0

Chính sách năng suất của Nhật Bản: Kinh nghiệm và bài học đối với Việt Nam.

2 2 0
  • Chính sách năng suất của Nhật Bản: Kinh nghiệm và bài học đối với Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:15

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất mà Việt Nam có thể học hỏi về năng suất. Tuy nhiên, Nhật Bản là hình mẫu tuyệt vời trong cải thiện năng suất (đặc biệt trong sản xuất), có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển giao một cách hệ thống những phương pháp của họ tới những quốc gia khác. Hơn thế nữa, Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản tại Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam cho mục đích công nghiệp. Bài viết đề xuất Việt Nam nên áp dụng chính sách năng suất của Nhật Bản một cách mạnh mẽ và nhất quán, đặc biệt là trong tổ chức bộ máy và kinh nghiệm thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia (PTNSQG) hữu hiệu. Diễn đàn khoa học cơng nghệ Chính sách suất Nhật Bản: Kinh nghiệm học Việt Nam* PGS.TS Nguyễn Đức Thành1, GS.TS Ohno Kenichi2 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chiến lược Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản Nhật Bản quốc gia mà Việt Nam học hỏi suất Tuy nhiên, Nhật Bản hình mẫu tuyệt vời cải thiện suất (đặc biệt sản xuất), có nhiều kinh nghiệm việc chuyển giao cách hệ thống phương pháp họ tới quốc gia khác Hơn nữa, Chính phủ Nhật Bản doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước (FDI) Nhật Bản Việt Nam thể sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam cho mục đích cơng nghiệp Bài viết đề xuất Việt Nam nên áp dụng sách suất Nhật Bản cách mạnh mẽ quán, đặc biệt tổ chức máy kinh nghiệm thúc đẩy phong trào suất quốc gia (PTNSQG) hữu hiệu Tổ chức máy đầy đủ Để suất trở thành ưu tiên quốc gia hàng đầu, hệ thống sách phù hợp phải thiết lập để thực PTNSQG toàn diện Hệ thống nên xếp tùy thuộc vào chất trị, lực hành chính, động khu vực tư nhân, cấu trúc xã hội, tư phổ biến yếu tố riêng biệt khác quốc gia Trong q trình cơng nghiệp hố, Nhật Bản phát triển lớp dày tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy suất đỡ DNVVN hỗ trợ ngành, ngân hàng địa phương, tổ chức tín dụng, hiệp hội cơng nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận kinh doanh, trường đại học viện nghiên cứu Về mặt nhân lực, Nhật Bản có nhiều chun gia cơng nghiệp có kinh nghiệm (nhưng có tuổi) sẵn sàng làm việc với mức phí thấp mục đích chung Trong hệ thống tổ chức máy, Bộ Kinh tế, Thương mại Công nghiệp (METI) chịu trách nhiệm Cơ quan Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) Đổi sáng tạo vùng Nhật Bản (SMRJ) thuộc METI chịu trách nhiệm xây dựng sách quốc gia cho DNVVN Cũng có nhiều máy hỗ trợ tỉnh thành phố phối hợp với quan quốc gia Hơn nữa, có nhiều tổ chức phi phủ giúp Rất khó để Việt Nam xây dựng hệ thống sách đầy đủ Nhật Bản thời gian ngắn Vào thời điểm ban đầu, Việt Nam nên hình thành hệ thống đơn giản đưa vào thêm chức bổ sung có kinh nghiệm sẵn có ngân sách Ở mức độ tối thiểu, phải có tổ chức sách cấp cao đạo giám sát sách nâng cao suất Việt Nam nên thành lập Hội đồng Năng suất Quốc gia Lãnh đạo Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên lãnh đạo bộ/ngành có liên quan Cơ chế phát huy tác dụng tích cực cho mục