0

Tác động tâm lý đối với nạn nhân dưới 18 tuổi khi lấy lời khai trong vụ án mua bán người

4 2 0
  • Tác động tâm lý đối với nạn nhân dưới 18 tuổi khi lấy lời khai trong vụ án mua bán người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:58

Nạn nhân trong vụ án mua bán người dưới 18 tuổi là những người chưa phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần nên nhận thức về quyền hạn và trách nhiệm khi tham gia tố tụng cũng như khả năng tập trung lắng nghe, khai báo còn nhiều hạn chế. Do đó, việc nắm bắt tâm lý và có các phương pháp tác động tâm lý phù hợp đối với đối tượng này trong vụ án mua bán người là yếu tố quan trọng giúp cho các chủ thể tiến hành lấy lời khai thu thập được lời khai của nạn nhân một cách đầy đủ, khách quan nhất. TÁC ĐỘNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI NẠN NHÂN DƯỚI 18 TUỔI KHI LẤY LỜI KHAI TRONG VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI LƯƠNG HẢI YẾN* Nạn nhân vụ án mua bán người 18 tuổi người chưa phát triển hoàn thiện thể chất lẫn tinh thần nên nhận thức quyền hạn trách nhiệm tham gia tố tụng khả tập trung lắng nghe, khai báo nhiều hạn chế Do đó, việc nắm bắt tâm lý có phương pháp tác động tâm lý phù hợp đối tượng vụ án mua bán người yếu tố quan trọng giúp cho chủ thể tiến hành lấy lời khai thu thập lời khai nạn nhân cách đầy đủ, khách quan Từ khóa: Vụ án mua bán người, tội phạm mua bán người, nạn nhân 18 tuổi Ngày nhận bài: 09/6/2021; Biên tập xong: 10/6/2021; Duyệt đăng: 17/6/2021 Victims of human trafficking under the age of 18 are those who have not yet fully developed both physically and mentally They may have limitations in knowing their rights and responsibilities when participating in legal proceedings; and may be limited in their ability to provide statements Understanding the victims’, their psychological impacts and having a appropriate approach is an important factor to help the relevant agencies to obtain comprehensive and objective testimonies, especially of victims under the age of 18 Keywords: Human trafficking cases, human trafficking crimes, victim under the age of 18 T rong trình giải vụ án mua bán người, chủ thể thực thi pháp luật phải sử dụng nhiều biện pháp thu thập chứng cứ, có biện pháp lấy lời khai nạn nhân Đây biện pháp thu thập chứng hiệu gặp nhiều khó khăn thực tế, nạn nhân 18 tuổi Bởi lẽ, đối tượng nạn nhân vụ án mua bán người dễ tổn thương bị ảnh hưởng nặng nề (về thể chất tâm lý) bị xâm hại bóc lột Họ gặp nhiều khó khăn việc điều chỉnh cảm xúc thường thiếu độ trưởng thành tâm lý đối mặt với áp lực mặt cảm xúc trình khai báo giai đoạn điều tra, truy tố xét xử Vì vậy, việc nắm bắt tâm lý nạn nhân 18 52 Khoa học Kiểm sát tuổi có ý nghĩa vơ quan trọng để chủ thể thực thi pháp luật sử dụng biện pháp tác động tâm lý phù hợp trình lấy lời khai Lấy lời khai nạn nhân 18 tuổi vụ án mua bán người hoạt động điều tra thu thập chứng thông qua việc tiếp xúc tâm lý, đặt câu hỏi để nạn nhân trả lời đối tượng thực hành vi phạm tội mua bán người tình tiết khác vụ án nhằm chứng minh làm sáng tỏ thật vụ án mua bán người Nạn nhân 18 tuổi số nhóm người dễ bị tổn thương nên trình lấy lời khai, bên cạnh việc sử dụng chiến thuật, thủ thuật, cán thực thi pháp luật cần phải có cách tiếp * Tiến sĩ, Trưởng khoa Tội phạm học Điều tra tội phạm, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Số chuyên đề 02 - 2021 LƯƠNG HẢI YẾN cận đặc biệt để nắm bắt yếu tố tâm lý nạn nhân Việc có ý nghĩa lớn ứng xử điều chỉnh giao tiếp cho phù hợp Quá trình lấy lời khai nạn nhân 18 tuổi vụ án mua bán người cần đảm bảo tiếp xúc tâm lý thân thiện, tạo bầu khơng khí tin cậy, an tồn để nạn nhân khai báo cách thoải mái, tự tin, xác, đầy đủ bán người có nạn nhân 18 tuổi cho thấy, nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người thường có yếu tố tâm lý phổ biến sau: Như vậy, tác động tâm lý lấy lời khai nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người hệ thống tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch chủ thể thực thi pháp luật nhằm tác động đến tâm lý làm thay đổi, hình thành hay xóa bỏ tượng tâm lý nạn nhân giúp nạn nhân khai báo, đầy đủ xác hành vi phạm tội đối tượng thực hành vi phạm tội mua bán người tình tiết khác vụ án cảm thơng gia đình, bạn bè, sợ bị bạn bè kỳ thị, xa lánh… - Khơng nhận ra, khơng biết nạn nhân, tin tưởng vào đối tượng thực hành vi phạm tội; người quen, họ hàng với đối tượng thực hành vi phạm tội nên lảng tránh, không khai báo Việc lấy lời khai nạn nhân tình tiết vụ án mà nạn nhân biết; 18 tuổi vụ án mua bán người - Hoảng sợ, tức giận, niềm tin, hoạt động điều tra mang tính nhạy xấu hổ nên khơng muốn khai báo cảm phức tạp, nạn nhân có khai báo khơng khách quan; hàng loạt phản ứng tâm lý - Tự cô lập, cảm thấy khác biệt cảm xúc phải trải qua vụ việc xảy trình giải vụ tự tách biệt, ngại tiết lộ thông án Một số nhà khoa học nghiên cứu tin liên quan đến vụ án; tác động tâm lý cho rằng: Tác động - Chấp nhận việc bị xâm hại, khơng tâm lý hoạt động tích cực chủ động tin tưởng vào chủ thể lấy lời khai, lảng người, biểu thị phương thức tác tránh khơng khai báo tình tiết vụ động cá nhân hay phận người án mà nạn nhân biết; đến cá nhân hay phận - Rối loạn, căng thẳng, trí nhớ bị ảnh người khác phương diện tâm lý nhằm làm chuyển biến, hình thành hay hưởng nên khai báo khơng đầy đủ; xóa bỏ đặc điểm đời - Phủ nhận thay đổi lời khai sống tâm lý họ lo sợ thủ phạm trả thù, không nhận Theo quan điểm số nhà khoa học nghiên cứu tâm lý tư pháp xuất phát từ yếu tố tâm lý nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người, trình lấy lời khai, chủ thể sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp tác động tâm lý Tuy nhiên, tùy theo tâm lý nạn nhân vụ án cụ thể, tiến hành lấy lời khai nạn nhân người Từ thực tiễn giải vụ án mua 18 tuổi, chủ thể lấy lời khai Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 53 TÁC ĐỘNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI NẠN NHÂN DƯỚI 18 TUỔI Khi đặt câu hỏi nạn nhân, cần lựa chọn câu hỏi phù hợp với lứa tuổi, điều chỉnh cách đặt câu hỏi sử dụng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi mức độ phát triển nạn nhân, tránh hỏi hỏi lại nhiều lần câu hỏi, sử dụng câu hỏi dài, câu hỏi mang tính gợi ý, khó hiểu Khơng nên hỏi vịng vo Phương pháp truyền đạt thông tin mà hỏi thẳng vào vấn đề cần hỏi Phương pháp truyền đạt thông tin hỏi chi tiết cụ thể nhằm phương pháp sử dụng thông tin giúp nạn nhân gợi nhớ lại tình tiết có liên quan đến vấn đề nạn nhân vụ án quan tâm để tác động, thay đổi Bên cạnh đó, q trình lấy lời nhận thức họ làm xuất khai, chủ thể tiến hành lấy lời khai nên cảm xúc định dẫn đến điều chỉnh ngôn ngữ thể, thường thay đổi thái độ hành vi nạn xuyên sử dụng giao tiếp ánh mắt, nhân Các thông tin sau cử thân thiện gật đầu hưởng ứng, tiếp nhận sâu vào q trình trí tuệ, nghiêng người thể lắng nghe, làm xuất xúc cảm dẫn đến cảm thông, chia sẻ tiếp nhận lời khai thay đổi thái độ hành vi nạn nhân, khiến nạn nhân cảm thấy người tiếp nhận thông tin Phương tôn trọng, thân thiện, quan tâm, từ thức truyền đạt thông tin đến nạn nhân nạn nhân có thái độ tích cực tác động ngơn ngữ nói, q trình khai báo ngơn ngữ viết, dùng tài liệu, hình Phương pháp truyền đạt thơng tin ảnh, băng ghi hình, băng ghi âm áp dụng trường hợp cần làm đồ vật cụ thể… tăng tri thức, hiểu biết nạn nhân Khi sử dụng phương pháp truyền đạt giúp nạn nhân tái tình tiết bị thơng tin, chủ thể tiến hành lấy lời khai quên nhầm lẫn, tạo khả nhớ cung cấp số thông tin liên quan lại tình tiết vụ án cần đến vụ án đặt câu hỏi nạn làm xuất xúc cảm, tình cảm nhân Các thơng tin đưa phải định, thay đổi trạng thái cảm liên quan tới vụ án mua bán người, có xúc nạn nhân giá trị hoạt động lấy lời khai Phương pháp thuyết phục khơng thể tình tiết khiến nạn nhân bị ảnh hưởng, sang chấn tâm lý Đây phương pháp dùng lập