0

Văn 7 đức tính giản dị của bác hồ

34 1 0
  • Văn 7 đức tính giản dị của bác hồ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:12

CHÀO MỪNG Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) - Quê quán: Quảng Ngãi - Sự nghiệp: + Ông nhà cách mạng tiếng, Thủ tướng phủ 30 năm + Ơng có nhiều cơng trình, nói viết văn hóa, văn nghệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa dân tộc với tư tưởng sâu sắc, giản dị, tình cảm sổi nổi, lời văn sáng, hấp dẫn - Cuộc đời: Ông người học trò người cộng gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác Hồ Bác Phạm Văn Đồng Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Tác phẩm: a Xuất xứ văn bản: Trích từ diễn văn « Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại» Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) b Đọc – giải thích từ khó: c Phương thức biểu đạt: Nghị luận (Chứng minh kết hợp giải thích bình luận) d Bố cục: phần - Phần 1: Đặt vấn đề: Nhận định đức tính giản dị Bác (Từ đầu -> tuyệt Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đẹp) (1906 – 2000) - Phần 2: Giải vấn đề: Chứng minh giản dị Bác (Phần cịn lại) Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» Em hiểu quán? Tại tác giả cho Câu văn nêu luận điểm bài? quán điều quan trọng cần làm bật? Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ - Câu 1: Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Nêu luận điểm chính: Sự quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn - Câu 2: Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp Nếu câu đầu phẩm nêu luận điểm thứ hai - Giải thích, nhấn mạnh chất cao qthìấycâuđược giữcóngun tác nhiều dụng gìsóng ? đời 60 năm với gió nhiều nơi Trong nhận định, tác giả có thái độ nào? Thể qua từ ngữ nào? «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» -> Cách lập luận ngắn gọn sâu sắc, nêu vấn đề trực tiếp hấp dẫn thể tình cảm ngợi ca cảm phục người viết Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ Để làm rõ luận điểm phần cịn lại văn tác giả nêu luận điểm phụ ? - Luận điểm 1: Bác giản dị đời sống (Bữa ăn, nơi ở, tác phong làm việc quan hệ với người.) - Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói viết 2.Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ «Nhưng hiểu lầm Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật Bác Hồ sống đời sống giản dị, bạch vậy, Người sống sơi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân dân Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng giới ngày nay.» Nhưng lối sống Giữa lối sống Bác củacủa nhà tu Báchành, không lối nhà phải hiền triết ẩn sống dật có nhà tu hành giống ?? LUẬN ĐIỂM 1: Bác giản dị đời sống Bữa cơm - Trong tác phong làm việc Nơi quan hệ với người Nhàhiểu sàn vài ba điểm Qua- tìm luận phòng - Suốt ngày làm việc; từ 1, em có gió nhận - Lộng ánhxét việc lớn đến việc nhỏ: sáng, hương cách thơm lập luận tác «viết thư, nói chuyện với hoa giả Phạm vườn Văn Đồng ? cháu miền Nam, Vài ba Khơng để rơi vãi Bát sạch, thức ăn xếp tươm tất Bình luận: Bác quý trọng sản xuất, quý Bình luận: trọng người phục Thanh bạch, tao vụ nhã thăm nhà công nhân » - Tự làm khơng cần người giúp Bình luận: Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú  Lối sống văn minh 2.Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ - Luận toàn diện - Dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực - Kết hợp chặt chẽ dẫn chứng với lí lẽ bình luận ngắn gọn Để kết thúc luận điểm sang luận điểm 2, tác giả chuyển ý câu văn ? “ Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ Chủ tịch giản dị lời nói, viết, muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.” Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói Bài viết - «Khơng có q độc lập tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mịn, song chân lý không thay đổi.» Tác giảsao đãtác chứng minhnhững Bác giản Tại giả dùng câudịnói viếtcho quasựnhững nàylời đểnói chứng minh giản dị câunói nóivànào cách bài?viết Bác? Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói Bài viết - «Khơng có q độc lập tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sông cạn, núi mịn, song chân lý khơng thay đổi.» câu nói tiếng có ý nghĩa sâu sắc: Nêu tinh thần, khát vọng dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Hãy kể thêm dẫn chứng số câu nói viết khác Bác giản dị mà có ý nghĩa sâu sắc Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói Bài viết - «Khơng có q độc lập tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mịn, song chân lý khơng thay đổi.» Bình luận: «Những chân lý giản dị mà sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch.» Tác giả có lời bình luận tác dụng cách nói giản dị ? Qua văn “Đức tính giản dị Bác Hồ, em học điều cách lập luận tác giả ? Văn mang lại cho em hiểu biết Bác Hồ? ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ LUẬN ĐIỂM 1: Bác giản dị đời sống LUẬN ĐIỂM 2: Bác giản dị lời nói, viết Bữa cơm Nơi Trong tác «Khơng «Nước phong làm có quý Việt việc quan độc Nam hệ với lập, tự thay người do.» đổi.» Bình luận: Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú  Lối sống văn minh Bình luận: Chân lý giản dị, sâu sắc  Tạo nên sức mạnh vô địch Nghệ thuật: - Luận toàn diện (Giản dị ăn, ở, lối sống, làm việc lời nói viết) - Kết hợp dẫn chứng với lí lẽ bình luận ngắn gọn - Dẫn chứng phong phú, cụ thể, toàn diện, xác thực, gần gũi - Thấm đượm tình cảm chân thành Nội dung: - Giản dị đức tính bật Bác Hồ: giản dị đời sống, quan hệ với người, lời nói viết Sự giản dị hịa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng tình cảm cao đẹp VĂN BẢN: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) IV Luyện tập: Bài 1: Có viết nhận xét văn “Đức tính giản dị Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng) bị nhoè số từ Em lựa chọn từ sau: cụ thể, toàn diện, tiêu biểu, sâu sắc, chặt chẽ, chân thành, bình dị để điền cho thích hợp “Bằng mạch lập luận…… , với dẫn chứng ……., …… , …… với lời bình luận …… tình cảm ….…., ….…., viết “Đức tính giản dị Bác Hồ” khiến cho người đọc, người nghe thấm thía nét phẩm chất cao đẹp Chủ tịch Hồ Chí Minh” Là học sinh, học tập đức tính giản dị Bác, cần phải làm ? Sưu tầm tư liệu: - Những thơ, câu thơ viết đức tính giản dị Bác Hồ - Những hát ca ngợi đức tính giản dị Bác Hồ * HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: Về nhà xem lại cách lập luận tác giả văn để chuẩn bị tốt cho viết số văn nghị luận chứng minh Chứng minh giản dị Bác Hồ viết qua văn “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” CHÚC CÁC EM CHĂM CHỈ HỌC HÀNH, NỖ LỰC CỐ GẮNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN CHÚC CÁC EM CÙNG GIA ĐÌNH LN MẠNH KHỎE, BÌNH AN! ... Chủ tịch Hồ Chí Minh” Là học sinh, học tập đức tính giản dị Bác, cần phải làm ? Sưu tầm tư liệu: - Những thơ, câu thơ viết đức tính giản dị Bác Hồ - Những hát ca ngợi đức tính giản dị Bác Hồ *... - Giản dị đức tính bật Bác Hồ: giản dị đời sống, quan hệ với người, lời nói viết Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng tình cảm cao đẹp VĂN BẢN: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA... em học điều cách lập luận tác giả ? Văn mang lại cho em hiểu biết Bác Hồ? ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ LUẬN ĐIỂM 1: Bác giản dị đời sống LUẬN ĐIỂM 2: Bác giản dị lời nói, viết Bữa cơm Nơi Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn 7 đức tính giản dị của bác hồ , Văn 7 đức tính giản dị của bác hồ