0

TÌM HIỂU DƯỢC LÝ KHÁNG SINH QUINOLONES

47 9 0
  • TÌM HIỂU DƯỢC LÝ KHÁNG SINH QUINOLONES

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:39

Dược lý các kháng sinh quinolones, Mối liên quan đặc điểm dược động học, dược lực học và ứng dụng lâm sàng, So sánh các thế hệ quinolones về đặc điểm dược động học, dược lực học và chỉ định lâm sàng.Tổng hợp kiến thức từ một số tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt DƯỢC LÝ KHÁNG SINH QUINOLONES Đôi nét lịch sử phát triển kháng sinh Quinolones LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 1964 • Hợp chất quinolon acid nalidixic trình tổng hợp Chloroquin • • Tổng hợp đến 10.000 chất sở nhân quinolin Acid nalidixic phê nhân naphtyridin, duyệt Anh cho điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu chưa có biến chứng 2005 1962 Dưới 20 thuốc áp dụng lâm sàng LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN  Trong khoảng 20 năm (1985-2005) cơng bố 2000 cơng trình khoa học 600 báo tổng quan quinolones  Hiện nay, ước tính có tới 800 triệu người sử dụng kháng sinh quinolones Tỷ lệ vi khuẩn kháng Quinolones tăng cao I NỘI DUNG Đại cương chung KS Quinolon 1.Cơ chế tác dụng 2.Phổ kháng khuẩn 3.Cơ chế đề kháng kháng sinh vi khuẩn 4.TDKMM 5.Tương tác thuốc 6.Một số đại diện thuốc II Fluoroquinolon Mối liên quan đặc điểm dược động học, dược lực học ứng dụng lâm sàng III So sánh hệ Quinolon So sánh đặc điểm dược động học, dược lực học định lâm sàng I Đại cương chung kháng sinh Quinolon Cơ chế tác dụng DNA GYRASE TOPOISOMERASE IV Thế hệ • Chỉ ức chế DNA gyrase Thế hệ 2,3,4 • Ức chế enzym Phổ tác dụng Thế hệ Thế hệ - VK Gram (-) kể loài Pseudomonas Cầu khuẩn Gram (+) đặc biệt Staphylococcus, hiệu lực không Vi khuẩn Gram (-) (trừ Pseudomonas) chắn Streptococcus Pneumoniae Phổ tác dụng Thế hệ VK Gram (+) S.Pynogenes S.Pneumoniae (bao gổm chủng kháng penicillin trừ MRSA) VK Gram (-) Haemophilus Infuenzae VK khơng điển hình Mycoplasma pneumoniae Moraxella catarrhalis Chlamydia pneumoniae Pseudomonas Legionella pneumophila số thông tin khác  Ciprofloxacin levofloxacin khơng cịn khuyến nghị để điều trị lậu cầu Mỹ kháng thuốc phổ biến   Norfloxacin khơng cịn lưu hành Mỹ Gatifloxacin sử dụng dạng dung dịch nhỏ mắt Mỹ III SO SÁNH CÁC THẾ HỆ QUINOLON 1 DƯỢC ĐỘNG HỌC 2 DƯỢC LỰC HỌC 3 CHỈ ĐỊNH LÂM SÀNG Dược động học Ciprofloxacin Tmax = 1-2h  Hấp thu - Ciprofloxacin thức ăn Tmax gần với 2h Nhanh, dễ dàng gần hoàn toàn qua đường tiêu hóa - Các chế phẩm có chứa ion kim loại làm giảm hấp thu Thế hệ Thức ăn ảnh hưởng tới hấp thu FQs (Thế hệ 2,3,4) Thức ăn làm chậm hấp thu Về tổng thể, hấp thu không đổi Dược động học  Phân bố Thế hệ   Ít qua hàng rào máu não sữa  mẹ  FQs (Thế hệ 2,3,4) Đạt nồng độ cao nước tiểu Liên kết protein huyết tương Khuyếch tán tốt vào đa số mô, đặc biệt phế quản, phổi, bàng quang, thận, tuyến tiền liệt đường tiết niệu  cao Ít qua HRMN người bình thường, màng não viêm xâm nhập tốt   Qua thai sữa mẹ Liên kết thấp với protein huyết tương phần tự có hoạt tính cao Dược động học  Chuyển hóa Sản phẩm chuyển hóa cịn hoạt tính Thế hệ  Phần lớn chuyển hóa gan FQs (Thế hệ 2,3,4)  Chuyển hóa gan phần Dược động học  Thải trừ Thế hệ   Chủ yếu qua nước tiểu FQs (Thế hệ 2,3,4)  Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu (dạng nguyên vẹn), Ciprofloxacin: 40-50% số qua gan T ½ ngắn, cần dùng nhiều liều ngày  T1/2 thay đổi từ 3-10h,  75 - 80%  thời gian bán thải dài cho phép dùng thuốc lần ngày Ofloxacin: Gatifloxacin: > 70% Các thông số dược động học số đại diện Quinolones Dose (g) (frequency per day) Cmax (mg L −1 ) AUC (mg h L −1 ) Half-life (h) Protein binding (%) Elimination route Nalidixic acid (×4) Variable Variable 1.5 90 Renal Enoxacin 0.6 (×1) 3.7 29 60 Renal Norfloxacin 0.4 (×2) 1.5 10 15 Renal hepatic Ciprofloxacin 0.75 (×2) 3.5 30 40 Renal and enteral Ofloxacin 0.4 (×2) 4.8 64 40 Renal Lomefloxacin 0.4 (×1) 2.8 26 10 Renal Sparfloxacin 0.4 (×1) 1.0 20 18 40 Renal Grepafloxacin 0.4 (×1) 1.4 14 14 50 Hepatic Clinafloxacin 0.2 (×2) 1.6 18 40 Renal Gatifloxacin 0.4 (×1) 3.8 33 12 20 Renal Moxifloxacin 0.4 (×1) 3.1 30 13 50 Hepatic Gemifloxacin 0.32 (×1) 1.0 60 Renal and other Trovafloxacin 0.3 (×1) 2.5 40 12 85 Hepatic Garenoxacin 0.4 (×1) 5.8 59 15 87 Renal and other   Dược lực học FQs (Thế hệ 2,3,4) Thế hệ   Chỉ ức chế enzym DNA gyrase Ức chế enzym DNA gyrase topoisomerase IV • Thế hệ 2: Gram (-) hiệu lực kháng DNA gyrase mạnh topoisomerase Gram (+) ngược lại • Thế hệ 3, 4: tác động cân lên enzym So sánh giá trị MIC90 số đại diện MIC90 (mg L −1 ) Gram-negative pathogens Gram-positive pathogens E coli P aeruginosa Klebsiella spp B fragilis Haemophilus influenzae S aureus S pneumoniae Group A Streptococci Enterococcus spp Clostridium perfringens >64 16 >64 >64 >64 >64 >64 >64 Enoxacin 0.25 >64 >64 0.12 64 >64 >64 Norfloxacin 0.12 0.5 >64 0.06 16 4 ND Ciprofloxacin 0.03 0.25 16 0.03 0.5 Ofloxacin 0.12 0.5 16 0.03 0.5 2 Lomefloxacin 0.06 0.25 ND 0.06 4 ND Sparfloxacin 0.06 0.5 0.03 0.12 0.5 0.25 Grepafloxacin 0.06 0.12 0.01 0.12 0.25 Clinafloxacin 0.01 0.5 0.03 0.25 0.01 0.06 0.12 0.06 0.25 0.12 Gatifloxacin 0.06 0.25 0.03 0.25 0.25 0.25 0.5 Moxifloxacin 0.06 0.12 0.06 0.06 0.12 0.25 0.25 Gemifloxacin 0.03 0.25 ND 0.06 0.06 0.03 0.06 ND Trovafloxacin 0.06 0.25 0.25 0.01 0.03 0.12 0.25 0.25 Garenoxacin 0.06 16 0.5 0.03 0.03 0.12 0.25 Nalidixic acid Chỉ định điều trị  Thế hệ 1: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu khơng có biến chứng  Thế hệ 2:  NK tiết niệu có/khơng biến chứng  Nhiễm khuẩn bể thận  Nhiễm khuẩn sinh dục  Viêm tiền liệt tuyến  Viêm tai  Viêm xương tủy  Nhiễm khuẩn da, mô mềm Chỉ định điều trị  Thế hệ 3:  Nhiễm khuẩn hơ hấp: Viêm phế quản cấp, mạn tính; viêm phổi cộng đồng, viêm xoang,  Nhiễm trùng tiết niệu  Lậu  Viêm kết mạc,  Thế hệ 4:  Tương tự hệ (trừ nhiễm trùng tiết niệu, viêm bể thận)  NK ổ bụng, vùng chậu, Kết luận Kháng sinh diệt khuẩn giai đoạn nghỉ, thông qua ức chế trình chép DNA vi khuẩn • Thế hệ 1: ức chế DNA gyrase  có hoạt tính vi khuẩn Gram (-) (trừ Pseudomonas) - T1/2 ngắn  dùng nhiều liều/ ngày Hấp thu không ổn định (Cmax, AUC) Liên kết protein huyết tương cao  tương tác thuốc  Chỉ định: Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng Kết luận Fluoroquinolones Lựa chọn thay Thế hệ 2,3,4 Subclass, drugs Mechanism of action Effects Clinical applications Pharmakinetics, toxicities, interactions RESOURCES Nguyễn Hoàng Anh, Bài giảng Đại cương dược lý kháng sinh, 2021 Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (chủ biên) (2007), Dược lý học, tập NXB Y học Dược thư quốc gia Việt Nam Bộ Y tế, Hướng dẫn sử dụng Kháng sinh, 2015 Bertram G Katzung, Basic & Clinical Pharmacology, 14th Edition Katie J Aldred, Robert J Kerns & Neil Osheroff, Mechanism of Quinolone Action and Resistance, ACS publications – Biochemistry Thu D M Pham, Zyta M Ziora, Mark A.T Blaskovich, Quinolones Antibiotics, MedChemComm RxList https://www.rxlist.com/search/rxl/quinolones A M Emmerson & A M Jones, The quinolones: decades of development and use, Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2003) THANKS!! Do you have any questions? Nhokkelly2kvk@gmail.com CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik ... thuốc II Fluoroquinolon Mối liên quan đặc điểm dược động học, dược lực học ứng dụng lâm sàng III So sánh hệ Quinolon So sánh đặc điểm dược động học, dược lực học định lâm sàng I Đại cương chung... Gram (+) ngược lại • Thế hệ 3, 4: tác động cân lên enzym  Hạn chế kháng thuốc Dược lực học Dược lực học Dược lực học Dược lực học FQs KS diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ có PAE trung bình tới kéo dài... Trovafloxacin Ciprofloxacin Moxifloxacin II FLUOROQUINOLON Mối liên quan đặc điểm dược động học, dược lực học ứng dụng lâm sàng Dược động học ● Hấp thu tốt, SKD đường uống 70 – 95% Nồng độ thuốc máu gần
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU DƯỢC LÝ KHÁNG SINH QUINOLONES, TÌM HIỂU DƯỢC LÝ KHÁNG SINH QUINOLONES

Từ khóa liên quan