0

MOT SO BIEN PHAP GIUP HS PHAN BIET TU DON TU GHEP TU LAY

18 3 0
  • MOT SO BIEN PHAP GIUP HS PHAN BIET TU DON TU GHEP TU LAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:48

Ở Tiểu học việc dạy các từ Hán – Việt được lồng ghép trong phân môn Luyện từ và câu trong các bài mở rộng vốn từ qua các chủ điểm như: Nhân dân, Hòa bình, Hữu nghị - Hợp tác… Vậy, làm[r] (1)MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÂN BIỆT TỪ ĐƠN, TỪ GHÉP, TỪ LÁY CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP Nguyễn Thị Thu Hương ( Trường TH Cổ Dũng – Kim Thành – Hải Dương ) Để khắc phục tình trạng HS yếu kĩ xác định, nhận diện, phân biệt từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy tổ hợp từ thực hành luyện tập, tổ + Trường TH Cổ Dũng dành nhiều thời gian thảo luận đến thống đưa biện pháp sau: * Nhận diện, phân biệt từ đơn với từ phức 1 Nhận diện từ dựa vào khái niệm - Từ đơn từ tiếng tạo thành VD: Núi, sông, cây, hoa…(DT) Đi, chạy, ăn, ngủ…(ĐT) To, nhỏ, dài, cao, tốt…( TT) Từ đơn đại đa số từ đơn âm, có số từ đơn đa âm như: mồ hôi, bồ kết… - Từ phức từ hai tiếng trở nen tạo thành - Trong từ phức chia thành hai kiểu: Từ ghép từ láy 2 Dựa vào nghĩa a, Đối với từ đơn Từ đơn có tượng nhiều nghĩa VD từ “ sáng", Nghĩa 1: Chỉ khơng gian giúp ta dễ nhìn, nhận thấy việc Nghĩa 2: Chỉ buổi ngày Nghĩa 3: Chỉ phẩm chất trí tuệ Nghĩa 4: Chỉ lối trình bày mạch lạc, dễ hiểu: ý văn sáng Từ đơn sở để tạo từ VD: Học: học hành, học hỏi, học sinh… Với từ đơn, định nghĩa từ đơn, cần ý khái niệm nghĩa (2)+ Nghĩa tình thái: VD: ối, ơi, ai… b, Đối với từ ghép Quan hệ tiếng quan hệ nghĩa + Một số từ ghép có tiếng mang nghĩa khơng õ ràng “ biếc” “ xanh biếc” có tiếng khơng cịn rõ nghĩa: “ cộ “ “ xe cộ”… + Nghĩa từ ghép có tính chất mới: Nghĩa từ ghép phép cộng đơn nghĩa tiếng cấu thành mà có khả gọi tên vật tượng VD: nghĩa từ “ đá ” “ nhà đá” nhà đá mà nghĩa nhà tù * Nhận diện, phân biệt từ ghép với tổ hợp từ đơn: 1 Dựa vào nghĩa + Nếu tổ hợp gọi tên vật, định danh khái niệm từ ghép + Nếu tổ hợp gọi tên nhiều vật, định danh nhiều khái niệm tổ hợp từ đơn 2 Dựa vào kết cấu + Nếu tổ hợp có kết cấu chặt chẽ, khơng thể chêm xen từ khác vào từ ghép: VD: đất nước, dũng cảm, nhân dân… + Nếu tổ hợp có kết cấu lỏng lẻo, chêm xen từ khác vào mà nghĩa khơng thay đổi tổ hợp từ đơn: VD: tung cánh, xòe tay, đạp xe… 3 Dựa vào khả chuyển nghĩa Nếu tổ hợp không hiểu theo nghĩa thực mà khái qt để nói vật khác từ ghép VD “ cánh én” “ Mùa xuân cánh én bay về” 4 Dựa vào phát âm Với từ ghép có trọng âm: VD “ bánh rán” Với tổ hợp từ đơn, tiến có trọng âm VD “ rán bánh” (3)+ Từ ghép có tiếng có nghĩa lại với gọi từ ghép + Từ có tiếng có hình thức âm giống như: phận âm đầu, vần, có âm đầu vần giống gọi từ láy Trong từ ghép, có kiểu ghép * Ghép phân loại: từ ghép có tiếng chung loại lớn ( vật, hoạt động, tính chất) đứng trước tiếng đứng sau có tác dụng phân hóa nghĩa cho tiến đứng trước Các từ ghép phân loại lập thàn hệ thống có mơ hình cấu tạo VD: máy + x : máy ảnh, máy nổ, máy bơm Vui + x: vui tính, vui lịng, vui tay… Về mặt ý nghĩa: + Ý nghĩa cụ thể hóa: từ: cá mè, cá rơ + Ý nghĩa sắc thái hóa VD từ: thẳng lưng, thẳng tắp, thẳng băng… + Ý nghĩa bổ sung, giải hích VD: nhà văn, nhà thơ, nhà báo… * Ghép tổng hợp ( gọi ghép hợp nghĩa, ghép đẳng lập) có ý nghĩa tổng hợp, khái quát rộng tiếng có tạo thành từ ghép VD: bánh kẹo, hoa quả, xe cộ, cối, chim chóc… Hai tiếng từ ghép tổng hợp phạm vi ý nghĩa ( người, vật, việc, hoạt động, tính chất) chúng phải đồng nghĩa trái nghĩa với Về ngữ pháp, hai tiếng từ ghép có vai trị ngang nhau, bình đẳng với VD: Bố mẹ, thầy cơ, xóm làng, vui buồn… Có từ ghép tổng hợp gốc Hán: kiến thiết, xây dựng, mĩ lệ, tao nhã, tâm hồn, độc lập… Đặc trưng chung nghĩa từ ghép tổng hợp biểu thị vật, tượng mang tính tổng loại, tính khái qt Nói cách khác, nghĩa từ ghép loại lớn hơn, chung hơn, rộng hơn, bao trùm Trong từ láy có kiểu láy: (4)+ Láy vần: Là từ láy có vần lặp lại VD: bồn chồn, lẩm bẩm, bần thần, bối rối… + Láy âm vần: Là từ có âm vần lặp lại: VD: ngoan ngoãn, dửng dưng, mơn mởn, khinh khỉnh… Có trường hợp từ lặp lại toàn âm đầu, vần, dấu VD: xanh xanh, vàng vàng, ngời ngời, tầng tầng… gọi từ láy tiếng hay láy tồn Có ba dạng láy + Láy đơi: Là từ láy gồm hai tiếng VD: xinh xắn, ngắn, tan tành, lủng củng… + Láy ba: Là từ láy gồm ba tiếng: VD: sát sàn sạt, sành sanh, dửng dừng dưng, khít khìn khịt… + Láy tư: Là từ láy gồm bốn tiếng VD: lúng ta lúng túng, hớt hơ hớt hải Về ý nghĩa từ láy: + Ý nghĩa tổng hợp, khái quát VD: sẽ, vui vẻ… + Ý nghĩa cụ thể VD: co ro, lò dò, khúm núm + Ý nghĩa giảm nhẹ mức độ cường độ VD: tim tím, măn mặn + Ý nghĩa tăng cường độ, mạnh lên VD: ầm ầm, ( đen) lay láy, ( trắng) phau phau Để giúp HS phân biệt , tổ hợp từ đơn có hình thức âm giống từ láy với từ láy: * Nếu hai tiếng có nghĩa khơng phải từ láy từ láy, hai tiếng khơng có nghĩa VD: cao, tươi tốt, san sẻ… tổ hợp này, teengs có nghĩa nen khơng phải từ láy * Nếu xét từ phải xét đến nghĩa từ( có phân loại hay tổng hợp?) VD: “ Thung lũng” : vùng đất trững hai núi, hai tiếng từ có hình thức âm giống từ láy từ láy * Nếu từ láy, trước hết phải từ, hai từ khơng phải từ láy VD: chối chín, cao (5)VD: Thật thà, mong mỏi, vui vẻ…nghĩa mạnh lên Xanh xanh, tim tím, đo đỏ nghĩa giảm nhẹ Ríu rít, long lanh… nghĩa gợi tả, gợi cảm Để giúp HS tránh sai phạm phân loại, nhận diện từ đơn, từ ghép, từ láy, dạy GV cần lưu ý: + Khi dạy, không nên đưa từ ghép ngầu kết như: tắc kè, bồ hóng…ra xem xét, phân loại Nếu có đưa dành cho HS giỏi + Cần có ý thức phân biệt từ đa âm từ ghép để bổ sung định nghĩa cho định nghĩa từ ghép SGK, dấu hiệu hai tiếng từ có quan hệ nghĩa xem dấu hiệu phân biệt từ ghép từ láy Các tiếng từ có quan hệ ngữ nghĩa, quan hệ âm VD: thúng mủng, tươi tốt…thì xếp vào nhóm từ ghép * Biện pháp dạy lý thuyết cấu tạo từ: - Ta nên theo cách phân loại triệt để lưỡng phân từ theo cấu tạo - Ta nên chọn ngữ liệu câu đơn giản có đủ từ đơn, từ láy, từ ghép VD: Mùa hè, gió thổi lồng lộng Yêu cầu HS chia đoạn thành từ, nhận xét số lượng tiếng có từ Nhận xét mối quan hệ tiếng từ nhiều tiếng, chia: Mùa hè/ gió/ thổi/ lồng lộng + Gió, thổi: từ có tiếng nên xét từ đơn + Mùa hè, lồng lộng: Từ có hai tiếng Trong từ “ mùa hè”: hai tiếng có nghĩa nên từ ghép Trong từ “ lồng lộng” : Tiếng “ lồng” khơng có nghĩa, hai tiếng khơng có quan hệ nghĩa giống mặt âm nên xét từ láy * Biện pháp dạy thực hành cấu tạo từ: GV cần đưa dạng tập sau để rèn kĩ phân loại từ theo cấu tạo: Dạng 1: Cho sẵn từ rơì u cầu phân loại từ heo cấu tạo (6)Khai trường, học sinh, vui, thầy giáo, ngồi, đứng, siêng năng, gặp, tốt đẹp, chào, kết VD 2: Xếp từ sau vào hai nhóm có từ ghép từ láy: Thật thà, bạn bè, hư hỏng, bạn học, sẽ, chăm chỉ, gắn bó, ngoan ngoãn, bạn đường, bạn đọc, giúp đỡ Ở dạng này, GV cần ý đặt yêu cầu với đối tượng HS lớp VD: Với HS trung bình, yếu cần em tìm khoảng ½ số từ theo u cầu chung Cịn HS giỏi yêu cầu tìm xong phải giải thích nghĩa từ Dạng 2: Cho sẵn đoạn câu, yêu cầu HS tìm số kiểu từ theo cấu tạo có đoạn văn VD 1: Tìm từ đơn, từ ghép có câu: “ Mùa xuân mong ước đến Đầu tiên, từ vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên” VD 2: Tìm từ đơn, từ ghép đoạn văn sau: “ … Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay lên Cái bóng nhỏ xíu vút nhanh mặt hồ Mặt hồ trải rộng mênh mông lặng sóng” VD 3: Dân dâng sôi đầy Bánh chưng cặp, bánh giày đơi Ở VD này, có số HS khơng tìm từ ghép khơng xác định ổ hợp “ xôi”, “ bánh chưng” “ bánh giày” từ không xếp vào từ ghép GV phải dựa vào thao tác xác định từ, tách từ để HS nhận “ xôi”, “ bánh chưng”, “ bánh dày” từ từ ghép * Lưu ý: (7)DẠY TỪ HÁN -VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Qua phân môn luyện từ câu, tích hợp với phân mơn Tập Làm Văn Nguyên Thúy Hằng ( Trường TH Đông Thái- Đức Thọ- Hà Tĩnh) Trong Tiếng Việt , từ Hán Việt chiếm phần lớn Các từ Hán Việt hình thành tiếp xúc ngôn từ Hán Việt Tuy nhiên, theo thời gian, với phát triển Trung Hoa đại Nó trở thành một phận tiếng Việt Vì vậy, việc dạy học từ Hán Việt quan trọng giúp HS hiểu thêm phong phú tiếng Việt mà còn giúp em sử dụng từ ngữ cách tinh tế. Ở Tiểu học việc dạy từ Hán – Việt lồng ghép phân môn Luyện từ câu mở rộng vốn từ qua chủ điểm như: Nhân dân, Hịa bình, Hữu nghị - Hợp tác… Vậy, làm để giúp em hiểu biết cách dùng từ Hán Việt cách phù hợp mà không nặng nề kiến thức lí luận vấn đề mà GV chúng tơi ln trăn trở Thực tế từ Hán Việt đối tượng khó dạy liên quan đến mặt ngữ âm, ngữ pháp ngữ nghĩa Vì vậy, viết tơi mạnh dạn đưa số biện pháp dạy từ Hán Việt mong góp ý bạn bè đồng nghiệp để việc dạy từ Hán Việt thực có hiệu 1 Từ Hán Việt a) Khái niệm từ Hán Việt Từ Hán Việt từ mượn gốc Hán đọc theo cách đọc Hán Việt Ví dụ: Phi cơ, phi trường, phu quân, quân nhân… Vậy cách đọc Hán Việt? Cách đọc Hán Việt cách đọc chữ Hán người Việt bắt nguồn từ hệ thống ngữ âm tiếng Hán đời Đường, chịu chi phối hệ thống ngữ âm tiếng Việt b) Yếu tố Hán Việt – yếu tố cấu tạo nên từ Hán Việt. (8)* Yếu tố Hán Việt với tượng đồng âm Trong yếu tố Hán Việt, tượng đồng âm đậm nét VD: lạc (vui) lạc quan, lạc thú… lạc (nối liền) liên lạc, mạch lạc… lạc (đường ngang) kinh lạc Ngồi cịn có tượng đồng âm yếu tố Hán Việt yếu tố phi Hán Việt đường (yếu tố Hán Việt loại thực phẩm) đường (yếu tố phi Hán Việt, đường) * Yếu tố Hán Việt với tượng đồng nghĩa: Hiện tượng đồng nghĩa chủ yếu xảy yếu tố Hán Việt yếu tố phi Hán Việt Vì thế, ơng cha ta dựa vào đặc điểm để học thuộc nghĩa số yếu tố Hán Việt: Thiên – trời, địa – đất, vân – mây, Vũ – mưa, phong – gió, nhật – ngày, - đêm, Tinh – khơn, lộ - móc, tường – điểm, Hưu – lành, khánh – phúc, tăng – thêm, đa – nhiều… Hoặc: Thiên – trời, địa – đất, cử - cất, tồn – cịn, tử - con, tơn – cháu, lục – sáu, tam – ba, gia – nhà, quốc – nước, tiền – trước, hậu – sau, ngưu – trâu, mã – ngựa… 2 Cấu tạo từ Hán Việt: Nếu chia từ loại (từ Việt) thành hai nhóm từ đơn từ phức từ Hán Việt chia làm hai loại từ đơn tiết ( yếu tố) từ đa tiết ( nhiều yếu tố) Từ đơn tiết : Vinh, nhục , lợi , hại, lệ… Phần lớn từ Hán Việt từ đa tiến, chủ yếu từ song tiêt ( hai âm tiết) : hữu nghị, hữu, hịa bình… Từ Hán Việt chủ yếu cấu tạo theo phương thức ghép: ghép đẳng lập, ghép phụ ghép chủ vị a, Từ ghép đẳng lập (9)VD: bảo vệ , đấu tranh, ngôn ngữ, phong phú b, Từ ghép phụ Từ ghép phụ có hai loại: Loại 1: Từ có yếu tố đứng trước , yếu tố phụ đứng sau Yếu tố yếu tố đơng yếu tố tính chất - Yếu tố yếu tố động: nhập ngũ, xuất bản, thuyết minh… - Yếu tố yếu tố tính chất: bổ huyết, yên chí, yên tâm… Loại 2: Yếu tố đứng sau, yếu tố phụ đứng trước Yếu tố yếu tố danh, yếu tố động yếu tố tính chất Yếu tố yếu tố danh: cổ thụ, nhân loại, tác phẩm, hữu… Yếu tố yếu tố động: hậu tạ, tơn xưng Yếu tố tính chất: tối tân, cơng ích, tệ… c, Từ ghép chủ vị VD: nhân tạo, sở trường, khán giả, học giả… Mặc dù, mặt ngữ pháp phân định rạch ròi cấu tạo từ Hán Việt thành ba nhóm song thực tế việc phân chia từ cụ thể vào nhóm dễ dàng từ Hán Việt “ngoại ngữ” 3 Một số biện pháp dạy học từ Hán Việt. a, Cung cấp thêm cho HS nghĩa số yếu tố gốc Hán nghĩa mà sách giáo khoa cung cấp. Trong tiết mở rộng vốn từ, giáo viên mở rộng thêm nghĩa số yếu tố gốc Hán nghĩa mà SGK cung cấp Việc mở rộng nghĩa yếu tố gốc Hán không làm cho HS nặng nề mà em cịn cảm thấy thú vị khám phá điều mẻ Chẳng hạn, bài: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - hợp