tiêu chí; 2) Phân tích chủ quan; 3) Phân tích khách quan; 4) Ghép Bàn kiểu loại đánh giá, nhiều tác giả phân loại đánh giá theo thành phần tham gia, tính chất đánh formative (lấy thông tin trình dạy) hay summative (tổng kết khóa học) Điều thú vị Ellis (1997) Cunningsworth (1995) tin có ba cách đánh giá giáo trình Cách phổ biến đánh giá mang tính dự đốn (predictive) hay trước sử dụng (pre-use) – cách hữu ích để dự đốn thành cơng thực tế giáo trình trước sử dụng Loại thứ hai đánh giá sử dụng (in-use) nhằm kiểm tra hiệu sử dụng giáo trình sử dụng Dạng cuối đánh giá sau sử dụng (retrospective hay post-use) áp dụng tình giáo dục cụ thể Dù đánh giá theo quan điểm nữa, mục đích cuối công tác đánh giá để xem xét kiểm chứng phù hợp giáo trình với mục đích người học 2.5 Giới thiệu sơ giáo trình Tiếng Anh Chun ngành Cơng trình -939- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải Giáo trình Tiếng Anh Chun ngành Cơng trình (English for Civil Engineering) thiết kế dành cho sinh viên Khoa Cơng trình Trường ĐHGTVT Giáo trình xây dựng theo đường hướng giao tiếp phát triển kỹ ngôn ngữ NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT sở khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành gốc Tiếng Anh Ngoài việc cung cấp thuật ngữ thường dùng lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng, học phần củng cố nâng cao số kiến thức ngữ pháp bản, đồng thời xây dựng, thực hành phát triển kỹ ngôn ngữ nhằm trang bị cho người học kỹ tiếng Anh cần thiết công việc sau Được thiết kế với tín chỉ, (tương đương với 60 tiết giảng lớp) ngồi phần Lời nói đầu, Phụ lục, Tài liệu tham khảo Mục lục, giáo trình bao gồm đơn vị học (Units) Tên chủ đề phổ biến xây dựng cơng trình bao gồm: Surveying (Khảo sát); Construction Materials (Vật liệu xây dựng); Bridges (Cầu); Highways (Đường); Railways (Đường sắt); Tunnels (Hầm) Cấu trúc thống với phần sau: Lead in: Dẫn dắt người học vào chủ đề học khiến người học quan tâm hứng thú với nội dung học Vocabulary: Tập trung vào giải nghĩa từ vựng thực hành sử dụng từ vựng Các thuật ngữ chủ đề với học lấy từ học Reading: Bài đọc thiết kế nhằm xây dựng, thực hành phát triển kỹ đọc hiểu với dạng tập đa dạng trả lời câu hỏi mở, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xác định thơng tin đúng hay sai (T/F) hay hồn thành câu… Language use: Củng cố thực hành số tượng ngữ pháp quan trọng thường dùng văn khoa học kỹ thuật dựa ngữ liệu chuyên ngành Listening and Speaking: Xây dựng, thực hành phát triển kỹ nghe với dạng tập điền từ vào chỗ trống, trả lời câu hỏi, trắc nghiệm, đúng hay sai (T / F)… Trong bài, người học nghe đoạn hội thoại, xem Video Clip có nội dung phù hợp với chủ đề nhằm luyện kỹ nghe, làm tập gắn liền với đoạn video, sau sử dụng vốn từ vựng thuật ngữ học để thực hành nói cảnh ngôn ngữ định Writing: Hướng dẫn người học thực hành viết loại văn phổ biến công việc email, memo, report, request, CV letter Review questions: Cuối có 10 câu hỏi gắn liền với chủ đề giúp sinh viên củng cố từ vựng chuyên ngành, phát triển kỹ trình bày vấn đề chun mơn tiếng Anh, đồng thời bước chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp vào cuối học kỳ Glossary: Các thuật ngữ chuyên ngành thông dụng với thông tin quan trọng giải nghĩa (definition), từ loại, nghĩa tiếng Việt thống kê theo theo trình tự ABC trợ giúp thuận lợi thiết thực cho người học Ngồi ra, giáo trình cịn có hai kiểm tra định kỳ Progress Check Progress Check bố trí