0

BGĐT - Toán 1 - Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

13 1 0
  • BGĐT - Toán 1 - Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:23

Bài 4: Các em hãy quan sát xung quanh lớp học và chỉ ra các đồ vật có dạng các hình vừa học:.. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!.[r] (1)MƠN TỐN (2)Bài 2 (3)Hoạt động 1 Bức tranh có dạng hình vng Mặt đồng hồ có dạng hình trịn (4)(5)(6)(7)(8)(9)Bài 1: Kể tên đồ vật hình vẽ có dạng: Hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật: Bài 1: Bức tranh có dạng hình vng Đĩa CD có dạng hình trịn Biển báo có dạng hình trịn (10)Bài 2: Hình tam giác có màu gì? Hình vng có màu gì? Gọi tên hình có màu đỏ. - Hình tam giác có màu đỏ - Hình vng có màu xanh dương (11)(12)(13)
- Xem thêm -

Xem thêm: BGĐT - Toán 1 - Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật, BGĐT - Toán 1 - Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật