0

Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

92 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2021, 18:43

... quảng bá sản phẩm game online 15 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá game online 16 Chương 2: ỨNG DỤNG PR TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ GAME ONLINE TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG... NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PR TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ SẢN PHẨM GAME ONLINE TẠI TỔNG CÔNG TY VTC 57 3.1.Những vấn đề đặt hoạt động quảng bá sản phẩm Game online Tổng công ty VTC 57 3.2... khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online Tam Quốc VTC Vua Bóng Rổ, tác giả mong muốn làm sáng tỏ giải pháp PR hoạt động quảng bá sản phẩm game online Tổng Cơng ty Truyền thơng đa Phương tiện
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Giao diện game online Tam Quốc VTC a)Nội dung game online Tam Quốc VTC - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.1..

Giao diện game online Tam Quốc VTC a)Nội dung game online Tam Quốc VTC Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.2: Hình ảnh vị chúa công trong game Tam Quốc VTC - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.2.

Hình ảnh vị chúa công trong game Tam Quốc VTC Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.4. Bảng thành tựu của người chơi - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.4..

Bảng thành tựu của người chơi Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 2.3. Hình ảnh các võ tướng trong game Tam Quốc VTC - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.3..

Hình ảnh các võ tướng trong game Tam Quốc VTC Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 2.6. Vua Bóng Rổ đòi hỏi khả năng phối hợp đồng đội cao - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.6..

Vua Bóng Rổ đòi hỏi khả năng phối hợp đồng đội cao Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.5. Vua Bóng Rổ có cả phong cách của game Fifa Online và Audition - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.5..

Vua Bóng Rổ có cả phong cách của game Fifa Online và Audition Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.7. Giao diện thi đấu đẹp mắt của Vua Bóng Rổ - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.7..

Giao diện thi đấu đẹp mắt của Vua Bóng Rổ Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.8. Nhân vật Trung Phong - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.8..

Nhân vật Trung Phong Xem tại trang 37 của tài liệu.
Khu vực hoạt động: trong khu vực hình thang, ngay dưới rổ. Trung phong thường là cầu thủ có thể hình to lớn nhất trên sân nhưng lại có kỹ thuật cá nhân khá “ít ỏi” - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

hu.

vực hoạt động: trong khu vực hình thang, ngay dưới rổ. Trung phong thường là cầu thủ có thể hình to lớn nhất trên sân nhưng lại có kỹ thuật cá nhân khá “ít ỏi” Xem tại trang 38 của tài liệu.
Khu vực hoạt động: bên trong khu vực 3 điểm và vùng trung tâm hình thang. Tiền phong chính cũng là những cầu thủ có thể hình cao to trong đội, luôn thi đấu vô cùng mạnh mẽ và là người hỗ trợ nhiều nhất cho trung phong, đồng thời hỗ trợ các vị trí khác k - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

hu.

vực hoạt động: bên trong khu vực 3 điểm và vùng trung tâm hình thang. Tiền phong chính cũng là những cầu thủ có thể hình cao to trong đội, luôn thi đấu vô cùng mạnh mẽ và là người hỗ trợ nhiều nhất cho trung phong, đồng thời hỗ trợ các vị trí khác k Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.11. Nhân vật Hậu Vệ dẫn bóng - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.11..

Nhân vật Hậu Vệ dẫn bóng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.12. Nhân vật Hậu Vệ ghi điểm - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.12..

Nhân vật Hậu Vệ ghi điểm Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.13. Coslay mỹ nữ Điêu Thuyền trong câu chuyện Tam Quốc - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.13..

Coslay mỹ nữ Điêu Thuyền trong câu chuyện Tam Quốc Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.1. Bảng mô tả nội dung và lộ trình đưa tin, bài trên các kênh truyền thông - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.1..

Bảng mô tả nội dung và lộ trình đưa tin, bài trên các kênh truyền thông Xem tại trang 45 của tài liệu.
2 Chỉ có ở Tam Quốc VTC: Hài hước hình ảnh Quan Vũ bán - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

2.

Chỉ có ở Tam Quốc VTC: Hài hước hình ảnh Quan Vũ bán Xem tại trang 45 của tài liệu.
Phân tích bảng phân bổ ngân sách dành cho chiến dịch quảng bá cho thấy, Nhà phát hành VTC Game tập trung toàn bộ ngân sách vào các giải pháp PR cho hoạt động ra mắt sản phẩm game online Tam Quốc VTC, đây cũng là giải pháp kh - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

h.

ân tích bảng phân bổ ngân sách dành cho chiến dịch quảng bá cho thấy, Nhà phát hành VTC Game tập trung toàn bộ ngân sách vào các giải pháp PR cho hoạt động ra mắt sản phẩm game online Tam Quốc VTC, đây cũng là giải pháp kh Xem tại trang 46 của tài liệu.
Đồng thời với các hình thức truyền thông khác, các chuyên gia truyền thông của dự án lập và phát triển Fanpage Vua Bóng Rổ, kêu gọi thu hút lượt thích bằng các ấn phẩm truyền thông, các thông điệp hấp dẫn, thu hút về game online Vua Bóng R - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

ng.

thời với các hình thức truyền thông khác, các chuyên gia truyền thông của dự án lập và phát triển Fanpage Vua Bóng Rổ, kêu gọi thu hút lượt thích bằng các ấn phẩm truyền thông, các thông điệp hấp dẫn, thu hút về game online Vua Bóng R Xem tại trang 49 của tài liệu.
3 Hình ảnh Việt hóa đầu tiên của game Vua Bóng Rổ - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

3.

Hình ảnh Việt hóa đầu tiên của game Vua Bóng Rổ Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.16. Hình ảnh hotgirt Khả Ngân thể hiện “tôi yêu Vua Bóng Rổ” - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.16..

Hình ảnh hotgirt Khả Ngân thể hiện “tôi yêu Vua Bóng Rổ” Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 2.4. Bảng mô tả chi tiết vị trí treo banner trên các kênh truyền thông nội bộ (nguồn: tư liệu của VTC Game) - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.4..

Bảng mô tả chi tiết vị trí treo banner trên các kênh truyền thông nội bộ (nguồn: tư liệu của VTC Game) Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.5. Bảng mô tả vị trí treo banner và chạy chữ trên các website nội bộ (nguồn: bongro.vtcgame.vn) - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.5..

Bảng mô tả vị trí treo banner và chạy chữ trên các website nội bộ (nguồn: bongro.vtcgame.vn) Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.6. Bảng phân bổ nội dung bài PR và thời gian đăng tải giai đoạ n2 (nguồn: Internet) - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.6..

Bảng phân bổ nội dung bài PR và thời gian đăng tải giai đoạ n2 (nguồn: Internet) Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 2.7. Bảng mô tả vị trí banner trên các website dịch vụ nội bộ giai đoạn (nguồn:báo cáo truyền thông của Dự án Vua Bóng Rổ) - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.7..

Bảng mô tả vị trí banner trên các website dịch vụ nội bộ giai đoạn (nguồn:báo cáo truyền thông của Dự án Vua Bóng Rổ) Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 2.8. Bảng mô tả nội dung bài PR trên các kênh truyền thông giai đoạn 3 (nguồn:Internet) - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Bảng 2.8..

Bảng mô tả nội dung bài PR trên các kênh truyền thông giai đoạn 3 (nguồn:Internet) Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 2.17. Một trong những thí sinh dự thi “Free Style -Miss Bóng Rổ” Nguyễn Phương Tuyết – Đại học Tôn Đức Thắng - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

Hình 2.17..

Một trong những thí sinh dự thi “Free Style -Miss Bóng Rổ” Nguyễn Phương Tuyết – Đại học Tôn Đức Thắng Xem tại trang 59 của tài liệu.
Câu 21: Bạn đánh giá mức độ hài lòng về các hình thức tương tác của Nhà phát hành VTC Game với cộng đồng game thủ? - Ứng dụng pr trong hoạt động quảng bá sản phẩm game online tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện (vtc) (khảo sát chiến dịch truyền thông hai game online tam quốc vtc và vua bóng rổ)

u.

21: Bạn đánh giá mức độ hài lòng về các hình thức tương tác của Nhà phát hành VTC Game với cộng đồng game thủ? Xem tại trang 89 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm