0

Tiểu luận Quản trị học

7 0 0
  • Tiểu luận Quản trị học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:57

Phân tích và chứng minh sự cần thiết của hoạt động quản trị trong hoạt động của các tổ chứcQuản trị là một thuật ngữ được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau:Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell: “Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường mà các cá nhân làm việc với nhau trong từng nhóm có thểhoạt động hữu hiệu và có kết quả.”Theo James Stonner và Stephen Robbins: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổchức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.Theo Mary Parker Follett cho rằng quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH =============================== TIỂU LUẬN MƠN QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI: HÃY PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG MINH SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC Lớp học phần: 20D1MAN50200103 Tên: Lê Thiên Trang Lớp: KN002 Mssv: 31181025569 I KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC Khái niệm quản trị: Quản trị thuật ngữ định nghĩa nhiều cách khác nhau: Theo Harold Koontz Cyril O’Donnell: “Quản trị thiết lập trì mơi trường mà cá nhân làm việc với nhóm hoạt động hữu hiệu có kết quả.” Theo James Stonner Stephen Robbins: “Quản trị tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động thành viên tổ chức sử dụng tất nguồn lực khác tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề ra” Theo Mary Parker Follett cho "quản trị nghệ thuật đạt mục đích thơng qua người khác"  Qua việc tham khảo định nghĩa khác quản trị tác giả, ta rút định nghĩa: Quản trị tiến trình hồn thành cơng việc cách có hiệu hữu hiệu thơng qua người khác Cụm từ “tiến trình” hoạt động nhà quản trị (hoạch định, tổ chức, kiểm soát, lãnh đạo); Cụm từ “hiệu hữu hiệu” nói đến cách mà thực cơng việc Khái niệm tổ chức: Khái niệm hiểu đơn giản “ tập hợp nhiều người cách có ý thức tham gia vào nỗ lực có hệ thống thông qua phân chia công việc, nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu chung.” → Qua hai khái niệm trên, để phân tích vai trị hoạt động quản trị tổ chức ta cần phân tích “ cần thiết hoạt động quản trị tổ chức” “ Hoạt động quản trị tác động đến tính hiệu hữu hiệu tổ chức?” PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC Khái niệm hoạt động quản trị: Là hoạt động cần thiết thực người kết hợp với tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung Sự cần thiết hoạt động quản trị tổ chức: I Hoạt động quản trị định tồn phát triển tổ chức, giúp tổ chức hoạt động hiệu đạt mục tiêu đề Nếu khơng có hoạt động quản trị cơng việc tổ chức trở nên lộn xộn người tổ chức phải làm công việc gì, làm vào thời gian Hoạt động quản trị bao gồm chức a Chức hoạch định: Đây chức chức quan trọng tiến trình quản trị Hoạch định đề cập đến việc nhận dạng mục tiêu tương lai mà tổ chức cần thực hiện, xác định hướng xây dựng chiến lược tổng thể để đạt mục tiêu, định coog việc sử dụng nguồn lực cần thiết Chức hạch định giúp phối hợp hoạt động nhân viên giúp tổ chức hoạt động hiệu b Chức tổ chức: Tổ chức tiến trình thiết lập cấu trúc mối quan hệ giúp cho người thực kế hoạch đề thoả mãn mục tiêu tổ chức Chức tổ chức bao gồm việc: phân công, xếp công việc vào phận, ủy quyền phân bổ, phối hợp nguồn lực người nguồn lực khác ( thời gian, vật chất, tài chính,…) để đạt mục tiêu Chức vô quan trọng người tổ chức tổ chức cần phải phân chia hệ thống cấp bậc ( giám đốc, phó giám đốc, trưởng phịng, phó phịng,…), phân chia phòng ban (phòng nhân sự, phòng sản xuất,…), v.v… Hãy tưởng tượng tổ chức quy mô lớn với hàng ngàn nhân viên nhiều nhánh khác trở nên lộn xộn sớm vào phá sản bới họ khơng thể hướng vào mục đích chung Nhờ có