vào kỳ (sau 3) cuối kỳ (sau 6) giúp đánh giá tiến độ định hướng thi cho sinh viên -940- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải Giáo trình TACN Cơng trình nghiệm thu, in ấn đưa vào sử dụng từ năm học 2016-2017 MÔ TẢ PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1 Mơ tả phiếu khảo sát Với mục đích đánh giá giáo trình TACN Cơng trình sử dụng năm, chúng tiến hành khảo sát ý kiến người học sử dụng (in-use) sử dụng (post-use) giáo trình Mục đích khảo sát: Thơng qua phiếu khảo sát ý kiến người học giáo trình TACN cơng trình sử dụng trường Đại học Giao thông Vận tải với 17 câu hỏi, chúng đặt mục tiêu lấy thông tin sau: a) Thông tin cá nhân người học giới tính, độ tuổi, thời gian kết học TACN (câu hỏi 1-5) b) Mức độ hài lòng người học giáo trình TACN họ sử dụng, hình thức, nội dung chun ngành, nội dung ngơn ngữ, cấu trúc học, mức độ khó dễ, nguyên nhân khiến họ gặp khó khăn tham gia khóa học, thời gian học (các câu hỏi từ đến 13), kỹ sinh viên có sau khóa học (câu hỏi 14), quan điểm sinh viên giáo viên dạy TACN (câu hỏi 15); đánh giá chung điều người học muốn thay đổi giáo trình (câu 16,17) Để thuận tiện cho người tham gia khảo sát, câu hỏi thiết kế theo dạng lựa chọn, có 14 câu chọn phương án, 02 câu chọn nhiều phương án Ngồi ra, cịn có 01 câu hỏi yêu cầu người tham gia điền câu trả lời vào Thành phần tham gia khảo sát: Chúng nhận 67 phiếu trả lời từ người tham gia khảo sát, có 94% nam 6% nữ Tất sinh viên Khoa Cơng trình trường đại học Giao thơng Vận tải, hồn thành tham gia khóa học TACN Cơng trình, độ tuổi 20-24 trở lên, 51% độ tuổi 22, 21% độ tuổi 23, 18% độ tuổi 20-21 10% từ 24 tuổi trở lên 3.2 Mơ tả phân tích kết khảo sát Dựa kết thu từ 67 phiếu trả lời câu hỏi khảo sát, rút số nhận xét sau đây: a) Các sinh viên tham gia khảo sát độ tuổi từ 20 đến 24 tham gia học TACN chủ yếu năm thứ (21%) thứ (54%), 4% học vào năm thứ 2, lại 14% chọn phương án khác, nghĩa 14% học vào năm thứ năm, chí năm thứ Xét cách lý tưởng TACN cần học vào năm thứ 3, sau em hoàn tất tiếng Anh B1 (bắt buộc) Do đó, thấy, hầu hết sinh viên tham gia học TACN chậm so với kế hoạch 01 năm b) Theo đề cương phê duyệt, tiếng Anh B1 điều kiện tiên để học TACN, tức phải đạt trình độ B1 mới đăng ký học TACN Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy 66% sinh viên tham gia khảo sát học TACN đồng thời với học tiếng Anh B1, có 34% học đúng quy trình sau hồn thành chương trình tiếng Anh B1 Đây nới lỏng quy định nhà trường để tạo điều kiện cho sinh viên trường đúng thời hạn Tuy nhiên, việc nới lỏng quy chế có ảnh hưởng lớn đến kết học TACN TACN học phần lớn người chưa trang bị đủ kiến thức kỹ tiếng Anh -941- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải c) Trong số sinh viên tham gia khảo sát, có gần 57% học, có 43% hồn thành chương trình TACN với phổ điểm đạt chủ yểu 6-7,9 (chiếm 48,2%) 4-5,9 (chiếm 31%), bên cạnh đó, tỷ lệ đạt điểm ≥8 ≤4 chiếm 10,4% (tính số sinh viên có điểm thi) Như thấy tỷ lệ sinh viên qua môn TACN sau lần thi thứ cao Việc tính điểm thành phần phiếu khảo sát đem lại kết chưa thực xác, thực quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo, chuẩn hành d) Để biết mức độ hài lòng người học hay phù hợp giáo trình theo tiêu chí khác nhau, chúng tơi đề nghị người tham gia khảo sát lựa chọn cấp độ từ đến theo mức độ giảm dần, kết thu tóm tắt thành tỷ lệ phần trăm bảng sau: Bảng 1: Mức độ hài lòng người học Câu hỏi Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Khá