0

Bai 23 hanh dong noi giangx

43 0 0
  • Bai 23 hanh dong noi  giangx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:13

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Chào mừNG CÁC EM HỌC SINH THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN IẢ G I BÀ NG TIẾNG VIỆT LỚP Giáo viên : DƯƠNG HOÀNG GIANG KHỞI ĐỘNG Quan sát tình sau cho biết bạn có thực mục đích giao tiếp khơng? Tại sao? A Ừ, để xem B Năm trăm nghìn á? C Cậu cho mượn khơng? Các bạn thực A Cái áo tớ mua mục đích giao tiếp bạn B nhận năm trăm nghìn B A xét giá áo , bạn C đề nghị cho mượn C bạn A xem xét việc cho bạn C mượn áo HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NÓI HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP HÀNH ĐỘNG NÓI HỘI THOẠI TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NÓI I/ Hành động nói gì? 1/ Ví dụ: Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: Mẹ Lí Thơng ngủ, nghe có tiếng gọi cửa Ngỡ hồn oan Thạch Sanh về, mẹ hoảng sợ, van lạy rối rít Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng hồn hồn Nhưng Lí Thơng nảy kế khác Hắn nói : - Con trăn vua ni lâu Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết Thôi, nhân trời chưa sáng em trốn Có chuyện để anh nhà lo liệu Thạch Sanh lại thật tin Chàng vội vã từ giã mẹ Lí Thơng, trở túp lều cũ gốc đa, kiếm củi nuôi thân (Thạch Sanh) TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI I/ Hành động nói gì? 1/ Ví dụ: Nhận xét: Đoạn trích kể việc sau giết chằn tinh Thạch Sanh trở nhà mẹ Lí Thơng bảo Thach Sanh trốn để cướp cơng chàng Đoạn trích trên kể việc - Con trăn vua nuôi lâu Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết Thôi, nhân trời chưa Hãy sáng em trốn Có chuyện gìtìm để anh lời nhànói locủa liệu Lí Thơng? gì? TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI I/ Hành động nói gì? 1/ Ví dụ: Nhận xét Lí Thơng nói với Thạch Sanh Đẩy Thạch nhằm mục đích gì? _ (1) Con trăn vua nuôi lâu (2) Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết (3) Thơi, Sanh để Mục đích hưởng nhân trời chưa sáng em trốn lợi (4) Có chuyện để anh nhà lo liệu Câu thể rõ mục đích ấy? I/ Hành động nói gì? TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI 1/ Ví dụ: 2/ Nhận xét Lí Thơng có đạt mục đích khơng? Chi tiết nói lên điều đó? : Mẹ Lí Thơng ngủ, nghe có tiếng gọi cửa Ngỡ hồn oan Thạch Sanh về, mẹ hoảng sợ, van lạy rối rít Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng hồn hồn Lí Thơng nảy kế khác Hắn nói : - Con trăn vua ni lâu Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết Thôi, nhân trời chưa sáng em trốn Có chuyện để anh nhà lo liệu Thạch Sanh lại thật tin Chàng vội vã từ giã mẹ Lí Thơng, trở túp lều cũ gốc đa, kiếm củi ni thân (Thạch Sanh) TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI I/ Hành động nói gì? _ (1) Con trăn vua ni lâu (2) Lí Thơng thực mục đích Đẩy Thạch phương tiện gì? Nếu hiểu(3) hành động việc làm cụ thể Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết Thơi, người nhằm mục đích định nhân trời chưa sáng em trốn việc làm Lí Thơng có phải hành Mục đích động nói khơng?Vì ? (4) Có chuyện để anh nhà lo liệu Lời nói Có Hành động nói Sanh để hưởng lợi Mục Mục đích đích TIẾT 99: HÀNH ĐỘNG NÓI TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NÓI I/ Hành động nói gì? 1/ Ví dụ: 2/ Nhận xét: 3/ Kết luận: Hành động nói hành động thực lời nói nhằm mục đích định Qua ngữ liệu phân tích vừa rồi, em cho biết “ Hành động nói” ? TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI Bài tập tình A hỏi B: - Mấy ? B ứng xử sau: => Hành động nói => Hỏi B khơng cộng tác với A Có thể B mải theo đuổi chuyện riêng khơng nghe thấy lời A hỏi Hoặc B nghe thấy lời A không muốn trả (1) B im lặng không trả lời lời B có cộng tác B khơng nắm nội dung thơng (2) B nói: Xin lỗi, tơi khơng biết (3) B nói: tin để trả lời theo nội dung đòi hỏi A Câu trả lời B thỏa mãn việc cung cấp thông tin cần thiết cho A Nèi mét c©u ë cột A với hành động nói cột B 1/ Ôi sức trẻ! a) Hành động trình bày 2/ Trâu lão cày b) Hành động bộc lộ ngày đường? 3/ Một hôm người chồng tình cảm, cảm xúc c) Hành động hỏi biển đánh cá 4/ Tôi giúp ông d) Hành động điều khiển 5/ Đi tìm lại cá đòi caựi nhaứ roọng e) Haứnh ủoọng hửựa heùn Hành động nãi(tiÕp theo) TIẾT : 95 I Cách thực hành động nói Tìm hiểu ngữ liêu (SGK trang 70) Tinh thần yêu nớc nh thứ quý Có đợc trng bày tủ kính bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhng có đợc cất giấu kín đáo rơng, hòm Bổn phận làm cho thứ quý kín đáo đợc đa trng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lÃnh đạo, làm cho tinh thần yêu nớc tất ngời đợc thực hành vào công yêu nớc, công kháng chiến (H Chớ Minh, Tinh thần yêu nước nhân dân ta) (1)Tinh thần yêu nước thứ quý.(2)Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.(3) Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hòm.(4) Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày.(5) Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến ( Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước nhân dân ta) câu Mục đích Hỏi Trình bày Điều khiền Hứa hẹn Bộc lộ cảm xúc Mối quan hệ kiểu câu với hành động nói cách dùng : KIỂU CÂU HÀNH ĐỘNG NÓI NGHI VẤN - Hỏi - CÁCH DÙNG Trực tiếp Gián tiếp - vường hái cho mẹ rau CẦU KHIẾN - Điều khiển, yêu cầu - - Bạn làm xong tập chưa? Điều khiển, bộc lộ tình cảm, cảm xúc CẢM THÁN VÍ DỤ Trực tiếp Hoan hơ! Bà ngoại đến chơi Bộc lộ tình cảm, Trực tiếp cảm xúc TRẦN THUẬT - Trình bày… Trực tiếp -Điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ tình cảm, cảm xúc Gián tiếp - Cuốn truyện hay thật - Chiều chủ nhật, tớ i ỏ búng cựng cu Hành động nói(tiếp theo) TIẾT : 95 I Cách thực hành động nói Ghi nhớ (SGK trang 71) Mỗi hành động nói thực kiểu câu có chức phù hợp với hành động (cách dùng trực tiếp) kiểu câu khác (cách dùng gián tieỏp) Hành động nói(tiếp theo) TIT : 95 I Cỏch thực hành động nói II Luyện tập TIẾT 95: II.Luyện tập : HÀNH HÀNH ĐỘNG ĐỘNG NÓI NÓI (t.t) (t.t) Bài 1/ 71 Các câu nghi vấn “Hịch tướng só” Trần Quốc Tuấn: -Từ xưa bậc trung thần nghóa só bỏ nước, đời ? Câu nghi vấn thực hành động khẳng định -Lúc giờ, muốn vui vẻ có không ? Câu nghi vấn thực hành động phủ định -Lúc giờ, không muốn vui vẻ có không ? Câu nghi vấn thực hành động khẳng định -Vì ? Câu nghi vấn thực hành động gây ý -Nếu vậy, ngồi sau giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há mặt mũi đứng trời đất ? Câu nghi vấn thực hành động phủ định * CNV đầu đoạn văn: tạo tâm cho tướng só chuẩn bị nghe lí lẽ tác giả *CNV đoạn văn: thuyết phục, động viên, khích lệ tướng só *CNV cuối đoạn văn: khẳng định có đường chiến đấu đến để bảo vệ bờ cõi 2/ a) Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng toàn dân ta lúc phải nâng cao tinh thần chiến thắng, tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hồ bình thống tổ quốc Hễ cịn tên xâm lược đất nước ta, ta