luận, nhớ lại việc xảy với mình, phân tích, giải thích nhằm giúp nạn nhân đặc biệt nạn nhân 18 tuổi nhận thức rõ đúng, sai vấn đề liên vụ án mua bán người bị đánh quan tới hành vi mà đối tượng tội phạm thực hiện; tác động vào lĩnh vực tình cảm, đập, xâm hại tình dục… sử dụng biện pháp tác động tâm lý phù hợp Có nhiều phương pháp tác động tâm lý số phương pháp tác động tâm lý mang tính hiệu thường áp dụng phương pháp truyền đạt thông tin phương pháp thuyết phục 54 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LƯƠNG HẢI YẾN gợi lên xúc cảm, tình cảm tích cực, động viên để họ suy nghĩ, nhớ lại có lợi cho việc tác động vào thái độ khai tình tiết vụ án; khơng ngắt lời báo nạn nhân nạn nhân khai báo đảm bảo việc Khi sử dụng phương pháp thuyết không làm nạn nhân thiếu tập trung phục cần ý: Luận điểm đưa phải sợ hãi không trả lời; rõ ràng, phân tích luận điểm cần có dẫn chứng cụ thể, minh hoạ dễ hiểu; lời nói phải ngắn gọn có trọng tâm, khơng nên dài dịng, tràn lan; ngơn ngữ cách lập luận phải phù hợp với khả nhận thức theo lứa tuổi nạn nhân Khi thuyết phục, cần tôn trọng nạn nhân cách bình tĩnh lắng nghe; động viên, khuyến khích… Bên cạnh đó, chủ thể lấy lời khai phải nghiên cứu, nắm vững đặc điểm tâm lý, hồn cảnh gia đình, mơi trường sống, học tập… để động viên, khích lệ, tác động đến nạn nhân cách tích cực Trước thuyết phục nạn nhân, chủ thể lấy lời khai cần có tiếp xúc tâm lý, tạo tin cậy nạn nhân Vì vậy, kỹ đào tạo cách việc lựa chọn giới tính cán lấy lời khai vấn đề quan trọng, tạo nên thành cơng q trình lấy lời khai bị hại người 18 tuổi vụ án mua bán người Bên cạnh phương pháp tác động tâm lý nêu trên, trình lấy lời khai nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người cần ý số vấn đề sau: - Cần kiên nhẫn nạn nhân người 18 tuổi trả lời câu hỏi chủ thể tiến hành lấy lời khai cách chậm chạp Trong trường hợp này, không nên thúc giục nạn nhân mà cần dùng lời lẽ Số chuyên đề 02 - 2021 - Cho phép nạn nhân kể lại toàn việc trước tiến hành hỏi chi tiết; cần làm rõ tình tiết vụ án kiên nhẫn chờ nạn nhân tường thuật lại việc xảy Như vậy, tác động tâm lý nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người trình phức tạp, đòi hỏi chủ thể tiến hành lấy lời khai cần có chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện hoàn cảnh diễn tác động tâm lý nạn nhân, cách thức tác động Bên cạnh việc phải tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền người tố tụng hình sự, chủ thể tiến hành lấy lời khai nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người cần vào đặc điểm, lứa tuổi, tâm lý nạn nhân để thực việc tác động tâm lý Ngoài ra, chủ thể tiến hành lấy lời khai phải sử dụng tri thức, hiểu biết quy luật phát triển biểu hiện tượng tâm lý; đặc điểm tâm lý người 18 tuổi; xác định rõ mục đích kế hoạch tác động, dự đốn q trình tác động… Từ đó, có thái độ hành động phù hợp trước phản ứng nạn nhân 18 tuổi vụ án mua bán người trình lấy lời khai, đảm bảo tính tích cực tâm lý nạn nhân tôn trọng nguyên tắc đạo đức trình tác động tâm lý./ Khoa học Kiểm sát 55 ... tác động tâm lý nêu trên, trình lấy lời khai nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người cần ý số vấn đề sau: - Cần kiên nhẫn nạn nhân người 18 tuổi trả lời câu hỏi chủ thể tiến hành lấy lời khai. .. để nạn nhân khai báo cách thoải mái, tự tin, xác, đầy đủ bán người có nạn nhân 18 tuổi cho thấy, nạn nhân người 18 tuổi vụ án mua bán người thường có yếu tố tâm lý phổ biến sau: Như vậy, tác động. .. lấy lời khai, chủ thể sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp tác động tâm lý Tuy nhiên, tùy theo tâm lý nạn nhân vụ án cụ thể, tiến hành lấy lời khai nạn nhân người Từ thực tiễn giải vụ án mua 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động tâm lý đối với nạn nhân dưới 18 tuổi khi lấy lời khai trong vụ án mua bán người, Tác động tâm lý đối với nạn nhân dưới 18 tuổi khi lấy lời khai trong vụ án mua bán người