hài lịng Khơng hài lịng với giáo trình 30% 58% 11% 1% Hình thức trình Rất đẹp Đẹp Khá đẹp Chưa đẹp bày giáo trình 28% 49% 23% 0% Nội dung kiến Rất phù hợp Phù hợp Khá phù hợp Chưa phù hợp thức chuyên ngành 34% 61% 5% 0% Bố cục Rất hợp lý Hợp lý Khá hợp lý Chưa hợp lý giáo trình 27% 69% 4% 0% 10 Nội dung ngôn Rất phù hợp Phù hợp Khá phù hợp Chưa phù hợp ngữ giáo trình 22% 67% 11% 0% 12.Thời gian dành Rất phù hợp Phù hợp Khá phù hợp Chưa phù hợp cho khóa học 12% 60% 24% 4% Từ kết thấy, theo quan điểm người học, giáo trình TACN cơng trình đáp ứng tốt yêu cầu người học hình thức, nội dung ngơn ngữ, nội dung chun ngành, bố cục học, thời gian học… với tỷ lệ chọn phần lớn cấp độ 2, tức “hài lòng”, “phù hợp”, ‘đẹp”, “hợp lý” dao động khoảng 50-70% e) Nói mức độ khó dễ của giáo trình, có 9% lựa chọn mức ‘rất khó’, 41% chọn mức ‘khó’, 37% chọn mức ‘khá khó, 13% chọn mức ‘khơng khó’ Thực giáo trình q dễ hay q khó khơng đem lại hiệu cao, khó làm người học nhụt chí, cịn dễ q khiến người học chủ quan dễ chán Bởi vậy, theo chúng tơi, mức độ khó dễ bình thường Trong khó khăn người học gặp học giáo trình khó khăn thứ liên quan đến số lượng từ vựng, cho số từ mới nhiều học (46 người chọn), khó khăn thứ hai ngữ liệu chuyên ngành khó hiểu (23 người chọn), khó khăn thứ ba liên quan đến tốc độ nói nghe video clip (18 người chọn), nhóm nhỏ sinh viên nhìn thấy khó khăn đến từ giới hạn thời gian thực hành kỹ ngôn ngữ (7 ý kiến) Những ý kiến đa dạng kênh thông tin quan trọng giúp nhóm tác giả cân nhắc việc chỉnh sửa giáo trình sau f) Liên quan đến kỹ người học TACN có (hoặc kỳ vọng có được) sau khóa học chúng tơi nhận ý kiến tích cực Có 30 ý kiến cho họ -942- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải tiếp tục tự phát triển kỹ tiếng Anh cần thiết cơng việc, 25 ý kiến khẳng định họ đọc hiểu tài liệu chuyên môn tiếng Anh, 14 người tự tin giao tiếp tiếng Anh cơng việc, 10 người cho viết số thư tín giao dịch cơng việc Có thể thấy, mục đích thiết kế nhóm tác giả đạt Tuy vậy, 17 ý kiến cho biết họ chưa đủ tự tin để làm việc số việc trên, vấn đề cho nhóm tác giả suy nghĩ g) Khi hỏi điều mà người học thích giáo trình đa số, 45 ý kiến, cho biết họ thích học tiếng Anh gần gũi với nội dung chuyên ngành họ học, 16 người thích chương trình tiếng Anh viết ngữ liệu chuyên ngành, 13 người thích giáo trình học kỹ hữu ích cho công việc tương lai Rõ ràng người học TACN có hứng thú học tiếng Anh biên soạn sở ngữ liệu chuyên ngành mà họ theo đuổi họ nhìn thấy mục đích học tập có động rõ ràng h) Khi cho ý kiến nhu cầu chỉnh sửa giáo trình, đa số người tham gia (91,3%) cho biết họ khơng muốn thay đổi giáo trình Bên cạnh đó, có số góp ý muốn tăng (1,45 %) giảm (2,90%) bớt lượng từ vựng, tăng cường thực hành giao tiếp (1,45%), làm cho giáo trình đa dạng (1,45%), giảm bớt khối lượng thi (1,45%) Những ý kiến chiếm tỷ lệ nhỏ, nhiên đáng để cân nhắc Tất kết khảo sát thu kênh thơng tin quan trọng giúp chúng tơi có nhìn tổng thể giáo trình TACN cơng trình từ góc độ người học, từ có định hướng cho việc cải tiến giáo trình thời gian tới KẾT LUẬN Sau phân tích kết khảo sát ý kiến đánh giá giáo trình TACN từ góc độ người học, chúng tơi rút số nhận định sau: - Giáo trình TACN cơng trình áp dụng nhận ý kiến đánh giá tích cực từ phía người học tiếp tục sử dụng thời gian tới Sự hài lòng người học yếu tố quan trọng để tạo môi trường học tập hiệu có sản phẩm đào tạo chất lượng cao - Bên cạnh