đích hoạch định sách Nội dung viết trích từ phần sách chuyên khảo: Ohno Kennichi, Nguyễn Đức Thành, Phạm Thị Hương (2021), Nguồn gốc tăng trưởng suất lao động Việt Nam ba thập niên cải cách hội nhập, 1990-2020, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Về mặt thực thi, Việt Nam cần quan có thẩm quyền động để thực giám sát sách Hội đồng Năng suất Quốc gia định Có thể lựa chọn phương án cho việc này: (1) Củng cố * nâng cấp Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (KH&CN), để trở thành quan thực thi PTNSQG (điều đòi hỏi phải tăng cường đáng kể lực VNPI nâng cao vị thức VNPI); (2) Tạo quan Thủ tướng trực tiếp đạo để thay (và tiếp nhận chức tại) VNPI; (3) Thành lập quan thuộc (việc lựa chọn cần xem xét kỹ lưỡng) có đủ thẩm quyền để thực phong trào toàn quốc điều phối bộ, quan liên quan, với ủng hộ mạnh mẽ lãnh đạo cao Đảng Chính phủ Một nhiệm vụ quan trọng khác đào tạo cung cấp chuyên gia công nghiệp có lực, có kiến thức sâu rộng, có kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, người truyền đạt kiến thức cho công ty, công nhân chuyên gia Việt Nam cách hiệu Các chuyên gia đào tạo phải khuyến khích cách để tham gia thực nhiệm vụ đóng góp cho q trình cơng nghiệp hóa Việt Nam thời gian dài Để tạo sách nguồn nhân lực cần thiết này, hợp tác tổ chức Số năm 2021 19 Diễn đàn Khoa học Công nghệ Nhật Bản Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Công ty Tư vấn cảng Nhật Bản (JPC), Hiệp hội Tư vấn quản lý DNVVN Nhật Bản (J-SMECA)… hữu ích Thúc đẩy PTNSQG Qua nghiên cứu PTNSQG Nhật Bản, rút số đặc điểm học cho Việt Nam: Thứ nhất, PTNSQG Nhật Bản không hai dự án kéo dài vài năm mà gói chương trình tồn diện với nhiều thành phần, địi hỏi nỗ lực quán vài năm trở lên PTNSQG Nhật Bản bắt đầu việc nâng cao nhận thức thay đổi tư duy, giai đoạn thường khó khăn Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy, Việt Nam cần nâng cao nhận thức cho tầng lớp xã hội, đặc biệt doanh nghiệp người dân tầm quan trọng suất lợi ích thân quốc gia; chuyên gia hướng dẫn cải thiện suất chỗ cho tổ chức, doanh nghiệp PTNSQG đến thành cơng mà số lượng người thực hành cải thiện suất nước tăng mạnh tất ngành khu vực, đất nước trì phong trào mà khơng cần giúp đỡ nước ngồi chí bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm cho quốc gia khác Để tạo PTNSQG, Việt Nam có Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa qua giai đoạn Đây rõ ràng vài dự án rời rạc, nhiên, điều quan trọng cần hướng đến hiệu thực Chương trình phải tạo tảng thúc đẩy suất tổ chức/doanh nghiệp nói riêng, quốc gia nói chung cách bền vững, phát huy nội lực, khơng phụ thuộc vào bên ngồi Thứ hai, lãnh đạo quốc gia cao (thường Thủ tướng) có cam kết tham gia mạnh mẽ vào PTNSQG Nhật Bản Ngoài cam kết từ lãnh đạo 20 cao nhất, khát vọng quốc gia thành viên: Chính phủ, doanh nhân, kỹ sư, công nhân, học sinh cơng dân bình thường có vai trị quan trọng việc thúc đẩy PTNSQG Nhật Bản Đặc điểm PTNSQG Nhật Bản cho thấy, Việt Nam sách suất pha trộn sách phức tạp gặp phải vấn đề trị, hành chính, tài kỹ thuật q trình tiến hành Những vấn đề giải trừ lãnh đạo cấp cao đích thân giám sát trình thực Lãnh đạo cấp cấp khơng thể giải khó khăn đòi hỏi hợp tác liên Từ cam kết hành động cụ thể, thiết thực lãnh đạo cao tạo khát vọng