0

Làm thế nào để thấy cả một bầu trời “thống kê mô tả” – how to STATA

3 2 0
  • Làm thế nào để thấy cả một bầu trời “thống kê mô tả” – how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

9/15/21, 2:52 PM Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả” – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả” Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Khi nhắc đến thống kê mơ tả hay nói tới đại lượng như: – Giá trị trung bình (mean) – Độ lệch chuẩn (standard deviation) – Giá trị nhỏ (min) – Giá trị lớn (max) – Số quan sát (Obs) Tuy nhiên, đại lượng đại lượng khác quan trọng Ví dụ như: – Skewness (Độ lệch liệu – Dữ liệu tập trung bên) – Kurtosis (Độ nhọn liệu – Một giá trị có nhiều quan sát, hay nói cách khác tần suất giá trị lớn) – Các giá trị phân vị điểm percentile (đặc biệt giá trị trung vị median – hay giá trị percentile 50%) Việc xem xét đầy đủ đại lượng giúp hiểu liệu dễ phát liệu có bị ‘bệnh’ khơng Để thực thống kê mơ tả STATA, bạn cần dùng lệnh SUMMARIZE xong Lệnh nhiều người biết rồi, thông thường người dùng lệnh: sum bien1 bien2 bien3 Lệnh cho giá trị mean, std.dev, min, max obs thơi Để tính giá trị skewness, kurtosis hay percentile, thêm DETAIL phía sau câu lệnh xong Xem hình ảnh ad đính kèm để biết thêm chi tiết https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lam-the-nao-de-thay-ca-mot-bau-troi-thong-ke-mo-ta/ 1/3 9/15/21, 2:52 PM  Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả” – How to STATA Posted in STATA for descriptive statisticsTagged giá trị trung vị, kurtosis, percentile, skewness, stata thoughts on “Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả”” noitraitimhanhep says:January 30, 2021 at 10:24 am Chị ơi,e m thấy thấy may tìm blog chị Chị cho em xin fb chị không ạ? em làm phân tích liệu bảng, tìm cách học stata Em cảm ơn chị nhiều Reply Chung Mai says:February 1, 2021 at 4:27 am Hi em, em follow/inbox fanpage How to STATA nha Reply Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lam-the-nao-de-thay-ca-mot-bau-troi-thong-ke-mo-ta/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả” – How to STATA https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lam-the-nao-de-thay-ca-mot-bau-troi-thong-ke-mo-ta/ 3/3 ...  Làm để thấy bầu trời “thống kê mô tả” – How to STATA Posted in STATA for descriptive statisticsTagged giá trị trung vị, kurtosis, percentile, skewness, stata thoughts on ? ?Làm để thấy bầu trời. .. trời “thống kê mô? ?tả”? ?? noitraitimhanhep says:January 30, 2021 at 10:24 am Chị ơi,e m thấy thấy may tìm blog chị Chị cho em xin fb chị khơng ạ? em làm phân tích liệu bảng, tìm cách học stata Em cảm... fanpage How to STATA nha Reply Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/lam-the-nao-de-thay-ca-mot-bau-troi-thong-ke-mo-ta/ 2/3 9/15/21, 2:52 PM Làm để thấy bầu trời
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm thế nào để thấy cả một bầu trời “thống kê mô tả” – how to STATA , Làm thế nào để thấy cả một bầu trời “thống kê mô tả” – how to STATA

Từ khóa liên quan