tác( SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 56) tiếng hữu có nghĩa có bạn bè Hữu có nghĩa bạn bè trong: hữu nghị, hữu hảo, hữu… Hữu có nghĩa có trong: hữu ích, hữu tình, hữu dụng… (10)Hoặc, Nhân hậu- Đoàn kết ( SGK Tiếng Việt 4, trang 17) tiếng nhân có hai nghĩa, người lịng thương người Nhân có nghĩa người trong: nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài Nhân có nghĩa lịng thương người trong: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ Tuy nhiên , nhân có nghĩa hạt ( hạt nhân) sinh kết ( nhân quả) Thực tế, nhiều em sử dụng số từ Hán Việt giao tiếp làm văn không hiểu nghĩa dẫn đến sử dụng sai Do đó, việc cung cấp cho HS nghĩa giúp em tích lũy cho vốn từ định biết cách sử dụng cho nghĩa, phù hợp với văn cảnh cần thiết Ngoài nghĩa yếu tố mà SGK giải thích, giáo viên cần tìm hiểu thêm để giải thích cho em nghĩa yếu tố lại Chẳng hạn, hữu hữu nghĩa bạn bè Vậy, nghĩa gì? Nghĩa chung từ gì? Có thể tiết dạy giáo viên khơng thể giải thích hết nghĩa tất yếu tố Vì thế, GV nên giải thích nghĩa số yếu tố phụ giao cho HS tìm hiểu thêm nghĩa yếu tố phụ khác từ lại b Tạo lập từ Hán Việt dựa vào đặc điểm cấu tạo nghĩa yếu tố Hán Việt. Việc tạo lập từ Hán Việt thực chất học sinh tạo từ mà mức độ tìm từ chứa yếu tố Hán Việt học VD: Tìm từ Hán Việt chứa: Tiếng hịa có nghĩa khơng có xung đột:… Tiếng hữu có nghĩa bạn bè:… Tiếng nhân có nghĩa người:… Khi thiết kế tập dạng GV cần ý yếu tố Hán Việt đưa phải kèm nghĩa cụ thể để HS tìm từ khơng bị nhầm lẫn yếu tố nhiều nghĩa khác (11)Sau HS nắm nghĩ từ Hán Việt, để em nhớ lại từ cách có chủ định nên em tạo nhóm từ đồng nghĩa trái nghĩa Đặt từ Hán Việt mối qaun hệ với từ Hán Việt từ Việt đồng nghĩa trái nghĩa em nhiều lựa chon làm văn Ngoài từ mà sách giáo khoa cho để em xếp vào nhóm đồng nghĩa, trái nghĩa GV cho HS tìm thêm từ đồng nghĩa, trái nghĩa khác Đó có thêt từ Hán Việt, từ Việt Chẳng hạn, Mở rộng vốn từ Nhân hậu- Đồn kết( TV4, tập 1, trang 33) có câu hỏi: Xếp từ sau vào thích hợp bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo Sau HS xếp từ vào hai nhóm, GV cho HS tìm thêm từ ngồi SGK phù hợp với nhóm Hoặc HS tập: 1 Tìm từ đồng nghĩa với từ sau: a Tài năng… b Hịa bình… c Hữu nghị 2 Tìm từ trái nghĩa với: a Xây dựng b Dũng cảm c Trung thực Sau HS tìm từ thuộc nhóm GV nên đặt câu hỏi để kiểm tra xem đâu từ Hán Việt nghĩa chúng ? Bởi lẽ, nhiều HS chưa thực phân biệt đâu Hán Việt đâu Việt d Hướng dẫn HS sử dụng từ phù hợp (12)Mức độ 1: Điền từ vào câu, cụm ( thành ngữ, tục ngữ) đoạn văn cho phù hợp với nội dung VD: Chọn từ ngữ thích hợ từ sau: Đoàn kết, nhân hậu, đồng tâm, đồng sức để điền vào chỗ trống cho phù hợp a… tạo sức mạnh b Mẹ em người phụ nữ… c… hiệp lực Mức độ 2: Lựa chon từ phù hợp để điền vào chỗ trống Mỗi chỗ trống có nhiều từ đồng nghĩa VD: Chọn từ hích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho phù hợp a Chúng ta ( tâm, chí) vượt qua khó khăn b Dù khó khăn đến đâu họ khơng( nản chí, nhụt chí, thối chí, nản lịng) c Đó ( thử thách, thách thức) Mức độ 3: Dùng từ đặt câu Đặt câu với từ mà nghĩa không liên quan đến VD: Đặt câu với từ sau: hịa bình, hợp tác, hữu nghị, thiên nhiên… - Đặt câu với từ đồng nghĩa Việc đặt câu với từ nhóm từ đồng nghĩa đòi hỏi em phải nắm sắc thái nghĩa từ Đây tập tương đối khó giúp em sử dụng từ tinh tế hiệu VD: Đặt câu với từ sau: nhân hậu, nhân từ, nhân ái, hiền hậu, phúc hậu… - Đặt câu để phân biệt nghĩa cặp từ trái nghĩa VD: Đặt câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa sau: hiền hậu/ độc ác; đoàn kết / chia rẽ e, Giúp HS biết cách sử dụng từ Hán Việt giá trị phong cách từ, phù hợp với văn cảnh Ngoài việc hiểu rõ nghĩa từ, giáo viên cần giúp em hiểu giá trị phong cách từ Hán Việt phù hợp với khả nhận thức em để bước đầu em biết sử ụng chúng cách phù hợp có hiệu (13)* Tạo sắc thái trang trọng Từ Hán Việt tạo sắc thái trang trọng đặc biệt phù hợp với trường hợp giao tiếp lễ nghi Chẳng hạn, phu nhân vợ hai từ đồng nghĩa Từ vợ thường sử dụng giao tiếp ngày như: Anh Năm vợ gái thưm quê ngoại phu nhân sử ụng văn phong trang trọng: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phu nhân thăm Phi – lip- pin… Hoặc phụ nữ đàn bà hai từ đồng nghĩa Chúng ta có hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khơng có hội liên hiệp đàn bà Việt Nam, lại có câu: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam Hay cách đặt tên người, tên đất, tên sông… người Việt Nam thường dùng từ Hán Việt Tên người: Long, Hải, Sơn, Giang, Thảo, Diệp…chứ gọi Rồng, Biển, Núi, Sông, Cỏ, Lá… Tên đất, tên núi, tên sông…Hạ Long, Bạch Mã, Hịa Bình, Trị An… Trường Sơn chí lớn ơng cha Cửu Long lịng mẹ bao la sóng trào Hiểu đặc điểm học sinh biết có từ Việt nghĩa mà sử dụng từ Hán Việt Đặc biệt em ý thức việc lựa chọn sử dụng từ Hán Việt từ Việt cho phù hợp với văn cảnh cụ thể * Tạo sắc thái cổ: Các từ Hán Việt ngày không dùng sống ngày lại gần gũi với em chúng thường xuyên xuất truyện cổ tích, truyện thần thoại… hồng thượng, hồng hậu, cơng chúa, trẫm, khanh… Lớp từ sử dụng văn miêu tả tả cảnh, tả người… văn kể chuyện có lúc các em lại dùng tới Do GV khơng nên bỏ qua chúng * Gợi hình ảnh giới khái niệm, im lìm, bất động. (14)động như: “ Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo / cũ lâu đài bóng tịch dương” ( bà Huyện Thanh Quan ) … Chính giá trị phong cách từ Hán Việt mà trình hướng dẫn HS viết văn, giáo viên hướng dẫn em sử dụng số từ Hán Việt phù hợp với nội dung làm Học sinh sử dụng chúng vào làm văn miêu tả tả cảnh yên tĩnh dịng sơng, tả cảnh hoang sơ ngơi chùa…Tuy nhiên, HS tiểu học để sử dụng từ Hán Việt phù hợp với mục đích miêu tả thật khơng phải dễ Vì vậy, cần q trình tích lũ rèn luyện hướng dẫn GV em biết cách làm văn có sử dụng từ Hán Việt phù hợp với giá trị phong cách * Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây ấn tượng ghê rợn Tạo sắc thái tao nhã : tiểu tiện, đại tiện, phân… Tránh gây ấn tượng ghê rợn: xuất huyết, thi hài, hỏa táng… (15)PHÂN BIỆT TỪ THUẦN VIỆT VÀ TỪ HÁN VIỆT Trần Thị Hương Giang ( Trương TH Sơn Lâm – Hương Sơn – Hà Tĩnh) Bài tập phân biệt từ Việt từ Hán Việt loại tập khó khơng với HS mà cịn với giáo viên Khó khó chỗ nào? Theo tơi khó chỗ người đọc chưa hiểu chưa hình dung từ Thuần Việt, từ Hán Việt Vậy để phân biệt từ Việt từ Hán Việt người đọc phải ý đến vấn đề sau: 1 Khái niệm 2 Đặc điểm từ Việt, từ Hán Việt Cấu tạo từ Với phạm vi viết tơi mạo muội xin trình bày hiểu biết riêng vấn đề sau, mong bạn đọc đồng nghiệp thm khảo góp ý để tơi có thêm hội củng cố, rèn luyện kiến thức cho tơi xin chân thành cảm ơn * Khái niệm Từ Việt từ sản sinh từ nước Việt trình giao tiếp người dân nước Việt (16)Sau bảng so sánh khác từ Việt từ Hán Việt Từ Hán Việt Từ Việt - Từ Hán Việt có sắc thái ý nghĩa khái quát trừu tượng nên mang tính chất tĩnh tại, khơng gợi hình, khơng mang tính chất miêu tả sinh động, gợi cho ta hình ảnh giới ý niệm im lìm Vd: thảo mộc, viêm, hi sinh, thi hài, kháng chiến, độc lập, tự - Từ Việt có sắc thái ý nghĩa cụ thể, mang tính chất sinh động, gợi hình Vì vậy, từ tượng thanh, tượng hình từ Việt Vd: cỏ, loét, chết, li ti, mênh mông, bao la… - Từ Hán Việt mang sắc thái trang trọng – tao nhã Vd: phu nhân, hi sinh, tạ thế, từ trần, hậu môn… - Từ Việt mng sắc thái thân mật, trung hòa, khiếm nhã Vd: vợ, chồng, chết, mất, đàn bà, cháy, rửa, đẻ -Từ Hán – Việt có phong cách gọi giũa, thường dùng phong cách khoa học, luận , hành VD: sơn hà, thiên thu, hữu, kháng chiến, nhân quyền… - Từ Việt nhìn chung đa phong cách, dùng tất phong cách tiếng Việt, bên cạnh số thích hợp với phong cách sinh hoạt Vd: Đa phong cách: Núi sông, mãi, anh em, cha con… * Cấu tạo từ Quy tắc ngữ pháp Hán – Việt : Từ Hán Việt xây dựng theo phương thức ghép theo trật tự yếu tố phụ đứng trước, yếu tố dứng sau Trật tự chung cho từ Hán Việt ghép theo quan hệ phụ như: quốc ca, đội ca, quốc tế ca, dân ca, quân ca, quốc kì (17)Trên số đặc điểm chín khác từ Việt từ Hán Việt, nghĩ người học nắm đặc điểm riêng từ loại việc phân biệt chúng đơn giản, dễ dàng Tôi hi vọng qua viết bạn có thêm cách phân biệt từ Việt từ Hán Việt sổ tay nghề nghiệp Sau tơi xin đưa số tập phân biệt hai loại từ mời bạ tham khảo: Bài 1: Hãy xếp từ sau vào hai cột thích hợp: Cường bạo, huyết áp, huy hoàng, yên tĩnh, ỏm tỏi, lộn xộn, ầm ĩ, lon ton, huyết thống Từ Việt Từ Hán Việt (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: MOT SO BIEN PHAP GIUP HS PHAN BIET TU DON TU GHEP TU LAY, MOT SO BIEN PHAP GIUP HS PHAN BIET TU DON TU GHEP TU LAY

Từ khóa liên quan