0

Lệnh destring – nên dùng thế nào – how to STATA

3 2 0
  • Lệnh destring – nên dùng thế nào  – how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

9/15/21, 2:52 PM Lệnh Destring – nên dùng nào? – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Lệnh Destring – nên dùng thế nào? Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Khi xử lý liệu việc khiến ad đau đầu số liệu cần phải dạng số (numeric) Vì dạng thực tính tốn, phân tích Tuy nhiên, liệu đưa vào Stata hay dạng chuỗi (string – liệu màu đỏ) Nghe bảo cần dùng lệnh DESTRING okay ngay, ad có thù ốn với lệnh Ko hiểu sao, ad làm lần mà ko kết mong muốn Không biết có bạn giống ad ko? Cuối cùng, ad học bí kíp để dùng lệnh Vấn đề nằm lựa chọn (option) lệnh bạn Ví dụ số liệu có dạng $1,500 Nếu dùng DESTRING thơi ko đâu nhà Đó số có dấu $ dấu , Vậy nên dùng DESTRING, STATA hiểu loại bỏ ký hiệu nonnumeric đâu Chúng ta cần kê khai thêm option lệnh Giả sử biến cần DESTRING Price Các giá trị biến Price có dạng $1,500 Để destring biến Price này, cần dùng lệnh sau: destring price, replace ignore(“$” [, ignoreopts]) force float Chỗ REPLACE thay GEN(price_new) STATA tạo biến price_new dạng numeric Còn dùng REPLACE, ko tạo biến mới, biến price chuyển thành biến numeric https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh-destring-nen-dung-the-nao/ 1/3 9/15/21, 2:52 PM Lệnh Destring – nên dùng nào? – How to STATA IGNORE: kê khai vậy, nghĩa STATA không để ý tới dấu $ ký hiệu nonnumeric khác dấu phẩy FORCE: bảo STATA có liệu chứa ký hiệu nonnumeric liệu bị chuyển thành missing FLOAT: biến tạo có format float Float int format số nha bạn Tương tự muốn thành dạng tỷ số bạn chọn percent DPCOMMA giúp chuyển đổi số với dấu phẩy làm ngăn cách số thập phân sang số có dấu chấm làm dấu ngăn cách số thập phân Hy vọng, bạn nhìn thấy màu xanh thiên mà bạn mong muốn sau dùng lệnh DESTRING theo hướng dẫn P/s: Hình ảnh thu thập dùng lệnh HELP DESTRING Stata Các bạn ko biết dùng lệnh gõ help + tên lệnh cửa sổ lệnh/Mr Google okay  Posted in STATA fundamentalsTagged liệu dạng chuỗi, liệu dạng số, destring, màu xanh, màu One thought on “Lệnh Destring – nên dùng thế nào?” Pingback: Làm quen với giao diện STATA – How to STATA Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh-destring-nen-dung-the-nao/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Lệnh Destring – nên dùng nào? – How to STATA https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh-destring-nen-dung-the-nao/ 3/3 ... liệu dạng số, destring, màu xanh, màu One thought on ? ?Lệnh Destring – nên dùng thế? ?nào? ” Pingback: Làm quen với giao diện STATA – How to STATA Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh -destring- nen-dung-the-nao/... https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh -destring- nen-dung-the-nao/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Lệnh Destring – nên dùng nào? – How to STATA https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lenh -destring- nen-dung-the-nao/...9/15/21, 2:52 PM Lệnh Destring – nên dùng nào? – How to STATA IGNORE: kê khai vậy, nghĩa STATA không để ý tới dấu $ ký hiệu nonnumeric khác dấu phẩy FORCE: bảo STATA có liệu chứa ký hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh destring – nên dùng thế nào – how to STATA , Lệnh destring – nên dùng thế nào – how to STATA