0

Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người: Kinh nghiệm của Hungary

4 2 0
  • Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người: Kinh nghiệm của Hungary

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:59

Tổ chức Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) đã liệt kê Hungary cùng với Bulgaria, Romania và Nigeria là bốn quốc gia trọng điểm của nạn mua bán người để bóc lột tình dục trong những năm gần đây. Xuất phát từ tình hình của một quốc gia thường phải đối mặt với nguy cơ gia tăng nhập cư bất hợp pháp, Nhà nước Hungary đã có những chính sách nhằm hạn chế những rủi ro cũng như cung cấp những dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người, khắc phục những hậu quả mà loại tội phạm này mang đến. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC HỖ TRỢ NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI: KINH NGHIỆM CỦA HUNGARY PHẠM VIỆT NGHĨA* Hungary quốc gia nguồn trung chuyển tội phạm mua bán người với mục đích bóc lột tình dục bóc lột lao động Tổ chức Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) liệt kê Hungary với Bulgaria, Romania Nigeria bốn quốc gia trọng điểm nạn mua bán người để bóc lột tình dục năm gần Xuất phát từ tình hình quốc gia thường phải đối mặt với nguy gia tăng nhập cư bất hợp pháp, Nhà nước Hungary có sách nhằm hạn chế rủi ro cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tội phạm mua bán người, khắc phục hậu mà loại tội phạm mang đến Từ khóa: Hỗ trợ nạn nhân, nhà nước, Hungary, tội phạm mua bán người Ngày nhận bài: 09/6/2021; Biên tập xong: 20/6/2021; Duyệt đăng: 30/6/2021 Hungary is a source and transit country of human trafficking, for the primary purpose of sexual and labor exploitation The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) has listed Hungary together with Bulgaria, Romania and Nigeria as four hot spot countries of human trafficking for sexual exploitation in recent years Given the fact that Hungary is a country that often faces increases in illegal immigration, the Hungarian State has adopted policies to limit these risks, provide support services, and help victims of human trafficking overcome the consequences that this type of crime brings Keywords: Victims assistance, the state, Hungary, human trafficking crimes Các kênh cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tội phạm mua bán người Ở Hungary, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân cung cấp rộng rãi miễn phí tất văn phịng phủ hạt thủ (Budapest) Từ ngày 01/3/2020, văn phịng có quyền trực tiếp cung cấp gói hỗ trợ tài tức thời sau xác nhận danh tính nạn nhân Trong trường hợp nạn nhân có đủ điều kiện để nhận tiền viện trợ Nhà https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/ hungary_en; 2  Trong tháng đầu năm 2020, quan chức Hungary phát 13.189 trường hợp tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Hungary khởi tố 161 đối tượng liên quan hoạt động buôn người Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/ hungary-canh-bao-nguy-co-gia-tang-nhap-cu-bathop-phap-20200630110626236.htm 66 Khoa học Kiểm sát nước, văn phòng đóng vai trị quan hỗ trợ (như hỗ trợ nạn nhân việc nộp đơn); đó, văn phịng Chính phủ thủ quan có thẩm quyền định