0

Bai 24 hoan du

17 0 0
  • Bai 24 hoan du

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:04

KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hiểu ẩn dụ? Trong ví dụ sau, câu khơng sử dụng biện pháp ẩn dụ ? a) Ăn nhớ kẻ trồng b) Gần mực đen, gần đèn rạng c) Áo nâu liền áo xanh, Nông thôn với thị thành đứng lên d) Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên - Áo nâu Người nông dân - Áo xanh Người công nhân (Dấu hiệu) (Sự vật) có quan hệ gần gũi - Nông thôn - Thị thành Người sống nông thôn Người sống thành thị (Vật chứa đựng) (Vật bị chứa đựng) có quan hệ gần gũi So sánh cách diễn đạt sau rút nhận xét ? Cách diễn đạt tác giả Tố Hữu Cách diễn đạt bình thường “Tất nơng dân, cơng Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên nhân, người sống nông thôn, người sống thị thành đứng lên.” Cách nói ngắn gọn, giàu sức gợi hình, gợi cảm Thơng báo việc Hoán dụ ………… gọi tên vật, tượng, khái niệm tên vật, tượng, khái niệm khác có ………………… quan hệ gần gũi với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Ví dụ: Những tà áo dài tung bay xuống phố Những cô gái Việt Nam Bài tập nhanh: Xác định biện pháp hốn dụ có ví dụ sau: VD1: Những bàn chân từ than bụi lầy bùn, Đã đứng mặt trời cách mạng (Ta tới - Tố Hữu) bàn chân: (bộ phận thể) biểu thị người lao động than bụi lầy bùn: người nghèo khổ bị áp bức, quật khởi đứng lên làm cách mạng Đó giai cấp công, nông hai đội quân chủ lực cách mạng - Áo nâu Người nông dân - Áo xanh Người cơng nhân (Dấu hiệu) (Sự vật) có quan hệ gần gũi Lấy dấu hiệu vật để gọi vật - Nông thôn - Thị thành Người sống nông thôn Người sống thành thị (Vật chứa đựng) (Vật bị chứa đựng) có quan hệ gần gũi Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng Bàn tay ta làm nên tất Có sức người sỏi đá thành cơm ( Hoàng Trung Thông ) Bàn tay ta (Một phận) Người lao động (Toàn thể) Lấy phận để gọi toàn thể Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao - “Một” - “Ba” (Cụ thể) Số ít, đơn lẻ Số nhiều, đồn kết (Trừu tượng) Lấy cụ thể để gọi trừu tượng Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội Tình cờ cháu Gặp Hàng Bè ( Tố Hữu ) “Huế” Người dân xứ Huế Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng “đổ máu” Chiến tranh Lấy dấu hiệu vật để gọi vật Cô dâu phụ dâu trang phục áo chàm Câu a Phép hốn dụ Làng xóm ta Người dân nông thôn Mối quan hệ Vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng b Mười năm Thời gian trước mắt Trăm năm Thời gian lâu dài Cái cụ thể gọi trừu tượng Câu c Phép hoán dụ Áo chàm Người Việt Bắc Trái đất Nhân loại Mối quan hệ Dấu hiệu vật gọi vật d Vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng So sánh: Ẩn dụ Hoán dụ * Giống nhau: -Gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác -Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt * Khác nhau: HOÁN DỤ - Dựa vào quan hệ gần gũi - Ví dụ: ẨN DỤ - Dựa vào quan hệ tương đồng - Ví dụ: Bàn tay ta làm nên tất Có sức người sỏi đá thành cơm ( Hồng Trung Thơng) Người cha mái tóc bạc ( Minh Huệ) Tìm hình ảnh có sử dụng phép hốn dụ: a Khang chân chân sút đội bóng b Khi tơi bước vào, phịng nhìn tơi HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Học : - Nắm khái niệm kiểu hoán dụ - Làm tập viết tả - Viết đoạn văn có sử dụng hoán dụ * Soạn : “Tập làm thơ bốn chữ” - Luật làm thơ chữ - Chuẩn bị thơ chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24 hoan du , Bai 24 hoan du