0

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7

28 8 1
  • SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:41

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7; SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7;SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN; SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP; SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2021; SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG NGHỆ 7; SKKN CÔNG NGHỆ 7; SÁNG KIẾN CÔNG NGHỆ THCS; PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH HƯNG TRƯỜNG TH & THCS TUYÊN BÌNH TÂY    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ Đơn vị công tác: Trường TH & THCS Tuyên Bình Tây Họ Tên Giáo Viên: Bạch Văn Điền Tổ: Xã Hội Năm học: 2020-2021 I Lý chọn đề tài Đặt vấn đề 1.1 Cơ sở lí luận Trên sở Nghị số 29-NQ/TW, Đại hội XII Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ với vấn đề lớn: Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất lực người học; đổi chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; hồn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập; đổi công tác quản lý GD&ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý đáp ứng yêu cầu đổi GD&ĐT; đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý Trước công cách mạng khoa học kỹ thuật ngày phát triển vũ bão, việc chỉnh lý chương trình giáo dục thay đổi nội dung sách giáo khoa vấn đề cấp thiết vơ quan trọng Chính lẽ mà “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Như thấy, đường nhận thức ngắn đường “Đi từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng” phương tiện cần thiết để “Con đường” nhận thức “Dụng cụ trực quan” Đặc biệt hướng dạy học nay, “Hướng tích cực hố hoạt động học tập học sinh”, yêu cầu người giáo viên phải biết tạo điều kiện cho học sinh tự tìm tịi, khai thác kiến thức, biết điều khiển hoạt động nhận thức “Đồ dùng trực quan”, mà “Đồ dùng trực quan” trở thành nhân tố quan trọng hoạt động dạy học, vừa phương tiện giúp học sinh khai thác kiến thức, vừa nguồn tri thức đa dạng, phong phú mà học sinh dễ nắm bắt Trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, việc phát huy tính tích cực học sinh có ý nghĩa quan trọng Bởi xét cho cơng việc giáo dục phải tiến hành sở tự nhận thức, tự hành động Giáo dục phải thực thông qua hành động hành động thân (tư thực tiễn) Vì việc khơi dậy, phát triển ý thức, ý chí, lực, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp tự học đường phát triển tối ưu giáo dục Một phương pháp đặc trưng môn Công nghệ phương pháp “Sử dụng dụng cụ trực quan” giảng dạy 1.2 Cơ sở thực tiễn Qua giảng dạy môn Công nghệ trường THCS đặc biệt đổi phương pháp dạy học qua năm học nhận thấy vấn đề bổ ích lí luận thực tiễn Nó có ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng mơn đối tượng học sinh THCS, mặt thể chất tinh thần, nhận thức, lực tư duy,…, em phát triển mức độ cao em bậc tiểu học em lớp cao em lớp Nếu khơi dậy mức tính tích cực, chủ động học tập hoạt động khác làm cho em thu nhận lượng tri thức tốt cho thân mà sở vững để em bước vào bậc THPT nơi mà em phải có lực tư ý thức tự học cao Từ trước tới có nhiều người đề cập đến vấn đề phát huy tích tính cực học sinh học tập Công nghệ bậc THCS Tuy nhiên vấn đề mà nhà nghiên cứu đưa áp dụng vào bậc học cụ thể mà sâu vào khối lớp cụ thể khn khổ viết tơi xin