trường hợp nạn nhân có đủ điều kiện nhận khoản tiền viện trợ Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hungary thành lập sáu Trung tâm hỗ trợ nạn nhân Budapest (tháng 6/2017), Szombathely, Miskolc (tháng 3/2018), Pécs (tháng 7/2020), Szeged Kecskemét (tháng 12/2020) với mục đích làm cho dịch vụ hỗ trợ nạn nhân biết đến với phạm vi rộng xã hội mức cao cho nạn nhân Nhiệm vụ trung tâm cung * Thạc sĩ, Khoa Pháp luật hình Kiểm sát hình sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Số chuyên đề 02 - 2021 PHẠM VIỆT NGHĨA cấp cho người dân thông tin chi tiết hệ thống, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tổ chức đối tác tham gia hỗ trợ nạn nhân Bộ Tư pháp Hungary nâng cao khả hỗ trợ nạn nhân thơng qua khóa đào tạo, hội nghị hợp tác với tổ chức đối tác Ngồi ra, khn khổ hoạt động hỗ trợ nạn nhân, Bộ Tư pháp Hungary thiết lập Tổng đài hỗ trợ nạn nhân (+36-80-225-225) vào năm 2011, liên lạc miễn phí hoạt động liên tục 24 ngày Nhiệm vụ đường dây để đảm bảo tính kết nối khả dụng liên tục dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, giúp nạn nhân nhận thơng tin tư vấn kịp thời vào thời điểm phù hợp với tình hình cá nhân họ Với khoảng 10.000 gọi năm, Tổng đài hỗ trợ nạn nhân xem hình thức dịch vụ hỗ trợ nạn nhân lớn nước Tính từ đầu năm 2020 đến ngày 01/11/2020, có 1.723 nạn nhân liên hệ trực tiếp với Trung tâm hỗ trợ nạn nhân, 1.042 nạn nhân sử dụng dịch vụ hỗ trợ văn phịng phủ, Tổng đài hỗ trợ nạn nhân nhận 9.693 gọi3 Các loại dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tội phạm mua bán người Tất dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tội phạm mua bán người Hungary cung cấp theo cách thức “tuỳ chọn”, nghĩa sở thông tin nhận từ cảnh sát hay nạn nhân tự tìm kiếm qua nguồn khác nhau, nạn nhân tự định có liên hệ với dịch vụ hỗ trợ để nhận giúp đỡ hay không Các loại dịch vụ hỗ trợ cụ thể xác định dựa tính chất,   https://csalad.hu/projektek/ket-uj-aldozatsegito-kozpont -nyilik Số chuyên đề 02 - 2021 mức độ nguy hiểm cho xã hội trường hợp phạm tội mua bán người cụ thể, tác động tội phạm nạn nhân hay hoàn cảnh nạn nhân 2.1 Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn dịch vụ giúp đỡ nạn nhân tội phạm mua bán người nhận biết thông tin cần thiết thực quyền họ chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội, trợ cấp Nhà nước tuỳ theo tình trạng mức độ cần thiết với nhu cầu họ Các hình thức hỗ trợ tư vấn phổ biến bao gồm: Cung cấp thông tin, tư vấn pháp lý, tư vấn tâm lý tư vấn khác Cung cấp thông tin: Dịch vụ hỗ trợ cung cấp thơng tin cung cấp cho người nào, bao gồm nạn nhân tội phạm kể người muốn biết thêm thông tin dịch vụ hỗ trợ nạn nhân cách thức hoạt động trung tâm hỗ trợ Những người quan tâm nhận thơng tin quầy thông tin, khu vực khách hàng thơng qua tổng đài email Họ cung cấp thơng tin mà khơng cần phải có văn bản, giấy chứng nhận quan có thẩm quyền Tư vấn pháp lý: Nạn nhân tội phạm mua bán người cung cấp thông tin quyền lợi ích họ; đồng thời, nhận tư vấn pháp lý sơ họ cần trợ giúp để tố cáo hành vi phạm tội khiếu nại với quan có thẩm quyền Tư vấn tâm lý: Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân cung cấp hỗ trợ mặt tinh thần, tâm lý nạn nhân Trong số trường hợp cần