có chức này, cơng việc, quyền hạn trách nhiệm phân chia cụ thể cho hàng ngàn nhân viên hoạt động trơn tru c Chức lãnh đạo: Lãnh đạo bao gồm hoạt động nhằm thúc đẩy người làm công việc cần thiết để đạt mục tiêu tổ chức Lãnh đạo việc tạo giá trị văn hóa, truyền thơng mục tiêu đến người tổ chức truyền cảm hứng đến nhân viên nhằm mục đích thực cơng việc với kết tốt Lãnh đạo có vai trò quan trọng doanh nghiệp nào, công ty muốn tồn lâu phát triển mạnh cần có nhà lãnh đạo hay người đứng đầu tài (chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành,…) có khả quản trị tốt, tầm nhìn tốt, có sức ảnh hưởng mạnh đến nhân viên Trên giới có nhiều công ty phát triển lớn mạnh, phần nhờ vào lãnh đạo tài ba nhà lãnh đạo tiếng : Tim Cook Apple, Bill Gates Microsoft, Lee Jae-yong Samsung,… d Chức kiểm sốt: Kiểm sốt tiến trình mà cá nhân, nhóm tổ chức giám sát kết thực cách liên tục để đảm bảo tổ chức có hướng q trình thực hay khơng; tiến hành hoạt động điều chỉnh có sai lệch Nếu khơng có hoạt động kiểm sốt nguồn lực cơng ty dễ bị thất thốt, hiệu cơng việc giảm sút có nguy phá sản Do đó, nhiều công ty áp dụng nhiều biện pháp: hệ thống bấm vân tay, bảng theo dõi suất, báo cáo công việc, bảng thống kê hiệu kinh doanh theo tháng, theo quí, theo năm;… Nhờ cơng ty chủ động kiểm soát hoạt động nhân viên tốt để đạt hiệu tối ưu công việc II HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CO TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU VÀ HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC? Nhà quản trị: Nhà quản trị người thực hoạt động quản trị như: đưa định, tổ chức thực hiện, động viên truyền thông, đo lường việc thực phát triển người Nhà quản trị định nghĩa sau: “ Nhà quản trị người làm việc tổ chức, có nhiệm vụ thực chức quản trị điều khiển công việc người khác phải chịu trách nhiệm trước kết hoạt động người đó, Nhà quản trị người lập lên kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra tài chính, vật chất, người cho đạt mục tiêu mà tổ chức đề ra…” Và để làm điều đó, nhà quản trị cần phải có kiến thức sâu rộng, khả xử lý linh hoạt, thơng minh tình Về cấp bậc, nhà quản trị chia làm ba cấp: quản trị viên cao cấp, quản trị viên cấp trung ương quản trị viên cấp sở Mỗi cấp thực nhiệm vụ có chức danh khác Vai trò nhà quản trị tính hữu hiệu hiệu tổ chức: a Vai trị tương tác cá nhân: Nhóm vai trị liên quan đến mối quan hệ với người khác có quan hệ với kỹ nhân nhà quản trị Nhà quản trị có vai trị việc hưỡng thành viên đến mục tiêu chung tổ chức • Vai trị người đại diện: Thường đại diện cho công ty người đại diện tổ chức Liên quan đến việc thực nghi lễ , hoạt động mang tính biểu tượng cho tổ chức • Vai trị người lãnh đạo: Phối hợp kiểm tra công việc nhân viên cấp gồm: tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, động viên khích lệ nhân viên • Vai trị người liên kết: Phát triển nguồn tin, mối quan hệ người bên bên tổ chức ( tiếp xúc với khách hàng, nhà cung ứng,…) nhằm đảm bảo hoàn thành công việc giao cho đơn vị họ b Vai trị thơng tin: Nhóm vai trị đóng vai trị quan trọng thơng tin xem tài sản doanh nghiệp • Vai trị người giám sát: Liên quan đến việc tìm kiếm thu thập từ nhiều nguồn khác Nhà quản trị giữu vai trị phân tích bối cảnh xung quanh, sàng lọc xem xét thơng tin để ln tình trạng nắm bắt đầy đủ thơng tin • Vai trị người truyền tin phát ngơn:Ngược lại với vao trò người giám sát thu thập thơng tin, vai trị người truyền tin phát ngôn truyền thông tin tổ chức tới người bên lẫn bên tổ chức với mục đích có lợi cho doanh nghiệp c Vai trò định: Để thực tốt vai trị nhà quản trị cần phải có kỹ nhận thức kỹ nhân Nhóm vai trò liên quan đến việc nhà quản trị phải đưa lựa chọn thực hành động • Vai trị người khởi xướng kinh doanh: vai trò thể qua việc nhà quản trị ln mong muốn tìm cách khởi xướng thay đổi hay cải tiến hoạt động áp dụng công nghệ mới, điều chỉnh kỹ thuật mà tổ chức áp dụng,… • Vai trị người giải vướng mắc: liên quan đến việc giải quyết, ứng biến xung đột, mâu thuẫn làm xáo trộn tổ chức xung đột nhân viên hay phận bên bên tổ chức,… nhằm đưa tổ chức ổn định trở lại • Vai trị người phân phối nguồn lực: vai trò liên quan đến việc phân phối người (phân bổ công việc cho nhân viên,…), thời gian (làm cơng việc vào lúc nào, ), tài nguồn lực liên quan khác để tổ chức đạt kết mong muốn • Vai trị người thương quyết: Nhà quản trị thay mặt tổ chức thương với đơn vị khác trình hoạt động ngân sách, hợp đồng mua hàng,… Tùy thuộc vào mục tiêu hướng phát triển doanh nghiệp mà nhà quản trị quản trị với cách khác Chăng hạn Google cơng ty cơng nghệ địi hỏi nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng táo bạo Để đạt điều đó, Google tạo môi trường làm việc vô thoải mái: phịng ăn, phịng giải trí hay chí phịng để ngủ nghỉ ngơi, thời gian làm việc thoải mái, khuôn viên công ty trở thành nơi làm việc lúc nào,… điều góp phần giúp cho nhân viên họ kích thích suy nghĩ khai thác tối đa sáng tạo Với chiến lược quản trị giúp Google trở thành công ty công nghệ hàng đầu ước mơ bao người trẻ Khác với Google, công ty sản xuất hàng hóa Nhật Sony, Honda, Kawasaki,… lại phù hợp với mơi trường quản trị kiểm sốt hơn: nhân viên làm qui định, có kỉ luật,qui trình sản xuất khắt khe, khơng thể tự ý sản phẩm hay cải tiến sản phẩm mà chưa qua qui trình kiểm nghiệm mà cần phải cân nhắc, kiểm tra đầy đủ Mặc dù chiến lược quản trị sát công ty cho đời nhiều sản phẩm có chất lượng tốt bền bỉ Qua hai ví dụ cơng ty trên, ta rút nhà quản trị giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển bền vững công ty Các doanh nghiệp, tổ chức khác có phát triển theo hướng hay không phần nhờ vào cách tiếp cận khác nhà quản trị III KẾT LUẬN: NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC: Sau phân tích vai trò hoạt động quản trị trên, ta khơng thể phủ nhận vai trị cần thiết quản trị tổ chức.Một doanh nghiệp tồn phát triển bền vững hành động riêng lẻ mà cần phải có nỗ lực, kết hợp nhiều người, nhiều yếu tố lại với bên cạnh cần phải có hoạt động quản trị tốt để hướng đến mục tiêu chung mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Việc quản trị giúp ta có nhìn chuẩn xác mục đích mà ta hướng tới mà giúp cho tổ chức đối phó với hội thử thách đến từ môi trường Nếu quản trị tốt, tổ chức dễ dàng thích nghi với mơi trường, biết nắm bắt hội tốt giảm bớt né tránh rủi ro tiêu cực mà môi trường đem lại Ta nói chắn nhà quản trị đóng vai trị to lớn thay đổi phát triển tổ chức như: tạo mối quan hệ người với người, nắm bắt thông tin định vấn đề quan trọng tổ chức… Trong thời buổi ,người ta lại xem trọng yếu tố người quản trị người; Do đó, doanh nghiệp ngày có khác biệt phụ thuộc vào nhà quản trị mà họ chọn có thực tâm huyết, có nhận thức cách đắn vị trí, vai trị mà nắm giữ hay khơng để từ đưa phương án, sách phù hợp đưa doanh nghiệp ngày vươn cao ... đó, nhà quản trị cần phải có kiến thức sâu rộng, khả xử lý linh hoạt, thơng minh tình Về cấp bậc, nhà quản trị chia làm ba cấp: quản trị viên cao cấp, quản trị viên cấp trung ương quản trị viên... nhà quản trị III KẾT LUẬN: NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC: Sau phân tích vai trò hoạt động quản trị trên, ta khơng thể phủ nhận vai trị cần thiết quản trị tổ... hiệu tối ưu công việc II HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CO TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU VÀ HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC? Nhà quản trị: Nhà quản trị người thực hoạt động quản trị như: đưa định, tổ chức thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quản trị học, Tiểu luận Quản trị học