0

Một số kỹ năng cơ bản khi thuyết trình

5 1,975 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:08

Tìm hiểu bố cục 1 bài thuyết trình: Chúng ta biết rằng mỗi bài văn phải có 3 phần. Mở bài, thân bài và kết luận. Một bài truyết trình hoàn chỉnh bao giờ cũng có 3 phần Mở - Thân – Kết. Bài thuyết 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kỹ năng cơ bản khi thuyết trình,

Từ khóa liên quan