thiết, có chuyên gia tâm lý giúp đỡ nạn nhân việc vượt qua Khoa học Kiểm sát 67 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC HỖ TRỢ NẠN NHÂN tổn thương tâm lý hành vi tài liệu chứng nhận họ nạn nhân tội phạm Nạn nhân yêu cầu giấy phạm tội gây Những tư vấn khác: Những loại tư vấn chứng nhận vào thời điểm lý Việc cung cấp khác bao gồm giúp nạn nhân liên hệ với giấy xác nhận tình trạng nạn nhân công ty bảo hiểm, hỗ trợ nạn nhân giúp họ sử dụng viện trợ việc tải xuống điền mẫu văn khác Nhà nước quan, bản, xếp hẹn với quan tổ chức khác, xin cấp lại giấy có thẩm quyền tổ chức khác cho tờ, tài liệu cá nhân bị nạn nhân 2.4 Trợ giúp pháp lý 2.2 Hỗ trợ tài tức thời Dịch vụ trợ giúp pháp lý bắt đầu hoạt Nhà nước Hungary năm có động từ ngày 01/4/2004 nhằm tạo gói trợ cấp tài tức thời nhằm khắc dịch vụ trợ giúp dành cho nạn nhân phục kịp thời tình trạng “khủng hoảng” tội phạm, có nạn nhân của nạn nhân vòng 08 ngày kể từ tội phạm mua bán người Họ nhận hành vi phạm tội xảy Sự hỗ trợ trợ giúp pháp lý chuyên cung cấp để giúp nạn nhân sâu giải tranh chấp giảm bớt chi phí liên quan đến trình tố tụng hình Khác chỗ ở, quần áo, chi phí lại sinh hoạt, với tư vấn pháp lý dịch vụ hỗ chi phí y tế Hỗ trợ tài trợ tư vấn nêu, dịch vụ trợ giúp pháp tức thời khác với dịch vụ viện trợ lý cung cấp văn phịng tài Nhà nước mục đích Chính phủ hạt thủ Việc u khơng phải để làm giảm bớt cầu nhận trợ giúp pháp lý cần đến thiệt hại tinh thần thể chất mà giấy xác nhận tình trạng nạn nhân hành vi phạm tội gây cho nạn nhân tội phạm nêu Số tiền hỗ trợ xác định dựa Trong trường hợp nạn nhân cần nộp sở hoàn cảnh cụ thể nạn nhân đơn yêu cầu, đơn tố cáo để bắt đầu dựa vào khoảng thời gian nạn thủ tục tố tụng để yêu cầu khắc nhân tự giải phục thiệt hại tội phạm gây vấn đề tài cho họ thiệt hại đến quyền Mức viện trợ tối đa 43% tổng thu nhập bình quân tháng theo kinh tế quốc dân Cục Thống kê Trung ương Hungary công bố Mức viện trợ tối đa cho nạn nhân vào năm 2020 2021 141.875 Forint (tương đương 11.000.000 đồng) 158.168 Forint (tương đương 12.260.000 đồng)4 lợi ích liên quan đến họ việc trợ giúp soạn loại đơn cung cấp miễn phí thu nhập tháng nạn nhân chứng minh không vượt hai lần mức lương Vào năm 2020 2021, số tiền 283.750 Forint (tương đương 22.000.000 đồng) 316.336 Forint (tương 2.3 Hỗ trợ xác nhận tình trạng nạn đương 24.525.000 đồng)5 nhân tội phạm 2.5 Tiền viện trợ từ Nhà nước Nạn nhân tội phạm mua bán người Nạn nhân tội phạm mua bán gửi yêu cầu đến trung tâm dịch vụ hỗ trợ nạn nhân để xin giấy tờ, người yêu cầu Nhà nước cung https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/02/ ECO_HUNGARY_Final-version-HUNG_2February 2021.pdf 4  68 Khoa học Kiểm sát https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/02/ ECO_HUNGARY_Final-version-HUNG _2February 2021.pdf 5  Số chuyên đề 02 - 2021 PHẠM VIỆT NGHĨA cấp khoản tiền viện trợ cho thiệt hại tinh thần thể chất họ Tuy nhiên, Nhà nước cung cấp khoản viện trợ cho nạn nhân đáp ứng yêu cầu định, người có mức bình qn thu nhập tháng không vượt hai lần mức lương người bị phụ thuộc mặt xã hội nhận tiền trợ cấp tuổi già, chăm sóc trẻ nhỏ gia đình, tị nạn Hungary Trong trường hợp này, nạn nhân phải có giấy xác nhận nạn nhân tội phạm mua bán