0

Dùng do file trong STATA – how to STATA

2 10 0
  • Dùng do file trong STATA – how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

Một trong những kỹ năng các bạn cần lưu ý khi bắt đầu sử dụng STATA là nên học cách dùng DO-FILE. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực chất thì DO-FILE sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong quá trình chạy STATA để thực hiện nghiên cứu của mình. Trong bài viết này, mình muốn chia sẻ một số vấn đề liên quan đến DO-FILE để các bạn dễ nắm bắt và dễ sử dụng nhất nhé. 9/15/21, 2:52 PM Dùng Do-File STATA – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Dùng Do-File trong STATA Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Một kỹ bạn cần lưu ý bắt đầu sử dụng STATA nên học cách dùng DO-FILE Nghe phức tạp, thực chất DO-FILE giúp đỡ bạn nhiều trình chạy STATA để thực nghiên cứu Trong viết này, muốn chia sẻ số vấn đề liên quan đến DO-FILE để bạn dễ nắm bắt dễ sử dụng Thứ nhất: DO-FILE gì? DO-FILE tập tin ghi nhận tất lệnh mà bạn muốn chạy, từ đầu đến cuối, cho nghiên cứu Thứ hai: Vì phải dùng DO-FILE? DO-FILE giúp bạn lưu lại lệnh, nên muốn chạy lại lệnh đó, bạn cần mở DO-FILE ra, bôi đen lệnh cần chạy, bấm nút Execute(Do) bạn có kết cần Bạn đỡ tốn cơng sức nhớ lệnh Nút Execute(Do) nằm cửa sổ DO-FILE (https://stataguide.files.wordpress.com/2020/03/do-file.jpg) Thứ ba: Làm để bắt đầu sử dụng DO-FILE? Rất đơn giản, công cụ STATA, có nút bấm tên New Do-File Editor Chỉ cần bấm vào cửa sổ DO-FILE Sau đó, bạn nên bấm lưu đặt tên cho DO-FILE Lưu ý: Nên lưu DO-FILE chỗ với liệu Ví dụ, hình ảnh này, đặt tên DO-FILE example Tập tin DO-FILE có Sau đó, cần mở DO-FILE cần bấm Open – Tìm đến folder lưu DO-FILE click chọn để mở thơi Thứ tư: Sử dụng DO-FILE nào? Bạn cố gắng tập thói quen lệnh liên quan đến nghiên cứu bạn gõ DOFILE trước, bơi đen lệnh đó, bấm nút Execute(Do) lệnh chạy Thao tác tương tự bạn gõ lệnh cửa sổ lệnh (Command Window) bấm enter https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/dung-do-file-trong-stata/ 1/2 9/15/21, 2:52 PM Dùng Do-File STATA – How to STATA Chỉ có lệnh đơn giản, khơng cần lưu bạn nên dùng cửa sổ lệnh hình STATA thơi Khi lưu lệnh DO-FILE bạn nên add comment cho lệnh để lần sau mở DO-FILE lên bạn biết lệnh lệnh dùng để làm Có hai cách để ghi comment: Dùng /* */ // STATA hiểu ký hiệu /* */ phía sau dấu // phần comment ko phải lệnh Thứ năm: Lệnh dài phải làm sao? Nếu lệnh bạn dài, làm bạn phải kéo chuột qua kéo chuột để xem hết lệnh bạn chia cách lệnh dấu /// Như vậy, STATA hiểu phần sau dấu /// lệnh Các bạn thử dùng DO-FILE Nếu có ‘bất trắc’ comment cho ad biết với  Posted in STATA fundamentalsTagged do-file, stata thoughts on “Dùng Do-File trong STATA” Pingback: Làm quen với giao diện STATA – How to STATA Thanh Hảo says:May 17, 2020 at 2:27 pm thay ấn vào execute nhấn tổ hợp Ctrl+D nhanh nè Reply Chung Mai says:May 18, 2020 at 4:27 am Chuẩn bạn Reply Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/dung-do-file-trong-stata/ 2/2 ... 2:52 PM Dùng Do- File STATA – How to STATA Chỉ có lệnh đơn giản, khơng cần lưu bạn nên dùng cửa sổ lệnh hình STATA thơi Khi lưu lệnh DO- FILE bạn nên add comment cho lệnh để lần sau mở DO- FILE lên... vậy, STATA hiểu phần sau dấu /// lệnh Các bạn thử dùng DO- FILE Nếu có ‘bất trắc’ comment cho ad biết với  Posted in STATA fundamentalsTagged do- file, stata thoughts on ? ?Dùng Do- File trong? ?STATA? ??... fundamentalsTagged do- file, stata thoughts on ? ?Dùng Do- File trong? ?STATA? ?? Pingback: Làm quen với giao diện STATA – How to STATA Thanh Hảo says:May 17, 2020 at 2:27 pm thay ấn vào execute nhấn tổ hợp Ctrl+D nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dùng do file trong STATA – how to STATA, Dùng do file trong STATA – how to STATA