đó, nhận xét người học độ khó dễ giáo trình, ngun nhân gây khó khăn cho họ q trình học, kết họ đạt sau khóa học… khơng nhiều, đáng để nhóm tác giả cân nhắc việc chỉnh sửa giáo trình thời gian tới - Việc cho sinh viên học TACN đồng thời với học tiếng Anh B1 có ảnh hưởng lớn đến kết học tập TACN, nhà trường cần có biện pháp đạo kiên để nâng cao chất lượng học tiếng Anh nói chung TACN nói riêng Đánh giá giáo trình ln việc làm khơng dễ cần tn thủ quy trình định Với nghiên cứu khảo sát quan điểm, quan điểm người học, sản phẩm mà họ sử dụng Mặc dù thu thập ý kiến đánh giá quý báu, việc đưa định cuối việc chỉnh sửa giáo trình hay khơng, chỉnh sửa cịn cần khảo sát ý kiến giáo viên dạy, và/ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp, đương nhiên cịn phụ thuộc vào nguồn kinh phí, quỹ thời gian lực nhóm Hy vọng rằng, -943- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải nghiên cứu tìm giải pháp cho vấn đề nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] T Hutchinson, & E Torres, The textbook as agent of change, ELT Journal, 48(4), 1994, pp.315-327 [2] J C Richards & W.A Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 [3] T Dudley-Evans & M J St John, Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach, Cambridge, Cambridge University Press, (1998) [4] A M Riazi, What textbook evaluation schemes tell us? A study of the textbook evaluation schemes of three decades In W A Renandya, (Ed.), Methodology and materials design in language teaching, Singapore: SEAMEO Regional Center, 2003, pp 52-68 [5] T Hutchinson & A Waters, English for Specific Purposes, Cambridge, Cambridge UniversitPress, 1987 [6] P Strevens, ESP after twenty years: a re-appraisal, In M Tickoo (Ed.) ESP: state of the Art Singapore, SEAMEO Regional Language Centre, 1988 [7] P C Robinson, ESP Today: Practitioner’s Guide, New York, Prentice Hall, 1991 [8] J C Richards & S.T Rodger, Approach and Methods in Language Teaching, USA, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 [9] Basturkmen, H (2006) Ideas and options in English for specific purposes New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers [10] A Bocanegra-Valle, Evaluating and designing materials for the ESP classroom, In M F Ruiz- Garrido, J C Palmer- Silveira, I Fortanet-Gomez (Eds.), English for professional and academic purposes, Amsterdam - New York: Rodopi , 2010, pp 141165 [11] L.E Sheldon, Evaluating ELT textbooks and materials, ELT journal, 42(4), 1988 [12] R Ellis, 'The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials', ELT Journal, 51, 1997 [13] A Cunningsworth, Choosing your yourse book, Oxford, Macmillan Heinemann, 1995 -944- ... thể giáo trình TACN cơng trình từ góc độ người học, từ có định hướng cho việc cải tiến giáo trình thời gian tới KẾT LUẬN Sau phân tích kết khảo sát ý kiến đánh giá giáo trình TACN từ góc độ người. .. hệ thống để đánh giá giáo trình vơ quan trọng.” [10:128] Hơn nữa, đánh giá giáo trình xem đánh giá học thuật Hutchinson & Waters (1987) xác định đánh giá giáo trình ‘vấn đề đánh giá phù hợp (fitness)... mà người học thích giáo trình đa số, 45 ý kiến, cho biết họ thích học tiếng Anh gần gũi với nội dung chuyên ngành họ học, 16 người thích chương trình tiếng Anh viết ngữ liệu chuyên ngành, 13 người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành công trình từ góc độ của người học, Đánh giá giáo trình tiếng Anh chuyên ngành công trình từ góc độ của người học