lưu ý đến khía cạnh gắn liền với việc giảng dạy nhiều năm mơn Cơng nghệ, số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan dạy học Cơng nghệ với mục đích góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ trường THCS nơi giảng dạy, đồng thời để trao đổi, học tập kinh nghiệm thầy giáo, đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chun mơn phương pháp dạy học Những vấn đề mà nêu sở trang bị kiến thức nhất, phương pháp dạy học Công nghệ việc sử dụng đồ dùng trực quan, thực nghiệm sư phạm trường THCS Nếu thầy giáo làm chức truyền thụ kiến thức thực phương châm “Thầy giáo trung tâm’’ học sinh thụ động tiếp nhận kiến thức, học thuộc lịng thầy giáo giảng cho ghi sách viết Đó cách giảng dạy giáo điều, nhồi nhét biến giáo viên thành người thuyết trình, giảng giải học sinh thụ động tiếp nhận điều nghe, đọc Có nhà giáo dục gọi cách “Nhai kiến thức mớm cho học sinh” Chúng ta biết việc dạy học tiến hành trình thống gồm hai khâu có tác dụng tương hỗ nhau: giảng dạy học tập Cả việc giảng dạy học tập trình nhận thức, tuân theo quy luật nhận thức Nhận thức dạy học thể hoạt động giáo viên học sinh việc truyền thụ tiếp thu nội dung khoa học quy định chương trình với phương pháp dạy học thích hợp, phương tiện hình thức cần thiết để đạt kết định đề Người giáo viên không giới hạn cơng việc việc đọc cho học sinh ghi chép kiến thức có sẵn, bắt em học thuộc lòng kiểm tra điều ghi nhớ em thu nhận giảng giáo viên hay sách giáo khoa Điều quan trọng giáo viên cung cấp cho em kiến thức (bao gồm kiến thức khoa học, hiểu biết quy luật, nguyên lí phương pháp nhận thức…) làm sở định hướng cho việc tự khám phá kiến thức mới, vận dụng vào học tập sống Vì vậy, việc cho em quan sát đồ dùng trực quan từ em rút nhận xét, tiếp thu tri thức, bồi dưỡng, rèn luyện học tập đường phát triển tối ưu giáo dục - đường lấy học sinh làm trung tâm, làm chủ thể việc nhận thức với hướng dẫn, giáo dục tích cực có hiệu giáo viên, điều thực sở hoạt động tích cực, tự giác học sinh Đây tính ưu việt phương pháp phát huy tính tích cực học sinh vấn đề tơi quan tâm Vì tơi chọn đề tài “Một số phương pháp sử dụng hiệu đồ dùng trực quan dạy học Công nghệ 7” với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Cơng nghệ Mục đích đề tài Khi xây dựng sáng kiến kinh nghiệm này, mong muốn sâu vào tìm hiểu thực trạng nguyên nhân vấn đề sử dụng đồ dùng dạy học Từ đó, đề xuất số phương pháp sử dụng hiệu đồ dùng trực quan dạy học Công nghệ trường TH & THCS Tuyên Bình Tây nơi công tác Lịch sử đề tài Hiện có nhiều quan niệm, ý kiến khác vấn đề phát huy tính tích cực học sinh dạy học nói chung, dạy học Cơng nghệ nói riêng Việc xây dựng sở lí luận điều quan trọng thực tiễn dạy học môn Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả hình thức tổ chức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực học sinh việc lĩnh hội tri thức như: Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Trần Bá Hoành,… số luận án tiến sĩ, thạc sĩ, khố luận tốt nghiệp có liên quan Phạm vi đề tài - Đối tượng học sinh Trường TH & THCS Tuyên Bình Tây, đặc biệt học sinh lớp năm học 2020 – 2021 - Nội dung chương trình SGK Cơng nghệ - Sách hướng dẫn giáo viên, phân phối chương trình Cơng nghệ THCS, tài liệu có liên quan - Giáo viên dạy môn thực trạng việc sử dụng đồ dùng trực quan trường TH & THCS Tuyên Bình Tây II Nội dung công việc Thực trạng Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn học sinh Các em phải rèn luyện mức độ cao hơn, khả tự học, tự nhận thức hành động ngày coi trọng Muốn đạt điều GV cần áp dụng nhiều phương pháp dạy - học có phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan Cần phải tiếp thu điểm có tính ngun tắc cách dạy truyền thống song phải luôn đổi mới, làm cách mạng người dạy người học để khắc phục bảo thủ, thụ động như: Giáo viên chuẩn bị giảng điều học sinh dễ nhớ, học sinh trọng ghi lời giảng giáo viên kiến thức sách để trình bày lại kiểm tra Trong vài năm gần đây, môn Công nghệ trường THCS trọng trước Đã cung cấp thêm trang thiết bị tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy học Tuy nhiên qua vài năm giảng dạy môn thấy việc dạy học môn Cơng nghệ cịn gặp nhiều khó khăn, trở ngại việc phát huy tính tích cực học sinh việc quan sát, sử dụng đồ dùng trực quan Thực trạng vấn đề giải thích ngun nhân sau đây: Thứ tồn quan niệm cố hữu cho môn Công nghệ môn phụ Thứ hai sở vật chất phục vụ giảng dạy học tập đầu tư từ nhiều năm trước hư hao theo năm tháng Tình trạng dạy chay cịn phổ biến Trong suốt q trình học mơn Cơng nghệ lớp thầy trị chưa có điều kiện tham quan mơ hình trồng trọt điển hình, mơ hình chăn ni, thủy sản khơng có kinh phí Điều làm cho vốn kiến thức kiến thức em bó gọn sách giảng Nguyên nhân thứ ba việc phát huy tính tích cực học tập học sinh học tập môn Công nghệ nhiều hạn chế phần quy định từ Giáo dục Môn Công nghệ chưa chọn mơn dự thi cấp Ngồi cách tổ chức số thi cử nhiều hạn chế, trọng mặt kiểm tra lí thuyết mà coi nhẹ thực hành, ý đến việc phát triển lực sáng tạo học sinh Cuối điều quan trọng ý thức trách nhiệm giáo viên việc thực phương pháp dạy học phù hợp phải nói đến phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan để đem lại hiệu cho tiết dạy chất lượng môn ngày nâng cao Mỗi GV – HS phải hiểu rõ nguy hại việc thi học làm cho học vấn học sinh thiếu tư tính sáng tạo  Thông qua kiểm tra đánh giá thường xuyên thực hành HKI năm học 2020 – 2021 thu kết sau: Lớp Sĩ số 45 SL 14 Giỏi TL % 31,1 Khá SL 19 Trung bình Yếu TL TL TL % SL SL % % 42,2 12 26,7 0 Nội dung Mục tiêu chương trình mơn học cơng nghệ, có nhiệm vụ góp phần hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh, góp phần giáo dục hướng nghiệp, tạo tiền đề cho việc lựa chọn tương lai Giúp học sinh có kiến thức kĩ vận dụng vào đời sống hàng ngày làm quen thực hành với nhiều hoạt động, thuộc lĩnh vực kinh tế gia đình Với phương châm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, để học sinh chủ động, tìm tịi lĩnh hội kiến thức đồ dùng dạy học thiếu tiết học, việc sử dụng đồ dùng dạy học để có hiệu vấn đề mà cần nghiên cứu Để giúp học sinh khắc sâu kiến thức, đồng thời tạo hứng thú học tập, giúp em chủ động tìm tịi kiến thức Là giáo viên ngồi đổi phương pháp dạy học phải biết kết hợp linh hoạt, sáng tạo “đồ dùng trực quan” Ngoài đồ dùng sẵn có nhà trường phải thường xuyên sưu tầm, mày mò tự làm Những đồ dùng trực quan cần thiết thiếu tiết học là: - Hình vẽ, tranh, ảnh - Mơ hình - Sơ đồ - Mẫu vật - Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác (cơng nghệ thơng tin - CNTT) Biện pháp giải Đối với loại phương tiện người giáo viên Cơng nghệ cần có phương pháp sử dụng cho phù hợp 2.1 Đối với hình vẽ, tranh, ảnh Học sinh lớp khối lớp khác em thích xem hình vẽ, tranh, ảnh Vì giáo viên phải làm bật nội dung hình vẽ, tranh ảnh để gây hứng thú cho học sinh, kích thích trí tị mị, phát triển lực nhận thức Từ làm cho em tự khám phá kiến thức học Giáo viên phải lựa chọn hình vẽ, tranh ảnh phù hợp nhất, đặc trưng cho nội dung định trình bày, cho học sinh quan sát trình bày nội dung quan sát mà giáo viên muốn truyền đạt Khi đưa hình vẽ, tranh, ảnh giáo viên phải phân tích, định hướng trước cho học sinh cách để tự nhận kiến thức thơng qua tranh ảnh Minh họa cho tác dụng việc sử dụng tranh, ảnh, hình vẽ cụ thể sau: Bài 15: Làm đất bón phân lót mục I SGK giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh: Thửa ruộng chưa làm đất Thửa ruộng làm đất Đề nghị học sinh quan sát hoàn thành nội dung bảng Nội dung Thửa ruộng chưa Thửa ruộng làm đất làm đất Tình hình cỏ dại Tình trạng đất Khả giữ nước chất dinh dưỡng Sâu, bệnh tồn Sau quan sát hoàn thành nội dung bảng giáo viên nhận xét qua học sinh tìm nội dung mục I: Làm đất nhằm mục đích gì? 10 Hoặc dạy đến mục II Các công việc làm đất GV cho học sinh quan sát hình ảnh: Qua tranh, ảnh, hình vẽ học sinh tư gọi tên công việc tương ứng với hình tìm tác dụng công việc Cuối giáo viên khái quát, chốt lại phần kiến thức trọng tâm Việc tìm tịi kiến thức phương pháp học sinh hứng thú yêu thích so với phương pháp cũ Tương tự 30: Vai trị, nhiệm vụ phát triển chăn ni, 49: Vai trị, nhiệm vụ ni thủy sản Hai học nêu nói “vai trị” giáo viên dạy mục I “Vai trò chăn ni, vai trị ni 14 Học sinh cảm thấy thích thú quan sát mơ hình qua tìm cấu tạo trùng khắc sâu hình ảnh đại diện cho kiểu biến thái khơng hồn tồn * Để sử dụng mơ hình có hiệu quả: - Giáo viên cho học sinh quan sát nhận biết mơ hình gì? - Mơ hình dùng để làm - Mơ hình phải đảm bảo tính thẩm mỹ - Có đủ số lượng mơ hình cho q trình hoạt động nhóm - Sau sử dụng mơ hình phải rút phần kiến thức có liên quan 2.3 Sơ đồ Trong giảng dạy mơn học nói chung mơn Cơng nghệ nói riêng, việc sử dụng sơ đồ coi “đồ dùng trực quan” Với loại đồ dùng đòi hỏi giáo viên phải tư duy, nghiên cứu kĩ nên đưa sơ đồ cho phù hợp, vừa giúp em khái quát kiến thức, lại chủ động trình học Để phát huy tính chủ động, khả tư duy, tính tự giác học sinh giáo viên nên sử dụng sơ đồ câm Sau cho học sinh tự nghiên cứu, học sinh ghi nhớ từ SGK sau điền lên sơ đồ Như em tích cực 15 học tập phần giảm tính chây lười, ỷ lại số học sinh yếu Một số ví dụ minh họa áp dụng sơ đồ vào học: Trong 2: “Khái niệm đất trồng thành phần đất trồng” Sau giáo viên hỏi thành phần đất đưa sơ đồ câm thành phần đất, chắn học sinh hoàn thành sơ đồ Tương tự Bài 11: “Sản xuất bảo quản giống trồng” giáo viên đưa sơ đồ câm quy trình sản xuất giống trồng hạt thơng qua việc nghiên cứu SGK sau lên bảng hoàn thành sơ đồ Khi dạy đến Bài 52: “Thức ăn động vật thủy sản” sơ đồ 16 mối quan hệ thức ăn, mối quan hệ phức tạp giải thích học sinh khó hiểu song giáo viên treo sơ đồ, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm sau lên điền vào bảng Như giúp học sinh nhớ nhanh hiểu rõ vấn đề Ngoài giáo viên sử dụng sơ đồ để tổng kết lại phần nội dung học bài, chương,… để học sinh nắm lại khắc sâu kiến thức học Cụ thể dạy 15: Làm đất bón phân lót, giáo viên dùng sơ đồ kết hợp với nội dung kiến thức phần II cho học sinh nắm Các công việc làm đất Cày đất Bừa đất Đập đất Lên luống Đất tơi Làm xốp,nhỏ thoáng dại.Dễ ngập úng, tạo tầng đất dày ch đất,khí, gomvùi cỏlấp dại,cỏtrộn đềuchăm phân,sóc, sanchống phẳng Làm nhỏ mặtđất ruộng 16 Vậy tùy nội dung học mà giáo viên nên đưa sơ đồ cho phù hợp để tăng hiệu tiết học đồng thời kích thích khả ghi nhớ lớp phần kiến thức trọng tâm * Để tăng hiệu sử dụng sơ đồ giáo viên nên: - Sử dụng sơ đồ phải dể hiểu có tính khoa học - Chuẩn bị sơ đồ phóng to, chữ viết rõ ràng - Lựa chọn nội dung phù hợp cho loại sơ đồ - Động viên kịp thời học sinh hoàn thành tốt phần nội dung mà giáo viên yêu cầu 2.4 Mẫu vật Bên cạnh mơ hình mẫu vật phương tiện thiếu trình giảng dạy mơn cơng nghệ Từ mẫu vật gần gũi sống giáo viên chuẩn bị khéo léo đưa vào học để góp phần tạo hứng thú, tị mị, phấn khích cho học sinh học Cụ thể dạy 4: Xác định thành phần giới đất phương pháp đơn giản Mẫu vật cho học học sinh giáo viên dễ tìm thấy từ mơi trường sống xung quanh GV chuẩn bị mẫu vật mẫu đất: Trước thực hành Kết sau thực hành Từ mẫu đất ban đầu giáo viên hướng dẫn qua bước thực hành, học sinh thích thú quan sát thực theo hướng dẫn giáo viên Thông qua phân cấp đất SGK/Trang 11 trạng thái đất sau vê học sinh có 17 thể xác định loại đất chuẩn bị Qua học em hình thành kiến thức bổ ích ứng dụng thực tế sống Hoặc dạy đến 12: Sâu, bệnh hại trồng giáo viên chuẩn bị số mẫu vật trồng, củ, bị sâu, bệnh phá hại để dẫn dắt em vào tìm tác hại sâu, bệnh trồng Quả bưởi bị sâu đục hại Lá bị sâu ăn gây hại Ví dụ: Bài 8: “Nhận biết số loại phân hóa học thơng thường” Giáo viên cần chuẩn bị mẫu vật sau: Phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK, vôi Phân Đạm Phân kali 18 Phân lân Vôi Từ mẫu vật giáo viên hướng dẫn em cách phân biệt loại phân bón cách thông thường như: quan sát mắt thường, hòa vào nước, đốt lửa Sau tận mắt quan sát, tận tay làm thí nghiệm học sinh khơng hào hứng, nhiệt tình, say mê mà kết thu mong đợi giáo viên Tương tự Bài 17: “Thực hành: Xử lí hạt giống nước ấm” Để làm thực hành ngồi dụng cụ sẵn có phịng thí nghiệm giáo viên cần phải chuẩn bị mẫu vật hạt giống nông nghiệp cho học sinh thực hành Sau có đầy đủ dụng cụ vật liệu cần thiết với hướng dẫn giáo viên học sinh biết cách xử lí hạt giống nước ấm hiểu lại phải xử lí hạt giống trước gieo trồng Mẫu vật dụng cụ trực quan vô sinh động Nhưng để khai thác hết mặt tích cực khơng đơn giản địi hỏi người giáo viên phải hiểu thật sâu sắc mẫu vật đưa Phải hướng dẫn học sinh cách khai thác mẫu vật đó, tìm kiến thức học liên quan đến mẫu vật Có em khắc sâu kiến thức học đồng thời vận dụng vào đời sống Để làm giáo viên cần chuẩn bị: - Mẫu vật phải thật đặc trưng cho học - Mẫu vật sinh động, đảm bảo tính khoa học, xác - Có đủ mẫu vật cho hoạt động nhóm 19 2.5 Máy vi tính, máy chiếu, bảng tương tác (ứng dụng công nghệ thông tin - CNTT) Ngày CNTT ứng dụng rộng rãi hiệu vào lĩnh vực hoạt động người, tạo nên thay đổi to lớn xã hội, có nhà trường Do phát triển công nghệ thông tin truyền thơng mà người có tay nhiều cơng cụ hỗ trợ cho q trình dạy học nói chung phần mềm dạy học nói riêng Nhờ có sử dụng phần mềm dạy học mà học sinh trung bình, chí học sinh trung bình yếu hoạt động tốt mơi trường học tập Nhờ có máy vi tính mà việc thiết kế giáo án giảng dạy máy tính trở nên sinh động hơn, tiết kiệm nhiều thời gian so với cách dạy theo phương pháp truyền thống, cần sử dụng bút tương tác “bấm chuột”, vài giây sau hình nội dung giảng với hình ảnh, âm sống động thu hút ý tạo hứng thú với học sinh Thông qua giáo án