0

van 6 AN DU

20 1 0
  • van 6 AN DU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:06

TRƯỜNG THCS TRUNG HIẾU CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG T̀n 26, tiết 95 Ngữ văn – Tiếng Việt ẨN DỤ 1) Kiểm tra cũ :  Chỉ phép so sánh hai ví dụ nêu mô hình so sánh a) Đường vô xứ Nghệ quanh quanh b) Dưới gốc tre , tua tủa Non xanh nước biếc tranh họa mầm măng đồ Măng trồi lên nhọn hoắt mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy Phú ) ( Ngô văn 1) Ẩn dụ ? 2) Các kiểu ẩn dụ 1) n dụ ? * Thí dụ : Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại thương Người Cha Cha mái tóc Người bạc Đốt lửa cho anh nằm Qua khổ thơ vừa nghe , cụm từ Người Cha Người Cha dùng để ? Người dùng để Cha Bác Hồ Vì ví Bác Hồ với Người Cha ? Bác với Người Cha có điểm giống ? Điểm giống tình yêu thương (nét tương đồng phẩm chất) * Thí dụ : Con cò lặn lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng  Hình ảnh “con cò” câu ca tiếng khóc nỉ non dao ngầm đến ? Nêu nét tương đồng giữa(hình Caảnh dao “con cò”ø người vợ ? ) Phân tích thí dụ thí dụ : Hình ảnh Hình ảnh Thí dùng để so sánh so sánh dụ Bác Thí dụ Người cha Hồ Thí dụ Con Người cò vợ Nét tương đồng Phẩm chất Phẩm chất Nhìn vào bảng phân tích, dựa vào mô hình phép so sánh, em xác định hình ảnh dùng để so sánh , hình ảnh so Qua hai thí dụ trên, hình ảnh “người cha” “con cò” người ta gọi hình ảnh ẩn dụ Vậy em hiểu thếnói nàoẩn làdụ ẩncó dụgì?  Cách  giống khác với phép so sánh ?  Giống hai vật, :tượng ẩn dụ so sánh phải có nét tương đồng  Khác : *So *So sánh sánh *Ẩn *Ẩn dụ dụ _ Có vế A _ Chỉ có vế B B , vế A có từ _giấu Không _ Có từ so sánh: , là… _ So sánh trực tiếp so sánh _ So sánh gián tiếp =>Ẩn dụ hình thức so sánh ngầm Vậy ẩn dụ có tác dụng ? 1) Ẩn dụÏ ? Ẩn dụ gọisự tên vật, tượnghiện ………………………………… vật, tượng khác ………… tên gợ tương i đồng ……………………………………… hình , gợi ……… có nét ……………… … cảm với nhằm tăng sức ….… …….… , …… ……… cho diễn *Bài tập : 2/SGK tr70 Tìm ẩn dụ hình tượng nêu nét tương đồng a) Ăn nhớ kẻ trồng b) Gần mực đen , gần đèn sáng c) Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền d) Ngày ngày Mặt trời qua lăng *Bài tập : 2/SGK tr70 Hình ảnh ẩn dụ Hình ảnh ngầm so sánh Nét tương đồng a) Ăn Trồng Hưởng thành Tạo thành Cách thức b) Mực , đen Cái xấu Phẩm chất Đèn , sáng Cái tốt , hay c) Thuyền Bến d) Mặt trời( 2) Người xa Người lại Phẩm chất Bác Hồ Phẩm chất hình hình ảnh ảnh ẨN ẨN DỤ DỤ trong thơ thơ - Ngày ngày Mặt Trời qua lăng Mặt Thấy Mặt Trời lăng đỏ Trời ( Viếng lăng Bác _ Viễn Phương ) - Từ bừng nắng hạ Mặt Trời chân lý chói qua tim Trời ( Từ Ấy _ Tố Hữu ) - Mặt Trời bắp nằm đồi Mặt Trời mẹ em nằm lưng Trời ( Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ _Nguyễn Khoa Điềm ) 2) 2) Các Các kiểu kiểu ẩn ẩn dụ dụ :: a) Thí dụ : 1,2,3/tr 68,69 SGK _thắp nở hoa (hiện tượng)Cách thức màu đỏ (màu Hình thức sắc)û _lửa hồng _ nắng giòn tan Thị giác Vị giác Chuyển đổi cảm  Từ tập thí dụ , em nêu lên số kiểu tương đồng vật tượng thường sử dụng để tạo phép ẩn dụ b) Có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp -là : dụ hình Ẩn thức - Ẩn dụ cách thức - Ẩn dụ phẩm chất - Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác •Bài tập : 3/tr70 SGK •Tìm ẩn dụ chuyển đổi cảm giác nêu tác dụng a) … cho thấy mùi hồi chín chảy qua mặt Khứu giác sang xúc giác b) … Ánh nắng chảy đầy vai Thị giác sang xúc giác c) …Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng Thính giác sang thị giác d) Em thấy mưa rào Ướt tiếng cười bố Thính giác sang xúc giác 1)Ẩn dụ ? Ẩn dụ gọi tên vật, tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt 2) Các kiểu ẩn dụ : Ẩn dụ hình thức Ẩn dụ cách thức Ẩn dụ phẩm chất Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác * Dặn dò : 1) Xem ví dụ học phần ghi nhớ , tr 68 , 69 SGK 2) Tìm số thơ văn có sử dụng phép ẩn dụ 3) Chuẩn bò :Phương pháp tả người Giáo viên : Huỳnh Thị Thu Thủy • Xin cám ơn • thầy cô giáo đến • dự tiết thao giảng ...T̀n 26, tiết 95 Ngữ văn – Tiếng Việt ẨN DỤ 1) Kiểm tra cũ :  Chỉ phép so sánh hai ví dụ nêu mô hình so sánh a) Đường vô xứ Nghệ quanh quanh b) Dưới gốc tre , tua tủa Non xanh nước biếc tranh... Khứu giác sang xúc giác b) … Ánh nắng chảy đầy vai Thị giác sang xúc giác c) …Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng Thính giác sang thị giác d) Em thấy mưa rào Ướt tiếng cười bố Thính giác sang xúc giác... Các kiểu kiểu ẩn ẩn dụ dụ :: a) Thí dụ : 1,2,3/tr 68 ,69 SGK _thắp nở hoa (hiện tượng)Cách thức màu đỏ (màu Hình thức sắc)û _lửa hồng _ nắng giòn tan Thị giác Vị giác Chuyển đổi cảm  Từ tập thí
- Xem thêm -

Xem thêm: van 6 AN DU , van 6 AN DU