cho cộng đồng doanh nghiệp người dân hướng đến mục tiêu chung đưa suất lao động quốc gia ngày tiệm cận với nước phát triển khu vực giới Thứ ba, không nhận thức, cam kết lãnh đạo cao nhất, PTNSQG Nhật Bản tạo nên hệ thống sách phù hợp với ngân sách nhân lực để hỗ trợ thực tất giai đoạn Đối với sách nào, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ trực tiếp cho khu vực tư nhân cách cung cấp dịch vụ khác thông qua sở nhân viên Chính phủ, gián tiếp cách đặt mục tiêu, định hướng, quy tắc dẫn công ty thông qua ưu đãi trợ cấp Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy, quốc gia với lực khu vực tư nhân hạn chế Việt Nam nên bắt đầu biện pháp hỗ trợ trực tiếp, chuyển sang biện pháp gián tiếp khu vực tư nhân mở rộng trở nên cạnh tranh Ngay Nhật Bản, nghệ thuật đưa ưu đãi trợ cấp phải học hỏi cách so sánh kinh nghiệm quốc tế tốt Các phương pháp tiêu chuẩn bao gồm giảm thời gian nộp và/ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Số năm 2021 thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ (đặc biệt) nghĩa vụ thuế khác cung cấp khoản vay mềm trợ cấp trực tiếp, miễn doanh nghiệp đáp ứng số điều kiện định đầu tư, đào tạo, công nghệ, xuất công nghệ thông tin truyền thông Thứ tư, để tạo PTNSQG, Nhật Bản tạo số lượng lớn công cụ tài liệu thực hành từ việc học hỏi cách tốt nhất, sau tạo mơ hình phù hợp với thực tiễn nước thông qua chọn lọc, điều chỉnh kết hợp với thành phần nước ngồi Những cơng cụ thực quan thực thi suất thuê từ viện trung tâm riêng biệt, bao gồm: thơng tin phân tích hữu ích để tạo lập mơ hình tiêu chuẩn quốc gia; giáo trình, chương trình tài liệu chuẩn khác; chương trình đào tạo cơng nhân… Kinh nghiệm Nhật Bản áp dụng cho Việt Nam Các quan, tổ chức có liên quan tạo công cụ PTNSQG như: i) Các hiệu, biểu tượng, áp phích để nâng cao nhận thức; ii) Tạo dựng tài liệu giảng dạy chuẩn hóa, bao gồm chương trình đào tạo, khóa học, giáo trình, sách hướng dẫn, giáo cụ trực quan, nội dung điện tử, chương trình video, phim câu chuyện mô tả thành công doanh nghiệp cá nhân; iii) Một hệ thống giáo dục đào tạo cấp trung ương địa phương dạy lý thuyết thực hành cho nhà quản lý, công nhân, sinh viên hệ thống đào tạo cao cho giảng viên họ; iv) Các hội thảo, giảng, hội nghị chuyên đề, lễ kỷ niệm kiện công khai khác thực nhà lãnh đạo quốc gia khu vực chuyên gia suất; v) Cuộc thi giành giải thưởng suất cấp quốc gia, khu vực, ngành chí doanh nghiệp để tôn vinh thúc đẩy người hành động xuất sắc…? ... cứu PTNSQG Nhật Bản, rút số đặc điểm học cho Việt Nam: Thứ nhất, PTNSQG Nhật Bản không hai dự án kéo dài vài năm mà gói chương trình tồn diện với nhiều thành phần, địi hỏi nỗ lực quán vài năm trở... vai trị quan trọng việc thúc đẩy PTNSQG Nhật Bản Đặc điểm PTNSQG Nhật Bản cho thấy, Việt Nam sách suất pha trộn sách phức tạp gặp phải vấn đề trị, hành chính, tài kỹ thuật trình tiến hành Những... chung đưa suất lao động quốc gia ngày tiệm cận với nước phát triển khu vực giới Thứ ba, không nhận thức, cam kết lãnh đạo cao nhất, PTNSQG Nhật Bản tạo nên hệ thống sách phù hợp với ngân sách nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách năng suất của Nhật Bản: Kinh nghiệm và bài học đối với Việt Nam., Chính sách năng suất của Nhật Bản: Kinh nghiệm và bài học đối với Việt Nam.