điện tử, giáo án tương tác, giáo viên có nhiều thời gian đặt câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều học Những khả mẻ ưu việt cơng nghệ thơng tin truyền thơng nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư quan trọng cách định người Với môn công nghệ tất học sử dụng CNTT dạy học, sau xin đưa vài ví dụ điển hình Khi dạy Bài 12: “Sâu, bệnh hại trồng” hình ảnh chuẩn bị loại sâu, bệnh số loại sâu hại điển hình, video vịng đời bướm (hình ảnh thật – video) cho học sinh quan sát Qua hình ảnh thực tế với hiệu ứng mà giáo viên tạo xuất hình ảnh chắn thu hút ý học sinh 20 Ngồi sử dụng tính bảng tương tác để hoàn thành số câu hỏi đặt trình dạy học phần củng cố tạo thích thú cho HS học Từ thích thú học sinh nhanh chóng tìm kiến thức học Ở Bài 31: “Giống vật ni” Để hình thành khái niệm giống vật nuôi, giáo viên cho em quan sát hình ảnh giống vật ni điển hình địa phương (hình ảnh thật - giáo viên tự quay) Từ em tự hình thành nên khái niệm Để ứng dụng CNTT giảng dạy đạt hiệu cao địi hỏi người giáo viên khơng ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học mình, tự học tự tìm tịi soạn giảng điện tử Hơn người giáo viên cần thường xuyên truy cập chia sẻ thông tin giáo dục Internet Đó kho tư liệu hữu ích giáo viên Mục tiêu cuối việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nâng cao bước chất lượng học tập cho học sinh, tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, học sinh khuyến khích tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, xếp hợp lý trình tự học tập, tự rèn luyện thân Vì vây giáo viên cần mạnh dạn, khơng ngại khó, tự thiết kế sử dụng giảng điện tử giúp cho giáo viên rèn luyện nhiều kỹ phối hợp tốt phương pháp dạy học tích cực khác Khi thiết kế giảng điện tử giáo viên cần ý: - Chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh, bảng đồ, ), chọn giải pháp cho sử dụng cơng nghệ, sau bắt tay vào soạn giảng Cần lưu ý Font chữ, màu chữ hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàng tránh gây tập trung vào nội dung giảng) - Không lạm dụng công nghệ chúng khơng tác động tích cực đến q trình dạy học phát triển học sinh 21 - Nội dung giảng điện tử cần đọng, súc tích, mơ cần sát với chủ đề Như việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học trường THCS việc làm quan trọng, phong phú có ý nghĩa lớn cần thầy giáo, cô giáo quán triệt cách sâu sắc vận dụng sáng tạo cơng tác giảng dạy mình, hoạt động nội khoá hoạt động ngoại khoá Tuy nhiên để làm tốt việc cần có chuyển biến mạnh mẽ mang tính cách mạng phương pháp dạy – học Cơng nghệ phải có thời gian kiểm nghiệm đắn so với kiểu dạy truyền thống Mỗi giáo viên sau vận dụng phương pháp dạy học vào phải có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trao đổi, phổ biến với đồng nghiệp để khẳng định biện pháp sư phạm việc nâng cao chất lượng mơn Cần tránh khuynh hướng “tách lí thuyết với thực tế”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời đại cơng nghiệp hố - đại hố Kết quả, chuyển biến Qua việc áp dụng phương pháp sử dụng số đồ dùng trực quan phù hợp với nội dung dạy lớp điển hình để thử nghiệm có kết sau: + Phần lớn em có ý thức học tập mơn có phương pháp học tập tốt + Đại phận em hình thành số kỹ đơn giản + Các em tích cực, chủ động việc lĩnh hội kiến thức, biết liên hệ thực tế + Đa số học sinh chuẩn bị bài, vật liệu, dụng cụ đầy đủ đến học thực hành + 