người, giấy tờ, tài liệu giám định thương tật cần thiết định sở Tại OKIT, nhân viên xã hội đào tạo đặc biệt trả lời gọi sàng lọc trường hợp nhận dịch vụ trợ giúp chỗ Trong trường hợp nạn nhân tội phạm mua bán người định sử dụng chỗ sở lưu trú cung cấp, nhân viên OKIT liên hệ với người điều hành sở hỗ trợ liên lạc với nạn nhân để đảm bảo an toàn nạn nhân trình di chuyển việc tiếp nhận nạn nhân vào sở lưu trú Dịch vụ cung cấp cho nạn nhân tội phạm mua bán người để giúp họ bắt đầu tái hòa nhập với xã hội Số tiền viện trợ tối đa từ Nhà nước thời hạn lưu trú tối đa 90 dành cho nạn nhân vào năm 2019 ngày Thời hạn gia hạn 2020 1.915.755 Forint (tương thêm lần, tối đa 90 ngày đương 148.300.000 đồng) 2.128.125 Hungary có quy định đặc biệt Forint (tương đương 165.000.000 đồng)6 áp dụng cho trường hợp nạn nhân 2.6 Hỗ trợ chỗ Nhà nước cung cấp dịch vụ hỗ trợ chỗ (có bảo vệ cần thiết) cho người xác định nạn nhân tội phạm mua bán người, người có quốc tịch Hungary người nước ngồi có thẻ cư trú Hungary, thủ tục tố tụng hình tiến hành hay chưa Các chỗ dành cho nạn nhân khơng phải văn phịng phủ Trung tâm hỗ trợ nạn nhân cung cấp mà sở lưu trú Nhà nước ký hợp đồng OKIT7 (+36-80-205-520) tổng đài dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24/24 Bộ Nguồn nhân lực Hungary quản lý, giúp làm cầu nối liên lạc nạn nhân với sở lưu trú để cung cấp cho nạn nhân thông tin điều kiện quy  https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/ / E C O _ H U N G A RY _ F i n a l - ve r s i o n - H U N G _ 2February2021.pdf; 7  Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (tạm dịch: Tổng đài Thơng tin Quản lý khủng hoảng quốc gia) Số chuyên đề 02 - 2021 công dân nước thứ ba (không phải người có quốc tịch Hungary người nước ngồi có thẻ cư trú Hungary) Nếu nạn nhân tội phạm mua bán người công dân nước thứ ba, họ có thời gian suy nghĩ tháng để định có hợp tác với quan có thẩm quyền Hungary việc phát tội phạm hay không Họ cấp giấy phép cư trú tạm thời thời gian suy nghĩ thời gian hợp tác với quyền Ý nghĩa thời gian suy nghĩ nằm việc sau xác định nạn nhân, họ đưa tới chỗ an tồn có mơi trường phục hồi để bình tĩnh lại Một tháng thời gian đủ để nạn nhân bị sang chấn tâm lý tổng hợp lại suy nghĩ đưa lời khai hữu ích cho quan có thẩm quyền Thời gian suy nghĩ phát huy tác dụng nạn nhân dành khoảng thời gian môi trường mà họ nhận hỗ trợ, tránh xa môi trường mà họ trở thành nạn nhân./ Khoa học Kiểm sát 69 ... đồng)5 nhân tội phạm 2.5 Tiền viện trợ từ Nhà nước Nạn nhân tội phạm mua bán người Nạn nhân tội phạm mua bán gửi yêu cầu đến trung tâm dịch vụ hỗ trợ nạn nhân để xin giấy tờ, người yêu cầu Nhà nước. .. cho xã hội trường hợp phạm tội mua bán người cụ thể, tác động tội phạm nạn nhân hay hoàn cảnh nạn nhân 2.1 Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn dịch vụ giúp đỡ nạn nhân tội phạm mua bán người nhận biết... dịch vụ trợ giúp dành cho nạn nhân phục kịp thời tình trạng “khủng hoảng” tội phạm, có nạn nhân của nạn nhân vòng 08 ngày kể từ tội phạm mua bán người Họ nhận hành vi phạm tội xảy Sự hỗ trợ trợ giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người: Kinh nghiệm của Hungary, Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người: Kinh nghiệm của Hungary