0

Tài liệu Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư doc

6 781 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 04:20

1Báo cáo chuyên đề Bộ môn Kinh tế xây dựngGiáo viên hướng dẫn 1: GS.TSKH Nghiêm Văn DĩnhGiáo viên hướng dẫn 2: TS. Bùi Ngọc Toàn Người báo cáo: Nguyễn Đức QuangCHUYÊN ĐỀ ILý thuyết dự án đầu hiệu quả kinh tế hội dự án đầu tư2Mục tiêu 1. Nghiên cứu thuyết chung về hoạt động đầu tư2. Tập hợp các thuyết về dự án đầu hiệu quả KTXH dự án đầu tư3. Làm căn cứ để thực hiện các chuyên đề tiếp theo Cách tiếp cận 1. Các tài liệu liên quan về dự án đầu ( Như luật đầu tư , Luật xây dựng, Giáo trình …)2. Các dự án đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải 3Quy trình đánh giá hiệu quả dự ánKẾT LUẬNSO SÁNHCác sản phẩm đầu ra kết quả dự kiến ( Giai đoạn lập báo cáo đầu tư)Đầu ra kết quả thu được ( Giai đoạn sau khi kết thúc dự ánĐánh giá theo 5 tiêu chí ( so sánh): • Mức độ phù hợp• Hiệu quả• Hiệu suất• Tác động• Tính bền vững.Khuyến nghị , đề xuấtBài học kinh nghiệm 4Tính bền vữngTính bền vữngHiệu suấtHiệu suấtHiệu quảHiệu quảTác độngTác độngMức độ phù hợpMức độ phù hợpMục đíchMục tiêuKết quảĐầu vàoHoạt độngĐầu raMức độ chuyển hóa từ các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm đầu ra Mục tiêu có đạt được hay không các sản phẩm đầu ra đóng góp ở mức độ nàoNhững tác động tích cực,tiêu cực, trực tiếp, gián tiếp mà dự án đã tạo raLiệu mục tiêu và mục đích tổng thể có còn ý nghĩa là mục tiêu của dự án vào thời điểm đánh gía ?Các dự án có thể duy trì các tác động tích cực đến mức độ nào sau khi hoàn thành các hoạt động của dự ánNội dung chính của 5 tiêu chí đánh giá5(1) Hiệu suất :Mức độ chuyển hóa từ các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm đầu ra Vậy Giảm bớt đầu vào thì có được sản phẩm đầu ra như mong muốn hay không? Các sản phẩm đầu vào có sử dụng đúng hướng để tạo sản phẩm đầu ra ?(2) Hiệu quả: Mục tiêu có đạt được hay không các sản phẩm đầu ra đóng góp ở mức độ nàoMục tiêu dự án có đạt được không?Liệu Mục tiêu có đạt được vào cuối giai đoạn dự án?Những sản phẩm đầu ra nào cần tăng cường để đạt được hiệu quảLiệu có thể giảm bớt sản phẩm đầu ra mà không ảnh hưởng đến mục tiêu?(3) Tác động :Những tác động tích cực,tiêu cực, trực tiếp, gián tiếp mà dự án đã tạo ra*Có tác động tiêu cực ? Có hay không giảm thiểu như thế nào* Có tác động tích cực nào? Mức độ đóng góp đến mức độ nào(5) Bền vững: Các tác động tích cực duy trì đến mức độ nào sau khi hoàn thành các hoạt động của dự ánCó đáp ứng được yêu cầu của đối tượng thụ hưởng?Liệu tác động hiệu quả có duy trì?Hiệu quả có tác động như thế nào?(4) Sự phù hợp :Liệu mục tiêu mục đích tổng thể có còn ý nghĩaHoạt động đầu có nhất quán với chiến lược hay không?6Ví dụ khung logic hỗ trợ việc đánh giá dự ánMục đích – Mô tả do tại sao dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hội, mang lại các lợi ích lâu dài cho đối tượng thụ hưởngMục tiêu – Mục tiêu trọng tâm của dự án. Mục tiêu phải nêu được vấn đề cốt yếu xác định rõ các lợi ích bền vững đối với (các) nhóm đối tượng.Kết quả – Các tác động ngắn hạn trung hạn bắt nguồn từ các sản phẩm đầu ra của một hoạt động.Đầu ra – Các sản phẩm đầu ra là những sản phẩm, hàng hóa dịch vụ do một hoạt động phát triển tạo ra, Hoạt động – Các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện nhằm đạt được các sản phẩm đầu ra cần thiết đối với dự án. Đầu vào – Các nguồn lực tài chính, con người vật chất cần thiết để tạo ra các sản phẩm đầu ra dự kiến thông qua việc thực hiện các hoạt động đã được hoạch định. . Đức QuangCHUYÊN ĐỀ I Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư 2Mục tiêu 1. Nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư 2. Tập. hợp các lý thuyết về dự án đầu tư và hiệu quả KTXH dự án đầu tư 3. Làm căn cứ để thực hiện các chuyên đề tiếp theo Cách tiếp cận 1. Các tài liệu liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư doc, Tài liệu Chuyên đề I: Lý thuyết dự án đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư doc,

Từ khóa liên quan