100% học sinh có sách giáo khoa 22 + 94% học sinh yêu thích say mê học môn Công Nghệ sử dụng thành thạo đồ dùng trực quan  Thông qua kiểm tra đánh giá kỳ HKI năm học 2020– 2021, thu kết sau: Lớp Sĩ số 45 Giỏi TL SL % 22 48,9 Khá SL 16 Trung bình TL TL % SL % 35,6 15,5 SL Yếu TL % Như so với phương pháp truyền thống hiệu phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan phù hợp tiết dạy mang lại hiệu cao III Kết luận Tóm lược giải pháp 1.1 Tóm lược giải pháp đề tài Đồ dùng trực quan sử dụng tốt huy động tham gia nhiều giác quan, kết hợp chặt chẽ cho hai hệ thống tín hiệu với nhau: tai nghe, mắt thấy tạo điều kiện cho học sinh dễ hiểu, nhớ lâu, phát triển lực ý quan sát, hứng thú học sinh Tuy nhiên không sử dụng tốt, mức bị lạm dụng dễ làm học sinh phân tán ý, không tập trung vào dấu hiệu chủ yếu Đồ dùng trực quan có nhiều loại Mỗi loại lại có cách sử dụng riêng, phải ý nguyên tắc sau: - Mỗi loại dụng cụ trực quan phải có phương phương pháp dạy học thích hợp - Sử dụng dụng cụ trực quan với phương pháp dạy học khác: nêu vấn đề, mô tả, diễn giải, cho nhuần nhuyễn, đạt hiệu cao - Căn vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung hình thức loại học để lựa chọn dụng cụ trực quan cho thích hợp, khơng nên dùng nhiều dụng cụ trực quan cho tiết dạy 23 - Trước sử dụng cần phải giải thích: Dụng cụ trực quan nhằm mục đích gì? Giải vấn đề gì? Nội dung học - Đảm bảo tính trực quan, rõ ràng, thẩm mỹ, cần ý tới quy luật nhận thức, giáo dục thẩm mỹ cho học sinh Không nên sử dụng dụng cụ trực quan cũ nát, hình vẽ cẩu thả, 1.2 Bài học kinh nghiệm - Với cương vị người hướng dẫn HS, người giáo viên phải tác động ý thức học tập em, phải khơi dậy em tìm tịi, ham hiểu biết, sẵn sàng khám phá khoa học có đem lại hiệu quả.Về phương pháp sử dụng: phải sử dụng tinh tế, khéo léo phải đảm bảo tính trực quan, vừa đảm bảo tính khoa học - Khi sử dụng dụng cụ trực quan giảng dạy cần phải có lựa chọn cho phù hợp với nội dung dạy, phù hợp với trình độ nhận thức học sinh, đặc biệt dụng cụ trực quan tạo ấn tượng, giúp học sinh khắc sâu, nhớ kỹ, tái lại kiến thức học - Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan muốn thực tốt giảng dạy Công nghệ, địi hỏi người giáo viên ngồi lực chun mơn, nghiệp vụ sư phạm, mà cịn phải có ý thức trách nhiệm cao, phải có tâm mang đặc thù nghề dạy học phương pháp dù hay đến người thầy khơng có trách nhiệm cao, không yêu nghề thương yêu học sinh khơng đem lại kết mong muốn Có góp phần đào tạo hệ trẻ thành người lao động làm chủ nước nhà: có trình độ văn hố bản, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, thơng minh sáng tạo,… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời đại cơng nghiệp hố - đại hố Phạm vi đối tượng - kiến nghị 2.1 Phạm vi đối tượng 24 - Áp dụng cho tất HS GV theo học giảng dạy môn công nghệ nói chung mơn cơng nghệ lớp nói riêng - Ngoài sáng kiến phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy cịn áp dụng cho tất môn học trường Cụ thể cách sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mơ hình, mẫu vật, sơ đồ,… cho đạt hiệu cao giảng dạy, tạo hứng thú u thích cho mơn học 2.2 Kiến nghị Sau thực đề tài nghiên cứu việc sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy Công nghệ xin đưa số kiến nghị sau: - Giáo viên cần chủ động bổ sung hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu nguồn khác để bổ sung cho hệ thống hình ảnh sẵn có sách giáo khoa - Cần phát huy tối đa vai trò hệ thống kênh hình sách giáo khoa - Giáo viên cần lưu ý việc sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học cần kết hợp cách hài hòa ý tưởng thiết kế nội dung giảng kỹ thuật vi tính Một mặt phải đảm bảo đặc trưng môn, chuyển tải đơn vị kiến thức cần thiết, mặt khác phải đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học thuận tiện việc sử dụng đồ dùng trực quan Điều đòi hỏi thiết kế giáo án điện tử cần nắm bắt tính hệ thống kết cấu giảng điện tử, thơng tin, hình ảnh, đoạn phim phải chọn lọc, phải thiết thực, phù hợp với nội dung giảng - Xem xét nội dung học, có nội dung cần hỗ trợ đồ dùng trực quan Chỉ nên ứng dụng dạy q trình khó mơ tả lời, đồ thị, biểu đồ, phim, hình ảnh minh họa,… - Việc sử dụng kênh màu, kênh chữ phải hài hịa, hợp lý, rõ ràng - Về phía giáo viên cần tìm tịi, sáng tạo nâng cao phương pháp dạy học trực quan nữa, số giáo viên chưa có kỹ tin học cần phải tích cực tham gia khóa huấn luyện 25 - Về phía nhà trường nên tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tham gia tập huấn, học tập sử dụng thiết bị mới, phần mềm dạy học Cần trọng đầu tư trang thiết bị hỗ trợ dạy học, hỗ trợ học tập cho ngành học theo đặc thù môn, đối tượng học tập trang thiết bị dạy học phải mang tính khoa học, thẩm mỹ sư phạm Trong trình thực với tư cách cá nhân có tham khảo đóng góp ý kiến bạn bè đồng nghiệp trường nên cịn nhiều khiếm khuyết Tơi mong có giúp đỡ, xây dựng đồng nghiệp cấp lãnh đạo để hồn thiện, có hiệu quả, nâng cao chất lượng mơn Cơng nghệ góp phần thúc đẩy công đổi PPDH thực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý dạy học Tuyên Bình Tây, ngày 07 tháng 04 năm 2021 Giáo viên thực Bạch Văn Điền MỤC LỤC I Lý chọn đề tài Trang 26 Đặt vấn đề Trang Mục đích đề tài Trang Lịch sử đề tài Trang 4 Phạm vi đề tài Trang II Nội dung công việc Trang Thực trạng Trang Nội dung Trang Biện pháp Trang Kết quả, chuyển biến Trang 20 III Kết luận Trang 21 Tóm lược giải pháp Trang 21 Phạm vi đối tượng – kiến nghị Trang 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK công nghệ lớp SGV công nghệ lớp 27 Thiết kế giảng công nghệ lớp Sách Hướng dẫn chuẩn kiến thức kỹ môn công nghệ cấp THCS Tài liệu trang mạng: - http://violet.vn - http://google.vn - http://tailieu.vn - https://moet.gov.vn DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA 28 BCH TW GD-ĐT THCS THPT SGK GV HS HK PPDH CNTT SL TL Ban Chấp hành Trung ương Giáo dục – Đào tạo Trung học sở Trung học phổ thông Sách giáo khoa Giáo viên Học sinh Học kì Phương pháp dạy học Công nghệ thông tin Số lượng Tỉ lệ ... tự giác học sinh Đây tính ưu việt phương pháp phát huy tính tích cực học sinh vấn đề tơi quan tâm Vì tơi chọn đề tài ? ?Một số phương pháp sử dụng hiệu đồ dùng trực quan dạy học Công nghệ 7? ?? với... luyện phương pháp tự học đường phát triển tối ưu giáo dục Một phương pháp đặc trưng môn Công nghệ phương pháp ? ?Sử dụng dụng cụ trực quan? ?? giảng dạy 1.2 Cơ sở thực tiễn Qua giảng dạy môn Công nghệ. .. loại lại có cách sử dụng riêng, phải ý nguyên tắc sau: - Mỗi loại dụng cụ trực quan phải có phương phương pháp dạy học thích hợp - Sử dụng dụng cụ trực quan với phương pháp dạy học khác: nêu vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7, SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 7

Từ khóa liên quan