cịn phải tiếp tục chiến đấu, qt Đồng bào chiến sĩ miền Nam anh hùng, cờ vẻ vang Mặt trận Dân tộc giải phóng, liên tục tiến cơng, liên tục dậy, kiên tiến lên, giành lấy thắng lợi hoàn toàn Quân dân miền Bắc sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội làm tròn nghĩa vụ đồng bào miền Nam ruột thịt (…) ( Lời kêu gọi nước tiến lên đánh thắng giặc mĩ xâm lược) Các câu trần thuật đoạn văn có mục đích cầu khin b Cuối cùng, để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho cháu niên nhi đồng () Điều mong muốn cuối : Toàn Đảng, toàn dõn ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nớc Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới ( Di chỳc ) => Cách dùng gián tiếp nh lời tâm Bác với ngời, tạo đồng cảm sâu sắc, khiến cho nguyện vọng lÃnh tụ trở thành nguyện vọng ngời Bài 3: Tìm câu có mục đích cầu khiến đoạn trích sau Mỗi câu thể mối quan hệ nhân vật tính cách nhân vật nh nào? Dế Choắt trả lời giọng buồn rầu: -Tha anh, em muốn khôn nhng khôn không đợc Đụng đến việc em thở rồi, không sức đâu mà đào bới [.] Hay em nghĩ này.Song anh cho phép em dám nói Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn Tôi phải bảo: - Đợc, mày nói thẳng thừng Dế Choắt nhìn mà rằng: - Anh đà nghĩ thơng em nh anh đào giúp cho em ngách sang bên nhà anh, phòng tắt lửa tối đèn có đứa đến bắt nạt em chạy sang Cha nghe hết câu , đà hếch lên, xì rõ dài Rồi, với điệu khinh khỉnh, mắng: - Hức ! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi nh cú mèo nh này, ta chịu đợc Thôi, im điệu hát ma dầm sùi sụt Đào tổ nông cho chết! Tôi về, không chút bận tâm ãCõu cú mc ớch cu khiến: -“Song anh có cho phép em dám nói.” →câu trần thuật -“Đươc, nói thẳng thừng nào.” →câu cầu khiến -“Anh nghĩ thương em anh đào giúp cho em nghách sang bên nhà anh, phòng tắt lửa tối đèn có đứa đến bât nạt em chạy sang” -“Thôi, im điệu hát mưa dầm sùi sụt đi.” →câu trần thuật →câu cầu khiến *Mối quan hệ nhân vật tính cách: -Dế Choắt: yếu ớt,coi vai nên phải -Dế Mèn: huênh hoang hách dịch nên bày tỏ đề nghị khiêm nhường, nhã nhặn thái độ câu cầu khiến câu trần thuật Bài tập 4: Trong cách hỏi đây, em nên dùng cách để hỏi người lớn? a) Bác có biết bưu điện đâu không ạ? b) Bác làm ơn giùm cháu bưu điện đâu không ? c)b Bưu điện đâu, bác? d) Chỉ giùm cháu bưu điện đâu với ! e) Bác giúp cháu bưu điện đâu khơng ạ? e Cách b,e mang tính lịch sự, kính trọng, lễ phép Bài tập5: Trong quán ăn, người nói với người bên cạnh: “Anh chuyển giúp lọ gia vị không ạ?” Theo em, hành động đây, người nghe nên chọn hành động nào? a) Lẳng lặng đưa lọ gia vị cho người b) Trả lời người kia: “ Có Cái lọ không nặng đâu mà !” c) Đưa lọ gia vị cho người nói: “ Mời anh.”( “Mời chị.”, “Mời bác.”…) c * CÇn nhớ : Hành động nói Khái niệm Hỏi Trỡnh by Các kiểu hành Cách thực hành động động nói nãi Điều khiển Høa hĐn Béc lé c¶m xóc Trùc tiÕp Gi¸n tiÕp Hướng dẫn học sinh tự học nhà: - Thuộc ghi nhớ, làm tập SBT Ngữ văn Viết đoạn văn ngắn, hành động nói cách thực hành động nói - Chuẩn bị bài: Ôn tập luận điểm Viết đoạn văn trình bày luận điểm • Văn nghị luận gì? Về đề bài? Về bố cục? • Tìm hiểu lại luận điểm, luận cứ, lập luận ... 41 55 45 32 57 49 52 31 40 39 35 44 43 46 48 56 47 59 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 43 II/ Một số kiểu hành động nói thường gặp: 1/ Ví dụ: Ngữ liệu 1: Câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 hanh dong noi giangx , Bai 23 hanh dong noi giangx